GenelgelerGümrük Genelgeleri

Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :40216608-131.99 07.11.2019 / 49218677
Konu :Antrepodan Transiti Yasak Eşya
İlgi: a) 22.08.2016 tarihli, 18215575 sayılı yazımız
b) 25.07.2017 tarihli, 26775507 sayılı yazımız

Bakanlık Makamının 18.08.2016 tarihli, 18150142 sayılı ve 25.07.2017 tarihli,
26701682 sayılı Olur’ları ile;
Antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş
olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki ve konserve balık cinsi eşyanın
antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit
rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi;
Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da
gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine
sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;
Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen
eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması;
Diğer taraftan, uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında
insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide birer kilogramı geçmeyecek şekilde
kullanılmak üzere konserve balık ve çay cinsi eşyanın, yukarıda sayılan şartları taşıdığının
ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili
ülkelere transit edilmesine izin verilmesi Uygun bulunmuştu.
Yapılan değerlendirme neticesinde; Bakanlık Makamının 06.11.2019 tarihli,
49159354 sayılı Olur’ları ile bebek maması cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasını
müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin
verilmemesi,
Söz konusu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz
satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk
edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi,
Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen
eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması,
Diğer taraftan uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında
insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide bir kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak
üzere yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla,
antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi
uygun bulunmuştur.
Bu itibarla anılan Bakanlık Makamı Olur tarihinden önce tescil edilen antrepo
beyannameleri hariç olmak üzere bu çerçevede işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu