Posta / Kargo / Yolcu

2009/15481 Kararın Ekleri

EK-1 SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

A) Seyahat edenlere ait kişisel eşya
a) Giysi
b) Tuvalet malzemesi
c) Kişisel mücevherat
ç) Sabit ve hareketli resim kameraları ile birlikte bunlara ait makul miktarda film ve aksesuar
d) Taşınabilir slayt ve film projektörleri ve aksesuarları ile birlikte bunlara ait makul miktarda slayt ve film
e) Video kameraları ve taşınabilir video kaydedicileri ile makul miktardaki bant
f) Taşınabilir müzik aletleri
g) Taşınabilir gramofon ve plaklar
ğ) Taşınabilir ses kaydediciler ve kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (dikte edici makineler ve bantları dahil)
h) Taşınabilir telsiz alıcıları
ı) Taşınabilir televizyon setleri
i) Taşınabilir daktilolar
j) Taşınabilir hesap makineleri
k) Taşınabilir kişisel bilgisayarlar
l) Dürbünler
m) Çocuk arabaları
n) Özürlüler için tekerlekli arabalar
o) Çadır ve diğer kamp malzemeleri, dalgıçlık malzemeleri, avcılık silahları ve mühimmatı, motorize olmayan bisikletler, 5,5 metre uzunluğun altındaki kano ve eskimo kayıkları, skiler, deniz raketleri, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri
ö) Taşınabilir diyaliz ve benzeri tıbbi donanım ve bunlarla birlikte kullanılmak üzere ithal edilmiş tek kullanımlık malzeme
p) Kişisel olduğu açıkça belli olan diğer eşyalar

B) Sportif amaçlarla ithal edilen eşya
a) Pist ve saha donanımı
1) Engeller
2) Ciritler, diskler, sırıklar, gülleler, çekiçler
b) Top oyunları donanımı
1) Her türlü toplar
2) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerleri
3) Her türlü net (ağ)
4) Gol potaları
c) Kış sporları donanımı
1) Kar kayak ve sopaları
2) Patenler
3) Kızaklar
4) Körling donanımı
ç) Her türlü spor elbiseleri, ayakkabılar, eldivenler, başlıklar vs.
d) Su sporları donanımı
1) Kano ve eskimo kayıkları
2) Yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek ve kısa kürekler
3) Sörf tahtaları ve yelkenleri
e) Motorlu taşıtlar ve araçlar
1) Arabalar
2) Motorlu bisikletler
3) Motorlu kayıklar
f) Diğer sportif amaçlar için donanım
1) Spor silahları ve mühimmatı
2) Motorsuz ok ve yayları
3) Okçuların ok ve yayları
4) Eskrim aletleri
5) Jimnastik aletleri
6) Pusulalar
7) Güreş minderi
8) Ağırlık-kaldırma donanımı
9) Binicilik donanımı, tek kişilik, iki tekerlekli, tek atlı arabalar
10) Asılı planörler, delta kanatlar, rüzgar sörfleri
11) Dağcılık donanımı
12) Performansa eşlik edecek müzik kasetleri
g) Yardımcı donanım
1) Ölçme ve puanlama gösterim donanımı
2) Kan ve idrar testleri cihazları
 

EK-2

GEMİ ADAMLARININ İHTİYAÇ MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

A) Okumak için malzeme
a) Her türlü kitap
b) Muhabere yolları
c) Gazeteler, bülten ve periyodik dergiler
ç) Limanlardaki yardım tesisleri üzerine kitapçıklar

B) Görsel-işitsel malzeme
a) Kaydedilmiş ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar
b) Bant kaydediciler
c) Radyo ve televizyon setleri
ç) Sinematografik ve diğer projektörler
d) Bant veya disk üzerine yapılmış kayıtlar (lisan dersleri, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlendirici malzeme)
e) Filmler (ekspoze (expose) edilmiş ve banyosu yapılmış)
f) Film slaytları
g) Video bantlar

C) Sportif amaçlı eşya
a) Sportif elbise
b) Toplar
c) Raket ve ağlar (net)
ç) Güverte oyunları
d) Atlet donanımı
e) Jimnastik donanımı

Ç) Hobi (özel uğraş) malzemesi
a) Müzik aletleri
b) Amatör drama için malzeme
c) Resim, heykel, ağaç işi ve metal işi, halı yapımı, vb. için malzeme
 

EK-3

HAYVANLARA İLİŞKİN LİSTE
a) Terbiye amacıyla,
b) Eğitim amacıyla,
c) Islah amacıyla,
ç) Nallamak veya tartmak amacıyla,
d) Veteriner tedavisi amacıyla,
e) Test etmek amacıyla (Örneğin satın almak için),
f) Şovlarda, sergilerde, yarışmalarda, gösterilerde veya rekabetlerde yer almak üzere,
g) Eğlence amacıyla (Sirk hayvanları gibi),
ğ) Tur amacıyla (Yolcuların evcil hayvanlarını kapsar),
h) Görev antrenmanı amacıyla (Polis köpekleri veya atları, dedektör köpekler, görme engelliler için köpekler gibi),
ı) Kurtarma operasyonlarında yer almak üzere,
i) Otlatmak için veya sürülerin mevsim göçü nedeniyle,
j) Çalışma veya taşıma performansı amacıyla,
k) Tıbbi amaçlar için (Yılan zehri teslimatı gibi) getirilenler. 

