Genel

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik EKLERİ

EK-1

ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(GERÇEK KİŞİLER)

ADI-SOYADI                        :      Fotoğraf
DOĞUM YERİ VE TARİHİ         :
UYRUĞU                              :
ANA ADI                               :
BABA ADI                            :
İKAMETGAH ADRESİ     :
ÖĞRENİM DURUMU        : (Ayrıntılı)
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ        :
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:
VERGİ KİMLİK NUMARASI[*]:
T.C. KİMLİK NUMARASI           :
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ
 İŞYERİNİN UNVANI (1)GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİGÖREV UNVANI
1   
2   
3   
4   
SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL)
YILINET GELİRÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ
   
   
   
   
   

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)
 
 ŞİRKETİN UNVANIFAALİYET TÜRÜSERMAYESİHİSSE TUTARI 
1     
2     
3     
4     

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)
 
 YERİCİNSİPAFTAADAPARSELTAKYİDATLARI 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5) 
      
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ
1 
2 
3 
4 
5 
SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR    


ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)12345
BANKA ADI     
ŞUBE ADI     
MEVDUAT (BİN TL)
            VADELİ     
VADESİZ     
KREDİ* (BİN TL)
            MİKTARI     
            TEMİNATI     
            TÜRÜ     
            VADESİ     
 678910
BANKA ADI     
ŞUBE ADI     
MEVDUAT (BİN TL)
            VADELİ     
VADESİZ     
KREDİ* (BİN TL)
            MİKTARI     
            TEMİNATI     
            TÜRÜ     
            VADESİ     
BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI
 ALACAKLININ ADIALACAĞIN
TÜRÜMİKTARIVADESİ
1    
2    
3    
4    
5    
DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8):    
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:    
ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:    
HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:    
HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:    
HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:    
HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:    

İMZA           :

TARİH         : ……/……/……

AÇIKLAMALAR   :

 • Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.
 • İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
 • Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
 • Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
 • “Ortağı bulunduğu şirketler” bölümünde belirtilen şirketlerin hisseleri hariç tutulacaktır.
 • Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.
 • Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
 • Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.
 • Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir. 

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

EK-2

ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(TÜZEL KİŞİLER)

TÜZEL KİŞİNİN 
UNVANI                                                  : 
MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ   : 
SERMAYESİ                                          : (Açıklamalı) 
ADRESİ                                                   : 
FAALİYET KONUSU                          : 
VERGİ KİMLİK NUMARASI             : 
SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN TL) 
YILINET KARI (ZARARI) (1)ÖZKAYNAKLARIAKTİF TOPLAMI 
     
     
     
     
     
İŞTİRAKLERİ (2) 
 ŞİRKETİN UNVANIFAALİYET TÜRÜSERMAYESİHİSSE TUTARI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3) 
 YERİCİNSİPAFTAADAPARSELTAKYİDATLARI 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5) 
        
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ
1 
2 
3 
4 
5 
ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)12345
BANKA ADI     
ŞUBE ADI     
MEVDUAT (BİN TL)
            VADELİ     
VADESİZ     
KREDİ* (BİN TL)
            MİKTARI     
            TEMİNATI     
            TÜRÜ     
            VADESİ     
 678910
BANKA ADI     
ŞUBE ADI     
MEVDUAT (BİN TL)
            VADELİ     
VADESİZ     
KREDİ* (BİN TL)
            MİKTARI     
            TEMİNATI     
            TÜRÜ     
            VADESİ     
BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)
 ALACAKLININ ADIALACAĞIN
TÜRÜMİKTARIVADESİ
1    
2    
3    
4    
5    
FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER
       
ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNDE YÜZDE ON VE DAHA FAZLA PAYA SAHİP ORTAKLARININ VEYA KONTROLÜ ELİNDE BULUNDURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:        
ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:        

İMZA           :

TARİH         : ……/……/……

AÇIKLAMALAR   :

 • Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.
 • İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
 • Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
 • Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
 • İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.
 • Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.
 • Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
 • Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.
 • Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

EK-3

TAAHHÜTNAME*

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

            …….…………. Şirketi kuruluş başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

            1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadığımı,

2) Muaccel vergi borcumun bulunmadığını,

3) Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcumun bulunmadığını,

beyan ve taahhüt ederim.

   ……/……/……

  ADI-SOYADI

T.C. KİMLİK NO

       İMZA

EK-4

TAAHHÜTNAME*

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

            …………………. Şirketi kuruluş başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

1) …………..vergi numaralı …….……….. Şirketi’nin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadığını, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmemiş olduğunu ve hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğunu,

            2)……………vergi numaralı ………..……. Şirketi’nin muaccel vergi borcu bulunmadığını,

3)…………….vergi numaralı ………………Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcunun bulunmadığını,

4)……………..vergi numaralı ……………… Şirketi’nin hisseleri arasında imtiyazlı pay bulunmadığını,

beyan ve taahhüt ederiz.

……/……/……

ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO                  ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO

                          İMZA                                                                                             İMZA

EK-5

TAAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                ……/…../….

ADI-SOYADI

İMZA

EK-6

TAAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

……/…../….

ADI-SOYADI

İMZA

EK- 7

TAAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

            …………….  Şirketini kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

……/……/……

ADI-SOYADI

İMZA

EK-8

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

 ADI-SOYADI                           : 
YERLEŞİM YERİ                   : 
ÖĞRENİM DURUMU            : (Ayrıntılı) 
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ: 
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI: 
T.C. KİMLİK NUMARASI: 
VERGİ KİMLİK NUMARASI*: 
VARSA BANKADAKİ ORTAKLIK PAYI: 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ 
 KURULUŞUN UNVANIGİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİGÖREV UNVANI 
1-    
2-    
3-    
4-    
YILIEĞİTİMİN SÜRESİEĞİTİMİN ADISERTİFİKA 
     
     
     
     
ÇALIŞAN, YÖNETİCİ, ORTAK, DENETÇİ VEYA KURUCU KONUMUNDA BULUNDUĞU KURULUŞLAR 
Başlangıç Yıl/AyŞirket Adı/YeriFaaliyet KonusuPozisyon İlişki Türü% Ortaklık 
      
      
      
              …../…../….. ADI-SOYADI İMZA 

[*] Vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik numarası kısmı doldurulacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibariyle mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibariyle mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibariyle mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibariyle mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Gerçek kişiler tarafından doldurulacaktır.

* Tüzel kişiler tarafından doldurulacaktır.

* Vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik kısmı doldurulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu