Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 83 – Adi metallerden çeşitli eşya

FASIL 83

ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA

Fasıl Notları.
1.- Bu Fasıl anlamında, adi metallerden aksamlar, ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır. Bununla beraber 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 veya 73.20 pozisyonlarındaki, demir veya çelikten eşya veya diğer adi metallerden benzeri eşya (74 ilâ 76 ve 78 ilâ 81. Fasıllar) bu Fasıldaki eşyanın aksam ve parçası sayılmaz.
2.-   83.02 Pozisyonu anlamında “castors” (uygun olduğu heryer, tekerlekler dahil)lerden, çapı 75 mm.yi geçmeyen (takılabilecek bandaj dahil) veya tekerlek veya takılacak bandajın genişliği 30 mm. den az olmak şartıyla, çapı 75 mm. yi geçen tekerlekler anlaşılır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
73 ila 76. ve 78 ila 81. Fasıllarda, eşyanın Tarifedeki yerinin tayini belirli bir metale göre yapılmakta ise de, bu Fasıl, 82. Fasılda olduğu gibi, imal edildiği adi metal ne olursa olsun özel bazı eşyayı içine almaktadır.
Genellikle, adi metalden mamul aksam ve parçalar, ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır(Fasılın 1 Nolu Notuna bakınız). Bununla birlikte, bu Fasıl, yayları (kilitler vb. için özel olarak olsa bile), zincirleri, kabloları, civataları, somunları, vidaları veya çivileri kapsamaz. Bu ürünler 73 ila 76 ve 78 ila 81. Fasılların uygun pozisyonlarında yer alırlar (bu Fasılın 1 Nolu Notuna ve XV. Bölümün 2 Nolu Notuna bakınız).
 
 
83.01 –     ADİ METALLERDEN KİLİTLER, SÜRGÜLER VE ASMA KİLİTLER (ANAHTARLI, ŞİFRELİ VEYA ELEKTRİKLİ); ADİ METALLERDEN BİR KİLİDİ OLAN, MESNETLİ VEYA MESNETSİZ KANCALAR; BUNLARIN ADİ METALLERDEN ANAHTARLARI (+).
 
8301.10 –  Asma kilitler
 
8301.20 –  Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler
 
8301.30 –  Mobilyalar için kullanılan türden kilitler
 
8301.40 –  Diğer kilitler; sürgüler
 
8301.50 –  Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar
 
8301.60 –  Aksamlar ve parçalar
 
8301.70 –  Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar
 
 
Bu pozisyon, anahtarla çalışan kapama tertibatını (örneğin; silindirli, manivelalı, zemberekli veya Bramah tipi kilitler) veya harf veya rakamların bir araya gelmesi suretiyle işleyen kapama tertibatını (şifreli kilitler) kapsar.
  Bu pozisyon ayrıca, elektrikle çalışan kilitleri de (örneğin; binaların dış kapılarında veya asansör kapılarında kullanılan kilitler) kapsar. Bu kilitler örneğin, manyetik bir kartın eklenmesi ile elektronik klavye üzerine kilidin şifre rakam veya harf verilerinin girişiyle veya radyo dalgası sinyali ile çalıştırılabilirler.
 
Bu pozisyon diğerleri meyanında aşağıdakileri kapsar:

 • Kapılar, bavullar, kasalar, çantalar, bisikletler vb. için her tipteki asma kilitler. Anahtarla çalışan asma kilitler dahil.
 • Binaların iç veya dış kapıları, sürgüler, posta kutuları, kasalar, kutular veya mücevher kutuları, mobilyalar, piyanolar, valizler, bavullar, el çantaları, kurye çantaları, vb. için kilitler; otomobiller, demiryolu vagonları. tramvaylar vb. için kilitler; asansörler, kepenk, panjur vb. için kilitler; asansörler, panjurlar, sürmeli kapılar vb. için kilitler.
 • Kilidi olan mesnetli veya mesnetsiz kancalar.

 
Aşağıda belirtilen eşya da bu pozisyon kapsamındadır:

 • Yukarıda belirtilen kilitlere ait olduğu açıkça anlaşılabilen adi metalden mamul aksamlar (örneğin; kilit muhafazaları, kilit dilleri, elektrikli kapı karşılıkları ve soketleri, arma iplikleri, yan kapaklar, mekanizmalar ve silindirik muhafazalar)
 • Yukarda belirtilen kilitlere mahsus bitirilmiş veya bitirilmemiş adi metalden mamul anahtarlar (kaba döküm ile dövme veya ıstampa yoluyla şekil verilmiş anahtar taslakları dahil)

 
Bu pozisyon demiryolu vagonu kompartımanlarının özel anahtarlarını, maymuncuklarını vb. de içerir.
Bununla beraber bu pozisyon el çantaları, küçük el çantaları, evrak çantaları vb. için basit kilit mandalı veya kilit dillerini (83.02 pozisyonu), basit kapamaları ve kopçaları (anahtarla veya şifreyle çalışanlar hariç) (83.08 pozisyonu) kapsamaz.
 
 
o
o    o
 
 
Altpozisyon Açıklama Notu
8301.30 Altpozisyonu
Bu altpozisyon yalnızca ev mobilyaları için kullanılan kilitleri değil, aynı zamanda büro mobilyaları için kullanılan kilitleri de kapsar.
 
 
 
 
 
 
83.02 –     ADİ METALLERDEN DONANIM, TERTİBAT VE BENZERİ EŞYA (MOBİLYA, KAPI, MERDİVEN, PENCERE, PANJUR, KAROSERİ, EYER TAKIMLARI, BAVUL, SANDIK, MAHFAZA VE BENZERİ EŞYA İÇİN ); ADİ METALLERDEN SABİT ASKILIKLAR, ŞAPKA ASKILARI, DİRSEKLER VE BENZERİ EŞYA; ADİ METALLERDEN DONANIMLARI İLE BİRLİKTE OLAN KÜÇÜK TEKERLEKLER; ADİ METALLERDEN OTOMOTİK KAPI KAPAYICILARI.
 
 
8302.10 –  Menteşeler
 
8302.20 –  Küçük tekerlekler
 
8302.30 – Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya
 
–  Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya
 
8302.41 —  Binalar için olanlar
 
8302.42 — Diğerleri, mobilyalar için olanlar
 
8302.49 — Diğerleri
 
8302.50 –  Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
 
8302.60 –  Otomatik kapı kapayıcıları
 
 
Bu pozisyon, yaygın olarak mobilya, kapılar, pencereler, karoseri vb. üzerinde kullanılan ve genel kullanım amaçlı adi metalden mamul yardımcı tertibat ve donanımları kapsar. Bu tür genel sınıflamada yer alan ürünler özel kullanımlar için imal edilmiş olsalar bile bu pozisyonda yer alırlar (örneğin; otomobiller için kapı kulpları veya menteşeler gibi). Bununla beraber bir eşyanın esas aksamını teşkil eden parçalar; örneğin; pencere çerçeveleri veya döner koltuklara için dönmeyi sağlayan aygıtlar vb. bu pozisyon haricindedir.
 
Bu pozisyona aşağıdakileri kapsar:
 

 • Her tipteki menteşeler (örneğin, kanatları birbirinden ayrılmayan menteşeler, kaldırınca kanatları birbirinden ayrılan menteşeler, köşe menteşeleri, uzun kanatlı menteşeler ve garnitürler.

 

 • Bu Faslın 2 Nolu Notunda tarif edilen küçük tekerlekler.

Bu pozisyonda yer alması için, küçük tekerleklerin donanımları, adi metalden mamul olmak zorundadır, fakat tekerlekler herhangi bir maddeden imal edilmiş olabilir (kıymetli metal hariç).
Küçük tekerlekler pnömatik lastiğe sahip olduğunda, küçük tekerleklerin çapları normal basınçta şişirilmiş tekerlek lastikleri ile birlikte ölçülmelidir.
Tekerlek parmaklarının varlığı, küçük tekerleklerin bu pozisyonda sınıflandırılmalarını etkilemez.
 
Bu pozisyonun metnindeki koşullara veya bu Faslın 2 Nolu Notundaki koşullara uymayan küçük tekerlekler bu pozisyon haricindedir (Fasıl 87 gibi).
 

 • Nakil vasıtaları (örneğin; otomobil, yük taşıt araçları, otobüs) için donanımlar, tertibatlar ve benzeri eşya, XVII. Bölüme dahil olan aksam ve teferruatlardan Örneğin hazır halde dekoratif şeritler; ayakları dayamaya mahsus mesnetler; tutunma çubukları, kapı kulpları; storlar için tertibatlar (çubuklar, dirsekler, bağlama tertibatı, yaylı mekanizmalar vb.); otobüs vb. içinde bulunan valiz, çanta vb. koymaya mahsus raflar; pencere açma mekanizmaları; nakil vasıtalarının karoserine tespit edilmek üzere imal edilmiş sigara tablaları; arka kapıları kapamaya mahsus tertibatlar.

 

 • Binalar için donanım, tertibat ve benzeri eşya. Aşağıdakiler bu gruba dahildir:

 

 • Kapılar için zincirler, demir çubuk vb. ile donatılmış emniyet tertibatı, ispanyoletler (kanatlı sürgü) veya kanatlı pencerelere mahsus kilit dilleri ve tertibatlar; kanatlı pencerelere mahsus kapama tertibatı ve mesnetleri.; yarım yuvarlak pencere veya aydınlık penceresini açıcılar, mesnetler ve tertibatlar; kabin çengelleri ve gözleri; çift pencerelere mahsus çengeller ve tertibatlar; kepenk ve storlar için çengeller, kapama tertibatı, muayyen açıklıkta tutmaya mahsus tutucular, dayanaklar ve rulo halinde toplanan storlara mahsus mil yatakları; posta kutularının mektup atma deliğine geçirilen ağızlıklar; kapı tokmakları, kapılara mahsus gözetleme deliği yuvaları, vb.(optik unsurlarla donatılmış olanlar hariç).

(2)   Kapılar için tespit mandalları (yay tertibatlı, bilyalı mandallar dahil), kilit dilleri, kapama tertibatları, kilit mandalları vb (83.01 pozisyonunda yer alan anahtarlarla çalışan kilit dilleri hariç).
(3)   Garajların,   hangarların,  mağazaların, sundurmaların kayarak açılıp kapanan kapıları veya pencereleri için tertibatlar   (örneğin;  erkek veya dişi yuvalı raylar, kızaklı raylar, tekerlekli raylar gibi ).
(4)     Bina kapıları için anahtar deliği levhalıkları ve parmak izi kalmasını önleyen kapı levhaları.
(5)   Perdeler,  panjurlar,  kapı yerine kullanılan perdeler için tertibatlar  ( örneğin çubuklar,  borular,  rozetler, dirsekler, kelepçeler,  püskül çengelleri,  maşa raptiyeler, kayarak işleyen halkalar ) ; mesnet kancaları, panjur kordonları için çekme tutamakları ve açıp kapama tutamakları vb.; merdivenler için tertibat, merdivenlerin sürtünmeye maruz kenarları için koruyucu kenarlıklar gibi, merdiven halılarını basamaklara tespit etmeye mahsus mandallar, merdiven çubukları, korkuluk topuzları.
 
Perde veya merdiven çubukları vb. olarak kullanılmaya elverişli türden çubukların ve boruların sadece çeşitli boylarda kesilmiş ve delinmiş halde olanları imal edildiği metale bağlı olarak sınıflandırılırlar.
(6)    Kapılar, pencereler veya kepenkler için köşe mesnetleri, takviye edici levhalar, dirsekler vb.
(7)     Kapılar için sürme köprüleri ve kilit köprüleri; kapılar için kollar ve topuzlar (bunlar için kilitler veya kilit mandalları dahil).
(8)     Kapı durdurucuları ve kapı kapayıcılar (aşağıdaki (H) kısmında belirtilenler hariç).
 

 • Mobilyalar için donanımlar, tertibatlar ve benzeri eşyalar.

Aşağıdakiler bu gruba dahildir:
(1)     Mobilya,  vb. ayaklarına mahsus koruyucu iri başlı çiviler  (bir veya birden fazla uçlu), dekoratif nitelikte metal tertibat; kitaplık raflarını vb. tutturmaya mahsus mesnetler; gardrop, karyola vb. tutturmaya mahsus tertibatlar; anahtar deliği levhaları.
(2)      Köşe mesnetleri, takviye edici levhalar, dirsekler, vb.
(3)   Tespit mandalları  (yay tertibatlı bilyalı mandallar dahil ), kilit dilleri, kapama tertibatları, kilit mandalları vb. (83.01 pozisyonunda yer alan anahtarlarla çalışan kilit dilleri hariç).
(4)     Sandıklar, kasalar, vb. için sürme köprüleri ve kilit köprüleri.
(5)     Saplar ve topuzlar (kilitler veya kilit mandalları için olanlar dahil).
 

 • (1) Valizler, sandıklar, bavullar veya benzeri seyahat eşyası için tertibatlar ve benzeri eşyalar örneğin; tutucu kramponlar (fakat kapama tertibatlar hariç); saplar; köşe koruyucuları; kapaklara mahsus makaslı destekler; sepet, bavullar için kapama çubukları; genişleyen tipteki valizlere mahsus tertibat; bununla birlikte el çantaları için süsler 17 pozisyonunda yer alır.

(2)     Sandıklar, bavullar, küçük kutular, kutular, valizler vb. için köşe mesnetleri, takviye edici levhalar, dirsekler vb.
(3)   Saraçhane için tertibatlar ve benzeri eşyalar, örneğin; gemler, gem zincirleri, eyertopuzları, üzengiler; koşum kayışları, hamut ve dizginler için halkalar; eyer ve koşum takımları için pirinçten aynalıklar ve diğer tertibatlar.
(4)      Küçük kutular veya tabutlar için tertibat ve benzeri eşyalar.
(5)      Deniz araçları (tekneler ve gemiler) için tertibat ve benzeri eşyalar.
 
(G)    Şapka rafları, şapka askıları, dirsekler (tespit edilmiş, menteşelenmiş veya diş açılmış vb.) ve benzeri eşya. Elbise askılıkları, havlu askılıkları, mutfak bezi askıları, fırça askıları, anahtar askıları gibi.
 
Raflı elbise askıları (portmantolar) gibi mobilya görünümünü almış olan elbise askıları vb. 94. Fasılda yer alırlar.
(H)  Otomatik kapı kapayıcıları, Bina kapıları, bahçe kapıları vb. için yaylı veya hidrolik tiplerde olanlar.
 
 
 
 
 
 
83.03 –     ADİ METALLERDEN KASALAR, KASA DAİRELERİ İÇİN ZIRHLI KAPI VE BÖLMELER, EMNİYETLİ ÇEKMECELER, KUTULAR VE BENZERİ EŞYA.
 
Bu pozisyon mücevherat, değerli eşya, kıymetli evrak ve benzeri eşyaları yangına veya hırsıza karşı emniyet altına almaya mahsus kaplar ve zırhlı kasa daireleri kapılarını içine almaktadır.
Bu pozisyonda yer alan kasalar ve zırhlı dolaplar, duvarları zırhlı (yani; yüksek dayanıklılıkta alaşımlı çelikten imal edilenler) veya örneğin; güçlendirilmiş betonla takviye edilmiş çelik levhalardan yapılmış, çelikten kaplardır. Bunlar bankalarda, bürolarda, otellerde vb. kullanılır. Bunlar çok emniyetli kilitlerle donatılmışlardır ve çoğunlukla çift cidarlı ve hava geçirmez kapılı olup, araları ısıyı yalıtıcı maddelerle doldurulmuşlardır. Bu pozisyon zırhlı kasa dairleri kapılarını (kapı kasalarıyla donatılmış olsun olmasın) ve kasa dairelerine mahsus zırhlı bölmeleri içine alır. Bunlar bankalarda, fabrikalarda, emniyetli büyük yere ihtiyaç gösteren yerlerde kullanılırlar.
Bu pozisyon, aynı zamanda emniyetli metal çekmece veya kutuları da (içlerinde gözleri bulunsun bulunmasın) içerir. Bunlar taşınabilir kutular olup (anahtarla veya şifreyle çalışan kilitlerle birleşik) bazen imallerine bağlı olarak çift cidarlı olurlar ve mamul olduğu malzemeye vb. göre hırsızlığa ve yangına karşı koruma sağlarlar. Koleksiyon kutuları, para kutuları ve benzeri kutularda emniyet için benzeri koşullara sahip olmaları şartıyla bu pozisyonda yer alırlar, aksi takdirde, bunlar mamul oldukları metale bağlı olarak veya oyuncak olarak sınıflandırılırlar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir;

 1. Tüm konut tipleri için çelik güvenlik kapıları (08 tarife pozisyonu)
 2. Duvarları delme veya kesme işlemleri ile açılmalara ve kırılmalara ciddi bir direnç göstermeyen, çarpmaya, kırılmaya ve ateşe dayanıklı şekilde özel surette imal edilmiş konteynerler (94.03 pozisyonu)

 
 
 
83.04 –  ADİ METALLERDEN DOSYA KUTULARI, FİŞ KUTULARI, TASNİF VE AYIRIM KUTULARI, KAĞITLIKLAR, KALEM KUTULARI, KAŞE ASKILIKLARI VE BENZERİ BÜRO EŞYASI (94.03 POZİSYONUNDAKİ BÜRO MOBİLYALARI HARİÇ).
 
 
Bu pozisyon, 94. Fasılın (94.03 pozisyonu) 2 nolu Not hükmü kapsamına girecek durumda olmayan (94. Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız) veya yere konularak kullanılmak amacıyla imal edilen türden olmamaları koşuluyla indeks kartlarının, veya diğer kağıtların saklanması tasnif veya düzenlenmesine mahsus ayırım ve tasnif kutuları, fiş kutuları, dosya kutuları ve benzeri büro eşyasını kapsar. Bu pozisyon ayrıca dökümanların sınıflandırılmasına mahsus kağıt kutuları, daktilolara mahsus kağıtlıkları, masa üzerine konulan kitap etajerlerini ve masa eşyasını içerir (örneğin; kitap dizilerinin sonuna konulan destekler, evrak üzerine konulan ağırlıklar, mürekkep dayanakları ve hokkalar, kalem kutuları, kaşe ve mühür basacakları ve kurutma kağıdına mahsus mesnetler).
Bununla beraber, atık kağıt sepetleri bu pozisyon dışında kalırlar ve imal edildiği metale bağlı olarak sınıflandırılırlar (örneğin; 73.26 pozisyonunda).
 
 
83.05 –     ADİ METALLERDEN DOSYA, KLASÖR VE CİLTLER İÇİN KAĞIT TAKILABİLEN MEKANİZMALAR, KAĞIT RAPTİYELERİ, KAĞIT KÖŞEBENTLERİ, ENDEKS KARTEKSLERİNE MAHSUS İŞARET MAŞALARI VE BENZERİ BÜRO EŞYASI; ADİ METALLERDEN ŞERİT HALİNDE ZIMBA TELLERİ (BÜROLARDA, DÖŞEMECİLİKTE VE AMBALAJ İŞLERİNDE KULLANILANLAR GİBİ).
 
 
8305.10 –  Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar
 
8305.20 –  Şerit halinde zımba telleri
 
8305.90 –  Diğerleri (aksam ve parçaları dahil)
 
Bu pozisyon, içine kağıt, kitap sahifesi veya evrak takılabilen türden ciltlere ve klasörlere mahsus adi metalden mamul tertibatları (maşalı, kordonlu, yaylı, halkalı, vidalı vb. tipteki) kapsar. Buna ilave olarak bu pozisyon ayrıca ciltli büyük defterleri ve diğer kırtasiye kitapları için koruyucu halkaları, kenarlıkları, köşelikleri, ayrıca kağıt evrakın birbirine iliştirilmesine veya işaretlenmesine yarayan türden olan adi metalden mamul ofis eşyasını(örneğin; mektup, kağıt klipsleri, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, indeks kartlarına mahsus işaret maşaları, klasörlere mahsus işaret maşaları, kağıt ve evrak asmaya mahsus çengel ve maşalar), bürolarda, döşemecilik, ambalaj işleri vs.de kullanılan zımba makinalarına mahsus şerit halindeki zımba tellerini içine almaktadır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Pünezler (örneğin; 17 veya 74.15 pozisyonları)
 • Kitaplar, büyük ciltli defterler vb için kapama tertibatı ve kancalar (01 veya 83.08 pozisyonları).

 
 
83.06 –     ADİ METALLERDEN ELEKTRİKLİ OLMAYAN ZİLLER, ÇANLAR, GONGLAR VE BENZERLERİ; ADİ METALLERDEN HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI; ADİ METALLERDEN FOTOĞRAF, RESİM VE BENZERLERİ İÇİN ÇERÇEVELER; ADİ METALLERDEN AYNALAR.
 
8306.10 –  Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri
 
– Heykelcikler ve diğer süs eşyası
 
8306.21 —  Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
 
8306.29 —  Díğerleri
 
8306.30 –  Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar
 
 
(A) ELEKTRİKLİ OLMAYAN ZİLLER, ÇANLAR, GONGLAR VE BENZERLERİ
 
Bu grup adi metalden elektrikli olmayan ziller, gonglar ve çanları kapsar. Bu grup dini ibadet yapılan yerler, okullar, umuma açık binalar, fabrikalar, gemiler, yangın arabaları vb. için çanları, zilleri içine alır; bu grup ayrıca kapı zilleri, masa zilleri, el zilleri, sığırlara ve diğer hayvanlara takılan çanları; bisikletlere, skoterlere, çocuk arabalarına, balık oltalarına(harici mengeneler, klipsler veya diğer donanım cihazlarının eklentisi olmaksızın) mahsus zilleri; kapılar için ahenkli zilleri, sofra gonglarını vb.; turistler için hatıra eşyası olarak imal edilen süslü çanları içine alır.
Bu pozisyon ayrıca yukarıda yazılı eşyanın metal aksamını örneğin; çan tokmakları, kolları ve domları (elektrikli veya diğer tipteki zillere uygun olanları da dahil) de kapsar. Bu pozisyon ayrıca elektrikli olmayan masa ve kapı zillerine mahsus metal düğmeleri ve çevirme anahtarlarını da içine alır.
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahil değildir:

 • Kilise çanlarını vb. ni desteklemek için demir veya çelikten çatkılar (08 pozisyonu)
 • Mekanik kapı çıngırakları için çekme kolu ve manivela tertibatı (örneğin; 25, 73.26 pozisyonları)
 • Elektrikli ziller ve 31 pozisyonunda yer alan diğer işaret cihazları.
 • Saat zilleri ve gongları (91.14 pozisyonu)
 • 06 veya 92.07 pozisyonlarında yer alan müzik aletleri özelliğinde olan muhtelif tonlarda ses çıkaran çanlar (carillonlar) ve gonglar.
 • Zil, çan vb. donatılmış eşyalar, örneğin; çıngıraklı köpek tasmaları (01 pozisyonu), bazı müzik aletleri (örneğin; tefler) (92. Fasıl), oyuncaklar (95.03 pozisyonu), harici mengeneler, klipsler ve diğer araçlar üzerine oturtulan olta çubuğu çanları (95.07 pozisyonu )

 
(B) HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYALARI
 
Bu grup örneğin; evler, bürolar, toplantı salonları, ibadet yapılan yerler, bahçeler için esas olarak dekorasyon amacıyla imal edilmiş adi metalden mamul geniş bir süs eşyası grubunu (metal olmayan aksam ile donatılmış olsun olmasın) içine alır.
Şunu kaydetmek gerekir ki, bu grup doğası veya son hali itibariyle süs eşyası karakterini almış olsa bile tarifenin daha özel diğer pozisyonlarındaki eşyayı içine almaz.
Bu grup, herhangi bir hizmet değeri olmayıp sırf süs niteliğine sahip bulunan eşya ile bu gibi süs eşyasına sahip bulunan veya bunlara mesnet görevini yapan yahut bunların dekoratif değerini arttıran eşyayı kapsar. Örneğin;

 • Büstler, heykelcikler ve diğer dekoratif figürler; etajer, şömine vb. üstüne konulan süs eşyaları (masa ve duvar saati, zarf ve kabinlerinin aksamını teşkil eden süs eşyaları dahil), hayvan figürleri sembolik veya temsili figürler vb; spor ve sanat gösterileri dolayısıyla hediye edilen veya kazanılan hatıra eşyaları (kupalar vb.); asma tertibatı bulunan duvar süsleri (plakalar, tabaklar, siniler, madalyonlar (kişisel eşya sayılanlar hariç)); yapma çiçekler, rozetler ve metalden (genellikle işlenmiş demirden) döküm ile veya döğme suretiyle imal olunan benzeri süs eşyaları; etajer ve salon vitrinlerine konulan türden biblolar.
 • Dinsel hatıra vb.nin saklandığı mahfazalar, ayinlerde kullanılan türden kadehler, kiliselerde kullanılan sayvan, İsa heykelleri gibi dinsel kullanımlara mahsus eşyalar.
 • Masalara konulan cinsten çanaklar, vazolar, kavanozlar, saksılıklar (cloisonne emayeli olanlar dahil).

 
*
*   *
 
Bu grup, ayrıca iki kategori olarak belirtilen ve herhangi bir hizmet değeri olmakla birlikte aşağıda açıklanan şartlara sahip olan bazı eşyaları da içine alır:

 • Ev işlerinde kullanılan eşya. Bunların muhtemelen bu tür eşyalar için daha özel pozisyonlarda yer alması (örn; 73.23, 74.18 ve 76.16 pozisyonları) veya “diğer eşyalar” pozisyonlarına dahil bulunması (mesela; özellikle nikel ve kalaydan eşyalarda olduğu gibi) bir fark doğurmaz. Genellikle ev işlerinde kullanılan bu gibi eşya, iş görme maksadıyla imal olunmakta ve haiz bulunduğu süsler ise iş görme özelliğini azaltmadığı için genellikle ikinci derecede kalmaktadır. Bu itibarla, bu gibi eşyanın süslü olanları, iş görme bakımından süssüz olanlarından daha az etkin olmadığı taktirde bu pozisyon haricinde kalır ve süssüz olanları ile birlikte kendi rejimlerine tabi olur. Buna mukabil iş görme değeri tali derecede kaldığı ve süs vasfı galip olduğu açıkça görülenler ise bu pozisyonda sınıflandırılmalıdır, örneğin bu pozisyonda yer alması lazım gelen ev eşyası arasında, üzerine aşırı derece kabartma yapılmış olan ve bu suretle normal şekilde iş görme fonksiyonu kalmamış bulunan tepsiler, üzerinde tali derecede olarak sigara tablası veya biblo koymaya yarayan türden bir kabı bulunan süs eşyası, esas iş görme değerine sahip bulunmayan türden minyatür eşya (mutfak eşyası minyatürleri gibi).
 • Ev işlerinde kullanılanlar haricinde kalan ve metallere ait fasılların en son pozisyonlarında “diğer eşyalar” gibi tabirler altında toplanmış bulunan eşya (örneğin; sigara takımları, mücevherci eşyası kutu ve mahfazaları, sigara kutuları, tütsü ayaklıkları, tütsü kapları, kibrit tutacakları). Bu kabil eşya eğer esas itibariyle süs olarak kullanılan türde dizayn edildiyse bu pozisyonda yer alır.

 
 
(C) FOTOĞRAF, RESİM VE BENZERLERİ İÇİN
ÇERÇEVELER ADİ METALDEN, AYNALAR
 
Bu grup fotoğraf, resim, ayna vb. için bütün şekillerdeki ve ebatlardaki adi metalden çerçeveleri içine alır. Bunların bir mesnet ile veya mukavvadan, ağaçtan veya diğer maddelerden bir arkalık ile donatılmış olanları da burada yer alır. Bu grup, camları takılmış çerçeveleri de içine alır, fakat metal çerçeveli cam aynalar bu grup haricindedir (70.09 pozisyonu).
Eşyanın tanımına esas karakterini çerçeve veriyorsa, adi metalden çerçevelenmiş olarak gelen fotoğraf ve resimler de bu pozisyonda sınıflandırılır; diğer durumlarda bu tür eşyalar 49.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
Resim, çizim, pastel resim, kolaj ve benzeri dekoratif plaketler ve orjinal gravürler, baskılar ve taşbasması resimlerin çerçevelenmiş olması halinde, çerçevelenmiş eşyayı ya bir bütün olarak ya da çerçevelerin ayrı bir eşya olarak sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağına karar vermek için 97. Fasılın 5 Nolu Notuna ve 97.01 ve 97.02 pozisyonlarındaki Açıklama Notlarına bakınız.
Bu grup ayrıca metal aynaları da kapsar (optik elemanların dışında, 90.01 ve 90.02 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız). Örneğin; çelikten, kromlu çelikten veya nikel veya gümüş kaplanmış çelikten veya pirinçten mamul duvar ve cep aynalarıyla, dikiz aynaları gibi. Bunlar çerçevelenmiş arkalıklı, mesnetli olabileceği gibi deri, mensucat veya diğer maddelerden bir kılıf veya şeritle donatılmış da olabilirler.
 
 
*
*     *
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • İşlenmiş demirden veya diğer metallerden dahili paravanlar ve parmaklıklar (örneğin; 08 pozisyonu gibi).
 • Bıçaklar, kaşıklar, çatallar ve benzerleri ( Fasıl ).
 • Kilitler ve bunların aksamı (01 pozisyonu).
 • Mobilyalar, kapılar, merdivenler ve pencereler için donanımlar ve tertibatlar (02 pozisyonu ).
 • Fasılda yer alan alet ve cihazlar, (örneğin; esas itibariyle dekoratif bir görünüşe sahip olsalar bile, barometreler ve termometreler)
 • Saatler ve bunların zarf ve kabinleri (bu zarflar ve kabinler dekoratif karaktere haiz olsalar bile) (örneğin; heykelciklerden veya benzeri eşyalardan saat zarf ve kabinleri vazifesi gördüğü açıkça belli olanlar) (91. Fasıl).
 • Fasılda yer alan eşyalar.
 • Oyuncaklar ve oyunlar ( Fasıl).

(ij)     Masa çakmakları (96.13 pozisyonu) parfüm spreyleri ve benzeri spreyler (96.16 pozisyonu).
(k)     Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar (97. Fasıl).
 
 
83.07 –     ADİ METALLERDEN EĞİLİP BÜKÜLEBİLEN BORULAR  (BORU BAĞLANTI PARÇALARIYLA BİRLİKTE OLSUN OLMASIN).
 
 
8307.10 – Demir veya çelikten olanlar
 
8307.90 – Diğer adi metallerden olanlar
 
 
Adi metallerden eğilip bükülebilen borular farklı imal yöntemine bağlı olarak iki ana tiptedir:
(1) Şekil verilmiş metal şeritlerin helezoni olarak sarılmasından meydana gelen eğilip bükülebilen borular (kenarı bağlantılı olsun olmasın). Bu tipteki borular kauçuk, amyant, dokumaya elverişli maddeler, vb. ile sarılarak gaz ve su geçirmez hale getirilebilir ve bu taktirde elektrik kablolarının veya eğilip bükülebilen neviden transmisyon sistemlerinin su geçirmez muhafazasında, elektrikli süpürgelerin hortumlarında; motorların, makinalı cihazların, tulumbaların, transformatörlerin, hidrolik veya pnömatik cihazların yüksek izabe fırınlarında basınçlı hava, buhar, gaz, su, petrol, sıvı yağ veya diğer akıcı maddeler sevk eden hortumlar olarak kullanılmaya elverişli bulunmaktır. Benzer tipteki boruları su geçirmez hale getirilmemiş neviden olanları ise kum, hububat taneleri, toz, talaş vb. sevkinde ve aynı zamanda bazı hallerde elektrik kablolarının, diğer bükülebilen transmisyon borularının, kauçuk boruların vb. muhafazasında kullanılmaktadır.

 • Örneğin düz satıhlı boruların deforme edilmesiyle elde edilen eğilip bükülebilir neviden ondüleli borular. Bu tip eğilip bükülebilen borular, durumları icabı hava ve suyu geçirmediklerinden yukarıda (1) numaralı paragrafta izah edildiği üzere ayrıca bir yalıtım işlemine tabi tutulmadan kullanılabilmektedir.

 
Yukarıda bahsedilen her iki tipteki borular, basınca karşı olan dirençlerinin arttırılması bakımından metal tel veya şeritlerden örülü bir veya daha fazla kılıfla donatılmış veya takviye edilmiş olabilir. Kılıfın üzeri bazen helezoni şekilde sarılmış bir tel ile muhafaza altına alınır ve aynı zamanda dokumaya elverişli maddeler, plastik veya kauçuk ile de kaplanabilir.
Bu pozisyon metal bir telin helezon şeklinde sıkı olarak sarılmasından meydana gelen eğilip bükülebilen boruları da içine alır (örneğin; “Bowden” tipi kabloların ve bisiklet frenlerine mahsus kabloları kılıfını teşkil edenler gibi). Boru olarak kullanılmayan benzer ürünler (örneğin; yay gibi uzayıp kısalan neviden perde telleri) bu pozisyona dahil değildir (genellikle 73.26 pozisyonu).
Eğilip bükülebilen boruların kısa boylarda olup, termik veya titreşim önleyici kullanımlara mahsus olanları (termostatik körükler veya genişletme bağlantı parçaları olarak bilinenler) da bu pozisyonda yer alırlar.
Bu pozisyon, ayrıca bağlantı parçası, soket vb. donanımlı boruları da kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a) Dış tarafı metalik maddelerle takviye edilmiş kauçuk borular (40.09 pozisyonu),
(b) Eğilip bükülebilen boruların makina veya nakil vasıtalarının aksamı vb. haline getirilmiş örneğin; diğer materyaller ile birleştirilmek suretiyle olanları (XVI ve XVII Bölümler).
 
83.08 –     ADİ METALLERDEN KANCALAR, MESNETLİ KANCALAR, TOKALAR, KANCALI TOKALAR, KOPÇALAR, ÇENGELLİ KOPÇALAR, BAĞ DELİĞİ KAPSÜLLERİ VE BENZERİ DİĞER EŞYA (GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI, AYAKKABI, MÜCEVHERAT, KOL SAATİ, KİTAP, TENTE, DERİ EŞYA,  SEYAHAT EŞYASI VEYA SARACİYE EŞYASI VEYA DİĞER HAZIR EŞYA VE TEÇHİZAT İÇİN); ADİ METALLERDEN BORU ŞEKLİNDE VEYA YARIK SAPLI PERÇİNLER; ADİ METALLERDEN BONCUKLAR VE KESİLMİŞ İNCE PULLAR.
 
8308.10 – Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri
 
8308.20 – Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler
 
8308.90 – Diğerleri (aksamlar dahil)
 
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
 
(A)  Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri; giyim eşyası, ayakkabılar, tenteler, çadırlar veya yelkenler için kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri.
(B) Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler (bütün çeşitlerde); bunlar giyim eşyasında, ayakkabılarda, tentelerde, çadırcı eşyasında, seyahat eşyasında, deriden mamul eşyalarda, kayışlarda, vb. kullanılırlar. Bunlar ayrıca mühendislikte (örneğin; uçak inşaatında) kullanılmaktadır. Bu pozisyon ayrıca kör uçlu çivili perçinleri de kapsar. Bunlar yerleştirme işlemi sırasında mandrel perçin gövdesinin ve mandrel kolunun bağlantısının yanında veya kenarındaki aralıkların ve ters ucunun içine ve dışına doğru çekilir.

 • Kancalar, kapama tertibatlar, mesnetli kancalar; bunlar el çantaları, para keseleri, evrak çantaları, seyahat çantaları veya diğer seyahat eşyası veya kitaplar veya kol saatleri için kancalar, kapama tertibatlar ve mesnetli kancalar; fakat, kilitler (kilitli kancalar dahil) ve kilitle donatılmış mesnetli kancalar bu pozisyon haricindedir (01 pozisyonu).

(D)  Tokalar (dilli olsun olmasın) ve kancalı tokalar (süs eşyası niteliğinde olsun olmasın); giyim eşyası, kemerler, pantolon askıları, çorap bağları, eldivenler, ayakkabılar, getrler, kol saatleri, sırt çantaları, seyahat eşyası ve deriden mamul eşya için tokalar (dilli olsun olmasın) ve kancalı tokalar,
(E) Metalden boncuklar ve kesilmiş ince pullar,  bunlar, diğerleri meyanında taklit mücevherci eşyası imalinde veya mensucatın, işlemelerin, giyim eşyasının vb. süslenmesinde kullanılırlar. Bunlar genellikle bakırdan, bakır alaşımlarından veya aluminyumdandır (çoğunlukla yaldızlı veya gümüş kaplanmış) ve süslenecek eşyaya yapıştırıcı bir maddeyle, dikişle ve benzeri yöntemle tutturulurlar. Boncuklar, genellikle yuvarlak veya silindir şeklinde veya bazen yüzleri yontularak şekil verilmiştir; ince pullar ise genel olarak geometrik şekillerde (örneğin; daire, altıgen ve benzerleri) ince metal yapraklardan kesilerek elde edilmekte olup, çoğunlukla deliklidirler.
 
Yukarıda (A), (C) ve (D) şıklarında belirtilen eşyaların deriden, dokumaya elverişli maddelerden, plastiklerden, ağaçtan, boynuzdan, kemikten, ebonitten sedeften,  fildişinden, taklit kıymetli taşlardan vb. aksamı bulunabilir. Şu kadar ki, bu gibi aksamla donatılmış eşyanın adi metallerden mamul eşya karakterini korumuş olması gerekir. Bunlar mamul bulundukları metalin işlenmesi suretiyle süslü bir hale getirilmiş de olabilir.
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Şapkalar, el çantalar, ayakkabılar, kemerler vb. eşya için, tokaların dışında kalan süs eşyaları (17 pozisyonu),
 • Metal pullar (özellikle 74 ila 76.Fasıllar).
 • Boru şeklinde veya yarık saplı perçinlerin dışındaki perçinler; fırdöndülü çengeller (genellikle 73 ila 76.Fasıllar),
 • Çıtçıtlar ve bastırılarak açılıp kapanan düğmeler (06 pozisyonu)
 • Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksamı (07 pozisyonu).

 
 
83.09 –     Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat:
 
8309.10 –  Dişli tıpalar
 
8309.90 –  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, fıçı ve varillerin, bidon, şişe vb. ağızlarının kapatılmasında veya sandık ve diğer ambalajların mühürlenmesinde kullanılan adi metallerden mamul eşyayı içine almaktadır. Bu eşyalar çoğunlukla mantar, kauçuk, plastik vb. maddelerle bir rondela ile vb. donatılmışlardır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)  Adi metalden tıpalar, kapsüller ve kapaklar, örneğin; dişli tıpalar, dişli kapsüller. Bunlar, dişli, maşalı, manivelalı, yaylı veya sair mekanizmalı tiplerde olan tıpalar, kapsüller ve kapaklar olup, bira ve mineral suyu şişelerinin, konserve kavanozlarının, tüp halindeki ambalajlarının vb. ağızlarını kapamada veya tıpalanmasında kullanılır.
 
Bununla beraber, esası porselen, plastik maddeler, vb. olan mekanizmalı (yaylı manivelalı) tıpalar bu pozisyona dahil değildir.
 
(2)   Metal varillere mahsus dişli kapaklar.

 • Likörler, sıvı yağlar, eczacılık maddeleri vb. şişeleri için boşaltıcı, muayyen bir ölçüye göre boşaltıcı tıpalarla damlamayı önleyen tıpalar.
 • Süt, vb. şişeleri için yırtılabilen kapsüller ve bazı tür şampanya, şarap şişelerinde kullanılan kurşun veya kalay yapraklarından mamul kapsüller.
 • Metal yapraklardan kesilen ve dişli kapaklarının üzerine koruyucu olarak çakılan disk, vb. şekillerde zarflar.
 • Şampanya vb. şişelerinin ağızlarındaki mantarların emniyet altına alınmasında kullanılan özel telden mamul tertibat.
 • Ambalaj sandıklarının, paketlerin, binaların, demiryolu vagonlarının, nakil vasıtalarının vb. emniyet altına alınmasında kullanılan ve genellikle kurşun veya kalay sactan mamul her tür mühürler (garanti mühürleri dahil).
 • Sandıklar için koruyucu köşelikler.
 • Çantaları, torbaları vb. kapları mühürlemek için, plastikten iki şerit arasına veya iki kağıt şerit arasına sıkıştırılan bir veya iki çelik telden meydana gelen bağlama tertibatı.

(10) Örneğin içecek ve gıda kutularında kullanılan, kolaylıkla açılabilmesi için üstünde çekme halkası ve inceltilmiş kulakçığı bulunan alüminyum kapak
 
 
 
 
 
83.10 –     ADİ METALLERDEN İŞARET LEVHALARI, TABELALAR, ADRES LEVHALARI VE BENZERİ LEVHALAR, RAKAMLAR, HARFLER VE DİĞER İŞARETLER (94.05 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
 
94.05 pozisyonunda yer alan, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit ışık kaynağına sahip ışıklı isim tabelaları, ışıklı işaret tabelaları ve benzerleri ve bunların aksam ve parçalarının dışında bu pozisyon işaret levhaları, isim levhaları, reklam levhaları, adres levhaları veya benzeri levhalar için gerekli olan bütün esaslı bilgileri veren (emaye, vernik, baskı, oyma işi, delme, ıstampalama, kalıplama, kabartma, biçim verme veya herhangi bir yöntemle) harf, sayı, kelime veya dizaynları taşıyan adi metalden mamul levhaları kapsar. Bu levhaların normal olarak sürekli aynı durumda kalan sabit eşyalar olması (örneğin; yol işaret levhaları, reklam levhaları, makine isim levhaları vb.) veya çok defa kullanılmaya elverişli (örneğin; vestiyer işaretleri ve etiketleri)  özellikte olmaları bu gibi levhaların karakteristik özellikleridir.
Bazı levhalar, üzerinde bulunan bilgilere ek olarak sonradan yardımcı detayların eklenmesi için (örneğin; levha üzerine makina hakkında bütün esas bilgiyi gösteren seri numarasının eklenmesi gibi) dizayn edilmiş olabilir. Bununla birlikte esas bilgilerin daha sonra elyazması veya diğer yöntemlerle eklenecek olan, üzerinde tesadüfi bilgiler taşıyan levhalar, “etiketler”, vb. bu pozisyon haricindedir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Yol, cadde, semt vb. isimlerini havi levhalar; binalar, mezarlar, vb. için numaralı veya isimli levhalar; kamu hizmetlerine mahsus işaret levhaları (polis karakolu, itfaiye merkezi, vb.) yasaklara mahsus levhalar (sigara içilmez, avlanılması yasak koru vb.); yol işaretleri ve trafiğe mahsus sair işaret levhaları vb.
 • Otel, han, lokanta, mağaza, fabrika, vb. tabelaları.
 • Ticari reklam ve ilan levhaları.
 • Bina, kapı, mektup kutusu, nakil vasıtası, köpek tasması vb. adres levhaları, bahçıvanlığa mahsus etiketler; anahtarlara takılan etiketler, vestiyerler için etiketler ve diğer takma etiketler.
 • Makinalar, sayaçlar, motorlu nakil vasıtaları vb. için benzer plakalar ve işaretler(örneğin; otomobil plakaları gibi).

 
Bu pozisyon aynı zamanda yukarıda belirtilen işaret, levha ve plakalarının (örneğin; mağaza vitrinlerine mahsus etiketler ile trenlerin hareket saatlerini ve gideceği yerlere ve benzerlerini göstermeye mahsus işaret levhaları) imaline yarayan türden olan bağımsız haldeki harfleri, rakamları ve desenleri veya takım halinde olanlarını da içine alır.
 
Bununla birlikte, stensil (şablon) levhalar mamul olduğu metale göre sınıflandırılır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • Esas bilgiler daha sonra eklenecek olan üzerinde yalnızca tesadüfi bilgileri taşıyan ve üzerinde harf, sayı veya desenler taşımayan levhalar (örneğin; 25, 73.26, 76.16, 79.07 pozisyonları).
 • Matbaa harfleri ve rakamları (42 pozisyonu), adres basma makinalarına mahsus plakalar ve daktilolara mahsus harfler ve rakamlar (84.73 pozisyonu)
 • 08 pozisyonunda yer alan işaret plakaları, diskleri ve semaforları.

 
 
83.11 –     ADİ METALLARDEN VEYA METAL KARBÜRLERDEN TELLER, ÇUBUKLAR, İNCE BORULAR, LEVHALAR, ELEKTROTLAR VE BENZERİ EŞYA (LEHİM VE KAYNAK İŞLERİNDE YAHUT METALLERİN VEYA METAL KARBÜRLERİN BİR NOKTADA TOPLANMASI İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK AMACIYLA TEMİZLEYİCİ VEYA ERİTİCİ MADDELERLE ÜZERLERİ KAPLANMIŞ VEYA İÇLERİ DOLDURULMUŞ); PÜSKÜRTME USULÜYLE METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN AGLOMERE ADİ METAL TOZLARINDAN TELLER VE ÇUBUKLAR.
 
 
8311.10 –    Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)
 
8311.20 –    Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)
 
8311.30 –    Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)
 
8311.90 –     Diğerleri
 
 
Bu pozisyon lehim, kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla adi metallerden veya metal karbürlerden imal edilmiş bulunan tel, çubuk, ince boru, levha elektrot vb. ni, temizleyici ve eritici bir maddeyle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş olmaları şartıyla içine almaktadır. Bunların, içleri temizleyici ve eritici bir madde ile doldurulmuş olanlarının dış kısmını genellikle ince borular veya bazen helezon şeklinde sarılmış metal şeritler teşkil eder. Üzeri temizleyici ve eritici maddelerle kaplanmamış veya içleri doldurulmamış halde bulunan adi metallerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar, elektrotlar vb. bu pozisyon haricinde kalır (72 ila 76. Fasıllar ve 78 ila 81. Fasıllar)
Bu materyaller kaplamada veya iç doldurmada kullanılan temizleyici ve eritici maddeler (örn; çinko klorür, amonyum klorür, boraks, kuvartz, reçine veya lanolin) olup, bunları içermeyenlerin lehim ve kaynak veya bir noktada toplanması işlerinde kullanılması halinde, bu maddelerin ayrıca ilavesi gerekmektedir. Elektrot vb. aynı zamanda toz halinde ilave edilecek metalleri de içerebilirler. Elektrikli kaynak işlerinde elektrik arkının kaynak yapılacak yere verilebilmesi için elektrotların üzerine sürülen eritici maddelerin, ısıya dayanıklı bazı maddeler ( amyant vb.) içerebilir.
Elektrikli ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar veya içi doldurulmuş teller kullanılır. İlk bahsedilen içi metal ve çeşitli kalınlıklarda ve kompozisyonlarda olabilen, metal olmayan kaplama maddelerini içerir. İçi doldurulmuş tel, içi boş ürünlerin elektrotların kaplanmasında kullanılan benzeri maddelerin doldurulmasıyla elde edilir. Bu teller kangal halinde veya bobinler halinde olurlar.
Hazırlanmış metal kaynak levhalar kaynatılacak olan parçaların (genellikle demir veya çelik için) arasına konulur. Bunlar, üzerleri eritici maddelerle kaplanmış olan metal şeritlerden, tel mensucattan veya ızgaralardan müteşekkil olup, kullanılacağı yere göre özel şekillerde veya istenildiği kadar kesilmeye elverişli şeritler halinde imal olunur.
Bu pozisyon ayrıca plastik esaslı bir birleştiriciyle aglomere edilen adi metal tozlarının (genellikle Nikel) haddelenmesiyle elde edilen tel ve çubukları içerir, ki bunlar çeşitli materyallerin (örneğin; metaller veya çimento) üzerine metal püskürtülmesinde kullanılır.
 
Bu pozisyon, eritici materyallerden ayrı olarak ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla kıymetli metallerden herhangi birinin alaşımını içeren hazırlanmış lehim çubuklarını ve tellerini kapsamaz (71. Fasıl)

Başa dön tuşu