Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:74 (Posta İdaresinden Geçici Olarak Alınacak Kolilere Ait Alındı Belgesi)

EK 74

POSTA İDARESİNDEN GEÇİCİ OLARAK ALINACAK KOLİLERE AİT ALINDI BELGESİ

Liste No. Koli No. Beyanname Tescil No. Beyanname Tescil Tarihi
Yukarıda yazılı …………. adet kolinin, alakalı mercie tetkik ettirilmek üzere geçici olarak gümrük memuru ……………………. Verilmesi,
 
.…./…../20….
Muamele Servisi
Bu makbuzda yazılı koliyi posta idaresinden geçici olarak aldım.
……/… /20….
Gümrük Memuru
Başa dön tuşu