Genel

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:  14.03.2019-30714 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymati
(ABD Doları/Ton*)
8431.41 Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar 6,500
8431.42 Buldozer ve angledozer bıçakları 6.500
8431.49 Diğerleri (8431.29.00GTİP altında yer alan ekskavatör paletleri hariç) 6.500

*Ton: Brüt ağırlık
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/11/2015 29530
Başa dön tuşu