Gümrük Genelgeleri

Fazla Çalısma Ücreti (Genelge 2010/35)

T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06.04 21/7/2010
Konu : Fazla Çalısma Ücreti
GENELGE
(2010/35)
Fazla çalısma ücreti tahsiline iliskin usul ve esaslar 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar“ın 121-125 inci maddeleri ve 21/11/2009 tarihli, 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebligi (Gümrük İslemleri) (Seri No: 74) ile düzenlenmistir.
Bu nedenle 24/1/2002 tarihli 2002/3 sayılı, 13/10/2005 tarihli 2005/17 sayılı ve 1/11/2007
tarihli 2007/28 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
Başa dön tuşu