Gümrük Genelgeleri

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-102.02
Konu: İhracat Beyannamelerinin Kapatılması
ÇOK ACELE      /      DAĞITIM YERLERİNE
  Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.
Bu itibarla, bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim .
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 
Bilgi İçin : BUKET ASAF Ticaret Uzmanı

Başa dön tuşu