Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 22 – Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke

FASIL 22

MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE

Fasıl Notları.

 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a)        Bu Fasılda yer alan, yemek pişirmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış ve dolayısıyla içecek olarak tüketilmeye uygun olmayan ürünler (22.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (genellikle 21.03 pozisyonu);
(b)        Deniz suyu (25.01 pozisyonu);

 • Damıtılmış veya iletkenliği olan sular ve benzeri saflıktaki sular (28.53 pozisyonu);
 • Ağırlık itibariyle %10’dan fazla asetik asit içeren asetik asit çözeltisi (29.15 pozisyonu)
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarındaki ilaçlar; veya
 • Parfümeri ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 33)
 • Bu Fasıl ile 20 ve 21. Fasılların tatbikinde, ²hacim itibariyle alkol derecesi² 20 °C sıcaklıkta tespit edilecektir.
 • 02 pozisyonu anlamında, ²alkolsüz içecekler² tabirinden, alkol derecesi hacim itibariyle %0.5’i geçmeyen içecekler anlaşılır. Alkollü içkiler, duruma göre, 22.03 ila 22.06 veya 22.08 pozisyonlarında yer alırlar.

 
Altpozisyon Notu:

 • 10 altpozisyonunun tatbikinde ²köpüklü şarap² tabirinden,  20 °C sıcaklıkta kapalı kaplarda tutulduğunda basıncı 3 bar veya daha fazla olan şaraplar anlaşılır.

 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıldaki ürünler, Tarifenin bundan önceki Fasıllarının içerdiği gıda maddelerinden oldukça açık bir şekilde farklı bir grubu oluşturmaktadır.
Bunlar, başlıca dört gruba ayrılırlar:
(A)       Su, diğer alkolsüz içecekler ve buz.

 • Fermente edilmiş alkollü içecekler (bira, şarap, elma şarabı, vb.)
 • Destile edilmiş (damıtılmış) alkollü sıvılar ve içecekler (likörler, alkollü içkiler, vb.) ve etil alkol.

(D)       Sirke ve sirke yerine kullanılan müstahzarlar.
Aşağıdakiler bu Fasıla dahil değildir:

 • Fasıl 4’de yer alan sıvı süt mamulleri.
 • Bu Fasılda yer alan (09 pozisyonunda yer alanlar hariç) yemek işlerinde kullanılmak için hazırlanan ve dolayısıyla içecek olarak tüketilmeye elverişli olmayan ürünler (örneğin, yemek pişirmede kullanılan şarap ve konyak) (genellikle 21.03 pozisyonu)
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaçlar.
 • Parfümeri veya tuvalet müstahzarları (Fasıl 33).

22.01 –     SULAR (TABİİ VEYA SUNİ MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR DAHİL) (İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELER KATILMAMIŞ VEYA LEZZETLENDİRİLMEMİŞ); BUZ VE KAR.
2201.10 – Mineral sular ve gazlı sular
2201.90 – Diğerleri
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Her çeşit alelade tabii sular (deniz suyu hariç – 25.01 pozisyonuna bakınız.). Bu tip sular (53 pozisyonunda yer alan damıtılmış veya iletken ve benzeri saflıktaki sular hariç) temizlenmiş, berraklaştırılmış veya saflaştırılmış olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.

 
Tatlandırılmış veya aromalandırılmış sular bu pozisyon haricindedir. (22.02 pozisyonu).
 

 • Mineral sular (Tabii veya suni)

Tabi mineral sular, mineral tuzları ve gazları içerirler. Bunların bileşimi birbirlerinden önemli ölçüde farklıdır ve genellikle ihtiva ettikleri tuzların kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılırlar, ör:

 • Alkali (kalevi) sular,
 • Sülfatlı sular.
 • Halojenli sular,
 • Kükürtlü sular,
 • Arsenikli sular,
 • Demirli sular.

Bu tür tabii mineral sular tabii olarak veya sonradan ilave edilmiş karbondioksit gazını da içerebilirler.
Suni mineral sular, alelade içme sularına tabii madeni su ile aynı karakteri kazandıran aktif maddeler (mineral tuzlar veya gazlar) ilavesi ile hazırlanır.
Tatlandırılmış veya aromalandırılmış (portakal, limon, vb.) mineral sular (tabii veya suni) bu pozisyon haricindedir (22.02 pozisyonu).
 

 • Gazlı Sular (karbonatlanmış sular), bunlar, içine basınçlı karbondioksit gazı katılmış olan alelade içme sularıdır. Bunlara genellikle yanlış olarak ²sodalı su² veya ²Seltzer² suyu denilmektedir. Ancak, hakiki ²Seltzer² suyu bir tür tabii maden suyudur.

 
Tatlandırılmış veya aromalandırılmış olan gazlı sular bu pozisyon dışında kalır (22.02 pozisyonu).
 

 • Buz ve kar. Buz ve kar tabiri, tabii kar ve buzla suni olarak dondurulmuş suyu anlatmaktadır.

 
21.05 pozisyonundaki yenilebilen buzlar ve ²karbonik asit karı² veya ²kuru buz² (katı haldeki karbondioksit gibi) (28.11 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir.
  
22.02 –     SULAR (MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR DAHİL) (İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELER KATILMIŞ VEYA AROMALANDIRILMIŞ)  VE ALKOLSÜZ DİĞER İÇECEKLER (20.09 POZİSYONUNDAKİ MEYVE VEYA SEBZE SULARI HARİÇ).
2202.10 – Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker ve diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış)
– Diğerleri:
2202.91  – –  Alkolsüz biralar
2202.99  – –  Diğerleri
Bu pozisyon, diğer pozisyonlarda ve özellikle 20.09 veya 22.01 pozisyonlarında sınıflandırılmamış ve bu Fasılın 3 no.lu Notunda tanımlanmış olan alkolsüz içecekleri içine alır.

 • Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcılar katılmış veya aromalandırılmış)

Bu pozisyonda, diğerleri meyanında, aşağıdakiler yer alır:

 • tatlandırılmış veya aromalandırılmış mineral sular(tabii veya suni)
 • Limonata, portakal şurubu, kola gibi içecekler. Bunlar, tatlandırılmış veya tatlandırılmamış, meyve suyu veya esansı ile yahut bileşik hülasalar ile aromalandırılmış, bazen sitrik asit veya tartarik asit ilave edilen alelade içme sularını içerir. Bu tür içecekler genellikle karbondioksit gazı ile gazlı hale getirilmekte ve şişe veya hava geçirmez kaplarda piyasaya sunulmaktadır.
 • Diğer alkolsüz içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)

Bu grupta, diğerleri meyanında, aşağıdakiler yer alır:

 • Su, şeker ve süzücü maddeler ilavesi ile bir içecek olarak tüketime hazır hale getirilen demir hindi nektarı.
 • İçilmeye hazır vaziyette olan diğer bazı alkolsüz içecekler (esası süt ve kakao olan alkolsüz içecekler gibi)

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Sıvı yoğurt, diğer fermente edilmiş veya ekşitilmiş süt ve krema (kakao, meyve veya diğer aroma verici maddeler ihtiva eden) (04.03 pozisyonu).
 • 02 pozisyonundaki şeker şurupları ve 21.06 pozisyonundaki aromalandırılmış şeker şurupları.
 • Doğrudan içecek olarak kullanılabilecek olsun olmasın meyve veya sebze suları (20.09 pozisyonu).
 • 03 veya 30.04 pozisyonundaki ilaçlar.

  
22.03 –      MALTTAN ÜRETİLEN BİRALAR
Bira, çimlendirilmiş arpa veya buğday, su ve genellikle şerbetçi otundan hazırlanan fermente edilmiş bir içecektir. Bu sıvının hazırlanmasında belirli miktarlarda malt haline getirilmemiş hububat da (örn; mısır veya pirinç) kullanılabilir. Şerbetçi otu biraya acı ve aromatik bir tat vermekte ve kalitesinin daha iyi bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Bazen fermentasyon sırasında kiraz veya diğer aroma verici maddeler ilave edilir.
Şeker (özellikle glukoz), renk verici maddeler, karbondioksit ve diğer maddeler de katılabilir.
Uygulanan fermentasyon işlemine göre iki tür bira elde edilmektedir. Düşük sıcaklıkta alt kısımdaki mayalardan elde edilen hafif fermentasyon mahsulü olan alt fermentasyon biraları veya daha yüksek sıcaklık derecesinde üst kısımdaki mayalardan elde edilen üst fermentasyon biralarıdır.
Biralar açık veya koyu renkte, tatlı veya acı, hafif veya sert olabilir. Bira, fıçılara, şişelere ya da hava geçirmez teneke kutulara konulabilir ve hafif (ale) veya sert bira (stout), vb. olarak satışa sunulabilir.
Bu pozisyon aynı zamanda, düşük alkol dereceli, fakat malt hülâsası içeriği fazla olan biraların bir vakum yoğunlaştırma suretiyle orijinal hacimlerinin 1/5 ve 1/6’ya düşünceye kadar konsantre edilmesi suretiyle elde edilen konsantre biraları da kapsar.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Bazen bira olarak tanımlanmasına rağmen alkol içermeyen bazı içecekler (örneğin; su ve karamelize şekerden hazırlanan içecek) (22.02 pozisyonu).
 • Bira yapılan malttan elde edilen, alkol derecesi hacim olarak %0.5 vol. veya daha altına düşürülmüş olan ve alkolsüz bira olarak adlandırılan meşrubat (22.02 pozisyonu).
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarındaki ilaçlar.

 
22.04 –     TAZE ÜZÜM ŞARABI (KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞARAPLAR DAHİL); ÜZÜM ŞIRASI (20.09 POZİSYONUNDA YER ALANLAR HARİÇ).
2204.10 – Köpüklü şaraplar
-Diğer şaraplar; fermentasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya  durdurulmuş üzüm şırası
2204.21  —   Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar
2204.22 — Muhtevası 2 litreyi geçen ancak 10 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2204.29 — Diğerleri
2204.30 – Diğer üzüm şıraları
 

 • Taze üzüm şarabı

Bu pozisyonda sınıflandırılan şarap, taze üzüm şırasının alkolik fermentasyon işleminden elde edilen son üründür.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Alelade şaraplar (kırmızı, beyaz veya rosé).
 • Alkol ile kuvvetlendirilmiş şaraplar
 • Köpüklü şaraplar. Bunlar, karbondioksit gazı içermekte olup bu gaz ya fermentasyonun son bölümünün kapalı kaplarda gerçekleştirilmesi sırasında kendiliğinden oluşmakta (asıl köpüren şaraplar) veya şarabın şişelere doldurulmasının ardından gaz suni olarak ilave edilmektedir (gazlı şaraplar).
 • Tatlı şaraplar (bazen şarap likörleri diye adlandırılır). Bu tür şaraplar alkolce zengin olup, genellikle yüksek şeker içeriğine (fermentasyonda bu şekerin sadece bir kısmı alkole dönüşür) sahip olan üzüm şıralarından elde edilmektedir. Bazı hallerde bu şaraplar, alkol veyahut içine alkol katılmış konsantre üzüm şırası ilave edilmek suretiyle güçlendirilmektedir. Bu tür yemek sonu şaraplarına (likörlere) şunlar dahildir: Canary, Cyprus, Lacryma Christi, Madeira, Malaga, Marsala, Port, Malmsey, Samos ve Sherry.

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • 05 pozisyonundaki şarap esaslı içecekler.
 • 03 veya 30.04 pozisyonundaki ilaçlar.

 

 • Üzüm şırası

Üzüm şırası, taze üzümlerin sıkılmasından elde edilen bir ürün olup, yeşilimtırak-sarı renkte, tatlı ve bulanık bir sıvıdır. Yapısında solüsyon halinde şeker (glukoz ve fruktoz), asitler (tartarik asit, malik asit, vb.),albuminli maddeler, mineral ve müsilaj (yapışkan maddeler) maddelerle şaraba karakteristik tat ve aroma veren unsurlar bulunmaktadır.
Üzüm şırası, engel olunmadığı taktirde kendiliğinden fermente olur (şekerlerin alkole dönüşmesi). Bu fermentasyonun son ürünü şaraptır.
Şıranın bu doğal fermentasyon eğilimi mütaj (mutage) işlemi ile yavaşlatılır veya tamamen durdurulabilir.
Mütaj işlemi aşağıda belirtilen çeşitli yollarla gerçekleşir:

 • Salisilik asit veya diğer antiseptiklerin etkisi ile.
 • Şıraya sülfürdioksit gazı emdirilmesi suretiyle.
 • Alkol katılması suretiyle. Bu tip ürünler, genellikle daha ileri bir işleme tabi tutulmaksızın şarap gibi tüketilir. ²Misteller² olarak bilinen diğerleri likör şaraplarının, aperatiflerin, vb. üretiminde kullanılırlar.
 • Soğutma yoluyla

 
Bu grup fermentasyonu durdurulmuş olsun olmasın, kısmen fermente olmuş şırayı da kapsamına alır. Aynı şekilde fermente olmamış fakat alkol ilave edilmiş şıra da bu grup içinde dahildir. Her iki ürünün de alkol derecesi hacimce %0.5 vol.’den fazladır.
Konsantre edilmiş olsun olmasın, fermente edilmemiş olan veya alkol derecesi hacimce %0,5 vol.’ü geçmeyen üzüm suyu ve üzüm şırası bu pozisyon haricindedir (20.09 pozisyonu).
 
22.05 –     VERMUT VE DİĞER TAZE ÜZÜM ŞARAPLARI (BİTKİLER VEYA KOKULU MADDELERLE AROMALANDIRILMIŞ).
2205.10 – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar
2205.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, genellikle iştah açıcı (aperatif) veya kuvvet verici (tonik) olarak kullanılan çeşitli içecekleri içine almaktadır. Bunlar, 22.04 pozisyonundaki taze üzümden mamul şaraptan yapılır ve bitki parçaları (yapraklar, kökler, meyveler vb.) yoluyla infüzyonu veya aromatik maddeler ile aromalandırılırlar.
Bu pozisyon, aynı zamanda ilave vitaminler veya demir bileşiklerini ihtiva eden yukarıda belirtilen tipteki içecekleri de içerebilir. Bazen ²gıda tamamlayıcısı² olarak belirtilen bu tür ürünler genel sağlık ve sıhhatin korunması amacıyla tasarlanmıştır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Kuru üzümden elde edilen ve aromatik bitkiler veya aromatik maddelerle hazırlanmış olan şaraplar (06 pozisyonu).
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaçlar.

 
22.06 –     FERMENTE EDİLMİŞ DİĞER İÇECEKLER (ELMA ŞARABI, ARMUT ŞARABI, BAL ŞARABI, SAKE GİBİ); TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN FERMENTE EDİLMİŞ İÇECEKLERİN KARIŞIMLARI VE FERMENTE EDİLMİŞ İÇECEKLER İLE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN KARIŞIMLARI.
Bu pozisyon, 22.03 ila 22.05 pozisyonlarında yer alanlar hariç olmak üzere fermente olmuş bütün içecekleri kapsar.
Bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdakileri içerir:

 • Elma şarabı (cider), elma suyunun fermentasyonu ile elde edilen alkollü bir içecektir.
 • Armut şarabı (perry), elma şarabına benzeyen, armut suyundan yapılan fermente bir içecektir.
 • Bal şarabı (mead), balın su içindeki solüsyonunun fermente edilmesi ile hazırlanan bir içecektir. (bu pozisyon, beyaz şarap, aromatik maddeler ve diğer maddeler ilave edilmiş bal şarabını hydromel vineux kapsar).
 • Kuru üzüm şarabı.
 • Yaş üzüm suyu hariç diğer meyve sularından (incir, hurma veya küçük ve yumuşak meyvelerin (berry) şarapları) veya sebze sularından elde edilen ve alkol derecesi hacimce %0.5’den fazla olan şaraplar.
 • ”Malton”, malt hülasası ve şarap tortusundan hazırlanan fermente bir içecektir.
 • Spruce, ladin ağacı yapraklarından veya küçük dallarından ya da ladin esansından yapılan bir şaraptır.
 • Saké veya pirinç şarabı.
 • Hurma şarabı (palmiye şarabı), bazı palmiyelerin öz sularından elde edilmektedir.
 • Zencefil birası ve şifalı ot birası, zencefil veya otların şeker ve su ile karıştırıldıktan sonra mayalarla fermente ettirilmesi yoluyla hazırlanır.

Bütün bu içecekler, ya tabii olarak köpüklü halde bulunmakta veya suni olarak karbondioksit gazı katılmak suretiyle köpürür hale getirilmektedir. Bunların içine alkol katılmak veya yapılarındaki alkol miktarı daha ileri fermentasyon işlemiyle arttırılmak suretiyle kuvvetlendirilmiş olanları da yine bu pozisyona dahil bulunmaktadır.
Bu pozisyon alkolsüz içecekler ile fermente içeceklerin karışımları ve 22.Fasılın bundan önceki pozisyonlarında bahsedilen fermente içeceklerin karışımlarını da içerir (örn; alkol derecesi hacimce %0,5’den fazla olan limonata, bira veya şarap karışımları, bira ve şarap karışımları).
Bu içkilerin bazıları ek vitaminleri veya demir bileşiklerini içerebilirler. Bazen ²gıda tamamlayıcısı² olarak tanımlanan bu ürünler genel sağlık ve sıhhatin korunması amacıyla tasarlanmıştır.
Meyve suları (elma, armut, vb.) ve alkol derecesi hacimce %0,5’i geçmeyen diğer içecekler bu pozisyon haricindedir (sırasıyla 20.09 ve 22.02 pozisyonları).
 
22.07 –     ALKOL DERECESİ HACİM İTİBARİYLE %80 VEYA DAHA FAZLA OLAN TAĞYİR (DENATÜRE) EDİLMEMİŞ ETİL ALKOL; ALKOL DERECESİ NE OLURSA OLSUN TAĞYİR (DENATÜRE) EDİLMİŞ ETİL ALKOL VE DAMITIM YOLUYLA ELDE EDİLEN DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER.
2207.10 –  Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir  edilmemiş (denatüre) etil alkol
2207.20 – Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
Etil alkol, 29.05 pozisyonundaki diğer asiklik alkollerle birlikte sınıflandırılmamış olup 29. Faslın 2 (b) notu gereğince adı geçen Fasılın haricinde bırakılmıştır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon kapsamındadır:

 • Hacim üzerinden alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha yüksek olan tağyir edilmemiş etil alkol.
 • Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler.

Fermente içkiler ve alkollü içkiler belli şeker türlerinin maya veya diğer enzimlerle fermente edilmesi sonucunda elde edilen etil alkol içerir. Fermente edilmiş ürün, fermente karakterin kaybolduğu; etil alkolün yalnızca kokusunu ve tadını sergileyen berrak, renksiz, köpürmeyen sıvının üretildiği ikinci bir saflaştırma işlemine (distilasyon, filtrasyon gibi) tâbi tutulduğunda 22.07 ve 22.08 pozisyonlarında yer alan denatüre edilmemiş etil alkol üretilir. Etil alkol ayrıca sentetik biçimde de üretilebilir.
Tağyir edilmiş etil alkol ve diğer tağyir edilmiş alkollü içkiler, içine bazı maddeler katılarak içilmeye elverişsiz hale getirilen, fakat sanayide kullanılabilen alkollü içkilerdir. Tağyir edici maddeler ülkelerin kendi milli mevzuatına göre değişmektedir. Tağyir için kullanılan maddelere (denaturant); odun naftası, metanol, aseton, piridin, aromatik hidrokarbonlar (benzen, vb.), renk verici maddeler dahildir.
Bu pozisyon, aynı zamanda nötr alkollü içkileri, yani su içeren ve yapısındaki ikincil unsurlar (yüksek alkoller, esterler, aldehitler, asitler, vb.) saflaştırma işlemiyle (örneğin; fraksiyonlu distilasyon yöntemiyle) tamamen alınmış olan etil alkolü de kapsar.
Etil alkol bir çok sınai amaçlarla, örneğin; kimyasal maddelerin, verniklerin (cilaların) imalâtında çözücü, vb. olarak, ısıtma ve aydınlatma işlerinde, alkollü içeceklerin imalinde kullanılmaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol (22.08 pozisyonu).
 • Diğer alkollü içkiler (tağyir edilmemiş olanlar) (22.08 pozisyonu).
 • Esası alkol olan katı veya yarı katı yanıcı maddeler (fueller) (bunlar genellikle ²katılaştırılmış alkol² olarak satılırlar) (36.06 pozisyonu).

 
22.08 –     ALKOL DERECESİ HACİM İTİBARİYLE %80’DEN AZ OLAN TAĞYİR (DENATÜRE) EDİLMEMİŞ ETİL ALKOL; DAMITIM YOLUYLA ELDE EDİLEN ALKOLLÜ İÇKİLER, LİKÖRLER VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLER.
2208.20 –  Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde  edilen alkollü içkiler
2208.30 – Viskiler
2208.40 – Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler
2208.50 –  Cin ve Geneva
2208.60 –  Votka
2208.70 –  Likörler
2208.90 –  Diğerleri
Bu pozisyon, alkol derecesi ne olursa olsun, aşağıdakileri kapsar:

 • Alkollü içkiler. Bunlar, şarap, elma şarabı veya diğer fermente içecekler, fermente tahıl taneleri veya diğer bitkisel ürünlerin aroma verici maddeler katılmaksızın distile edilmesi (damıtılma) ile elde edilir. Bunlar, alkollü içkilere kendilerine has olan tat ve aromaları veren ikincil bileşikleri (esterler, aldehitler, asitler, yüksek alkoller vb.) kısmen veya tamamen muhafaza ederler.
 • Likörler ve Bunlar, şeker, bal, veya diğer tabii tatlandırıcılar ile hülasalar veya esanslar katılmış olan alkollü içeceklerdir (damıtma ile veya etil alkol ya da damıtık içkilerin meyveler, çiçekler veya bitkilerin diğer parçaları, hülasalar, esanslar, uçucu yağlar veya konsantre edilmiş olsun ya da olmasın meyve sularıyla karıştırılması suretiyle elde edilen alkollü içecekler gibi). Bu ürünlere ayrıca, kristal şeker içeren likörler veya kordiyaller, meyve suyu likörleri, yumurta likörleri, şifalı bitki likörleri, küçük üzümsü meyvelerin likörleri, baharat likörleri, çay likörleri, çikolata likörleri, süt likörleri ve bal likörleri de dahildir.
 • Bütün diğer alkollü içkiler. Bu grup, bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında yer almayan bütün alkollü içkileri içine almaktadır.

Alkol dereceleri hacim itibariyle %80’den az olmak şartıyla, bu pozisyon, yukarıda (A), (B), (C) bendlerinde belirtilenlerin aksine yapılarında tat veya aroma verici ikincil unsurlar bulunmayan tağyir edilmemiş haldeki alkollü içkileri de (etil alkol ve nötr içkiler) kapsar. Bunlar, ister insan tüketimi için olsun, ister sanayide kullanılmak üzere üretilmiş olsun bu pozisyonda kalır.
Hacim itibariyle, alkol derecesi %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkolün yanı sıra bu pozisyona, diğerleri meyanında, aşağıdakiler dahildir:

 • Üzüm şarabı veya üzüm posasının (cibre) damıtılması ile elde edilen alkollü içkiler (Konyak, Armagnac, brandy, grappa, pisco, singani vb.).
 • Hububat tanelerinin (arpa, yulaf, çavdar, buğday, mısır, vb.) fermente edilmiş mayşelerinin damıtılması ile elde edilmiş viskiler ve diğer alkollü içkiler.
 • Fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin (şeker kamışı melası, şeker kamışı suyunu şeker kamışı şurubu) özel olarak damıtılması ile elde edilen alkollü içkiler (rom,tafia , cachaça gibi)
 • Cin veya Geneva olarak bilinen, ardıç meyvesinin (tohumlarının) temel aromatik bileşiklerini içeren alkollü içecekler.
 • Tarımsal kaynaklı (hububat, patates gibi) fermente edilmiş mayşenin damıtılmasıyla elde edilen ve bazen de aktif kömür veya karbon ile ileri derecede işleme tabi tutulmuş olan votka.
 • Genellikle likörler diye bilinen alkollü içecekler; anisette (yeşil anason ile Çin anasonundan yapılır), küraço likörü (turunç kabuğundan imal edilir), kümmel (karaman kimyonu veya kimyon tohumları ile aromalandırılmıştır) gibi.
 • Kıvamı veya rengi dolayısıyla ²crémes² olarak adlandırılan likörler. Bunlar genellikle nispeten düşük oranda alkol ihtiva ederler ve çok tatlıdırlar (örneğin; kakao, muz, vanilya ve kahve likörleri). Krema, yumurta sarısı vb. maddeler ilave edilerek emülsiyon haline getirilmiş olan içkiler de bu pozisyona dahildir.
 • Ratafia’lar. Bunlar, meyva sularından elde edilen ve az miktarda ilave aroma maddeleri içeren likörlerdir (kiraz, frenk üzümü, ahududu, kayısı vb. ratafiaları gibi).
 • Akavit ve alkolün meyvelerle veya diğer bitki parçaları veya otlarla beraber damıtılması ile elde edilen diğer alkollü içecekler.
 • Elma şarabından elde edilmiş alkollü içki (Calvados), erikten elde edilmiş alkollü içki (mirabel – mirabelle, kets – quetsch), kirazdan elde edilen alkollü içki (kirç – kirsch) veya diğer meyvelerden elde edilen alkollü içkiler.
 • Arak denilen ve pirinç veya palmiye şarabından elde edilen alkollü içki.
 • Fermente edilmiş keçi boynuzu suyunun damıtılmasından elde edilen alkollü içkiler.
 • Alkollü aperatifler yani iştah açıcı içkiler (absinth, bitters, vb.) (05 pozisyonundaki taze üzüm şarabı esaslı olanlar hariç)
 • Alkollü limonatalar (ilaç olmayanlar).
 • İlave alkol içeren ve alkol derecesi hacim itibariyle %0.5’i geçen meyve ve sebze suları (04 pozisyonundaki ürünler hariç).
 • Bazen ²gıda tamamlayıcısı² olarak ifade edilen, genel sağlık veya sıhhatin korunması amacıyla tasarlanmış alkollü içecekler. Bunlar, örneğin; bitki hülasaları, meyve konsantreleri, lesitin, kimyasal maddeler, vb. esaslı olabilirler ve ilave vitaminler veya demir bileşiklerini içerebilirler.
 • Damıtık alkollü içkilerin meyve suyu ve/veya su, şeker, renk, aroma verici maddelerle veya diğer bileşenlerle karıştırılması ile şarabı taklit edecek şekilde oluşturulmuş içecekler (04 pozisyonundaki ürünler hariç).
 • Fermente edilmiş şeker pancarı melasının damıtılmasından elde edilen alkollü içki.

 
Bununla birlikte aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Vermutlar ve taze üzüm şarabı esaslı diğer aperatifler (05 pozisyonu).
 • Alkol derecesi ne olursa olsun, tağyir edilmiş etil alkoller ve diğer alkollü içkiler, veya alkol derecesi hacim üzerinden %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol (07 pozisyonu).

 
22.09 –     SİRKELER VE ASETİK ASİTTEN ELDE EDİLEN SİRKE YERİNE GEÇEN MADDELER

 • SİRKELER

Sirke, genellikle 20 °C ilâ 30 °C’yi geçmeyen sabit bir sıcaklıkta ve hava bulunan ortamda herhangi bir kaynaktan elde edilen alkollü sıvıların veya alkol fermentasyonuna uğramış çeşitli şeker ya da nişasta solüsyonlarının, sirke bakterisi (Mycoderma aceti) veya asetobakter tarafından gerçekleştirilen asetik asit fermentasyonu ile elde edilen bir sıvıdır.
 
Bu pozisyon, orijinlerine göre ayırt edilen aşağıdaki sirke çeşitlerini kapsar.

 • Şarap sirkesi. Bu tür sirkelerin rengi, hazırlandıkları şarabın türüne göre soluk sarı ile kırmızı arasında olup, şaraptan kalan esterler vb. dolayısıyla özel bir kokuya sahiptir.
 • Bira veya malt sirkesi; elma şarabı sirkesi, armut şarabı sirkesi veya diğer fermente edilmiş meyve sirkeleri. Bu sirkeler genellikle sarımtırak renktedirler.
 • Alkol sirkesi. Bunlar tabi hallerinde iken renksizdir.
 • Hububat tanelerinden, melastan, hidrolize edilmiş patatesten, laktoserumdan ve benzerlerinden elde edilen sirke.

 

 • SİRKE YERİNE GEÇEN MADDELER

Sirke yerine kullanılan maddeler, asetik asidin su ile seyreltilmesiyle elde edilirler. Bunlar, genellikle karamel veya diğer organik renk maddeleri ile renklendirilirler (Aşağıdaki istisnai (a) maddesine bakınız).
Sirke ve sirke yerine geçen maddeler yiyecek maddelerinden turşu kurulması veya bunlara aroma verilmesi için kullanılır. Kendileri de torhun (veya tergun) gibi sebzelerle aromalandırılabilir veya ilave baharatlar içerebilir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • İçinde ağırlık itibariyle %10’dan fazla asetik asit bulunan sulu çözeltiler (29.15. pozisyonu). Bununla birlikte Fasıl 22 1 (d) Not hükmü, sirke yerine geçen maddeler olarak, gıda maddeleri ile birlikte kullanılmak üzere aromalandırılmış ve renklendirilmiş, genellikle ağırlık esası üzerinden %10 ilâ %15 asetik asit içeren sulu çözeltilere uygulanmayıp bu tür solüsyonlar bu pozisyonda yer almaktadır.
 • 03 veya 30.04 pozisyonundaki ilaçlar.
 • Tuvalet sirkeleri (33.04 pozisyonu).

 
 
 
 

Başa dön tuşu