Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 61 – Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı

FASIL 61

ÖRME VEYA KROŞE GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

Fasıl Notları.
1.- Bu fasıl sadece hazır örme veya kroşe eşyaya uygulanır.
2.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) 62.12 pozisyonundaki eşya;
(b) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya
veya
(c) Ortopedik cihazlar, cerrahi bant ve kuşaklar, fıtık bağları ve benzerleri.
(90.21 pozisyonu)
3.- 61.03 ve 6104 pozisyonlarının tatbikinde:

 • “Takım elbise” tabirinden, dış yüzleri itibariyle aynı mensucattan yapılmış

iki veya üç parçadan müteşekkil olup, aşağıda yazılı olanlardan meydana gelen anlaşılır:
– Vücudun üst kısmını kapamaya mahsus ve kollar dışında dış yüzü dört veya daha fazla parçadan müteşekkil olan ve ön kısmı, takımın diğer parçalarının dış yüzeyiyle aynı kumaştan, arka kısmı ceketin astarıyla aynı kumaştan imal edilmiş bir yelekle birlikte bulunan ve
– Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ve askısı veya üst ön parçası olmayan pantolonlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç), etekler veya pantolon eteklerden meydana gelen giyim eşyası.
Bu takım elbisenin tüm parçaları, aynı renk ve yapıdaki aynı mensucattan    olmalıdır; bunlar aynı zamanda, aynı tarzda ve uygun boyda ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. Bununla beraber, bunlar farklı bir kumaştan kaytan [dikiş içine konmuş kumaş bant (şerit)] ihtiva edebilirler.
Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ayrı ayrı birçok parça birlikte sunulduğunda (pantolon ve şort veya pantolon etek ve pantolon gibi) alt parça olarak pantolon veya kadın veya kız çocukları için olan takımlarda etek veya pantolon etek dikkate alınır, diğer giyim eşyası ayrı ayrı telakki edilir.
” Takım elbise ” tabirine yukarıdaki şartlara haiz olsun olmasın aşağıdaki takım halindeki giyim eşyası da dahildir:
– Arkası yuvarlak kuyruklu sade bir ceket (jaketatay) ile pantolonu çizgili olan gündüz kıyafeti;
-Genellikle siyah mensucattan yapılmış ceketinin ön kısmı nispeten kısa ve kapatılamayan, arka kısmı kalça üstünde birbirine yakın kesilmiş parçaları olan akşam kıyafeti (frak);
– Stil olarak ceketi basit bir cekete benzeyen (gömleğin bir kısmı önden görülebilir) fakat ipekten veya suni ipekten parlak klapalı ceketi olan akşam yemeği kıyafeti (smokin).
(b) ” Takım ” tabiri, perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan yapılan birçok parçadan meydana gelmiş bir takım giyim eşyası (61.07, 61.08 veya 61.09 pozisyonlarında yer alanlar hariç) anlamındadır ve şunları kapsar:
– Vücudun üst kısmını kapatmak üzere yapılmış tek bir giyim eşyası ve dışa giyilen yelekler; (ikili takımlarda, dışa giyilen süeterler hariç) ve
– Vücudun alt kısmını kapatmak üzere yapılmış ve pantolondan, üst ön parçası ve askısı olan tulumdan, kısa pantolondan ve şorttan (yüzme kıyafeti hariç), etek veya pantolon etekten meydana gelmiş bir ya da iki ayrı giyim eşyası.
Takımın tüm parçaları aynı tarzdaki, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır. Bunlar aynı zamanda uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. ” Takım ” tabiri 61.12 pozisyonundaki spor kıyafetlerine veya kayak kıyafetlerine uygulanmaz.
4.- 61.05 ve 61.06 pozisyonları, belden aşağıda cepleri olan, giyim eşyasının alt kısmını sıkmak amacıyla ribs örgülü bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası ile en az 10×10 cm.lik parçasında, her yönden ölçüldüğünde santimetresinde ortalama 10 sıra ilmekten az olan giysileri kapsamaz. 61.05 pozisyonuna kolsuz giysiler dahil değildir.
5.- 61.09 pozisyonu, alt kısmında bir kenar şeridi, ribs örgülü bel bandı veya diğer sıkıştırıcı unsurları bulunan giyim eşyasını kapsamaz.
6.- 61.11 pozisyonu anlamında:
(a) ” Bebek giyim eşyası ve aksesuarı ” tabiri, boyu 86 cm.yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya anlamındadır.
(b) İlk bakışta hem 61.11 pozisyonunda hem de bu fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya 61.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
7.- 61.12 pozisyonu anlamında “kayak kıyafetleri” tabiri, genel görünüşü ve dokunuşu itibariyle esasen kayak (kros veya alpin) yaparken giyilmeye mahsus olduğu anlaşılabilen giyim eşyası veya takım halindeki giyim eşyası anlamındadır. Bu giyim eşyası:
(a) ” Kayak tulumu “, vücudun alt ve üst kısımlarını kapatmak üzere  yapılmış tek parça giyim eşyasıdır; kayak tulumunda yaka ve kola ilaveten cep ve ayak altı bağı bulunabilir veya
(b) ” Kayak takımı ” perakende satış için hazırlanmış olup, iki veya üç parçadan meydana gelen takım halinde giyim eşyasıdır ve bu takıma şunlar dahildir;
– Anorak, rüzgarlık ve benzeri eşya gibi, kayarak işleyen fermuarla kapanan ve muhtemelen yeleği de olan bir giyim eşyası; ve
– Bel hizasında olsun olmasın pantolon, kısa pantolon ve üst ön parçası ve askısı olan tulum.
“Kayak takımı” kapsamına, yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen tuluma benzeyen tulum ile üstüne giyilen içi doldurulmuş kolsuz ceket de dahildir.
“Kayak takımı”nın tüm parçaları, aynı renkte olsun olmasın, aynı tarz ve yapıdaki mensucattan yapılmalıdır; bunlar aynı zamanda uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır.
8.- İlk bakışta hem 61.13 hem de bu faslın diğer pozisyonlarında (61.11 pozisyonu hariç) sınıflandırılabilen giyim eşyası 61.13 pozisyonunda sınıflandırılır.
9.- Bu fasıldaki giyim eşyasından, önü soldan sağa kapanacak şekilde hazırlanan erkekler veya erkek çocukların, sağdan sola kapanacak şekilde hazırlananlar ise kadınlar veya kız çocukların giyim eşyası sayılacaktır. Bu hükümler giyim eşyasının kesiminden açıkça erkeklere veya erkek çocuklara ya da kadınlara veya kız çocuklara ait olduğunun belli olmaması halinde uygulanmaz.
Erkek veya erkek çocuklara, kadın veya kız çocuklara ait olduğu belirlenemeyen, bu fasıldaki eşya, kadınların veya kız çocuklarının giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonlarda sınıflandırılır.
10.- Bu fasıldaki eşya metal iplikten yapılmış olabilir.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, erkek, erkek çocuk, kadın veya kız çocuklar için tığ veya şişle örülerek hazırlanmış giysiler ve bunların aksesuarlarını içerir. Keza, bu eşyayı süslemeye veya tamamlamaya yarayan örme eşyadan mamul aksam, teferruat ve giysi aksesuarları da bu Fasıl kapsamındadır. Bununla birlikte, örülmüş sütyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler veya benzeri örülmüş eşya veya bunların aksamı bu pozisyon haricinde kalır (62.12 pozisyonu).
Bu Fasıldaki eşyanın sınıflandırılmasında, bunların üzerinde bulunan, örneğin, dokunmuş mensucat, kürk, tüy, deri, plastik veya metal gibi aksam, parça veya aksesuarlar dikkate alınmaz. Bununla beraber, bu aksam, parça ve aksesuarlar basit bir süs mahiyetini aştığı takdirde tarifedeki yerleri, ilişkin oldukları fasıl notlarına (özellikle kürk veya kuş tüylerini içerenler sırayla 43. Fasılın 4 no.lu Notu ile 67. Fasılın 2 (b) notuna) göre, Fasıl notlarında bir hüküm bulunmadığı takdirde de Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallara göre tayin edilir.
Elektrikle ısıtılan eşya da bu Fasılda kalmaktadır.
Bu bölümün 9 no.lu Not hükümlerinin uygulanmasında önündeki açıklığın sol tarafı sağ tarafı üzerine binen veya sol tarafı sağ tarafı üzerine iliklenen giysiler erkek veya erkek çocuk giysisi kabul edilecektir. Önü açık giysilerin sağ tarafı sol tarafı üzerine biniyorsa veya bu yönde ilikleniyorsa bunlar kadın veya kız çocuk giysisi kabul edilecektir.
Bu hükümler, giyim eşyasının kesiminden kadın veya kız çocuklara ya da erkek veya erkek çocuklara ait olduğu açıkça belli olan giysilere uygulanmaz. Erkek veya erkek çocuklara ya da kadın veya kız çocuklara ait olduğu belirlenemeyen giyim eşyası, kadın veya kız çocuklarının giyim eşyası ile ilgili pozisyonlarda sınıflandırılır.
Gömlekler ve gömlek-bluzlar uzun veya kısa kollu, vücudun üst kısmını örtmek üzere hazırlanmış ve boyundan itibaren önü kısmen veya tamamen açık giysilerdir. Bunların ancak bel hizasından yukarıda olmak üzere, cepleri, ayrıca yakaları da olabilir.

 1. Bölümün 14 no.lu Not hükmü gereğince, değişik pozisyonlardaki giyim eşyası, perakende satışa hazır hale getirilmiş olsalar dahi kendi pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu hüküm, pozisyon metinlerinde özel olarak belirtilen takım haline konulmuş giyim eşyasına (örneğin, takım elbiseler, pijamalar, yüzme kıyafetleri gibi) tatbik edilmez. XI. Bölümün 14 no’lu not hükmünün uygulanmasında “dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyası” terimi 61.01. ila 61.14 pozisyonlarında sınıflandırılan giyim eşyası anlamındadır.

Bu Fasılda yer alan eşyanın, imali bitirilmemiş veya tamamlanmamış olanlar ile bu eşyanın imaline mahsus şekil verilmiş örme mensucat da bu Fasıla dahildir. Bunlar, ilgili oldukları eşyanın esas karakterine sahip olmaları şartıyla, mamul eşyanın sınıflandırıldığı aynı pozisyonda yer alırlar. Bununla birlikte, tığ ile örülmüş giyim eşyası veya elbise aksesuarları (62.12 pozisyonunda yer alanlar hariç) 61.17 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Örülerek şekil verilmiş giyim eşyası, elbise aksesuarları veya bunların aksam ve parçaları (ayrı parçalar olarak sunulmuş olsun olmasın ya da uzunlamasına parçalar halinde bulunsun bulunmasın) XI. Bölümün 7 (b) ve 7 (g) no.lu Not hükümlerine göre hazır eşya olarak mütalaa edilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar da keza bu pozisyon haricindedir:

 • 26, 40.15, 42.03 veya 68.12 pozisyonlarındaki giyim eşyası ve aksesuarları.
 • Giyim eşyası imalatına yönelik olarak bir takım işlemlerden geçmiş (kenarlarını bastırmak veya yaka çizgilerinin şekillendirilmesi gibi) fakat giyim eşyası veya giyim eşyasının parçası olarak tanımlanabilecek kadar yeterli işlem görmemiş örgü mensucat parçaları (63.07 pozisyonu).
 • 09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya.
 • Oyuncak bebekler için giysiler (95.03 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
58.11 pozisyonunda yer alan parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul ürünlerin sınıflandırılması
58.11 pozisyonunda yer alan parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul ürünler, XI. Bölümün 2 no.lu Altpozisyon Notunun koşullarına uygun olarak, bu Fasılın pozisyonları altındaki altpozisyonlar içinde sınıflandırılacaklardır. Sınıflandırmanın amacına uygun olarak dış taraftaki mensucatın dokumaya elverişli maddesi, eşyaya esas niteliğini kazandırır. Bu anlamda, örneğin, kapitoneli bir erkek anorağının en dıştaki örme kumaşı %60 pamuklu, %40 polyester ise, bu giyim eşyası, 6101.20 alt pozisyonunda yer alır. Şurası kayda değer ki, şayet dıştaki kumaş kendi başına 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarında yer alıyor olsa bile, bu giyim eşyası 61.13 pozisyonunda yer almaz.
 
61.01 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN PALTOLAR, KABANLAR,  KOLSUZ CEKETLER, PELERİNLER, ANORAKLAR (KAYAK CEKETİ DAHİL), RÜZGARLIKLAR VE BENZERİ EŞYA (ÖRME VEYA KROŞE) (61.03 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
6101.20 –    Pamuktan
6101.30 –    Sentetik veya suni liflerden
6101.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyon, esas karakteri, hava şartlarından korunmak üzere genellikle diğer giyeceklerin üzerine giyilen erkeklere veya erkek çocuklara mahsus örme veya kroşe giyim eşyasından bir kategori eşyayı kapsamaktadır.
Bu pozisyon aşağıdakileri içerir:
Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler (pançolar dahil), pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ile truvakar montlar, kapşonlu pelerinler, ağır paltolar, kapşonlu kolsuz ceketler, kaba tüylü yün kumaştan paltolar, trençkotlar, gabardinler, parkalar, vatkalı yelekler gibi eşya.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   61.03 pozisyonundaki giysiler.
(b)   59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki örme veya kroşe mensucattan yapılmış giyim eşyası (61.13 pozisyonu).
 
61.02 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN MANTOLAR, KABANLAR, KOLSUZ CEKETLER, PELERİNLER, ANORAKLAR (KAYAK CEKETLERİ DAHİL), RÜZGARLIKLAR VE BENZERİ EŞYA (ÖRME VEYA KROŞE) (61.04 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
6102.10 –    Yünden veya ince hayvan kıllarından
6102.20 –    Pamuktan
6102.30 –    Sentetik veya suni liflerden
6102.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
61.01 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
 
61.03 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, CEKETLER, BLAZERLER, PANTOLONLAR, ASKILI VE ÜST ÖN PARÇASI OLAN TULUMLAR, KISA PANTOLONLAR VE ŞORTLAR (ÖRME VEYA KROŞE) (YÜZME KIYAFETİ HARİÇ).
6103.10 –    Takım elbiseler
–   Takımlar
6103.22 —     Pamuktan
6103.23 —     Sentetik liflerden
6103.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–    Ceketler ve blazerler
6103.31 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6103.32 —     Pamuktan
6103.33 —     Sentetik liflerden
6103.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
6103.41 —     Yünden ve ince hayvan kıllarından
6103.42 —     Pamuktan
6103.43 —     Sentetik liflerden
6103.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyon, yalnızca erkekler veya erkek çocuklar için örme veya kroşe takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) ile askılı ve üst ön parçası olan tulumları kapsar.
 
(A)  Fasıl Notu 3 (a)’nın uygulanmasında şu hususlara dikkat edilmelidir:
(a)   Önü tamamen açık veya fermuar haricinde herhangi bir şekilde önü kapatılabilen vücudun üst kısmını kapamaya mahsus “ceketler veya takım elbise ceketleri”.Bu ceketlerin uzunluğu, kalçanın yarısını geçmez ve bunlar başka bir ceket veya blazerin üstüne giyilmezler.
(b)   Ceketin veya takım elbise ceketinin dış yüzünü meydana getiren “parçalar” (paneller)(en azından ikisi ön tarafta, ikisi arka tarafta olmak üzere) birbirleriyle uzunlamasına dikilmelidir. “Parçalar” (paneller) terimi elbise kolları astar ve yakaları içermez.
(c)   Ön tarafı takımın diğer parçalarını oluşturan unsurların dış yüzeyi ile aynı mensucattan ve arka tarafı ceketin veya takım elbise ceketinin astarından olan “dikilerek hazırlanmış yelek” de takıma dahil olabilir.
Bir takımın bütün unsurları aynı tarz, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır; bunlar, aynı zamanda aynı tarzda ve uygun veya kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. Bununla birlikte, bunlar, farklı bir kumaştan kaytan (dikiş arasına konmuş kumaş şerit) ihtiva edebilir.
Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ayrı ayrı parçalardan birkaçı birlikte sunulduğunda (iki çift pantolon, pantolon veya şortlar gibi), alt parça olarak bir adet pantolon dikkate alınır, diğer giyim eşyası ayrı değerlendirilir.
Fasıl Notu 3(a)’nın uygulanmasında “özdeş mensucat” tek bir aynı   mensucat anlamına gelir. Yani söz konusu mensucat şu özellikleri taşımalıdır:

 • Yapılış şekli aynı olmalıdır, yani aynı iplik birleştirme tekniği ile (ilmek büyüklüğü aynı)elde edilmesi gerekir ve kullanılan ipliklerin yapısı ve ölçüsü (yani desiteks numarası) de aynı olmalıdır.

–      Aynı renkte olmalıdır(renk derecesi ve kalıbı dahi aynı olmalı); farklı renkteki ipliklerden mamul mensucat ve baskılı mensucat için de bu geçerlidir.
–      Terkibi aynı olmalıdır. Yani dokumaya elverişli maddelerin oranları (yani ağırlık itibariyle % 100 yün, ağırlık itibariyle % 51 sentetik lifler, ağırlık itibariyle % 49 pamuk gibi)aynı olmalıdır.
 
(B) Erkekler ve erkek çocuklar için takım” tabiri, perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan yapılan bir çok parçadan meydana gelmiş bir takım giyim eşyası (61.07, 61.08 veya 61.09 pozisyonlarında yer alan takım elbiseler ve eşya hariç) anlamındadır ve şunları kapsar:
–      Tek bir ikili takım kapsamında ikinci bir üst giyim oluşturan kazaklar ve ikinci bir üst giysi oluşturan yelekler haricinde, vücudun üst kısmını kapamak üzere yapılmış tek bir giyim eşyası.
–      Vücudun alt kısmını kapatmak üzere yapılmış ve pantolondan üst ön parçası ve askısı olan tulumdan, kısa pantolondan ve şorttan (yüzme kıyafeti hariç) meydana gelmiş bir ya da iki ayrı giyim eşyası.
Takımın tüm parçaları aynı tarzdaki, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır; bunlar, aynı zamanda, uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. “Takım” tabiri, 61.12 pozisyonundaki spor kıyafetlerine ve kayak kıyafetlerine uygulanmaz (bu Fasılın 3 (b) Notuna bakınız).
 
Bunlara ilaveten:

 • Dış yüzey uzunluğu boyunca birbirine dikilerek meydana getirilmiş olabilen (eğer varsa, kollar kumaş kenarına geçirilen astar ve yakalar dışında) üç veya daha fazla parçadan oluşanlar (ikisi ön tarafta olmak üzere) haricinde, bu pozisyonda yer alan ceketler ve blazerler yukarıda (A) paragrafında ve Fasıl 3 (d) notunda tanımlanan takım elbiselerin ceketleri ile aynı karakteristik özellikleri taşır. Bununla birlikte, 01 veya 61.02 pozisyonlarına dahil olan anoraklar, rüzgarlıklar, kayak ceketleri ve benzeri eşya bu pozisyonda yer almaz.

 

 • “Pantolonlar”dan, iki bacağı ayrı ayrı saran, dizi kaplayan ve genellikle ayak bileklerine veya daha aşağısına kadar uzanan, üst kısmı bele kadar olan giyim eşyası anlaşılır; askılarının bulunması, bu giyim eşyasının pantolon karakterini ortadan kaldırmaz.

 

 • “Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar (askılı salopetler)” dan, aşağıda 1 ila 5 numaralı şekillerde çizilmiş tipte olan giyim eşyası ve dizi kaplamayan benzeri giyim eşyası anlaşılır.

 

 
 
“Şort”; dizi örtmeyen uzunluktaki “pantolon” demektir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Ayrı olarak sunulan, dikilerek hazırlanmış yelekler (61.10 pozisyonu).
(b)   Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri  (61.12 pozisyonu).
 
 
61.04 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, CEKETLER, BLAZERLER, ELBİSELER, ETEKLER, PANTOLON ETEKLER, PANTOLONLAR, ASKILI VE ÜST ÖN PARÇASI OLAN TULUMLAR, KISA PANTOLONLAR VE ŞORTLAR (ÖRME VEYA KROŞE) (YÜZME KIYAFETİ HARİÇ).
 
 
–   Takım elbiseler
 
6104.13 —     Sentetik liflerden
 
6104.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Takımlar:
 
6104.22 —     Pamuktan
 
6104.23 —     Sentetik liflerden
 
6104.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–    Ceketler ve blazerler
 
6104.31 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6104.32 —     Pamuktan
 
6104.33 —     Sentetik liflerden
 
6104.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Elbiseler
 
6104.41 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6104.42 —     Pamuktan
 
6104.43 —     Sentetik liflerden
 
6104.44 —     Suni liflerden
 
6104.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Etekler ve pantolon etekler
 
6104.51 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6104.52 —     Pamuktan
 
6104.53 —     Sentetik liflerden
 
6104.59 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
 
6104.61 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6104.62 —     Pamuktan
 
6104.63 —     Sentetik liflerden
 
6104.69 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
61.03 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar “gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla” bu pozisyonda yer alan eşya içinde de uygulanır.
“Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbise”nin bütün unsurları aynı tarz, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır; bunlar, aynı zamanda aynı tarzda ve uygun veya kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. Bununla birlikte, bunlar, farklı bir kumaştan kaytan (dikiş arasına konmuş kumaş şerit) ihtiva edebilir.
Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ayrı ayrı parçalardan birkaçı birlikte sunulduğunda (etekler, pantolon etekler ve pantolonlar gibi), alt parça olarak etek veya pantolon etek dikkate alınır, diğer giyim eşyası ayrı değerlendirilir.
Bununla birlikte bu pozisyon anlamında ” kadınlar ve kız çocukları için takım” tabiri perakende satış için hazırlanmış aynı mensucattan yapılan birçok parçadan meydana gelmiş bir takım giyim eşyası (61.07,61.08 veya 61.09 pozisyonlarında yer alan takım elbiseler ve eşya hariç) anlamındadır ve aşağıdakileri kapsar:
 
–      Tek bir ikili set kapsamında ikinci bir üst giysi oluşturan kazaklar ve aynı şekilde ikinci bir üst giysi oluşturan yelekler haricinde vücudun üst kısmını kapatmak üzere yapılmış tek bir giyim eşyası.
–      Vücudun alt kısmını kapatmak üzere yapılmış ve pantolondan üst ön parçası ve askısı olan tulumdan (salopet), kısa pantolondan ve şorttan (yüzme kıyafeti hariç), etek veya pantolon etekten meydana gelmiş bir ya da iki ayrı giyim eşyası (askılı ve ön parçası olan tulumları olsun olmasın).
 
Bir takımın bütün unsurları aynı tarz, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır; bunlar, aynı zamanda aynı tarzda ve uygun veya kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır.  “Takım” tabiri, 61.12 pozisyonundaki spor kıyafetlerine veya kayak kıyafetlerine uygulanmaz (bu Fasılın 3 (b) Notuna bakınız).
 
Bundan başka 61.08 pozisyonundaki kombinezon, jüp ve jüponlar bu pozisyon haricinde kalır.
 
 
61.05 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
6105.10 –    Pamuktan
 
6105.20 –    Sentetik veya suni liflerden
 
6105.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, 61.07 pozisyonunda yer alan gece gömlekleri ile 61.09 pozisyonunda yer alan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası hariç olmak üzere erkekler veya erkek çocuklar için örme veya kroşe gömlekleri (yakaları çıkarılıp takılabilen gömlekler, tören gömlekleri, spor gömlekler, gündelik gömlekler, takım elbise içine giyilen gömlekler dahil) kapsar.
Bu pozisyon, kolsuz giysiler ile belden aşağıda cepleri olan, giyim eşyasının alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyasını ve en az 10×10 cm. ölçeğindeki bir alanda, bütün yönlerde her doğrusal santimetrede ortalama 10 sıradan az ilmek olan giysileri kapsamaz (bu Fasılın 4 no.lu Notuna bakınız).
 
Bu Fasılın 4 no.lu Notuna uygun olarak, erkek veya erkek çocuk gömleği olarak tanımlanamayan ve bu pozisyon haricinde bırakılan giysiler genellikle şu şekilde sınıflandırılır:
–      Bel hizası altında cebi olanlar, 61.03 pozisyonundaki ceketler veya 61.10 pozisyonunda yer alan hırkalar gibi sınıflandırılır.
–      Alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası veya santimetresinde ortalama 10 sıradan az ilmek olan giysiler 61.01 veya 61.10 pozisyonlarında sınıflandırılır.
–      Erkek veya erkek çocuklar için olan kolsuz giysiler 61.09, 61.10 veya 61.14 pozisyonlarında sınıflandırılır.
 
 
61.06 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN BLUZLAR, GÖMLEKLER, GÖMLEK-BLUZLAR (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
6106.10 –    Pamuktan
 
6106.20 –    Sentetik veya suni liflerden
 
6106.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, örme veya kroşe bluz, gömlek ve gömlek-bluz şeklindeki kadın veya kız çocuk giysilerini kapsar.
Bu pozisyon, belden aşağıda cepleri olan, giyim eşyasının alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyasını ve en az 10×10 cm. ölçeğindeki bir alanda, bütün yönlerde her doğrusal santimetrede ortalama 10 sıradan az ilmek olan giysileri kapsamaz (bu Fasılın 4 no.lu Notuna bakınız).
 
Bu Fasılın 4 no.lu Notuna uygun olarak, kadın veya kız çocuk bluzları, gömlekleri ya da gömlek-bluzları olarak tanımlanamayan ve bu pozisyon haricinde bırakılan giysiler, genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
–      Bel hizasından aşağıda cebi olanlar, 61.04 pozisyonundaki ceketler veya 61.10 pozisyonunda yer alan hırkalar gibi sınıflandırılır.
–      Alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası veya santimetresinde ortalama 10 sıradan az ilmek olan giysiler 61.02 veya 61.10 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
Bunlardan başka, aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (61.09 pozisyonu).
(b)   59.03,  59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyası (61.13 pozisyonu).
(c)   61.14 pozisyonunda yer alan iş gömlekleri, iş kıyafetleri ve benzeri koruyucu giysiler.
 
 
61.07 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN KÜLOTLAR, SLİPLER, GECE GÖMLEKLERİ, PİJAMALAR, BORNOZLAR, ROBDÖŞAMBRLAR VE BENZERİ EŞYA (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
–   Külotlar ve slipler
 
6107.11 —     Pamuktan
 
6107.12 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6107.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Gece gömlekleri ve pijamalar
 
6107.21 —     Pamuktan
 
6107.22 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6107.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Diğerleri
 
6107.91 —     Pamuktan
 
6107.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, erkekler veya erkek çocukları için örülmüş külotlar, slipler ve benzeri eşya (iç çamaşırları) ve gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar (plaj bornozları dahil), ropdöşambrlar ve benzeri eşya olmak üzere iki ayrı kategoride örme veya kroşe giyim eşyasını kapsar.
 
Fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası bu pozisyona dahil değildir (61.09 pozisyonu).
                                                                                                          
 
61.08 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN KOMBİNEZONLAR, JÜP VEYA JÜPONLAR, SLİPLER VE KÜLOTLAR, GECELİKLER, PİJAMALAR, LİZÖZLER, BORNOZLAR, SABAHLIKLAR VE BENZERİ EŞYA (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
–   Kombinezon, jüp veya jüponlar
 
6108.11 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6108.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Slipler ve külotlar
 
6108.21 —     Pamuktan
 
6108.22 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6108.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Gecelikler ve pijamalar
 
6108.31 —     Pamuktan
 
6108.32 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6108.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Diğerleri
 
6108.91 —     Pamuktan
 
6108.92 —     Sentetik veya suni liflerden
 
6108.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, kadınlar veya kız çocukları için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar ve benzeri eşya (iç çamaşırları) ve gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar (plaj bornozları dahil), sabahlıklar ve benzeri eşya olmak üzere iki ayrı kategoride örme veya kroşe giyim eşyasını kapsar.
 
Fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası bu pozisyona dahil değildir (61.09 pozisyonu).
 
 
61.09 –     TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
6109.10 –    Pamuktan
 
6109.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
“Tişörtler” tabiri, pamuktan, sentetik ve suni liflerden hafif gramajlı örme veya kroşe, tüylendirilmemiş, havlı veya bukleli olmayan mensucattan bir veya daha fazla renkli cepleri olan veya cepsiz, uzun veya kısa, vücudu saran (dar) kollu, düğmeleri veya diğer açma kapama tertibatı olmayan, yakasız, boğaz altında açıklık olmayan, vücudu saran (dar) veya düşük boğazlı (yuvarlak, kare, kayık veya V şekilli) giyim eşyası anlamına gelir. Bu giysilerin dantel haricinde baskı, örme veya diğer yöntemlerle elde edilmiş reklam şeklinde süslemeleri, resimleri veya yazıları olabilir. Bu giysilerin alt kısımları genellikle bastırılmıştır.
Fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası da keza bu pozisyonda yer alır.
Şurası kayda değer ki, yukarıda tarif edilen giysiler, “kadın” veya “erkek” giysisi olarak bir ayırım yapılmaksızın bu pozisyonda yer alır.
Bu Fasılın 5 no.lu Not hükmüne uygun düşecek şekilde giysinin alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası bu pozisyon haricindedir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   61.05 pozisyonunda yer alan erkek veya erkek çocuk gömlekleri.
(b)   61.06 pozisyonunda yer alan kadın veya kız çocuk bluzları, gömlekleri veya gömlek-bluzları.
 
 
61.10 –     KAZAKLAR, SÜVETERLER, HIRKALAR, YELEKLER VE BENZERİ EŞYA (ÖRME VEYA KROŞE) (+).
 
 
– Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6110.11 – – Yünden
 
6110.12 – – Kaşmir keçisinin kıllarından
 
6110.19 – – Diğerleri
6110.20 –    Pamuktan
 
6110.30 –    Sentetik veya suni liflerden
 
6110.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, erkeklere veya kadınlara mahsus giyim eşyası olup olmadığına bakılmaksızın, vücudun üst kısmını kapamak üzere örme veya kroşe hazırlanmış bir kategori eşyayı (kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya) kapsar. Giysi koluna dikilmiş ve belli sporlarda kullanılan (ör: kaleci formaları) dirseklik gibi koruyucu parçalar içeren maddeler bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu pozisyon ayrıca, duruma göre 61.03 veya 61.04 pozisyonlarındaki erkekler veya erkek çocuklar için veya kadınlar veya kız çocuklar için takım elbiselerini teşkil eden veya bunları meydana getiren kısımlardan biri olarak sunulmuş olmamak şartıyla, dikilerek hazırlanmış yelekleri de kapsar.
 
61.01 veya 61.02 pozisyonlarında yer alan vatkalı, içi doldurulmuş yelekler bu pozisyon haricinde kalır.
 
o
o    o
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 6110.12 Alt Pozisyonu
5102.11 alt pozisyonu ile ilgili Açıklama Notu hükümleri gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu un ürünlerine uygulanır.
 
 
61.11 –     BEBEKLER İÇİN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI (ÖRME VEYA KROŞE)
 
 
6111.20 –    Pamuktan
 
6111.30 –    Sentetik liflerden
 
6111.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu Faslın 6 (a) notuna göre, “bebek giyim, eşyası ve aksesuarları” tabiri, boyu 86 cm.’yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya anlamındadır.
Diğerleri anlamında, örme sabah kıyafeti, peri elbiseleri, çocuk tulumları, mama önlükleri, eldivenler, tek parmaklı veya parmaksız eldivenler, taytlar ve üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş veya aplike edilmiş dış tabanları olmayan patik şeklindeki giysiler de bu pozisyona dahildir.
Şurası kayda değer ki, ilk bakışta hem 61.11 pozisyonunda hem de bu Fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya 61.11 pozisyonunda sınıflandırılır (bu Fasılın 6 (b) nolu Notuna bakınız).
 
 
Bu pozisyon;
 
(a)    Bebekler için örme veya kroşe boneler (65.05 pozisyonu)
(b)    Bebek bezleri (96.19 pozisyonu).
(c)    Tarifenin diğer fasıllarında daha belirli bir şekilde yer alan bebeklere mahsus giyim eşyası aksesuarları;
Kapsamaz.
 
 
61.12 –     SPOR, KAYAK VE YÜZME KIYAFETLERİ (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
–   Spor kıyafetleri
 
6112.11 —     Pamuktan
 
6112.12 —     Sentetik liflerden
 
6112.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
6112.20 –    Kayak kıyafetleri
 
–   Erkekler ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri
 
6112.31 —     Sentetik liflerden
 
6112.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
–   Kadınlar ve kız çocuklar için yüzme kıyafetleri
 
6112.41 —     Sentetik liflerden
 
6112.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyona şunlar dahildir:
(A)  Spor kıyafetleri astarsız, fakat bazen iç yüzü tüylendirilmiş ya da havlandırılmış (fırçalanarak tüylendirilmiş) iki parçadan oluşan örülmüş eşya; mensucatın yapısı ve dış görünüm itibariyle bu giyim eşyasının sadece veya genel olarak sportif faaliyetler sırasında giyilmek üzere hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır.
 
Spor kıyafetleri iki giyim eşyasından oluşmaktadır, şöyle ki:
 
–      Birincisi, vücudun üst kısmını kaplamaya mahsus, bel hizasına veya bel hizasından biraz daha aşağıya kadar inen uzunlukta, uzun kollu giyim eşyası. Kol uçlarında lastik örgü veya elastik bantlar, fermuarlar veya diğer sıkıca saran elementler mevcuttur. Benzeri sıkıca saran elementler (kenar şeridi dahil) genelde giyim eşyasının alt kısmında vardır. Bunların ön kısmı kısmen veya tamamen açık ise, bu açıklık genellikle bir fermuar vasıtasıyla kapatılır. Bunlar, başlıklı veya başlıksız, yakalı veya yakasız ve cepli veya cepsiz olabilirler.
 

 • İkinci giysi (pantolon) sıkı veya bol kesimli olabilir, cepli veya cepsiz olabilir, belinde elastik bir bant, kenar şeridi veya beli sıkmakta kullanılan başka unsurlar bulunmaktadır. Belinde bir açıklık (pat) bulunmamaktadır. Dolayısıyla düğmeleme veya diğer bir kapama sistemi yoktur. Bazen bu pantolonlara bacak (dizden itibaren) kısmının altından genellikle ayak bileğine kadar elastik bantlar veya lastik örgülü bantlar, fermuarlar veya diğer sıkma elementleri eklenmiş olabilir. Bunların ayakaltı bağları olabilir veya olmayabilir.

 

 • “Kayak kıyafetleri”, genel görünüşü ve yapısı itibariyle, özellikle kayak (kros veya alpin) yaparken giyilmeye mahsus olduğu anlaşılabilen giyim eşyası veya takım halindeki giyim eşyası gibidir. Bu giyim eşyası şunlardan oluşur:

(1)   “Kayak tulumu” vücudun alt ve üst kısımlarını kapatmak üzere yapılmış tek parça giyim eşyasıdır; kayak tulumunda yaka ve kollara ilaveten cepler veya ayakaltı bağları bulunabilir veya
(2)   “Kayak takımı” perakende satış için hazırlanmış olup iki veya üç parçadan meydana gelen takım halinde giyim eşyasıdır ve bu takıma şunlar dahildir:
–      Anorak, rüzgarlık ve benzeri eşya gibi (kayarak işleyen fermuarla kapanan) ve muhtemelen yeleği de olan bir giyim eşyası, ve
–      Bel hizasında olsun olmasın pantolon, kısa pantolon veya üst ön parçası ve askı olan tulum.
“Kayak takımı” kapsamına, yukarıdaki (1) paragrafında belirtilen tuluma benzeyen tulum ile, üstüne giyilen vatkalı ve kolsuz ceket de dahildir.
“Kayak takımı” nın tüm parçaları, aynı renkte olsun olmasın, aynı tarz ve yapıdaki mensucattan yapılmış olmalıdır; bunlar aynı zamanda uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır (bu Fasılın 7 no.lu Notuna bakınız).
 
(C)  Yüzme kıyafetleri (elastik olsun olmasın, örme veya kroşe tek veya iki parçalı mayolar, yüzme şortları ve mayolar).
 
 
61.13 –     59.03, 59.06 VEYA 59.07 POZİSYONLARINDAKİ ÖRME VEYA KROŞE MENSUCATTAN YAPILMIŞ GİYİM EŞYASI.
 
 
61.11 pozisyonunda yer alan bebek giysileri hariç olmak üzere bu pozisyon, kadın veya erkek giyim eşyası olup olmadığına bakılmaksızın 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan örme veya kroşe mensucattan yapılmış giyim eşyasının tümünü kapsar.
Yağmurluklar, dalgıç elbiseleri, muşambadan yapılmış elbiseler, radyasyona karşı koruyucu giysiler (solunum aygıtı ile kombine halde olanlar hariç) de bu pozisyonda yer alır.
Şurası kayda değer ki, ilk bakışta hem bu pozisyonunda hem de bu Fasılın 61.11 pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilen giyim eşyası bu pozisyonunda sınıflandırılır (bu Fasılın 8 no.lu Notuna bakınız).
 
Bunlardan başka, aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyona dahil değildir:
(a)   58.11 pozisyonunda yer alan parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul olan giyim eşyası (genellikle 61.01 veya 61.02 pozisyonları). Bu Fasılın Genel Açıklama Notunun sonundaki Altpozisyon Açıklama Notuna bakınız.

 • Örme veya kroşe eldiven, tek parmaklı eldiven ve parmaksız eldiven (16 pozisyonu), örme veya kroşe giyim eşyası aksesuarları (61.17 pozisyonu).

 
 
61.14 –     DİĞER GİYİM EŞYASI (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
6114.20 –    Pamuktan
 
6114.30 –    Sentetik veya suni liflerden
 
6114.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında daha belirli bir şekilde yer almamış bulunan örme veya kroşe giyim eşyasını kapsamaktadır.
Diğerleri anlamında aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil eşyadandır:
(1)   Önlükler, iş tulumları, iş gömlekleri ve cerrahlar, makinistler, fabrika işçileri vb. tarafından giyilen diğer koruyucu giysiler.
(2)   Papaz kıyafetleri veya dini giysiler ve resmi elbiseler, cüppeler (Örneğin papaz kıyafetleri, papaz cüppeleri, papaz ve kilise korosu mensuplarının giydiği beyaz keten cüppeler).
(3)   Profesyonel veya ilmi cüppeler veya elbiseler.
(4)   Havacılar için özel olarak hazırlanmış giysiler (örneğin havacılar için elektrikle ısıtılan giyecekler).
(5)  Belli spor dallarında, dansta veya jimnastikte (ör: eskrim kıyafeti, jokey kıyafeti, bale etekleri, mayo) kullanılan, dirsek, diz veya kasık bölgelerindeki ped gibi koruyucu parçaları bulunduran veya bulundurmayan özel giysiler. Ancak, spor veya oyunlardaki (ör: eskrim maskesi, göğüs plakaları, buz hokeyi pantolonu vb.) koruyucu ekipmanlar hariçtir. (95.06 pozisyonu).
 
 
61.15 –     KÜLOTLU ÇORAPLAR, TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU ÇORAPLAR,  SOKETLER, DERECELİ OLARAK BASKI YAPAN ÇORAPLAR (ÖRNEĞİN; VARİS ÇORAPLARI) VE PATİK ŞEKLİNDE ÇORAPLAR DAHİL (ÖRME VEYA KROŞE) (+).
 
 
6115.10 –  Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin; varis
çorapları)
 
– Diğer külotlu çoraplar ve taytlar
 
6115.21 —  Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar)
 
6115.22 —  Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteks veya daha fazla
olanlar)
 
6115.29 — Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
6115.30 – Kadınlar için uzun veya diz altı çorapları (tek katı 67 desiteksten az olanlar)
 
–   Diğerleri
 
6115.94 —  Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6115.95 —  Pamuktan
 
6115.96 —  Sentetik liflerden
 
6115.99 —  Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, kadınlar veya kız çocukları, erkekler veya erkek çocukları için olanlar ayrımı yapılmaksızın aşağıda yazılı olan örme veya kroşe eşyayı kapsar:
(1)   Ayak kısmı olmayanlar da dahil olmak üzere, ayakları ve bacakları (çorap) ve vücudun bele kadar olan kısımlarını (külot) kapamak üzere hazırlanmış külotlu çoraplar ve taytlar.
(2)   Kısa veya uzun konçlu çoraplar (bilek çorapları dahil).

 • Soğuğa karşı giyilen iç çoraplar.
 • Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin; varis çorapları).

(5)   Kadın çoraplarının uçları ve ayak kısmı kusurlarının sürtünerek yıpranmasını önlemek için üzerine giyilen soketler.
(6)   Bebek patikleri hariç, dikme, yapıştırma veya başka bir yöntemle üst kısma eklenmiş tabanı olmayan (patik şeklindeki) çoraplar.
Bu pozisyonda yer alan kısa ve uzun konçlu çoraplar, vb.nin imali bitirilmemiş olanları da, mamul eşya karakterini taşıması şartıyla, bu pozisyona dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Bebekler için hazırlanmış uzun konçlu çoraplar, kısa konçlu çoraplar ve üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş veya aplike edilmiş dış tabanları olmayan patik şeklindeki giyim eşyası (61.11 pozisyonu).
(b)   Örülmüş olmayan kısa ve uzun konçlu çoraplar (genellikle 62.17 pozisyonu).
(c)   Üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş veya aplike edilmiş dış tabanları olan örme ayakkabılar (Fasıl 64).
(d)  Tozluklar ve getrler (ayak kısmı olmayan “dağcı çorapları” dahil) (64.06 pozisyonu).
 
 
o
o    o
 
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 6115.10 Alt pozisyonu
6115.10 alt pozisyonu anlamında, dereceli olarak baskı yapan çoraplar tabiri, en büyük baskının bilekte olduğu ve kan akışının korunması için bacağın yukarısına doğru giderek azaldığı çoraplar anlamına gelir.
 
 
 
61.16 –     ELDİVENLER, TEK PARMAKLI ELDİVENLER VE PARMAKSIZ ELDİVENLER  (ÖRME VEYA KROŞE).
 
 
6116.10 –    Plastikler veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar
 
–   Diğerleri
 
6116.91 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
 
6116.92 —     Pamuktan
 
6116.93 —     Sentetik liflerden
 
6116.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
 
Bu pozisyon, kadınlar veya kız çocuklar, erkekler veya erkek çocuklar ayrımı yapılmaksızın, örme veya kroşe her türlü eldiveni kapsar. Bunlara, parmakları ayrı ayrı olan kısa eldivenleri, parmakların sadece bir kısmını kaplayan parmaksız eldivenler, dört parmağı bir arada ve baş parmağı ayrı tutan ve bileği kaplayan tek parmak eldivenler veya ön kolu veya hatta üst kolun tamamını kaplayabilen diğer uzun eldivenler dahildir.
Bu pozisyon, imali bitirilmiş eşyanın asli karakterlerini taşımak şartıyla henüz imali tamamlanmamış örme eldivenleri de kapsar.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Kürk veya suni kürk ile astarlanmış veya dış kısmı (süs mahiyetinde olanlar hariç) kürk veya suni kürk ile kaplanmış, örme veya kroşe eldivenler (43.03 veya 43.04 pozisyonları).
(b)   Bebekler için eldiven, tek parmak eldiven ve parmaksız eldivenler,  (61.11 pozisyonu).
(c)   Örülmüş olmayan dokumaya elverişli maddelerden eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler(62.16 pozisyonu).
(d)  Masaj veya temizlik amacıyla giyilen friksiyon eldivenleri (63.02 pozisyonu).
 
 
61.17 –     GİYİM EŞYASININ DİĞER AKSESUARLARI (ÖRME VEYA KROŞE); GİYİM EŞYASININ VEYA GİYİM EŞYASI AKSESUARLARININ PARÇALARI (ÖRME VEYA KROŞE)
 
 
6117.10 –    Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya
 
6117.80 –    Diğer aksesuarlar
 
6117.90 –    Parçalar
 
 
Bu pozisyon, bu Faslın bundan önceki pozisyonlarına dahil olmayan veya Tarifenin diğer yerlerinde belirtilmeyen veya yer almayan her tür örme veya kroşe giyim eşyasının aksesuarlarını kapsar. Keza, bu pozisyon aynı zamanda örme veya kroşe giyim eşyası veya giyim aksesuarının parçalarını da içerir (62.12 pozisyonundaki eşyanın aksam ve parçaları hariç).
 
Aşağıda yazılı olanlar, diğerleri meyanında, bu pozisyonda yer alan eşyadandır:
(1)   Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya.
(2)   Boyunbağları, papyonlar ve kravatlar.
(3)   Subralar, omuz vatkaları ve diğer vatkalar.
(4)   Her çeşit kemerler (kılıç kayışlar ve palaskaları dahil) ve kuşaklar (örneğin askeri veya dini kuşaklar gibi) (elastik olsun olmasın). Bu tür eşya, tokalar veya kıymetli metalden bağlantı elemanı içerse veya incilerle, kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) süslenmiş olsa dahi burada sınıflandırılır.
(5)   El kürkleri (manşonlar) (sadece dış kısmında süs mahiyetinde kürk veya suni kürk olan el kürkleri (manşonlar) dahil).
(6)   Kol koruyucuları-kolluklar.

 • 06 pozisyonunda yer alan spor amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere diz bantları.
 • Şekline göre, kesilerek şekil verme işlemi haricinde yapılmış etiketler, işaretler, amblemler, “flaşlar (tanınmayı sağlayan parlak renkli yama)” ve benzerleri (58.10 pozisyonundaki motif halinde işlemeler hariç) (sadece şekline ya da ölçüsüne göre kesilerek şekil verilmiş olan eşya bu pozisyon haricinde kalır ve 07 pozisyonunda yer alır).

(9)   Yağmurlukların içine ayrıca takılıp çıkarılabilen ve ayrı sunulan astarlar (müflonlar) veya benzerleri.
(10) Cepler, kollar, yakalar, takma bebek yakaları, baş ve boyuna dolanan atkılar, çok çeşitli süsler (rozetler, fiyonklar, fırfırlar, dantela süsleri, kırmalı dantelalar, farfala dantelalar ve benzeri süsleyici aksesuarlar gibi), korsajlar, kadın yelekleri, büzgülü dantelalar veya muslin göğüslükler, kolluklar, manşetler, yakaların boyun kısımları, klapalar ve benzeri eşya.
(11) Mendiller.
(12) Soğuğa karşı veya saçın dağılmasını önlemek amacıyla kullanılan alın şeritleri.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
 
(a)   Örme veya kroşe bebek giyim eşyası aksesuarları (61.11 pozisyonu).
(b)   Sütyenler, korseler, korse kemerler, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler, benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları (62.12 pozisyonu).
(c)   Mesleki nedenlerle kullanılan kemer, kayış ve benzerleri (örneğin, cam siliciler veya elektrikçilerin kullandıkları) veya giyim eşyasına mahsus olmayan rozetler (63.07 pozisyonu).
(d)  Örme veya kroşe başlıklar (65.05 pozisyonu) ve başlıklara mahsus bağlantı elemanları (65.07 pozisyonu).
(e)   Tüylü süslemeler (67.01 pozisyonu).
(f)   67.02 pozisyonundaki yapma çiçek, yaprak veya meyvelerden oluşan süslemeler.
(g)   Çıtçıt şeritleri, çengeller ve örgü şeritler üzerindeki gözler (hale göre 60.01, 60.02, 60.03 83.08 veya 96.06 pozisyonları).

 • Kayarak işleyen fermuarlar (96.07 pozisyonu).

 
 

 

Başa dön tuşu