Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:50 (Kalem Listesi)

Ek:50
(Değişik:RG-1/8/2017-30141)
KALEM LİSTESİ

KALEM LİSTESİ
Yaprak A

MRN:
Hareket Gümrük İdaresi:
Tarih:

Kalem No (32) Kapların marka ve
numaraları (31.1)
Kapların Adet ve cinsleri (31.2) Konteyner No (31.3) Eşyanın tanımı (31.4)
Rejim (1/3) Eşya kodu
(33)
Hassas eşya kodu (31.5) Hassas eşya miktarı (31.6) Özet beyan / Önceki belge (40)
Sevk / İhracat ülkesi (15) Varış ülkesi(17) Brüt ağırlık(kg)(35) Net ağırlık(kg)(38) Ek bilgi / Sunulan belgeler / Sertifika ve izinler(44)
Gönderici / İhracatçı (2) Alıcı (8)
Başa dön tuşu