Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:60

 
Gümrük İdaresi Adı Rejimler(a) Ay
Dahilde İşleme Rejimi (ay/yıl)
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ……../…………..
Hariçte İşleme Rejimi
(Bilgiler, kararın alındığı ayı izleyen ayın sonuna kadar bildirilmeli)
Sıra Geçici ithal/ihraç eşyasının İşlem görmüş ürünler Ekonomik Koşullar (b) Eşdeğer Eşya (c) Verilen İzinler Reddedilen başvurular
İptal edilen ya da fesh edilen izinler
No GTİP Kıymet Miktar (d) GTİP Kodlar İznin başlangıç tarihi İznin bitim tarihi Sebep
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(a) Bu form her bir rejim için ayrı ayrı doldurulmalıdır
(b) Sadece dahilde işleme rejiminde doldurulmalı ve ekonomik koşullara ilişkin kodlar yazılmalıdır.
(c) Eşdeğer eşyanın kullanılıp kullanılmadığı evet ya da hayır şeklinde belirtilmelidir.
(d) Biriminin de yazılması gerekir. Örn: Kg
Başa dön tuşu