Gümrük Genelgeleri

Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı-Konteyner ve Liman Takip Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü )

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :52856264-235
Konu :Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı-Konteyner ve Liman Takip Sistemi
 
Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında; özet beyan kapsamı eşyanın (konteynerli/açık yük) geçici depolama yerine (GDY) kaydının daha kolay yapılmasına ilişkin olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.
Söz konusu düzenleme kapsamında, tüm limanlarda tahliye bilgisi alınan ve varış bildirimi işlemi tamamlanan özet beyan kapsamı eşya, sistem üzerinde geçici depolama yerlerine ilgili memurlarca aşağıdaki şekilde kaydedilebilecektir:
1- GDY’de görevli memurlarca BİLGE Sistemi/Özet Beyan TC modülüne giriş yapılır.
2- Söz konusu modülün “Ambar İşlemleri” sekmesinde yer alan “Giriş İşlemi Yapılabilecekler” sekmesi seçilir.
3- Açılan “Ambar Girişi Yapılabilecekler” ekranından GDY girişi yapılmak istenen eşyaya ilişkin özet beyanlar seçilir.
4- Bu aşamadan sonra ambar giriş ekranı açılır ve seçilen özet beyanın, özet beyanın tümü, bir kısmı veya taşıma senedinin bir kısmı seçilerek sistem üzerinde GDY girişi yapılır.
Konu ile ilgili olarak ekran görüntülerini içeren bir dosya ekte gönderilmekte olup liman işlemleri yapılan bağlantınız gümrük müdürlüklerine işlemlerin bu yönde tesis edilmesine yönelik gerekli talimatın verilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek: 1 adet dosya.
Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 

Başa dön tuşu