Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 96 – Çeşitli mamul eşya

FASIL 96

ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA

Fasıl Notları.
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)   Makyaj veya tuvalet kalemleri (Fasıl 33);
(b)   66. Fasıldaki eşya (şemsiye veya bastonların aksam ve parçaları gibi);
(c)   Taklit mücevherat (71.17 pozisyonu);
(d)   XV. Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere, adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar veya plastikten benzeri eşya (Fasıl 39);
(e)   Saplarıyla veya oymaya ya da kalıp yapmaya mahsus maddelerden diğer aksam ve parçaları ile birlikte olan 82. Fasıldaki bıçakçı eşyası veya diğer eşya; bununla beraber bu eşyaya ait sap veya diğer aksam ve parçalar ayrı getirildikleri takdirde 96.01 veya 96.02 pozisyonlarında sınıflandırılır;
(f)   90. Fasıldaki eşya (gözlük çerçeveleri (90.03 pozisyonu), teknik çizim kalemleri (90.17 pozisyonu), dişçilik veya tıbbi, cerrahi, veteriner hekimliğinde kullanılmaya mahsus özel fırçalar (90.18 pozisyonu gibi));
(g)   91. Fasıldaki eşya (örneğin, duvar veya kol saati mahfazaları);
(h)   Müzik aletleri veya bunların aksam, parça veya aksesuarı (Fasıl 92);
(ij)    93. Fasıldaki eşya (silahlar ve bunların aksam ve parçaları);
(k)   94. Fasıldaki eşya (mobilyalar, lambalar ve aydınlatma cihazları gibi);
(l)    95. Fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri gibi); veya
(m)  Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eşya (Fasıl 97).
2.-   96.02 Pozisyonundaki “yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler” tabirinden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:
(a)   Sert tohumlar, küçük çekirdekler, cevizler ve diğer kabuklar ile yontulmaya elverişli diğer bitkisel maddeler (korozo cevizi ve dom palmiyesi gibi);
(b)   Kehribar, lületaşı, aglomere kehribar, aglomere lületaşı, siyah kehribar ve siyah kehribar yerine kullanılan mineral maddeler.
3.-   96.03 pozisyonu anlamında, “hazırlanmış süpürge ve fırça başları” tabirinden, bir ayırıma gerek duyulmaksızın boyacı veya ressam fırçaları imalinde kullanılmaya hazır bir durumda olan yahut bu imalatta kullanılmak için baş kısımlarını keserek şekil verme gibi önemsiz derecede tamamlayıcı bir işçilik gerektiren hayvan kıllarından, bitkisel liflerden veya diğer maddelerden meydana gelen monte edilmemiş süpürge ve fırça başları anlaşılır.
4.-   96.01 ila 96.06 veya 96.15 pozisyonları hariç olmak üzere, tamamen veya kısmen kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metaller, tabii veya kültür incisi veya kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) ihtiva eden eşya bu Fasılda kalır. Bununla beraber 96.01 ila 96.06 ve 96.15 pozisyonlarına, önemsiz sayılacak ölçüde süs veya teferruat kabilinden tabii veya kültür inci, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metaller ihtiva eden eşya dahildir. 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl oyulmaya ve kalıba dökülmeye elverişli maddeleri ve bu maddelerden eşyayı, bazı süpürgeleri, fırçaları ve elekleri, bazı tuhafiyecilik eşyasını, bazı yazı ve büro malzemeleri, sigara içenler için bazı gereçleri, bazı makyaj malzemelerini, bazı hijyenik emici maddeleri (hijyenik havlu (ped) ve tamponlar, bebekler için bebek bezi ve bebek bağı gibi herhangi bir maddeden benzer eşyalar) ve çeşitli diğer eşyayı kapsar (ancak tarifenin diğer pozisyonlarında daha özel şekilde yer almamış olmak kaydıyla).
96.07 ila 96.14 ve 96.16 ila 96.18 pozisyonlarında tanımlanan eşyaların, bir kısmı veya tamamı tabii ya da kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), veya kıymetli metaller ya da kıymetli metallerle kaplanmış metallerden yapılmış olabilir. Ancak, 96.01 ila 96.06 ve 96.15 pozisyonlarında tanımlanan eşyalar bu maddeleri sadece göz ardı edilebilecek ölçüde içerebilir. 
96.01 –     İŞLENMİŞ FİLDİŞİ, KEMİK, BAĞA, BOYNUZ, ÇATALLI BOYNUZ, MERCAN, SEDEF VE YONTULMAYA ELVERİŞLİ DİĞER HAYVANSAL MADDELER VE BU MADDELERDEN EŞYA (KALIPLAMA SURETİYLE ELDE EDİLEN EŞYA DAHİL).
9601.10 –    İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya
9601.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon işlenmiş hayvansal maddelerle ilgilidir (96.02 pozisyonunda sözü edilenler hariç). Bu eşya esas olarak keserek veya yontularak işlenir. Bunların çoğu kalıplama suretiyle de elde edilmiş olabilir.
Bu pozisyonda geçen “işlenmiş tabiri”, söz konusu hammaddelerin ilgili pozisyonlarında (05.05 ila 05.08 pozisyonlarındaki Genel Açıklama Notlarına bakınız) belirtilen basit şekilde hazırlama işleminden daha ileri işleme tabi olmayı ifade eder. Bu pozisyon, levha, yaprak, çubuk vb. halindeki fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef vb. parçalarının kesilerek şekil verilmiş (kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar dahil) veya cilalanmış veya taşa tutma, frezeleme, tornalama vb. suretle işleme tabii tutulmuş olanlarını kapsar. Bununla beraber, eşyaların aksam ve parçaları olarak tanımlanabilen parçalar, eğer tarifenin başka bir pozisyonunda yer almışsa bu pozisyon haricinde kalır. Böylece, piyano tuşları 92.09 pozisyonunda ve silahlar için dipçik levhaları da 93.05 pozisyonunda yer almaktadır. Bununla beraber, eşyaların aksam ve parçaları olarak tanımlanamayan işlenmiş maddeler bu pozisyonda sınıflandırılır (örneğin; kakmacılık vb. veya piyano tuşlarının üretiminde müteakip kullanım için basit diskler, levhalar ve şeritler).
İşlenmiş veya eşya şeklinde olmak şartıyla aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(I)      Fildişi. Tarifenin neresinde geçerse geçsin fil, su aygırı, mors, denizgergedanı ve yaban domuzu azıdişleri, gergedan boynuzları ile bütün hayvanların dişleri fildişi gibi değerlendirilir (5. Fasılın 3 Nolu Notuna bakınız).
(II)    Kemik. Birçok hayvanın gövdesinin sert, katı kısımları genellikle sadece kesme suretiyle şekillendirilir.
(III)   Bağa, hemen hemen sadece deniz kaplumbağasının kabuğundan elde edilmekte sarımsı, kahverengimsi veya siyah renkte olmaktadır. Rahatlıkla şekil verilebilir olup; ısıtıldığı zaman yumuşar ve aldığı şekli soğuyunca da muhafaza eder.
(IV)   Boynuzlar ve çatallı boynuzlar, geviş getiren hayvanların başlarından elde edilir (boynuz içi kemikleri yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli madde olarak kullanılmayıp hemen hemen esas itibariyle jelatin imalinde kullanılmaktadır).
(V)    Tabii mercan, (deniz ahtapotlarının kireçleşmiş iskeletleri gibi) ve aglomere mercan.
(VI)   Sedef, bazı kabukların parlak, yanardöner pullu yüzeyleridir. Satıhları tamamıyla düz olmakla beraber dalgalı manzara arz etmektedir.
(VII) Toynaklar, (tek tırnaklı hayvanların tırnağı) tırnak, pençe ve gagalar.
(VIII) Memeli deniz hayvanlarından elde edilen kemik ve benzeri maddeler.

 • İri ve sert tüyler.
 • Kabuklu hayvanların ve yumuşakçaların kabukları.

Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(A)  Yontularak işlenmiş hayvansal maddeler.
Bu pozisyon, kesme (bazen kabataslak rendeleme olabilir), kullanışsız parçaları ayıklamak için bıçkı ile kesme, temizleme, kazıma ve bazı durumlarda rengini açmak, düzeltmek, süslemek veya parçalara bölmek suretiyle daha ileri ameliyelere tabi tutulmak şartıyla yontma eşyaları kapsar.
Böylece, bağa eğer düzleştirilme ve yüzeydeki kabukların temizlenmesi biçiminde daha ileri ameliyelere tabi tutulmamışsa bu pozisyon haricindedir (ikinci işlem daima bombeli yüzeyli ve gayrı muntazam kalınlıkta yapraklar halinde gelen işlenmemiş bağanın bir ayrıcalığıdır) (05.07 Pozisyonunun (B) Bölümü Açıklama Notuna bakınız). Benzer şekilde sadece dış kabuğundan ayrılmış mercan bu pozisyon haricindedir (05.08 pozisyonu).
Ayrıca; bu pozisyon kablumbağa kabuğundan, tırnağından, karın kabuğundan veya bu pozisyondaki herhangi bir maddenin yontulmasından meydana gelen artık veya talaştan elde edilen maddelerden herhangi bir şekilde yapılan kalıp haline getirilmiş ürünleri de kapsar.
Kaplumbağa kabuğunun özelliklerinden birisi, herhangi özel bir tutturucu kullanılmaksızın, ısıtılarak birbirine yapıştırılabilmesidir. Bu özelliğinin avantajı, tabaka halindeki ince pulların birleştirilmesi suretiyle göreceli olarak daha kalın tabakalar elde etmek ve eşya yapabilmektir. Boynuzun bir karakteristiği ısıtıldığı zaman yumuşaması ve sonra yassılaştırılabilmesi veya hamur koyuluğuna indirgenebilmesidir. Böylece kaplumbağa kabuğu gibi kalıplama yoluyla işlenmesi mümkün olur.
Düğme taslaklarının karakterine sahip olmayan parlatılmış veya parlatılmamış diskler (96.06 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) ve Kudüs incisi (örneğin, düzensiz sedef boncukları, gelişi güzel delinmiş fakat parlatılmamış, tasnif edilmiş veya daha fazla işlenmiş) geçici bir şekilde ipe dizilmiş olsalar dahi bu pozisyonda sınıflandırılır.
(B)  Bu pozisyondaki hayvansal maddelerinin yontulmasından elde edilen eşya.
Bu gruba aşağıdakiler dahildir:

 • Puro veya sigara kutuları, enfiye kutusu, allık, toka, kopça kutuları, ruj muhafazası.

(2)   Ayrı gelen fırça sapları veya mesnetleri.
(3)   Çeşitli türde kutular, çekmeceler, saatler için koruyucu muhafazalar.
(4)   Kağıt kesmek için bıçaklar, mektup açıcıları ve kitapta okunan yeri belli etmeye mahsus işaretler.
(5)   Resim, tablo, vb. için çerçeveler.
(6)   Kitap kapakları.
(7)   Dini maksatlar için kullanılan eşya.
(8)   Dantel tığları ve örgü şişleri.
(9) Küçük süs eşyaları (örneğin, incik boncuk, oyulmuş eşya, 97.03 pozisyonundakiler hariç).
(10)  Ayakkabı çekeceği.
(11)  Sofra eşyası, bıçaklıklar, küçük kaşıklar ve peçetelikler gibi
(12) Süs eşyası olarak monte edilmiş boynuzlar ve çatallı boynuzlar (hatıra eşyaları vb.).
(13)  Mücevherci eşyaları hariç, süs taşları ve oyma işleri.
Bu pozisyon ayrıca özel kabuklardan yapılmış ve tüy saplarından (örn.; kürdanlar ve purolar için özel ağızlıklar) yapılmış eşyaları kapsar. Bununla beraber, uzunlamasına kesilmiş fakat ileri derecede işlenmemiş tüyler (05.05 pozisyonu) ve balık avında kullanılmak amacıyla hazırlanmış tüyler (95.07 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir.
Yontulmuş hayvansal maddelerle, kakma işlenmiş veya kaplanmış eşyalar, kakma ve kaplamanın tamamlanmış eşyanın esas karakterini oluşturması şartıyla bu pozisyonda sınıflandırılır. Bunlar, ağaçtan kutu, muhafaza ve çekmecelerin üzerine boynuz, bağa, fildişi, kemik vb. ile kaplama ve kakma yapılmış olanlardır.
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:
(a)   66. Fasıldaki eşya (şemsiye, baston, tente vb. sapları, gövdeleri, uçları).
(b)   Çerçeveli cam aynalar (70.09 pozisyonu).
(c)   Kısmen kıymetli veya yarı kıymetli taşları (tabii, sentetik, terkip yoluyla elde edilmiş), tabii veya kültür incileri veya kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri içeren hayvansal maddelerden yontularak elde edilen eşya (Fasıl 71). Bununla beraber, bu gibi eşya tabii veya kültür incilerinden, kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden sadece çok küçük miktarda (örn.; monogramlar, baş harfler, halkalar, kenarlar, vb.) ihtiva ettikleri taktirde de bu pozisyonda yer alır.
(d)  Taklit mücevherci eşyası (71.17 pozisyonu).

 • Fasıla dahil bıçakçı eşyası veya diğer eşyaların sapları veya diğer aksamının yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli maddelerden olanları. Buna rağmen bu maddelerden mamul eşyaların sapları ve diğer aksamı ayrı geldiği takdirde bu pozisyonda yer alır.

(f)   90. Fasılda yer alan eşya (örneğin, dürbünler; ayrıca gözlükler, opera gözlükleri, sualtı gözlükleri, kelebek gözlükler vb. için çerçeveler ve mesnetler ile çerçeve ve mesnetlerin aksam ve parçaları).
(g)   91. Fasılda yer alan eşya (örneğin, duvar ve kol saati zarfları). Bununla beraber kol saatleri için koruyucu muhafazalar bu Fasılda yer alır.
(h)   92. Fasıla dahil musiki aletleri ve aksamı (avcılıkta kullanılan kornalar, piyano ve akordeon tuşları, akort anahtarları, köprüler vb.).
(ij)   93.Fasıla dahil eşya (örn; silah aksamı).

 • Fasıla dahil eşya (örneğin, mobilyalar, lambalar ve aydınlatma cihazları).

(l)    95. Fasıla dahil eşya (oyuncaklar, spor ve oyun levazımatı).
(m)  96.03 pozisyonuna (örneğin, fırça ve süpürgeler) ve 96.04 pozisyonuna dahil eşya. Fırçaların ayrı gelen sap ve mesnetleri bu pozisyonda yer alır).

 • 05, 96.06, 96.08, 96.11, veya 96.13 ila 96.16 pozisyonlarına dahil eşya (örneğin, düğmeler ve düğme taslakları, dolma kalemler, yazı kalemi sapları vb. pipolar ve pipo kutuları, gövdeleri ve diğer parçaları; sigara ve puro ağızlıkları ve bunların aksamı; taraklar).

(o)   97.Fasıla dahil eşya (örneğin; heykel sanatının orijinal eserleri, zoolojiye mahsus koleksiyon eşyası).
96.02 –     İŞLENMİŞ, YONTULMAYA ELVERİŞLİ BİTKİSEL VEYA MİNERAL MADDELER VE BU MADDELERDEN EŞYA; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN YEYA YER ALMAYAN MUMDAN, PARAFİNDEN, STEARİNDEN, TABİİ ZAMK VE REÇİNELERDEN, MODEL PATLARINDAN KALIBA DÖKÜLMEK VEYA YONTULMAK SURETİYLE YAPILAN EŞYA VE KALIBA DÖKÜLME VE YONTULMA SURETİYLE ELDE EDİLEN DİĞER EŞYA; SERTLEŞTİRİLMEMİŞ JELATİN, İŞLENMİŞ (35.03 POZİSYONUNDAKİ JELATİN HARİÇ) VE SERTLEŞTİRİLMEMİŞ JELATİNDEN EŞYA.
“İşlenmiş” teriminin tanımı için, 96.01 pozisyonundaki Açıklama Notunun 2. Paragrafı (gerekli değişiklikler yapılarak) bu pozisyon için de uygulanır (ayrıca, 14.04, 15.21, 25.30, 27.14, 34.04, 34.07, 35.03 gibi pozisyonların Açıklama Notlarına da bakınız).
(I) İŞLENMİŞ, YONTULMAYA ELVERİŞLİ BİTKİSEL VEYA MİNERAL  MADDELER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA
(A)  İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel maddeler.
Bu grup bu Faslın 2 (a) no.lu Not hükmünde değinilen çeşitteki, işlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel maddeleri içine alır. Bu bitkisel maddeler “korozo” cevizi (ayrıca bu “bitkisel fildişi” olarak da bilinir) dom palmiyesi cevizi ve diğer palmiyelerin benzeri cevizleri (Tahiti, palmira vb.), Hindistan cevizi kabuğu, “Canna indica” denilen kamış türünün tohumları, tespih ağacı “Abrus precatorius” tohumları, hurma çekirdekleri, zeytin çekirdekleri, “piassava” palmiyesi tohumları ve keçiboynuzu çekirdekleridir.
Bitkisel maddelerin yontulmuş, tozlarının kalıplanmasıyla elde edilen eşya da burada yer alır.
(B)  İşlenmiş, yontulmaya elverişli mineral maddeler.
Bu grup, bu Faslın 2 (b) Notunda değinilen çeşitteki yontulmaya elverişli mineral maddeleri içine alır.
Bu pozisyon, 25.30 pozisyonunda bulunan aşağıdaki ürünleri kapsamaz:
(i)    Lületaşı veya kehribarın kaba blokları veya biçimsiz parçaları.
(ii)   Kalıplanmadan sonra başka bir işçiliğe tabi tutulmamış, levha, çubuk, şerit vb. şekillerde aglomere etme veya kalıplama yoluyla kehribar döküntüleri ve tabii lületaşı artıklarından elde edilen aglomere edilmiş kehribar ve aglomere edilmiş lületaşı.
(C)  Bitkisel eşyalar veya yontulmaya elverişli mineral maddeler.
Aşağıda sıralanan istisnalar göz önüne alınmak kaydıyla, bu grup bitkisel eşyalar veya yontulmaya elverişli mineral maddeleri içine alır. Örneğin:
(i)    Küçük süs eşyası (örneğin; biblolar).
(ii)    Kutular ve mücevher kutuları gibi küçük eşya.
(iii)  Parlatılmış veya parlatılmamış diskler (düğme taslakları hariç 96.06 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
(II) TARİFENİN BAŞKA YERLERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN MUMLARDAN, PARAFİNDEN, STEARİNDEN, TABİİ ZAMK VE REÇİNELERDEN MODEL PATLARINDAN KALIBA DÖKÜLMEK VEYA YONTULMAK SURETİYLE YAPILAN EŞYA VE KALIBA DÖKÜLME VE YONTULMA SURETİYLE ELDE EDİLEN DİĞER EŞYA; SERTLEŞTİRİLMEMİŞ JELATİN, VE SERTLEŞTİRİLMEMİŞ JELATİNDEN EŞYA
Bu grup, tarifenin diğer pozisyonlarına (örneğin; plastikten eşyalar – Fasıl 39 veya ebonitten eşyalar – Fasıl 40) dahil olmayan ve özel olarak belirtilmeyen çeşitli maddelerden kalıplanmış ve yontulmuş eşyaları içine alır. Ayrıca, işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin ve bundan eşyaları da içine alır (35.03 pozisyonu veya 49. Fasıla dahil eşya hariç).
Bu maddeler anlamında “kalıba dökülme suretiyle yapılan eşya” tabirinden kalıba dökülmek suretiyle kullanılacağı maksada göre şekil verilmiş eşya anlaşılır. Diğer taraftan, blok, küp, levha, çubuk, şerit vb. şekillerde kalıplanan eşya (kalıplama sırasında sıkıştırılmış olsun olmasın) bu pozisyona dahil değildir.
Aşağıdaki istisnalara bağlı kalmak kaydıyla, bu grup şunları içine alır:
(1)   Mumlardan kalıba dökülmüş veya oyulmuş eşya:
(i)      Suni petekler.
(ii)     Elektroliz usulü ile kaplama için kalıplar.
(iii)    Tek parça halinde kalıplanmış veya 67.02 pozisyonunda sınıflandırılabilen eşyanın yapımındaki işlemlerden (bağlama, yapıştırma veya benzer metotlar gibi) başka şekilde birleştirilmiş taklit çiçekler, yaprak veya meyva.
(iv)    Büstler, başlar, figürler veya heykelcikler. Bununla beraber, terzi mankenleri (96.18 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.) ve yontuculuk ile heykeltraşlık sanatının orijinal eserleri (97.03 pozisyonu) bu pozisyon haricinde kalır.
(v)     Mumdan inciler
(vi)    Bazı cerrahi ameliyatlarda kullanılan ve esasını mum teşkil eden bir terkipten imal olunan T şeklinde borular.
(vii)   Mumdan şekerlemeler, çikolatalar ve vitrinlerde teşhir olunan benzeri eşya taklitleri.
(viii)  Vatka mesnetli mumdan kulak tıkaçları.
(ix)    Ağaçtan döküm kalıplarının çatlaklarını doldurmaya mahsus olan ve tekstil maddelerinden bir kılıfa geçirilmiş bulunan mumdan şeritler.
(2)   Kalıba dökülmüş veya yontulmuş parafin mumundan mamul eşya (özellikle hidroflorik asitlere mahsus kaplar).
(3)   Kalıba dökülmüş veya yontulmuş stearinden mamul eşya.
(4)   Kalıba dökülmüş veya yontulmuş kolofandan mamul eşya (örneğin; keman arşeleri için kolofanlar).
(5)   Kalıba dökülmüş veya yontulmuş kopaldan mamul eşya (bunlar, genellikle kehribar mamullerinin taklitleridir).
(6)   Kalıba dökülmüş veya oyulmuş model patlarından mamul eşya (örn., yekpare olarak kalıba dökülen yapma çiçekler ve bitkiler, figürler, heykelcikler, vb. diğer süsleme eşyası).
(7)   Esası un veya nişasta olan ve zamk ve lakeyle aglomere edilen kalıba dökülmüş veya yontulmuş eşya (yekpare olarak elde edilen yapma çiçek ve meyveler, heykelcikler vb.).
(8)   Sertleştirilmemiş jelatinden kare veya dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş plakalar. Kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş olanlar, satıhları işlenmiş olsun olmasın, 35.03 pozisyonunda veya 49. Fasılda yer alır (örneğin; kartpostallar) (35.03 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız). Buraya dahil olan sertleştirilmemiş jelatinden mamul eşya anlamında şunlar sayılabilir:
(i)  Bilardo ıstakasının ucuna takılan küçük diskler.
(ii)  Eczacılık ürünleri ve mekanik çakmak benzini için kapsüller.
Bitkisel veya mineral yontulmaya elverişli maddelerle veya kalıba dökülmüş maddelerle kaplanmış veya kakma yapılmış eşya, kaplama veya kakma, tamamlanmış eşyanın asli karakterini oluşturduğu takdirde bu pozisyondadır. Bu durum, bu pozisyonda belirtilen maddelerle kaplama ve kakma yapılmış ağaçtan kutu muhafazası, mücevher kutusu vb. içinde geçerlidir.
96.01 pozisyonundan hariç bırakılan ürünlere ilişkin 96.01 pozisyonu açıklama notları hükümleri bu pozisyona da uygulanır.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Mühür mumları, şişe ağızlarını kapamaya mahsus olanlar dahil (14 veya 34.04 pozisyonu).

(b)   Parafin veya diğer mumlardan, stearinden, vb.den yapılmış mumlar, konik mumlar ve benzerleri (34.06 pozisyonu).
(c)   Model yapmaya mahsus patlar (çocukları eğlendirmeye mahsus patlar ve “Dişçi Mumu” veya “Dişçi kalıp bileşikleri” olarak bilinen müstahzarlar dahil). Takım halinde hazırlanmış, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunurlar (34.07 pozisyonu).
(d)  Jelatin esaslı kopya hamurları (38.24 pozisyonu).
(e)   Turbadan kalıplanmış eşya (68.15 pozisyonu).
(f)   Teşhir edilmek amacıyla kullanılan modeller (90.23 pozisyonu). 
96.03 –     SÜPÜRGELER VE FIRÇALAR (MAKİNA, CİHAZ VEYA TAŞITLARIN AKSAMI OLAN FIRÇALAR DAHİL), ELLE KULLANILMAYA MAHSUS MEKANİK SÜPÜRGELER (MOTORLULAR HARİÇ), PASPASLAR VE TÜYDEN TOZ SÜPÜRGELERİ; SÜPÜRGE VEYA FIRÇA YAPIMINA MAHSUS HAZIRLANMIŞ FIRÇA BAŞLARI; BOYA PEDLERİ VE RULOLARI; SİLECEKLER (RULO HALİNDE OLANLAR HARİÇ).
9603.10 –    Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)
–   Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçaları (cihazların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):
9603.21 —    Diş fırçaları, takma damak fırçaları dahil
9603.29 —    Diğerleri
9603.30 –    Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan benzeri fırçalar
9603.40 –    Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 altpozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları
9603.50 –    Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar
9603.90 –    Diğerleri
 
(A) ÇALILARDAN VEYA BAĞLANMIŞ DEMETLER HALİNDE DİĞER BİTKİSEL MADDELERDEN SÜPÜRGELER (SAPLI VEYA SAPSIZ)
Bu pozisyon başlıca yerlerin (cadde, sokak, avlu, açık hava deposu, ahır, vb.) veya nakil vasıtaları zeminlerinin süpürülmesinde kullanılan ve oldukça kaba bir tarzda imal edilmiş bulunan saplı veya sapsız eşyayı içine almaktadır. Bunlar, genellikle ya kabaca bağlanmış tek bir demet halinde bitkisel maddelerden (ince çalı dalları, kuru saplar vb.) veya bir veya birkaç demet halinde kalın sap ve sazlardan oluşmuş bir gövde üzerine dokumaya elverişli ipliklerle tespit edilmiş bulunan daha ince sap veya sazlardan yapılmaktadır. Dokumaya elverişli iplikler aynı zamanda bunlara dekoratif bir motif de verebilmektedir. Süpürgeler kullanımları sırasında umumiyetle bir sapa takılır.
Aynı vasıfları haiz bulunan fakat daha hafif ve yumuşak liflerden mamul olan sineklikler de bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona dahil süpürgeler ve fırçalar genellikle, gürgen, fındık, pırnal, süpürge otu, katırtırnağı vb. saplarından, süpürge darısı, akdarı, “camelina” vb. den, kamıştan (ya da panikül) yahut sarı sabır, koko, palmiye (özellikle piassava), vb. liflerinden veya kara buğday saplarından yapılır.
(B) DİĞER SÜPÜRGE VE FIRÇALAR
Bu grup, hem yapıldıkları maddeler ve hem de şekilleri bakımından önemli ölçüde birbirinden farklılık gösteren çeşitli eşyayı içine almaktadır. Bunlar evlerde temizlik ve tuvalet işlerinde kullanıldığı gibi boya, yapıştırıcı ve diğer sıvı maddelerin sürülmesinde ve aynı zamanda sınai ameliyelerde (temizleme, parlatma vb.) de kullanılmaktadır.
Genelde, bu grupta yer alan fırça ve süpürgeler, ya bir süpürge veya fırça sapına veya arkasına tutturulmuş esnek liflerin veya filamentlerin küçük püsküllerinden (demetlerinden) veya bağlarından, ya da boya fırçalarında olduğu gibi, metal bir kuşak veya diğer tutucu bir aletin yardımı olsun olmasın, kısa bir sapın veya tutamacın ucuna kuvvetli bir şekilde tespit edilmiş bulunan demet halinde kıl veya liflerden meydana gelir.
Kauçuktan veya plastik maddelerden tek parça halinde kalıba dökülen süpürge ve fırçalar da bu pozisyona dahildir.
Yukarıdaki eşyanın imalinde kullanılan maddeler çok çeşitlidir. Bunların fırça kısmını teşkil eden maddeler şunlardan olabilir:

 • Hayvansal menşeli maddeler: Evcil veya yabani domuz kılları; at, öküz, keçi, porsuk, sansar, gelincik, sincap ve kokarca cinsi hayvanların kılları; boynuz lifleri; kalem tüylerin sapları.
 • Bitkisel menşeli maddeler: Ayrık otu kökleri; ıstıl (tampiko), koko ve piassava lifleri; hasır sazı, hint darısı, yarılmış bambu kamışı.
 • Suni filamentlerden (örneğin; naylon veya viskoz ipeğinden).
 • Teller (çelik, pirinç, bronz vb.) veya çeşitli diğer maddeler (pamuk ve yün iplik ve sicimleri; cam elyafı).

Fırça mesnet ve sapları için kullanılan maddelere örnek olarak şunlar verilebilir: Ağaç, plastik maddeler, kemik, boynuz, fildişi, bağa, ebonit, bazı metaller (çelik, alüminyum, pirinç vb.). Bazı fırçalarda (örn., makinalara mahsus yuvarlak fırçalar veya özel süpürgelere mahsus fırçalarda) deri, mukavva, keçe veya mensucat da kullanılmaktadır. Bazı boya fırçalarının yapımında sert ve ağır tüyler kullanılır.
Kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen), tabii veya kültür incilerini basit bir süs veya önemsiz derecede teferruat (markalar “monogramlar”, bordürler vb.) kabilinden ihtiva eden fırçalar da bu grupta yer alır.
Kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplama metalleri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen), tabii veya kültür incilerini basit bir süs niteliğini aşan miktarda ihtiva eden fırçalar bu pozisyon haricindedir (Fasıl 71).
Bu grup aşağıdakileri kapsamaktadır:
(1)   Diş fırçaları ile takma dişlere mahsus fırçalar.
(2)   Traş fırçaları.
(3)   Tuvalet fırçaları (saç, sakal, bıyık, kirpik, tırnak, saç boyama fırçaları vb.); berberlere mahsus kıl veya ense fırçaları.
(4)   Kauçuktan veya plastik maddelerden tek parça halinde kalıba dökülmüş, tuvalet işlerine (el yıkamaya vb.), tuvalet küvetlerini temizlemeye vb. ne mahsus fırçalar.
(5)   Elbise, şapka, ayakkabı fırçaları; tarakları temizlemeye mahsus fırçalar.
(6)   Ev işlerinde kullanılan fırçalar (döşeme tahtalarını temizlemeye mahsus fırçalar, bulaşık, evye, tuvalet, mobilya, radyatör, sofra fırçaları vb.).
(7)   Yolların, zeminin vb.nin süpürülmesine mahsus süpürge ve fırçalar.
(8)   Dokumaya elverişli maddelerden özel araba temizleme fırçaları (temizleyici müstahzarlar emdirilmiş olsun olmasın).
(9)   Hayvanları (at, köpek vb.) tımar etmeye mahsus fırçalar.
(10) Silahları, bisiklet vb. yağlamaya mahsus fırçalar.
(11) Gramofon plaklarını temizlemeye mahsus fırçalar (plakları otomatik olarak temizleme maksadı ile pikap koluna takılan neviden olan fırçalar dahil).
(12)  Matbaa harflerinin ve daktilo makinalarına ait harf kısmının temizliğinde kullanılan fırçalar.
(13) Ateşleme bujilerini, eğeleri ve lehim ve kaynak yapılacak parçaları temizlemeye mahsus fırçalar.
(14) Ağaç ve fidanların yosunlarını ve eski kabuklarını temizlemeye mahsus fırçalar.
(15) Delikli levhalar ile yazı, marka vb. basmada kullanılan fırçalar (mürekkep haznesi ve mürekkebin akışını kontrol tertibatı ile mücehhez olsun olmasın).
(16) Boyacı ve badanacılar, dekoratörler, mobilyacı ve oymacılar, ressamlar vb. tarafından kullanılan yassı ve yuvarlak fırçalar, eski boya ve badanaları temizlemeye mahsus fırçalar, badana fırçaları, duvar kağıtlarını yapıştırmaya mahsus fırçalar; mobilya, çerçeve vb. verniklemeye mahsus fırçalar; yağlı veya sulu boya fırçaları; resim fırçaları; seramikleri boyamaya mahsus fırçalar; yaldız fırçaları vb., bürolara mahsus küçük fırçalar.
Aşağıda yazılı olanlar da bu grupta yer alır:
(I)   Metal telden bir mesnet (genellikle bir kaç telin bükülmesiyle meydana gelen) üzerine tespit edilmiş haldeki fırçalar, örneğin, baca temizleme fırçaları; şişe temizlemeye mahsus fırçalar veya gaz lambası şişelerini temizlemeye mahsus olanlar, tüp, boru vb. eşyayı temizlemeye mahsus fırçalar; pipoları temizlemeye mahsus fırçalar; tüfekler veya tabancalar için temizlik fırçaları; borulu müzik aletleri için ağızlık ve boru fırçaları
(II) Makina aksamını oluşturan fırçalar, örneğin, yolları ve meydanları süpürmeye mahsus arabalı süpürme makinalarının, iplik bükme ve dokuma tezgahlarının, bileme, parlatma vb. ne mahsus makinalı aletlerin,  kağıt imaline mahsus      makinaların ve değirmenlerin, saatçı ve kuyumcu tornalarının, deri, kürk ve ayakkabı imaline mahsus makinaların fırçaları.
(III) Elektrikli ev aletleri için hazırlanmış fırçalar (taban cilalama fırçaları, elektrikli süpürgeler gibi).
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Fırça mesnetleri veya sapları (yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır).
(b)   Tekstil maddelerinden cilalama diskleri veya pedleri (59.11 pozisyonu).
(c)   Kart garnitürleri (84.48 pozisyonu).
(d)  Otomatik bilgi işlem makinalarındaki disk (disket) sürücülerini temizlemeye mahsus disketler, vb. (84.73 pozisyonu).
(e)   Dişçilikte, tıbbi ve cerrahi amaçlarla ve veterinerlikte kullanılmak için özel olarak hazırlanmış fırçalar (örn.; gırtlak fırçaları ve dişçi delicilerine monte edilen fırçalar) (90.18 pozisyonu).
(f)   Oyuncak özelliği taşıyan fırçalar (95.03 pozisyonu).
(g)   Kozmetik ürünlerin veya tuvalet müstahzarlarının uygulanmasında kullanılan pudra ponponları ve pedleri (96.16 pozisyonu).
 
(C) ELLE KULLANILMAYA MAHSUS MEKANİK SÜPÜRGELER, MOTORLULAR HARİÇ
Bunlar tek veya daha fazla silindirli fırçadan oluşan tekerlekler yardımıyla hareket eden, bir sapı olan, halı temizlemede kullanılan basit aletlerdir.
Motorlu olanlar bu pozisyon haricindedir (84.79 pozisyonu).
(D) PASPASLAR VE TÜYDEN TOZ SÜPÜRGELERİ
Paspaslar bir sapa takılmış dokumaya elverişli şeritlerden yapılmış demetlerden veya bitkisel liflerden oluşur. Bazı paspaslar dokumaya elverişli maddelerden veya diğer maddelerden yapılmış ve birleştirildiği bir çerçeve veya başka bir mesnetle sapa tutturulan paspas başlıklarını ihtiva eder. Bunlar ıslak veya kuru olarak, sıvıları emmek veya lekeleri temizlemek yahut yerleri silmek, bulaşık yıkamak için, kullanılan toz paspasları, sünger paspaslar ve püskürtmeli paspaslardır.
Tüyden toz süpürgeleri: mobilyaları, vitrinleri, rafları temizlemeye mahsus bir sap üzerine monte edilmiş tüylü demet şeklindedirler. Tüyden toz süpürgelerinin bazı tiplerinde, tüy yerine sapa sabitlenmiş veya etrafına sarılmış kuzu yünü veya tekstil maddeleri vb. kullanılır.
Tekstil maddelerinden yapılmış ve elde kullanmak için veya paspas başlıklarının çerçeve veya diğer mesnetlerine bağlanmak üzere tasarlanmış temizlik bezleri, ayrı geldiklerinde bu pozisyon haricindedir. (Bölüm XI)
(E) HAZIRLANMIŞ DÜĞÜM VE PÜSKÜLLER
Bu Fasılın 3 no.lu Not hükmüne uygun olarak bu grup, süpürge ve fırça ayrımı yapılmaksızın birleştirmeye hazır haldeki veya böyle bir birleştirme için hazır hale getirmek üzere üst kısımlarına şekil verilerek kesilmesi gibi sadece az miktarda bir işçilik gerektiren, hayvan kılından, bitkisel liflerden, suni ve sentetik liflerden monte edilmemiş püskül ve düğümleri içerir.
Bu itibarla, bu pozisyon diğerleri meyanında, fırça veya süpürge yapımı için hazırlanmamış haldeki hayvan kılı, bitkisel lifler veya diğer maddelerden demetleri (veya benzeri ticari şekillerde sunulanları) içermez. Fırça cinsinden eşya imali için hazırlanmış demetler halinde olmakla beraber, imalat sırasında mesnetlerine takılmak için daha küçük demetlere ayrılması icab eden neviden olanlar da keza bu pozisyon haricinde kalmaktadır.
Bu grupta yer alan hazırlanmış düğüm ve püsküller esas olarak traş fırçaları, resim veya boya fırçaları imalinde kullanılır.
Hazırlanmış püsküllerin (veya düğümlerin) dip tarafı boylarının dörtte bir kısmını kaplayacak şekilde vernik veya diğer maddeler içine daldırılmak suretiyle kıl veya diğer liflerin birbirine iyice tutturulması temin olunmakta ve bazen vernik ve diğer maddelerin içine testere tozu katılmak suretiyle tutturma işi daha sağlam bir hale getirilmektedir. Üzerine kuşak (genellikle metalden)  geçirilmiş olan düğüm ve püsküller bu grup haricindedir (yukarıda yer alan (B) grubundadır).
Saplarına takıldıktan sonra diğer tamamlayıcı işçiliğe (kıllarının eşitlenmesi, istenilen yumuşaklığın verilmesi maksadıyla taşa tutulması vb.) tabi tutulan hazırlanmış düğüm ve püsküller de bu pozisyonda yer alır.
 
(F) BOYA PEDLERİ VE RULOLARI; SİLECEKLER (RULO HALİNDE OLANLAR HARİÇ). 
Bir sap üzerine monte edilmiş kuzu derisi veya başka madde ile kaplanmış bir rulodan oluşan boya ruloları.
Boya pedleri, genellikle plastikten sert bir mesnet üzerine tutturulmuş dokunmuş mensucat gibi düz bir yüzeyi içerirler ve saplarıda olabilmektedir.
Silecekler genellikle tahta, metal vb. nin iki parçası arasına tutturulmuş veya bir tahta, metal vb. blok üzerine monte edilmiş, plastik, kauçuk veya keçeden şeritlerden yapılmıştır ve ıslak yüzeylerde fırça gibi kullanılırlar. (Çekçekler)
Bununla beraber, fotoğrafçılıkta kullanılan ve sap üzerine monte edilmiş bir veya daha fazla ruloları içine alan rulo halindeki silecekler bu pozisyon haricindedir (90.10 pozisyonu).
96.04 –      EL KALBURLARI VE EL ELEKLERİ.
El kalburları ve elekleri tabiri, gözenekleri çeşitli sıklıklarda olan dayanaklı bir mensucatın veya diğer gözenekli maddelerin genellikle ahşap veya metalden dörtgen veya dairesel bir çerçevenin üzerine monte edilmesi suretiyle meydana gelen ve taneli katı maddeleri büyüklüklerine göre ayırmada kullanılan eşyayı ifade eder.
Bunların gözenekli kısmı en çok at kıllarından, suni monofilamentlerden, ipek ipliklerinden, bükülmüş katgütten, tellerden (çelik, demir, pirinç vb.) mamuldür.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
Kül, kum, tohum, gübre vb. için el kalburları ve elekleri; gaz bezli elekler (örn. Un elekleri); ev elekleri (örn. Un elekleri); laboratuvarlarda kullanılan elekler (çimentonun incelik derecesini, döküm kumlarını, gübreleri, ağaç ununu vb. maddeleri muayeneye mahsus olanlar)(birbirine birleştirilerek bir seri teşkil eden neviden olanlar dahil); kıymetli ve yarı kıymetli taşları hassas olarak ayırt etmeye mahsus elekler (elmas gibi).
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Sabitlenmiş eşya mahiyetinde olan kalburlar ve elekler (çakıl veya toprak elemesinde kullanılan yere dayanan kalburlar) (genellikle 26 pozisyonu).
 • Altında metal delikli levhadan kabı olan basit süzgeçler (örn. Peynir için), filtre alet tutturulmuş huniler, süt süzgeçleri, boya, badana ve ilaçlamada kullanılan çözelti süzgeçleri vb. ( Fasıl).
 • Makine ve aletlere monte edilmek üzere düzenlenmiş elekler ve kalburlar (değirmenlerde, tarımda, taş, toprak elemede, madencilikte kullanılan), XVI. Bölümün 2 no.lu Not hükmüne göre bu gibi maddeler makina parçaları olarak sınıflandırılarak, genellikle, sadece ve esas itibarıyla tasarlandıkları makinalarla aynı pozisyonda sınıflandırılır (37 veya 84.74 pozisyonları).

96.05 –     İNSANLARIN TUVALET MALZEMESİ OLARAK VE DİKİŞ DİKMEKTE VEYA ELBİSE VE AYAKKABILARINI TEMİZLEMEKTE KULLANDIKLARI SEYAHAT TAKIMLARI.
Bu pozisyon Tarifenin farklı pozisyonlarında bulunan eşyalardan veya aynı pozisyonun farklı eşyalarından oluşan seyahat takımlarını kapsar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Tuvalet takımları, deri, kumaş, plastik vb. maddelerden yapılmış çantaların içinde, örneğin plastik kutular, fırçalar, tarak, makas, cımbız, törpü, ayna, jilet ve manikür aletleri içerenler.
(2)   Dikiş takımı, deri, kumaş, plastik vb. maddelerden yapılmış çantaların içinde örneğin makas, mezura, iplik geçirici, dikiş iğnesi ve ipliği, çengelli iğne, yüksük, düğmeler ve çıtçıtlar içerenler.
(3)   Ayakkabı temizleme takımı, deri, kumaş, plastik, plastikle kaplanmış karton kutular vb. içinde örneğin ayakkabı fırçası, tüpte veya kutuda boya ve dokuma temizleme bezi içerenler.
Manikür takımı bu pozisyon haricindedir (82.14 pozisyonu)
Bu pozisyon, havayolları tarafından yolculara dağıtılan (Uçuş sırasında ya da varış yerinde bagajın bulunamaması halinde)setleri de hariç bırakır. Bu setler, yukarıda bahsi geçen (1) ila     (3) no.lu maddelerdeki eşyayı içeren dokuma çantalardan, kozmetik ürünlerinden, parfüm ve tuvalet eşyasından, selüloz maddeden mendillerden ve ayrıca pijama, tişört, pantolon, şort gibi tekstil ürünlerinden oluşur. Bu seti oluşturan parçalar kendilerine uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar. 
96.06 –     DÜĞMELER, ÇITÇITLAR, DÜĞME FORMLARI VE BUNLARIN DİĞER AKSAMI; DÜĞME TASLAKLARI.
9606.10 –    Çıtçıtlar ve bunların aksamı
–   Düğmeler:
9606.21 —     Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)
9606.22 —     Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)
9606.29 —      Diğerleri
9606.30 –      Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları
Bu pozisyon, elbise, çamaşır vb. gibi eşyanın iliklenmesinde veya süslenmesinde kullanılan düğme, çıtçıt vb. eşyayı içine almaktadır. Bu mamuller birçok maddeden yapılmış olabilir ve önemsiz derecede olmak şartıyla doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşları (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metalleri içerebilir. Diğer durumda 71. Fasılda yer alırlar.
Düğme, çıtçıt, vb.nin imalinde kullanılan başlıca maddeler şunlardır; adi metaller, ağaç, korozo cevizi, dom palmiyesi, kemik, boynuz, plastik maddeler, seramik, cam, ebonit, sıkıştırılmış karton, deri ve kösele, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele, sedef, fildişi, bağa vb… Bunlar bir kaçı birlikte kullanılabilmekte veya üzerleri mensucatla kaplanmış olabilmektedir.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Delikli veya ayaklı düğmeler, bunlar kullanılacakları yere (elbise, iç çamaşırı, ayakkabı vb.) göre çeşitli şekil ve boyda olabilir.

Küresel şekildeki düğmeler boncuklardan, iplik deliklerinin merkezde olmaması ile ayırt edilebilir.
Ayaklı düğmelerin bazılarının ayakları yaylı bir tertibattan ibaret bulunmakta ve bu suretle düğmenin elbiseye dikişsiz olarak tespiti sağlanmaktadır. Bazı tiplerinde ise (bekar erkek düğmeleri) düğme elbiseye bir çıt tertibatı ile bastırarak tutturulmaktadır.

 • Çıtçıtlar, bunlar iki veya daha fazla kısımdan oluşur ve üzerlerine bastırmak suretiyle birbirine geçen bir çıt tertibatı vasıtası ile çalışır. Bunlar elbise vb. üzerine dikilecek şekilde olabileceği gibi perçinleme suretiyle tespit edilecek neviden (eldivenlere mahsus olanlar gibi) de olabilir.

Çıtçıtları teşkil eden parçaların dokumaya elverişli maddelerden ensiz bir şerit üzerine dizi halinde tespit edilmiş bulunanları da bu pozisyondadır.
Bu pozisyon ayrıca aşağıdakileri de kapsar:

 • Düğme formları, bunlar bazı tip düğmelerin iç kısmını yani gövdesini teşkil etmekte olup, üzeri dokuma maddeleri, kağıt, deri vb. ile kaplanacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece düğme imaline mahsus olduğu açıkça anlaşılabildiği taktirde bu pozisyonda yer alabilen bu kabil formlar ağaçtan, süsen köklerinden vb. den mamul olabilmektedir fakat en genel tipleri iki metal kısım içerir. Bunlardan yüz kısmını teşkil edecek parçanın üzeri mensucat vb. ile kaplanmakta diğer parça ise buna tazyikle geçirilerek mensucat vb. kaplama maddesini yerli yerinde tutmaktadır.
 • Düğmenin tanımlanabilir diğer parçaları, (ayağı, mesnedi, başı gibi).

(3)   Düğme taslakları, bunlar aşağıdakilerden oluşur.
(i)    Kalıplanmış taslaklar, bunlar döküm kalıplarından çıktığı şekildeki taslaklar olup, henüz düğme olarak kullanılmaya elverişli değildir. Bunların düğme olarak kullanılabilmeleri için normal olarak pürüzlerinin giderilmesi, delik açılması ve parlatılması icab etmekte, ancak düğme imaline mahsus taslaklardan olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
(ii)   Istampa işi taslaklar, biri diğerinin üzerine geçmek üzere iki parçadan müteşekkil olup, biri düğmenin yüzünü ve diğeri de alt kısmını meydana getirmektedir.
(iii)  Sedef, korozo, ağaç vb.den taslaklar, bunlar düğme imaline mahsus taslaklardan olduğu açıkça anlaşılabilecek şekilde işlenmiş (örneğin, bir veya iki yüzünü bombeleştirme veya çukurlaştırma ya da başka bir şekle sokma, kenarlarını düzleme, parlatma, delik açma vb.) bulunmaktadır. Diğer yandan, çok az biçilmiş, kesilmiş veya parlatılmış fakat başkaca bir işçiliğe tabi tutulmamış olanları düğme taslağı sayılmamakta ve dolayısıyla mamul bulundukları maddeye göre sınıflandırılmaktadır.
Kol düğmeleri bu pozisyon haricindedir (71.13 veya 71.17 pozisyonu). 
96.07 –     KAYARAK İŞLEYEN FERMUARLAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
–   Kayarak işleyen fermuarlar:
9607.11 —     Dişleri adi metallerden olanlar
9607.19 —     Diğerleri
9607.20 –      Aksam ve parçalar
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Kayarak işleyen fermuarlar, bunlar her boyda ve her türlü maksatla (giyim eşyası, ayakkabılar, seyahat eşyası vb.) için kayarak işleyen neviden fermuarlardır.

Kayarak işleyen fermuarların çoğu dokumaya elverişli maddelerden mamul dar iki şeritten teşekkül etmekte ve her iki şeridin birer kenarı agraflarla (metalden, plastik maddelerden vb.) donatılmış bulunmaktadır. Şeritlerden birinin kenarı agrafların diğer şeridin kenarındaki agraflara geçerek kapanması işi sürgü veya sürüngen sap denilen ve kayarak işleyen bir tertibatla temin olunmaktadır. Kayarak işleyen fermuarların diğer bir nevi, plastik maddelerden mamul iki şeritten oluşmuş olup, bunların birer kenarına hususi bir şekil verilmiş bulunmakta ve bu şekilli kenarların birbirine geçerek kapanması hususu sürgü denilen hareketli bir tertibatla temin olunmaktadır.
(2)   Kayarak işleyen fermuarlara ait aksam ve parçalar, örneğin, agraflar, sürgüler ve sürüngen saplar, bitiş parçaları, üzeri agrafla donatılmış her boyda dar şeritler.
 
