İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)

10 Mayıs 2019 -30770    Resmî Gazete 
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1049
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
9 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-4) ekteki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1-Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
EK:4
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ
A – GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER(G.Y.Ü.)

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Bolivya Nauru
Cape Yerde Niue
CookAdaları Özbekistan
Filipinler Pakistan S-8b, S-11a, S-11b
Kenya Samoa
Kırgızistan Sri Lanka S-11b
Kongo Tacikistan
Mikronezya Tonga
Nijerya

B- ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (Ö.T.D.Ü.)

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler                                         Hariç                                                                          Sektör(ler)

 
C-EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER(E.A.G.Ü.)

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Afganistan Madagaskar
Angola Mali
Bangladeş S-11a, S-11b Burma/Myanmar
Burkina Faso Malavi
Burundi Moğolistan
Benin Moritanya
Butan Mozambik
Çad Nijer
Kongo Demokratik Cum. Nepal S-11a* (5509.21,
5509.22,5509.51)
Orta Afrika Cumhuriyeti Ruanda
Cibuti Solomon Adaları
Eritre Sudan
Etiyopya S-11a* (5209.42) Sierra Leone
Gambiya Senegal
Gine Somali
Ekvatoryal Gine Sao Tome ve Principe
Gine-Bissau Togo
Güney Sudan Timor-Leste
Haiti Tuvalu
Kamboçya S-11b, S-12a Tanzanya
Kiribati Uganda
Komor Vanuatu
Laos Yemen
Liberya Zambiya
Lesotho
  • Sadece parantez içinde belirtilen GTP’li ürünlere uygulanır.
Başa dön tuşu