İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 607)

Karar Sayısı: 607  15.01.2019-30656 Resmi Gazete
Ekli ”İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
14 Ocak 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 7 nci faslın sonuna aşağıdaki (3) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA,
F. ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY SİNG. D-8 D.Ü.
0703.10.19 .00. 11 49,5 49,5 o 49,5 49,5 30,9 49,5 49,5 3

(3) Gümrük vergisi 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu