Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:73 (İşlemleri Biten Posta Kolilerinin Teslim Kağıdı)

EK 73

T.C.

BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

……………….. Posta Gümrük Müdürlüğü

 
İşlemleri Biten Posta Kolilerinin
TESLİM KAĞIDI

Deklarasyon No. : ……………………………….
 
Beyanname Tescil Tarihi ve No.: ……………………………….
 
Vezne Makbuz No. : ……………………………….
 
Koli Adedi : ……………………………….
 

Yukarıda gösterilen ……………adet kolinin gümrük işlemi bitirilmiş olduğundan sahibine teslimi bildirilir.
 
Memur Veznedar Resmi Mühür

Başa dön tuşu