Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 37 – Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

FASIL 37

FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA

Fasıl Notları.

 • Döküntü ve ıskartalar bu fasla dahil değildir.
 • Bu Fasılda “fotoğrafçılığa ait” tabiri, ışığa karşı hassas yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemi ile ilgilidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Fasılda yer alan fotoğrafçılık levhaları, film, kağıt, karton ve mensucat, ışığa duyarlı malzemeler üzerine gerekli reaksiyon yaratacak yeterli enerjiye sahip ışık ve diğer ışın yayma şekillerine hassas olan herhangi bir emilsiyonun bir veya daha fazla katı ile kaplanmış maddelerdir. Örneğin; elektromanyetik spektrumda yaklaşık 1,300 nanometreden daha uzun dalga boyuna sahip olmayan ışınlar (gamma ışını, X-ışını, ultraviyole ve yakın kızıl-ötesi radyasyon) ve yeniden üretim için tek renkli veya renkli olsa da nükleer ya da parçacık ışını. Bununla beraber, bazı levhalar emülsiyonla kaplı olmayıp tamamen veya esas itibariyle bir mesnete tespit edilebilen ışığa duyarlı plastiklerden ibarettir.

En yaygın emülsiyonlar, gümüşlü halojür esaslı (gümüş bromür, gümüş bromür-iyodür, vb.) veya diğer kıymetli metallerin tuzları esaslı olup, bazı diğer maddeler, örn; mavi baskılar için potasyum ferri-siyanür veya diğer demir bileşikleri, fotoğraf ile klişe yapımında potasyum veya amonyum dikromat, diazo emülsiyonları için diazonyum tuzları, vb. kullanılabilir.
 

 • Bu Fasılda yer alan levha ve filmler:
 • Boş, yani henüz ışık veya diğer ışın türlerinin etkisine maruz bırakılmamış; veya
 • Dolu, develope edilmiş olsun olmasın (yani görüntünün meydana çıkmasını temin maksadıyla kimyasal şekilde işleme tabi tutulmuş olsun olmasın).

 
Bu fasılda yer alan film ve levhalar, negatif (yani açık veya koyu yerlerin ters görülmesi), pozitif (daha ileri pozitiflerin dublajında kullanılan eflatun rengi pozitifler dahil) veya tersine çevrilebilir(reversible) (yani pozitiflerin doğrudan yapıma izin veren emülsiyonlarla) haldedir.
 
(B)     Fotoğraf kağıtları, kartonları ve mensucatı sadece dolu veya boş olsun olmasın, fakat develope edilmemiş (negatif veya pozitif) oldukları takdirde bu Fasıla dahildir. Develope edilmiş oldukları takdirde uygun oldukları 49.Fasılda veya XI. Bölümde yer alır.
 
37.07 pozisyonunun Açıklama Notlarında belirtilen özel şartlar uygulanmak kaydıyla, bu fasla fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürünler ve flaş oluşturmaya mahsus ürünler de dahildir.
 
Bu Fasıl döküntü ve hurdaları kapsamaz. Kıymetli metallerin tekrar kazanılmasında kullanılan türde olan, fotoğrafçılık veya sinematografik filmlerin değerli metalleri veya bunların bileşenlerini içeren döküntü ve hurdaları 71.12 pozisyonunda sınıflandırılır. Diğer döküntü ve hurdalar muhtevalarını oluşturan maddelere göre sınıflandırılmaktadır. (örn. Döküntü ve hurdaların plastikten olanları 39.15, kağıt olanları ise 47.07 pozisyonunda sınıflandırılır).
 
37.01 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN HASSAS HALE GETİRİLMİŞ BOŞ FOTOĞRAF LEVHALARI VE BOŞ DÜZ FİLMLER (KAĞIT, KARTON VEYA MENSUCAT HARİÇ OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR MADDEDEN); ANINDA DEVELOPE OLARAK FOTOĞRAF VEREN BOŞ, DÜZ, HASSAS HALE GETİRİLMİŞ FİLMLER (SERİ HALİNDE OLSUN OLMASIN).
3701.10 – X ışınları için filmler
3701.20 – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler
3701.30 – Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
– Diğerleri:
3701.91 — Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
3701.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon şunları kapsar:

 • Fotoğrafçılıkta kullanılan fotoğraf levhaları ve düz filmler (kağıt, kart (karton) veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden ).

Fotoğrafçılıkta kullanılan bu tür levhalar ve düz (yani rulo halinde olmayan) filmler (disk biçiminde olan filmler dahil) dolu halde olmayıp genellikle hassas bir fotoğrafik emülsiyonla kaplanmaktadır. Bunlar, kağıt (örn; negatifleri hazırlamak için kullanılan kağıt “levhalar”), karton veya mensucat (37.03 pozisyonu) hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden yapılmış olabilir. Yaygın olarak kullanılan malzemeler cam ve selüloz asetat, poli(etilen tereftalat) veya diğer plastikler (seri halinde (film pack) veya kesik filmler  (cut film)için) ve metal veya taştır (fotomekanik işlemler için). Bazı levhalar, baskı için kullanılacak dolu hale getirilmiş ve işlem görmüş durumlarında, emülsiyon ile kaplı olmayıp, tamamen veya esas itibariyle ışığa duyarlı plastiklerden ibarettir. Bunlar, bir metal veya başka bir maddeden mesnete tutturulmuş olabilir. Bu levhalardan bazıları, dolu hale getirilmeden önce hassasiyet derecelerinin kuvvetlendirilmiş olması gerekir.
Bu eşya bir çok yerde kullanılır, örn:

 • Amatör veya profesyonel kullanımlara mahsus levhalar, kesilmiş film ve seri halinde filmler “filmpacks”.
 • Diş röntgeninde kullanılanlar dahil X-ışını levhaları ve düz filmler. Genellikle bu eşyanın her iki yüzeyi hassas hale getirilmiştir.
 • Fotoğrafla klişe, fotolitografi vb. işlerinde kullanılan tipte fotomekanik işlem levhaları.
 • Mikrofotografi, fotomikrografi, astronomi, kozmik ışın fotoğrafisi, havadan resim alma vb. de kullanılmaya mahsus özel levha ve filmler.

 

 • Anında develope olarak fotoğraf veren düz filmler.

Bunlar, hassas hale getirilmiş, boş ve düz halde olan filmlerdir. Anında develope olarak fotoğraf veren film, herhangi bir maddeden hassas hale getirilmiş bir levha (negatif ) ile özel işlem görmüş kağıt (pozitif) ve bitmiş pozitif fotoğrafların anında prodüksiyonu (yapım) için develope ediciden (developer) oluşmaktadır. Anında develope olarak fotoğraf veren film, doğrudan doğruya kamera içine girebilecek şekilde tasarlanmış  kutu halinde ( birkaç adet anında baskı veren levha ihtiva eden kartuj veya kutu) veya içinde, tek tek kullanılabilir  belli sayıda ince levhalar bulunan bir kutu halinde sunulur.
 
Bununla birlikte, rulo halinde, hassas hale getirilmiş, boş, anında develope olarak fotoğraf veren film, bu pozisyon haricindedir (37.02 pozisyonu).
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Hassas hale getirilmemiş levhalar ve düz filmler (mamul oldukları maddelere göre sınıflandırılırlar).
 • Boş, rulo halindeki film (37.02 pozisyonu).

 
37.02 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN RULO HALİNDE HASSAS HALE GETİRİLMİŞ BOŞ FOTOĞRAF FİLMLERİ (KAĞIT, KARTON VEYA MENSUCAT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR MADDEDEN); RULO HALİNDE ANINDA DEVELOPE OLARAK FOTOĞRAF VEREN FİLMLER (HASSAS, BOŞ).
3702.10 – X-ışınları için filmler
– Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
3702.31 — Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler
3702.32 — Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu)
3702.39 — Diğerleri
– Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçenler:
3702.41 — Eni 610 mm.yi ve uzunluğu 200 m.yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri
3702.42 — Eni 610 mm.yi ve uzunluğu 200 m.yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç)
3702.43 — Eni 610 mm.yi geçen, uzunluğu 200 m.yi geçmeyen filmler
3702.44 — Eni 105 mm.yi geçen fakat 610 mm.yi geçmeyen filmler
– Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
3702.52 –Eni 16 mm.yi geçmeyen filmler
3702.53 — Eni 16 mm.yi geçen fakat 35 mm.yi geçmeyen ve uzunluğu  30 m.’yi geçmeyen filmler (slaytlar için)
3702.54 — Eni 16 mm.yi geçen fakat 35 mm.yi geçmeyen ve uzunluğu 30m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç)
3702.55 — Eni 16 mm.yi geçen fakat 35 mm.yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler
3702.56 — Eni 35 mm.yi geçen filmler
– Diğerleri:
3702.96 — Eni 35 mm.yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçmeyen filmler
3702.97 — Eni 35 mm.yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçen filmler
3702.98 — Eni 35 mm.yi geçen filmler
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsar:

 • Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde filmler (kağıt, karton ve mensucat hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden).

Hassas hale getirilmiş, boş, rulo halindeki(düz olanlar hariç)  fotoğraf filmleri genellikle polietilen tereftalat, selüloz asetat veya benzeri esnek maddelerden mamul olup, birden fazla resim çekmeyi mümkün kılar. Bu pozisyon, hassas hale getirilmiş kağıt, karton veya mensucattan mamul bu tür filmleri (yani negatif olarak kullanılan kağıt filmler gibi) kapsamaz (37.03 pozisyonu).
Bu pozisyona dahil olan rulo halindeki filmler, delikli veya deliksiz olabilir ve ışığın etkisinden kağıt mahfaza ile veya diğer uygun ambalajlama ile korunmalıdır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Normal (standart) genişliği 35,16,9.5 veya 8 mm. olan sinematoğraf filmleri.
 • Rulo halinde “sabit ” kamera filmleri.

Kullanıma uygun ebatlarda kesilmemiş fotoğraf filmi de yine bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyonda yer alan filmler, 37.01 pozisyonundaki fotoğraf levhaları gibi amatör ve profesyonel işlerde, radyoğrafik fotomekanik, bilimsel işlerde, vb. kullanılır. Rulo haldeki X-ışını filminin her iki yüzü genellikle hassas hale getirilmiştir.
Fotoelektrik yöntemle ses kayıtları için hassas hale getirilmiş filmler de yine bu pozisyonda yer alır.
 

 • Rulo halinde, anında develope olarak fotoğraf veren filmler.

Rulo halindeki anında develope olarak fotoğraf veren filmler, bitmiş pozitif fotoğrafların anında elde edilmesine olanak verir. Bu tür bir film, selüloz asetat, polietilen tereftalat veya diğer plastikler, kağıt, mukavva veya mensucat (negatif), özel olarak işlem görmüş kağıt şerit (pozitif) ler gibi herhangi bir maddeden hassas hale getirilmiş bir film ve bir develope ediciden (developer) ibarettir.
 
Bununla birlikte, hassas hale getirilmiş,boş, düz, anında develope olarak fotoğraf veren filmler bu pozisyon haricindedir (37.01 pozisyonu).
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Boş fotoğraf levhaları ve düz filmler (37.01 pozisyonu).
 • Plastik maddelerden mamul olan hassas hale getirilmemiş filmler

(Fasıl 39).

 • Mekanik usulle ses kaydı için hazırlanmış kayıt yapılmamış filmler (85.23 pozisyonu).

 
37.03 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN HASSAS HALE GETİRİLMİŞ BOŞ KAĞIT, KARTON VE MENSUCAT.
3703.10 – Rulo halinde olup eni 610 mm.yi geçenler
3703.20 – Diğerleri (renkli fotoğraf “polikrom” için)
3703.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, hassas hale getirilmiş, boş, düz veya rulo halindeki bütün fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve mensucatı kapsar.
 
Bu sebepten dolayı bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Fotoğraf pozitiflerinin elde edilmesine mahsus kağıt ve mensucat. Bunlar, amatör ve profesyonel işlerinde, X-ışını, elektrokardiyografi, kayıt, fotokopi, vb. işlerde kullanılabilir.
 • Kamerada pozla negatiflerin elde edilmesi için kullanılan “levhalar” ve “filmler” denilen kağıtlar.
 • Mavi baskılar, vb. işlerde kullanılan, ferrisiyanür, ferro-galat, vb. kağıt.

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
 

 • Hassas hale getirilmiş boş, düz veya rulo halindeki anında develope olarak fotoğraf veren filmler (01 veya 37.02 pozisyonları).
 • Dolu fakat develope edilmemiş, fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton veya mensucat (37.04 pozisyonu).
 • Hazırlanmış, fakat hassas hale getirilmemiş kağıt, karton veya mensucat. (Örn; albümin, jelatin, baryum sülfat, çinko oksit, vb. maddelerle kaplanmış kağıtlar gibi) (Fasıl 48 veya Bölüm XI).
 • Develope edilmiş fotoğrafik kağıtlar, kartonlar veya mensucat (Fasıl 49 veya Bölüm XI).

 
37.04 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN LEVHA, FİLM, KAĞIT, KARTON VE MENSUCAT (DOLU FAKAT DEVELOPE EDİLMEMİŞ).
Bu pozisyon, dolu fakat develope edilmemiş olmak şartıyla 37.01, 37.02 veya 37.03 pozisyonlarında belirtilen fotoğrafik levha, film, kağıt, karton ve mensucatı kapsamaktadır. Bunlar negatif veya pozitif (tersine çevrilebilir(reversible) olsun olmasın) olabilirler.
Develope edilmiş levhalar, film, kağıt, karton ve mensucat bu pozisyon haricindedir (37.05, 37.06 pozisyonları, Fasıl 49 veya Bölüm XI).
 
37.05 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN LEVHA VE FİLMLER (DOLU VE DEVELOPE EDİLMİŞ) (SİNEMACILIKTA KULLANILAN FİLMLER HARİÇ).
Bu pozisyon, 37.01 veya 37.02 pozisyonlarındaki fotoğrafik levha ve filmlerin dolu ve develope edilmiş halde olanlarını kapsar. (perforasyon ile bunların sabit görüntülerin projeksiyonu veya reprodüksiyonu için kullanılan türde olmaları şartıyla). Bu pozisyon hem negatif ve hem de pozitif halde olanları içine almakta ve pozitif olanlar, şeffaf halde olmaları dolayısıyla bazen diapozitifler adıyla da anılmaktadır.
 
Bu pozisyon, şeffaf mesnetli mikrokopileri (mikrofilmler) de kapsar.
Bu pozisyon, grafik sanatlarında kullanılan, fotografi yöntemiyle elde edilen genellikle damalı patern ve diğer klişelerdeki çok sayıda noktadan oluşan, resmi hafif noktalarla derece derece gösteren film klişeleri dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Hareketli resimler elde etmek için sinema projeksiyon cihazlarında kullanılan türden olan develope edilmiş filmler (37.06 pozisyonu).
 • Develope edilmiş fotoğrafik kağıt, karton veya mensucat (Fasıl 49 veya Bölüm XI).
 • Baskı için (ofset baskı gibi) develope edilmiş, kullanıma hazır levhalar (84.42 pozisyonu).

37.06 –     SİNEMACILIKTA KULLANILAN FİLMLER (DOLU VE DEVELOPE EDİLMİŞ) (SESLENDİRME İZİ İLE BİRLİKTE VEYA SADECE SESLENDİRME İZİNDEN MEYDANA GELMİŞ OLSUN OLMASIN). 
3706.10 – Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar
3706.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, hareketli resimlerin projeksiyonunda kullanılan ve üzerinde yalnızca görüntü veya hem görüntü hem de ses izi (ya fotoğrafik yolla veya fotoğrafik olmayan, örn. manyetik olarak kaydedilmiş) taşıyan develope edilmiş standart veya standart olmayan genişlikte, negatif veya pozitif sinema filmlerini kapsar.
Bu pozisyon, negatif veya pozitif olan, üzerinde görüntü taşımayan fakat esasen bir veya daha çok ses izi taşıyan develope edilmiş, standart veya standart olmayan genişlikteki sinematoğrafik filmleri de kapsar. Bunlardan yalnızca bir ses izi ihtiva edenlerde ses izinin fotoelektrik yöntemle kaydedilmiş olması gerekir. Birden çok ses izi ihtiva edenlerde ayrıca manyetik şekilde kaydedilen ses izi bulunabilir. Bu durumda, ses izlerinden en az bir tanesinin fotoelektrik yöntemle kaydedilmiş olması şarttır. Fotoelektrik yöntemle kaydedilmiş iz, ses titreşimlerini üreten baskılı dar bantlar olarak ortaya çıkar.
Fotoelektrik yönteminin dışında sadece başka usullerle (örn; mekanik klişe veya manyetik kayıt yöntemi ile) elde edilen ses izi taşıyan filmler bu pozisyon haricindedir (85.23 pozisyonu).
 
37.07 –     FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN KİMYASAL MÜSTAHZARLAR (VERNİKLER, TUTKALLAR, YAPIŞTIRICILAR VE BENZERİ MÜSTAHZARLAR HARİÇ); FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILMAK ÜZERE HAZIR HALE GETİRİLMİŞ VE KARIŞTIRILMAMIŞ ÜRÜNLER (DOZLANDIRILMIŞ VEYA KULLANIMA HAZIR BİR ŞEKİLDE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ).
3707.10 – Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar
3707.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıda (A) ve (B) bentlerinde yazılı şartlara tabi olmak şartıyla, doğrudan doğruya fotoğrafik görüntülerin elde edilmesinde kullanılan türden olan ürünleri kapsar.
 
Bu ürünler meyanında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Emülsiyonlar (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 • Develope ediciler (developer). Bunlar, çekilen fotoğrafik görüntülerin gözle görülür hale gelmesini sağlamaya mahsustur (hidrokinon, katekol, pirogalol, fenidon, p-N-metilaminofenolsulfat ve bunların türevleri). Bu pozisyon, aynı zamanda elektrostatik dokümanların reprodüksiyonu için kullanılan develope edicileri de içine almaktadır.
 • Fiksörler (sabitleyiciler). Bunlar develope edilmiş yani görünür hale getirilmiş olan fotoğrafik görüntülerin sabit kalmasını temine yarar (sodyum tiosulfat (hipo), sodyum metabisülfit, amonyum tiosulfat, amonyum veya sodyum veya potasyum tiosiyanat gibi).
 • Intensifiers ve reducers (koyulaştırıcı ve indirgeyici). Bunlar, fotoğrafik görüntünün yoğunluğunu çoğaltmaya veya azaltmaya yararlar (potasyum dikromat, amonyum persülfat gibi).

Bununla birlikte, civalı klorürler, fotoğrafçılıkta kullanılmaya mahsus halde ve hemen kullanıma hazır halde ölçülendirilmiş miktarlarda veya parekende satışa hazır halde sunulmuş olsalar bile 28.52 pozisyonunda sınıflandırılır.

 • Tonerler (ton vericiler). Bunlar fotoğrafik görüntünün rengini değiştirmeye yararlar (sodyum sülfür gibi).
 • Temizleyici maddeler. Bunlar, develope etme sırasında meydana gelen lekelerin giderilmesinde, tespitlemede vb. kullanılırlar (potas şapı gibi).

Bu pozisyon, aşağıda (A) ve (B) maddelerinde yazılı şartlara tabi olmak kaydıyla flaş ışığı meydana getirmeye yarayan maddeleri de içine alır. Bu maddeler genellikle toz, tablet veya yaprak vb. halinde bulunan, genellikle magnezyum veya alüminyumdan müteşekkil olup içine bazen parlamalarını kolaylaştırmak amacıyla başka maddeler de karıştırılmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen ürünler yalnızca aşağıdaki hallerde bulundukları takdirde bu pozisyonda yer alır:
 

 • Karışım halinde olmayan maddeler:
 • Ölçülendirilmiş miktarlarda hazırlanmış, yani bulundukları halde kullanılabilecek şekilde uygun miktarlara bölünmüş halde olanlar. Bu gibi ürünler tabletler halinde ya da örn; bir develope banyosu için ölçülendirilmiş miktarlarda toz ihtiva eden küçük ambalajlar, tabletler vb. halinde bulunur. Veya,
 • Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış ve aynı zamanda fotoğrafçılıkta kullanılmaya hazır olduğuna dair üzerinde ibareler ( etiket üzerinde, yazın ve diğer şekilde ( örneğin kullanma kılavuzu gibi)).

Karışım halinde olmayan maddelerin yukarıda belirtilenlerden başka şekillerde bulunanları bu pozisyon haricinde kalır ve kendi niteliklerine göre sınıflandırılırlar (örn; kimyasal ürünler olarak 28. veya 29. Fasıllarda, metalik tozlar olarak XV. Bölümde, vb.).
veya

 • Fotoğrafçılıkta kullanılmak amacıyla iki veya daha fazla ürünün karıştırılmasından veya birleştirilmesinden elde edilen müstahzarlar. Bu gibi müstahzarlar, küçük miktarlarda veya dökme halde olsun veya perakende satışa hazır halde olsun olmasın yine bu pozisyonda yer alır.

Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Fotoğrafik görüntülerin, mavi baskıların vb. elde edilmesinde doğrudan doğruya kullanılmayan yardımcı ürünler (örn; fotoğrafların yapıştırılmasında kullanılan zamklar, negatif veya pozitiflerin muhafazasına veya parlaklık verilmesine mahsus vernikler, fotoğrafların rötuşunda da kullanılan boyalar ve kalemler, vb. gibi).
 • 06 pozisyonundaki fotoğrafik flaşlambaları.
 • Hazırlanış şekilleri ve kullanılış maksatları ne olursa olsun 43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarındaki tanımlara uyan ürünler (örn; kıymetli metallerin tuzları ve diğer ürünleri gibi).

 

Başa dön tuşu