96.08 –     BİLYALI KALEMLER, KEÇE UÇLU VEYA DİĞER GÖZENEK UÇLU YAZI VE İŞARET KALEMLERİ; MÜREKKEPLİ KALEMLER, STİLOLAR VE DİĞER DOLMA KALEMLER; KOPYA KALEMLERİ; DOLMA KURŞUN KALEMLER; DOLMA KALEM VE KURŞUN KALEM SAPLARI VE BENZERİ SAPLAR; BUNLARIN AKSAMI (KAPAK VE KLİPSLER DAHİL) (96.09 POZİSYONUNDAKİ EŞYA HARİÇ)
9608.10 –    Bilyalı kalemler
9608.20 –    Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri
–   Mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler:
9608.30 –   Mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolmakalemle

9608.40 –   Dolma kurşun kalemler
9608.50 –    Yukarıdaki altpozisyonların iki veya daha fazlasında yer alan eşyadan oluşan takımlar
9608.60 –    Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı ucu ve mürekkep rezervuarını kapsayan)
–   Diğerleri:
9608.91 —  Yazı kalemi uçları ve damakları
9608.99 —   Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Bilyalı kalemler, genellikle içinde bir bilya tarafından aktarılan bir tüp mürekkebi içeren gövdelerden oluşur.

(2)   Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, bunlara mürekkepli kalemler dahildir.
(3)   Mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler, (pompalı, basmalı, kartuşlu, emmeli vb.) yazı kalemi uçları ve damakları olsun olmasın.
(4)   Kopya kalemleri.
(5)   Dolma kurşun kalemler, bunlar bir veya daha fazla kurşunlu tiplerde olabilmektedir ve gövdelerinin içinde ekseriya yedek kurşun da bulunmaktadır.
(6)   Dolma kalem sapları, tek parça halinde olsun olmasın, uçları takılmış veya takılmamış, kapaklı veya kapaksız.
(7)   Kurşun kalem sapları ve benzeri saplar, bunlar boyalı kalem veya tebeşirleri, resim yapmada kullanılan kömür kalemleri vb. kullanmaya mahsus saplardır.
AKSAM VE PARÇALAR
Bu pozisyon, tarifenin başka bir yerinde daha ayrıntılı belirtilmeyen tanımlanabilir parçaları da kapsar. Örneğin:
Kabaca yontulmuş bitmemiş uçlar olarak her şekilde hazırlanan kalem uçları; klipsler; bilyalı kalemler için kartuşlar (mürekkep haznesi ve bilyası dahil); işaret stiloları keçeleri veya tükenmez kalem için tutucular; mürekkep akışını düzenleyiciler; bu pozisyondaki dolma kalemler ve kurşun kalemler için tüpler; doldurma veya basma mekanizmaları; kauçuk veya başka maddelerden yapılmış mürekkep hokkaları; uç koruyucuları; içinde mürekkep, uç ve hazne bulunan değiştirilebilir uç yenileme takımları; besleme girişi ve halkamsı parça; çabuk eskimeyi önlemek için mürekkepli kalem uçlarında kullanılan platin alaşımdan veya bazı tungsten alaşımından yapılmış küçük küreler halinde uç bilyaları (ya da kalem bilyaları).
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:
(a)   Mürekkepli kalemler için mürekkep kartuşları (32.15 pozisyonu).
(b)   Bilyalı kalemlerle kurşun kalemler için çelikten bilya (73.26 veya 84.82 pozisyonları).
(c)   Matematiksel çizim kalemleri (90.17 pozisyonu).
(d)  Kurşun kalem kurşunları (96.09 pozisyonu).
96.09 –     KURŞUN KALEMLER (96.08 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ), KURŞUN BOYA KALEMLERİ, KURŞUN KALEM KURŞUNLARI, PASTELLER, KÖMÜR KALEMLER, YAZI VEYA ÇİZİM TEBEŞİRLERİ VE TERZİ TEBEŞİRLERİ.
9609.10 –    Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)
9609.20 –    Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları
9609.90 –    Diğerleri
Bu pozisyonda yer alan eşya iki çeşittir:
(A)  Çıplak şekilde veya üzerine kağıttan basit bir koruyucu bant sarılı olanlar (örn.; tebeşirler, kömür kalemler, kurşun kalem kurşunları, bazı kurşun boya kalemleri, pasteller ve arduvaz kalemler).
(B)  Ağaçtan, plastikten veya müteaddit kağıt tabakasının birbiri üzerine sarılması suretiyle meydana gelen sert bir kılıf içinde kurşunları ile olan kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri.
Kurşun kalem kurşunları, tebeşir, pastel ve kurşun boya kalemleri vb.nin terkipleri kullanılacakları yere göre değişmektedir.
Aşağıdakiler bu pozisyonda yer alır:
(1)   Tabii veya aglomere kayağan taşından arduvaz kalemler.
(2)   Çubuk şeklinde tabii tebeşirler (kesilerek veya biçilerek elde edilmiş).
(3)   Müstahzar tebeşirler (bunlar normal olarak esası kalsiyum sülfat veya kalsiyum sülfat ve kalsiyum karbonat olan ve içine bazen boyacı maddeler katılan terkiplerden elde edilir).
(4)   Kömür kalemler (bunlar iğ ağacının kireçlendirilmesi ile elde edilmektedir).
(5)   Boyalı kalem, tebeşir veya mum boyalar ile pasteller (bunlar genel olarak, tebeşir veya kil, boyayıcı maddeler, gomeleka veya mum, ispirto veya terebentinden oluşan terkiplerden elde edilmektedir).
(6)   Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş).
(7)   Kurşun kalemlere mahsus kurşunlar (bunların siyah renkte olanları grafit veya kil karışımından oluşur. Renkli olanları metal oksitlerin veya diğer mineral pigmentlerin kil, tebeşir veya mumla olan birleşimden oluşur; silinmez veya kopya kalemlerine mahsus olanlar anilin veya garibalda boyası gibi bir boya ile renk verilmiş kilden imal edilir).
(8)   Litoğrafiye mahsus kurşun kalemler (bunlar esasını karbon karası, mum, sabun ve don yağı teşkil eden terkiplerden imal edilmektedir).
(9)   Seramiklere mahsus kurşun boya kalemleri (bunlar, esasını camlaşabilen neviden boyalar, katı yağlar, kakao yağı, mum vb. teşkil eden terkiplerden elde edilir).
Bir tarafına silgi lastiği takılmış veya diğer teferruatla teçhiz edilmiş kurşun kalemler bu pozisyona dahildir.
Bu pozisyon aynı zamanda terzi tebeşirlerini de (sabun taşından oluşanlar) kapsar.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:
(a)   Ham olarak bulunan tebeşirler (25.09 pozisyonu).
(b)   Tıbbi kalemler (örn.; antimigren) (30.04 pozisyonu).
(c)   Tuvalet veya kozmetik kullanımı için kalemler (örn.; kaş kalemleri, styptic (kan durdurucu) kalemler) (33.04 veya 33.07 pozisyonu).
(d)  Bilardo tebeşirleri (95.04 pozisyonu).
96.10 –     KAYAĞAN TAŞINDAN “ARDUVAZ” VEYA DİĞER MADDELERDEN YAZI VEYA RESİM TAHTALARI (ÇERÇEVELİ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, üzerine kayağan taşından mamul bir kalem, tebeşir ve keçe veya lif uçlu bir işaretçi ile yazı yazmaya veya çizim yapmaya mahsus tahtaları (öğrencilere mahsus taş tahtalar, kara tahtalar ve bazı ilan tahtaları, vb.) kapsamaktadır.
Çerçeveli veya çerçevesiz halde olabilen bu eşya kayağan taşından (aglomere edilmiş kayağan taşı dahil) olabileceği gibi, bir veya iki yüzü kayağan taşı tozu esaslı bir müstahzarla veya üzerine yazı yazabilmeye elverişli başka bir kaplama malzemesiyle veya plastik tabaka ile kaplanmış diğer maddelerden (tahtadan, kartondan, dokumaya elverişli maddelerden, amyantlı çimentodan vb.) de olabilir.
Bu cins eşyanın üzerinde sabit işaretler (çizgiler, kareler, eşya listeleri vb.) bulunabilir veya çocukların kullanmasına mahsus hesap bilyalarını havi tertibatla mücehhez olabilir.
Bu pozisyon kullanıma hazır olmayan yazı ve çizim için arduvaz tahtaları kapsamaz. (25.14 veya 68.03 pozisyonu).
96.11 –     ELLE KULLANILAN TARİH DAMGALARI, KAŞELER, NUMARATÖRLER, PUL DAMGALARI VE BENZERİ EŞYA (ETİKETLERİ BASTIRMAYA VEYA İŞLEMEYE MAHSUS CİHAZLAR DAHİL); ELLE KULLANILAN KUMPASLAR VE KUMPAS İÇEREN TAKIMLAR.
Bu pozisyon, bağımsız olarak elle kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmak şartıyla tarih damgaları, kaşeler ve benzeri damgalar ile kumpasları kapsar. Bir masa veya sıra üzerine sabitlemeye mahsus bir mesnet içeren veya bir kaide üzerinde kullanılacak şekilde dizayn edilmiş tarih damgaları, kaşeler ve benzeri damgalar bu pozisyon haricindedir (84.72 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
Bunlara aşağıdakileri örnek verebiliriz:
(1)   Mühür mumları üzerine basılarak kullanılan neviden olan kaşeler, üzerinde ayrı şekiller bulunsun bulunmasın veya bir sapla mücehhez olsun olmasın.

 • Her cins damgalar, mürekkepli bir şeritle veya otomatik mürekkepleme tertibatıyla mücehhez olsun olmasın, örneğin, tarih damgaları, birden ziyade formüllü damgalar, etiket basma damgaları, numaratörler (numaraları kendiliğinden değişir olsun olmasın), rulolu damgalar, cep damgaları (ıstampa ve mahfazası ile birlikte olanlar dahil).

(3)   Değiştirilebilir karakterleri taşımaya mahsus kumpaslar, bunlardan bazıları sabit şekilde yazı ve işaretleri ihtiva etmektedir (örneğin, sadece tarih kısmı değişen posta damgaları gibi).
(4)   El ile basmaya mahsus küçük baskı takımları (oyuncak mahiyetinde olanlar hariç), bunlar bir kutu içine yerleştirilmiş kumpas, değiştirilebilir karakterler, cımbız ve bir de mürekkepli ıstampadan oluşur.
(5)   Biletleri damgalamaya mahsus elle kullanılan cihazlar, tarih veya sair işaretlerle damgalamaya mahsus olanlar (zımbalama tertibatıyla mücehhez olsa bile).  Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz.
(a)   Kurşun mühür vurmaya mahsus kıskaçlar ile hayvanları markalamaya mahsus kıskaçlar (82.03 pozisyonu).
(b)   Dağlama demirleri ve işaretleme zımbaları (82.05 pozisyonu).
(c)   Matbaa makinalarında kullanılan neviden olan harfler, rakamlar ve diğer işaretler (monte edilmemiş) (84.42 pozisyonu). Monte edilmemiş halde diğer harfler, rakamlar ve işaretler mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır.

 • Elle çalıştırılan ve mürekkepsiz kabartma yazı ve işaret basan presler (72 pozisyonu).

(e)   Bir zaman kaydını (örneğin, mektupların alınışını) basmaya mahsus saat makinalı cihazlar (91.06 pozisyonu).
 
96.12 –     YAZI MAKİNALARI İÇİN ŞERİTLER VE BENZERİ ŞERİTLER (MÜREKKEPLİ VEYA İZ BIRAKMAK ÜZERE BAŞKA ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ) (MAKARALI VEYA KARTUŞLU OLSUN OLMASIN); ISTAMPALAR (MÜREKKEP EMDİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN, KUTULU OLSUN OLMASIN).
9612.10 –    Şeritler
9612.20 –    Istampalar
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:
(1)   Mürekkepli şeritler, (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın). Bunlar, yazı ve hesap makinalarında veya tabedici tertibatı bu gibi şeritlerle çalışan diğer makinalarda (otomatik basküller, tablo hazırlayan makinalar, teleks, vb.) kullanılmaktadır.
Barometrelerde, termometrelerde, vb.de bu cihazlara ait ibrelerin hareketini çizgi halinde kaydetmeye ve basmaya yarayan metal bir tertibatla mücehhez mürekkepli, vb. şeritler de keza bu pozisyona dahil bulunmaktadır.
Bu tür şeritler ekseriya dokumaya elverişli maddelerden dokunarak elde olunmakta ve bazen de plastik maddelerden veya kağıttan yapılmaktadır. Bunların bu pozisyonda yer alabilmeleri için mürekkeplenmiş veya iz bırakmak üzere başka şekilde hazırlanmış  olmaları  (örn.; mensucattan olanların mürekkeple veya boyayıcı bir madde ile emdirilmesi; kağıttan veya plastik maddelerden olanların da üzerlerinin mürekkeple veya boyayıcı bir madde ile kaplanmış olması) lazımdır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:
(a)   Hesap makinalarında, yazar kasalarda, vb.de, kopya çıkarmak üzere dizayn edilmiş ancak yazı makinalarında kullanılmaya elverişli olmayan rulo halinde karbon kağıdı veya diğer kopya kağıdı şeritleri. Yazı makinaları şeritlerinden (genellikle 3 cm.den daha fazla genişlikte) çok daha enli olan bu şeritler Fasıl 48’de yer alır.
(b)   İz bırakmak üzere mürekkepleme, emdirme, kaplama vb.dışında bir yolla hazırlanmış şeritler; bunlar mamul bulundukları maddeye göre sınıflandırılır (Fasıl 39, Bölüm XI vb.).
(c)   Boş makaralar (mamul bulundukları maddeye göre sınıflandırılır).
(2)   Tarih vb. damgalarına mahsus ıstampalar, mürekkeplenmiş olsun olmasın, bunlar genellikle, keçeden, dokunmuş mensucattan veya emici diğer maddelerden imal edilmekte ve ekseriya kutu şeklinde bir mesnede (ağaçtan, madenden veya plastik maddelerden) yerleştirilmiş bulunmaktadır.
Mürekkeplemeye mahsus el silindirleri bu pozisyon haricinde olup, mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır.
 
96.13 –     ÇAKMAKLAR VE DİĞER ATEŞLEYİCİLER (MEKANİK VEYA ELEKTRİKLİ OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (ÇAKMAK TAŞLARI VE FİTİLLERİ HARİÇ).
9613.10 –    Tekrar doldurulmayan gazlı cep çakmakları
9613.20 –    Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
9613.80 –    Diğer çakmak ve ateşleyiciler
9613.90 –    Aksam ve parçalar
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Mekanik çakmaklar ve ateşleyiciler.
Bunlar, genellikle ferroseryum alaşımlarından mamul bir taşla temas halinde olan tırtıllı bir çarkın döndürülmesi suretiyle kıvılcım üretirler.
(2)   Elektrikli çakmaklar ve ateşleyiciler.
Şehir cereyanı ile veya bir akümülatörle çalışan bu nevi cihazların bazıları sadece kıvılcım hasıl etmekte ve bazıları ise kızıl hale gelinceye kadar kızan neviden bir elektrik rezistansı ile mücehhez bulunmaktadır.
(3)   Kimyasal çakmaklar ve ateşleyiciler.
Bunlarda, bir gazın mevcudiyetinde katalitik reaksiyon ile kızıl hale gelebilen bir katalizör (genellikle sünger halinde platinden mamul) bulunmaktadır.
(4)   Mekanik olmayan neviden çakmaklar ve ateşleyiciler.
Bunların bir tipi, içinde yanıcı maddelere mahsus bir hazne bulunan küçük bir zarftan ibaret olup, üzerine tespit edilmiş bir çakmak taşı ile portatif halde ve bir ucu çelikle mürettep bir çubuk bulunmakta, çubuğun çelikle mürettep ucu taşa sürtüldüğünde hasıl olan kıvılcım yakıt haznesinin memesindeki yanıcı maddeyi ateşlemektedir.
Bu pozisyonda yer alan çakmaklar ve ateşleyiciler cep veya masa tipinde olabileceği gibi, bir duvara, gaz sobasına vb. üzerine monte edilecek şekilde tasarlanmış olabilir. Motorlu taşıtlara ve diğer araçlara mahsus ateşleyiciler de keza bu pozisyona dahildir.
Diğer eşyalarla (örneğin, sigara kutuları, pudra kutuları, genellikle dijital göstergeli saatler, elektronik hesap makinaları) birleştirilmiş çakmak ve ateşleyicilerin tarifedeki yerleri Genel Yorum Kurallarına göre belirlenir.
Çakmaklara ve ateşleyicilere ait olduğu anlaşılabilen neviden olan aksam ve parçalar (dış zarflar, tırtıllı çarklar, dolu veya boş halde yakıt hazneleri) da bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona, ateşleyiciler (36.03 pozisyonu), çakmak taşları (36.06 pozisyonu), fitiller (59.08 veya 70.19 pozisyonları) veya çakmaklar veya benzeri ateşleyicileri doldurmak için kullanılan türden olan kaplara (ampul, şişe, teneke, vb.) konulmuş yanıcı maddeler (36.06 pozisyonu) dahil değildir.
 
96.14 –     PİPOLAR (PİPO LÜLELERİ DAHİL), PURO VE SİGARA AĞIZLIKLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:

 • Her çeşit pipolar (barış çubukları, kavisli pipolar, Türk pipoları, nargileler, vb.).

(2)   Pipo lüleleri.
(3)   Puro ve sigara için ağızlıklar.
(4)   Pipo imalinde kullanılmak üzere kabaca şekil verilmiş olan ağaç gövdesinden veya bir çeşit funda (briar) kökünden taslaklar.
Bu pozisyonda yer alan eşyanın veya bunların gövdeleri, ağız kısımları yahut diğer aksamının imalinde en fazla kullanılan maddeler arasında, pişmiş kil ve diğer seramik maddeler, ağaç (şimşir, kiraz, vb.), funda kökü, kehribar, lüle taşı, kopal, sedef, fildişi, ebonit, sabun taşı, kil sayılabilir.
Pipoların ağızlıkları ile gövdeleri, pipo kapakları, emici pipo lüleleri, zıvanalar, dahili aksam (filtre edici kartuşlar dahil) ve benzeri aksam da keza bu pozisyonda yer almaktadır.
Buna karşılık, pipo ve ağızlıklara mahsus aksesuarlar örneğin, pipo kazıyıcıcıları, pipo temizleyicileri vb. bu pozisyona dahil olmayıp kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır.
 
96.15 –     SAÇ TARAKLARI, SÜS TARAKLARI VE BENZERLERİ; SAÇ TOKALARI, KIVIRMA PENSLERİ; SAÇ FİRKETELERİ, BİGUDİ VE BENZERLERİ (85.16 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
–     Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:
9615.11 —     Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar
9615.19 —     Diğerleri
9615.90 –       Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(1)   Her tür taraklar, hayvanlar için kullanılanlar dahil.

 • Süs tarakları, süs maksadıyla veya saçları tutma maksadıyla kullanılan taraklar.
 • Saç tokaları ve benzerleri, süs maksadıyla veya saçları tutma maksadıyla kullanılır.

Bu eşyalar genellikle, plastikten, kemikten, fildişinden, boynuzdan, bağadan, metal vb. yapılmış olabilir.
(4)   Saç firketeleri.
(5)   Kıvırma pensleri, kıvırma tokaları, bigudi ve benzerleri, (85.16 pozisyonundakiler hariç) dokumaya elverişli maddeler, plastik veya diğer maddelerle kaplanmış olsun olmasın.
Bu eşyalar genellikle plastik veya metalden mamuldür.
Önemsiz sayılacak ölçüde süs veya teferruat kabilinden olanlar hariç olmak üzere, kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metalleri, tabii veya kültür incilerini, kıymetli veya yarı kıymetli taşları (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) içerenler 71. Fasıla dahildir.
Bu pozisyona dokumaya elverişli maddelerden mamul saç bantları dahil değildir (Bölüm XI).
96.16 –     PARFÜM SPREYLERİ VE BENZERİ TUVALET SPREYLERİ, BUNLARIN PÜSKÜRTME MEKANİZMALARI VE PÜSKÜRTÜCÜ BAŞLARI, PUDRA VEYA DİĞER KOZMETİK VEYA TUVALET ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASINA MAHSUS BÜYÜK ve KÜÇÜK PONPONLAR.
9616.10 –    Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtme başları
9616.20 –    Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:
(1)   Parfüm, briyantin ve benzeri tuvalet spreyleri, masa veya cep tipi olsun olmasın ve şahsi veya mesleki kullanıma mahsus olsun olmasın. Bunlar genellikle şişe şeklinde bir (camdan, plastikten, metalden, vb.den) hazneden mamul olup, buna tespit olunan bir püskürtme mekanizmasından oluşmuştur. Püskürtme mekanizmaları, püskürtücü bir baş ile puarlı veya pistonlu bir hava basma tertibatından teşekkül etmekte ve puarların üzeri bazen dokumaya elverişli maddelerden bir file ile kaplanmış bulunmaktadır.
(2)   Tuvalet spreylerine mahsus püskürtme mekanizmaları.
(3)   Tuvalet spreylerinin püskürtme mekanizmalarına mahsus püskürtücü başları.
(4)   Her çeşit kozmetik veya tuvalet müstahzarlarının kullanımı için pudra ponponları ve pedleri (yüz pudrası, ruj, talk pudrası, vb.). Bunlar herhangi bir maddeden mamul olabilirler (kuğu veya pufla tüyünden, deriden, hayvan kılından, tüylü kumaşlardan, köpük halinde kauçaktan vb.), ve bunlar fildişi, bağa, kemik, plastik, adi metal, kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metal saplı veya aksesuarlı olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Parfüm spreylerine mahsus ayrı gelen hazneler (mamul bulundukları maddeye göre sınıflandırılır).
(b)   Kauçuktan puarlar (40.14 pozisyonu).
(c)   84.24 pozisyonunda yer alan neviden püskürtücü cihazlar.
(d)  84.76 pozisyonunda yer alan parfüm püskürtme makinaları.
96.17 –     VAKUMLU ŞİŞELER VE DİĞER VAKUMLU KAPLAR (MAHFAZALARI İLE BİRLİKTE), BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (CAMDAN İÇ GÖVDELER HARİÇ).
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte olmak şartıyla). Bu grup sıvıları, gıda maddelerini veya diğer ürünleri belli makul bir süre sabit bir sıcaklıkta muhafaza eden kavanoz, testi, sürahi, vb.ni içine alır. Bunlar çift cidarlıdır; camdan mamul bir iç gövde (iki cidar arasında hava boşluğu bulunmakta) ile bunu koruyan bir dış zarftan (metalden, plastik veya başka maddelerden) teşekkül etmekte ve dış zarfın üzeri bazen kağıtla, deri, deri taklidi vb. ile kaplanmış bulunmaktadır. İç gövde ile dış zarfın arası ayrıca izole edici bir madde (cam elyafı, mantar veya keçe) ile doldurulmuş da olabilmektedir. İzole edici kapların (termosların) üzerine geçirilen kapaklar ekseriya bardak olarak kullanılabilmektedir.
(2)   İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için metal, plastik, vb. maddelerden mamul diğer dış mahfazalar, kapaklar ve kupalar.
Ayrı olarak gelen camdan iç gövdeler bu pozisyon haricindedir (70.20 pozisyonu).
 
96.18 –     TERZİ MANKENLERİ, DİĞER MANKENLER; VİTRİNLER İÇİN OTOMATLAR VE DİĞER HAREKETLİ TABLOLAR.
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:
(1)   Terzi mankenleri.
Bunlar, insan vücudunun modelleri olup, dikilirken vücuda uygunluğunu elde etmeyi sağlamaktadır. Bu tür mankenler genellikle vücudun sadece gövde kısmından ibaret olan ve genellikle maşe kartondan, alçıdan, plastik maddelerden vb. imal edilen kalıp işi mamullerdir. Bununla beraber, bazen örülmeye elverişli maddelerden, örneğin, kamış, saz ve sepetçi söğüdünden de yapılmaktadır. Kalıp işi mankenler, genellikle dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış ve ayrıca boyunu ayarlamaya imkan verecek şekilde bir ayak üzerine monte edilmiş bulunmaktadır.
(2)   Diğer mankenler ve benzeri eşyalar.
Bunlar insan vücudunun veya muhtelif uzuvlarının (baş, gövde, bacak, kol veya el) tabii büyüklüğündeki mankenler olup, giyim eşyası, başlıklar, çorap, eldiven vb. teşhirinde kullanılır. Bu tür mankenler yukarıda (1) numaralı bentte belirtilen maddelerden yapılmaktadır. Bunlardan insan vücudunun tamamını temsil edenlerin eklem yerleri normal mafsallı olmakta ve bu suretle bunlara değişik şekillerde durma imkanı sağlamaktadır. Bu gruba dahil mankenler ressam ve heykeltraşlar tarafından model olarak kullanıldığı gibi, tıp öğrencileri tarafından sargı sarma, kırık ve çıkıkları sarma gibi hususların egzersizi maksadıyla da kullanılmaktadır.
Bazen eşya teşhirinde de kullanılmakla beraber, daha çok yön işareti olarak kullanılan siluet ve profiller bu gruba dahil bulunmamaktadır. Ekseriya ağaçtan, kartondan veya metalden imal olunan bu cins eşya mamul bulundukları maddeye göre sınıflandırılır.
(3)   Vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar.
Bunlar, eşya teşhiri veya belli bir eşyanın reklamını yapma maksadıyla  vitrinlerde  kullanılan otomatik hareketli  insan  veya hayvan modelleriyle, otomatik olarak çalışan diğer cihazlar olup, herhangi bir maddeden mamul bulunabilmekte ve genellikle elektrikle veya mekanik olarak çalışmaktadır. Bunlar ekseriya içerdikleri nesneler itibariyle ilgi çekici olmakla beraber, ilgiyi tanıtılan eşyaya veya vitrinde sergilenen belirli eşyaya çekme maksadına sahiptir. Bunlar reklamı yapılacak eşyanın veya hizmetin mahiyetine göre çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bunlar, sadece ilgi çekici bir gösterim aracı vazifesi görmemekte, bazı hallerde uygun hareketlerle reklamı yapılmak istenilen eşyanın vasfı, işleme tarzı vb. gibi özelliklerini de göstermektedir.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:
(a)   90.23 pozisyonunda yer alan sadece gösteri amaçlı dizayn edilmiş modeller ve cihazlar.
(b)   Yapma bebekler ve oyuncaklar (95.Fasıl).
  
96.19-  HİJYENİK HAVLULAR VE TAMPONLAR, BEBEK BEZLERİ VE
            BENZERİ EŞYA (HANGİ MADDEDEN OLURSA OLSUN)
Bu pozisyon emici, hijyenik bakım pedleri, yaşlı bezleri, kadın pedleri dahil hijyenik havlu ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri eşyayı (hangi maddeden olursa olsun) kapsar.
Genellikle bu pozisyondaki eşyalar tek kullanımlıktır. Bu ürünleri çoğu a) kullanıcının vücudundaki sıvıyı süzerek pişik oluşumunu etkileyen iç katman b)ürün atılıncaya kadar sıvıyı toplayıp saklayan emici dolgu c) emici dolgudan sıvının süzülmesini engelleyici dış katman (örneğin plastikten) maddelerinden oluşur. Bu pozisyon ürünleri insan vücuduna rahatça uyacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu pozisyon sadece dokuma kumaştan üretilen, yıkama sonrası tekrar kullanılabilen benzeri geleneksel eşyaları da kapsar.
Bu pozisyon tek kullanımlık cerrahi kumaşlar ve hastane yatakları, ameliyat masaları, tekerlekli sandalyeler için emici pedleri veya emici olmayan diğer maddeleri içermez (genellikle bunlar mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır)
96.20- MONOPODLAR, BİPODLAR, TRİPODLAR VE BENZERİ EŞYALAR
Bu pozisyon kameralar, video kameralar, hassas aletler için kamera desteği olarak titremeyi azaltmak için kullanılan monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyaları kapsar. Bu eşyalar uzatılabilir, genellikle taşınabilir, takıldığı alet ve cihazın kolay monte edilebilmesi ve kolay çıkarılabilmesi için esnek kafa ve cihazla donatılmışlardır. Bu eşyalar herhangi bir materyalden yapılmış olabilirler, örneğin, ahşap, alüminyum, karbon veya bunların karışımı.
Bazen “unipod” olarak adlandırılan monopod tek bacaklıdır. Bipod iki hareket ekseni boyunca dengeyi sağlayan iki bacaklı taşıyıcıdır. Tripod cihaza güçlü bir denge sağlayan üç bacaklı standdır.
Bu pozisyondaki benzer eşyalar ifadesi titremeyi azaltmak için kullanılan monopod, bipod, ve tripodlarla aynı fonksiyona sahip dört veya daha fazla bacaklı cihazları ifade etmektedir. “Selfie çubuğu” olarak bilinen selfie podu oto portre (selfie) çekmek için akıllı telefon, fotoğraf kamerası, dijital kamera veya video kaydedici kamerayı fotoğraf çekmek için kablolu ya da kablosuz uzaktan kontrol olsun veya olmasın  çubuğun sonundaki baş kısmında bulunan ayarlanabilir tutucuya yerleştirilerek yere koymak yerine elde tutularak kullanım için dizayn edilmiştir.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 1. Mikrofonlar için standlar ( 85.18 pozisyonu)
 2. Bir enstrümanı tutmak için standlar ( örneğin: trampet ve saksafonlar) (92.09 pozisyonu)
 3. Özellikle 93. Fasıldaki eşyalarla birlikte kullanılmak için dizayn edilmiş monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar.
Başa dön tuşu