İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1334)

20.07.2019-30837 Resmi Gazete
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun inci, 474 sayılı Ka nunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kamın hükümleri gereğince karar verilmiştir.
19 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE l 20/12/[995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen eşyalara 7 sayılı dipnot tanımlanmış ve 2 sayılı dipnotta değişiklik yapılarak anılan değişiklikler 72. Faslın sonuna dercedilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)
 
G.T.i.P.
 
Dipnot
 
1
 
2
 
3
 
4
5  
9
6 7 8
7208.38.00.90.19 o 1,1 4 o 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)
7208.39.00.90.19 o 1,1 4 o 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)

(2 ) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir üre ‘%6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(7) Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu