Gümrük Genelgeleriİthalat GenelgeleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Konu :Balda İkinci Denetim
Sayı :94997749-553.01  24.01.2020 / 51685348
İlgi :10.01.2020 tarihli ve 51262621 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımızda, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin kağıtsız ortama taşınmasının öngörüldüğü ifade edilmiş ve TAREKS sistemi üzerinde gerekli işlemler yapılarak BİLGE sistemi ile uyumlaştırıp sistem devreye alındığında bilahare bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti.
Konu ile ilgili olarak, balda ikinci denetim sürecinin ve 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesinin elektronik ortama taşınması için gerekli olan işlemler tamamlanmış olup sistem 27.01.2020 tarihinde devreye alınacaktır.
Bu minvalde, TAREKS’te tamamlanmış ve TPS numarası oluşmuş bir başvuruya ilişkin olarak,
2. denetimde firma istediği Grup Başkanlığı üzerinden elektronik ortamda düşümlü olarak kademeli şekilde ikinci denetim başvurusu yapabilecektir. İkinci denetim sonucunda, TAREKS sistemi üzerinden “Bal partisinin, numune alınan bal partisi olduğu görülmüş ve gümrük mührü tatbik edilmiştir.” ibaresi denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından onaylandıktan sonra ihracat işlemi gerçekleşebilecektir. Ayrıca, 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesi ve buna ilişkin ikinci denetim sonucundaki onay olmaksızın Gümrük Beyannamesinin kapatılması mümkün olmayacaktır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a. Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu