Gümrük Genelgeleri

Aynıyat (2013/15 Sayılı Genelgede Degisiklik) (Genelge 2018/5)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı 72093537-010.06.01
Konu 2013/15 Sayılı Genelgede Degisiklik

GENELGE

(2018/ 5)

İlgi: 08.05.2013 tarihli ve 2013/15 Sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgeye, 3 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiş ve diger madde numarası buna göre teselsül ettirilmistir.
“4-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasi sahibi kisiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde (Sıra No:1) belirtilen kolayıklardan faydalanma hakkı bulunan tüm yükümlüler tarafından beyan edilen eşyanın fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.
5-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle krrmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
İlgide kayıtlı Genelgeye, 3 üncü maddeden sonra
DAGITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bolge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu