Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:18 (Elçilik Mektubu Örneği)

EK 18

ELÇİLİK MEKTUBU ÖRNEĞİ

……………….. Büyükelçiliği
Sayı: ANKARA: / /200..
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

KOLİNİN EŞYANIN
Adedi
 
 
Markası No.su Cinsi Markası Modeli Miktarı  
Değeri
 
Menşei
Adedi Ağırlığı
 
 
 

Hangi araç ile geldiği :…………………………………………………………….
Gümrüklere geliş tarihi : …………………………………………………………….
Konişmento No. : …………………………………………………………….
İrsaliye No. :
Kime ait olduğu, ilgilinin sıfatı ve imzası:…………………………………
…………. adına gelen cins ve ayrıntısı yukarıda yazılı eşyanın ………. No.lu kanun hükümlerine göre muafiyetten faydalandırılmasını, gerekli gümrük işleminin yapılmasını ve ………………. teslimini rica ederim.
 
Dışişleri Bakanlığı Protokol
Genel Müdürlüğünce görülmüştür.
ANKARA
Protokol Genel Müdürü
Kayıt No:
Misyon Şefinin İmzası
Resmi Mühür
 
Not: 1 – Bu mektup vize tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir.
2 – Yukarıda eşyanın miktarı; (sigara için adet, içki için şişe adedi, kumaş için metre).

Başa dön tuşu