EK-4

TURİSTİK REKLAM MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

a) Resmi ulusal turist ajansları tarafından saptanmış tanınmış temsilciliklerin veya muhabir bürolarında veya geçici ithalat gümrük idaresince onaylanmış diğer yerlerde sergilenmesi hedeflenmiş malzeme; resim ve çizimler, çerçevelenmiş fotoğraf veya büyütülmüş fotoğraflar, sanat kitapları, tablolar, kabartma veya litograflar, heykeller, goblenler ve benzeri sanat yapıtları
b) Gösteri malzemesi (gösteri-takımları, standlar ve benzeri eşya) ile birlikte böyle bir gösteride kullanılacak olan elektriksel ve mekanik donanım
c) Ücretsiz gösterilerde kullanılması hedeflenen belgesel filmler, kayıtlar, bant kayıtları ve diğer ses kayıtları (ticari reklam konusu olanlar ve genel satışa sunulmuş olanlar hariç)
ç) İhtiyaca yetecek miktarda bayrak
d) Dioramalar, ölçekli modeller, slaytlar, baskı klişeleri, fotoğraf negatifleri
e) Ulusal elişi, yerel kostüm ve benzeri folklor eşyalarından yeterli sayıda örnekler
 

EK-5

MESLEKİ TEÇHİZAT LİSTESİ

A) Basın için veya ses veya televizyon yayını için donanım
a) Basın için donanım
1) Kişisel bilgisayarlar
2) Telefaks donanımı
3) Daktilolar
4) Her türlü kamera (film ve elektronik kameralar)
5) Ses veya görüntü iletici, kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp veya video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
6) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multi metreler, alet kutu ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri vs.)
7) Aydınlatma donanımları (projektörler, konvektörler, tripodlar)
8) İşletme aksesuarları ( kasetler, pozmetreler, mercekler, tripodlar)
b) Ses yayını donanımı
1) Yayın ileticileri veya yayın iletici-alıcıları
2) Yayın ağı veya kablosuna bağlanabilecek terminaller
3) Uydu bağlantıları benzeri telekomünikasyon donanımı
4) Sesli frekans üretici donanımı (ses alıcı, kaydedici veya kaydedilmiş olanı vermeye mahsus cihazlar)
5) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutu ve torbaları, video jeneratörleri vs.)
6) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, seslendirme masaları, ses bandı, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma havalandırma ve klima cihazları vb.)
7) Ses kaydetmeye mahsus eşya (boş veya kaydedilmiş)
c) Televizyon yayın donanımı
1) Televizyon kameraları
2) Telesinema
3) Test ve ölçüm cihaz ve aletleri
4) İletim ve tekrar-iletim cihazları
5) Komünikasyon cihazları
6) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kaydedicileri, video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
7) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvektörler, tripodlar)
8) Yazıcı donanımı
9) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mercekler, pozmetreler, tripodlar, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma, klima ve havalandırma cihazları vs.)
10) Ses veya görüntü kaydetmeye mahsus eşya, (boş veya kaydedilmiş)
11) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi
ç) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar
1) Televizyon iletim taşıtları
2) Televizyon aksesuarları için taşıtlar
3) Video bandı kayıt taşıtları
4) Ses kaydedici veya kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus taşıtlar
5) Yavaş çekim taşıtları
6) Işık taşıtları

B) Sinematografik donanım
a) Aşağıdaki donanım
1) Her türlü kamera (film ve elektronik kameraları)
2) Test ve ölçüm alet ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri vs.)
3) Kamera kaydırma arabaları ve vinçleri
4) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvertörler, tripodlar)
5) Yazım donanımı
6) Ses veya görüntü kaydetmeye veya kaydedilmiş olanı tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kayıt cihazları ve video görüntü verici cihazlar, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)
7) Ses veya görüntüyü kaydetmeye mahsus eşya ( boş veya kaydedilmiş)
8) İşletme aksesuarları
9) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi
b) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar

C) Diğer donanım
a) Montaj test, işletmeye alma, kontrol, makinelerin bakım ve tamiri, tesis, taşıma vasıtaları, vb. için donanım
1) Alet edevat
2) Elektrik cihazları (voltmetre, ampermetre, ölçüm kabloları, karşılaştırma devreleri, transformatörler, kayıt cihazları vb.) ve itenekli ayırıcılar (jig) da dahil olmak üzere ölçüm, kontrol veya test alet ve donanımı (sıcaklık, basınç, uzaklık, yükseklik, yüzey, hız vb.)
3) Makine veya tesislerin montajı sırasında veya montaj sonrasında fotoğraflarını çekmek için cihaz ve donanım
4) Gemilerin araştırmaları için cihazlar
b) İş adamları, iş verimliliği danışmanları, üretkenlik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli donanım
1) Kişisel bilgisayarlar
2) Daktilolar
3) Ses veya görüntü iletimi, kaydın ve kaydedilmiş olanların yeniden verilmesi için cihazlar
4) Hesap makineleri ve cihazları
c) Topografik araştırma veya jeofiziksel olasılık araştırmaları yapan uzmanlar için gerekli donanım
1) Ölçüm cihaz ve aletleri
2) Delme donanımı
3) İletim ve iletişim donanımı
ç) Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli donanım
d) Doktor, cerrah, veteriner-cerrahlar, ebeler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli alet ve cihazlar
e) Bilim adamları için gerekli donanım
f) Özel veya kamuya açık gösterilerde kullanılacak tüm eşya (müzik aletleri, kostümler, dekorlar vb.) da dahil olmak üzere, sunucular, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli donanım
g) Öğretmenlerin ders verirken kullanacakları gerekli donanım
ğ) Fotoğrafçılık gezileri için gerekli donanım (her türden kamera, bantlar, pozmetreler, mercekler, tripodlar, monitörler, aydınlatma donanımı, modeller için moda eşya ve aksesuarları vb.) 

EK-6

PEDAGOJİK MALZEME LİSTESİ

A) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilmiş olanı yeniden vermeye mahsus cihazlar
a) Slayt ve saydam-resim projektörleri
b) Sinematografik projektörler
c) Geriden-gösterici projektörler ve episkoplar
ç) Manyetofon, manyetoskoplar ve video donanımı
d) Kapalı devre televizyon donanımı

B) Ses ve görüntü medyası kaydedici eşya
a) Slayt, saydam-resim ve mikrofilmler
b) Sinematografik filmler
c) Ses kaydetmeye mahsus eşya (manyetik bantlar, diskler)
ç) Video bantları

C) Özel uzmanlık malzemesi
a) Kütüphaneler için bibliyografik donanım ve sesli-görsel malzeme
b) Hareketli kütüphaneler
c) Lisan laboratuvarları
ç) Simültane yorum veya tercüme donanımı
d) Programlanmış öğretim makineleri, mekanik veya elektronik
e) Özürlü kişilerin eğitim veya mesleki eğitimi için özel olarak tasarlanmış materyal

Ç) Diğer materyaller
a) Duvar haritaları, modeller, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve çizimler
b) Gösterim amaçları ile tasarlanmış model, alet ve cihazlar
c) Bir konunun öğretimine yönelik olarak hazırlanmış, görsel veya işitsel bilgi içeren kalemlerin toplamı (çalışma kitleri)
ç) Bir zanaat veya mesleğin öğrenilmesi için aletler, cihazlar ve makine-aletler
d) Yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar dahil olmak üzere, yardım operasyonlarında çalışan kişilerin eğitimi için ithal edilen donanım 

EK-7

EĞİTİM, BİLİM VEYA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BAĞLANTILI OLARAK İTHAL EDİLEN DİĞER EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

a) Drama gruplarına veya tiyatrolara bedelsiz ödünç olarak gönderilen kostümler ve sahne dekorları
b) Müzik tiyatrolarına veya orkestralara bedelsiz ödünç olarak gönderilen müzik partitürleri
gibi eşya
 

EK-8

SANAT ESERLERİ, KOLEKSİYON PARÇALARI VE ANTİKA EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

A) Sanat eserleri deyimi;
a) Resimler, kolajlar ve dekoratif süs tabakları,
b) Sanatçı tarafından tamamıyla elle yapılmış, mimari, mühendislik, ticari, topografik veya benzer amaçlara uygun plan ve çizimler hariç olmak üzere boyamalar ve çizimler, elle süslenmiş imalat malzemeleri, tiyatro dekorları, stüdyoların arka planları veya boyanmış tuvaller (G.T.İ.P.9701),
c) Orijinal gravürler, resimler ve litoğrafyalar,
ç) Sınırlı sayıda siyah ve beyaz veya renkli olarak üretilmiş, mekanik veya fotomekanik işlem içermemesi kaydıyla, uygulanan işlem veya kullanılan malzeme hesaba katılmaksızın sanatçı tarafından tamamen elle yapılmış bir veya birden çok kaplama (G.T.İ.P 9702.00.00)
d) Orijinal heykeller ve oyma işleri,
e) Bir sanatçı tarafından yapılmış olması halinde her çeşit malzemeden, sanatçı veya onun varisinin gözetimi altında ve sekiz kopya ile sınırlı olmak üzere heykel kalıpları (G.T.İ.P. 9703.00.00),
f) Duvar halıları (G.T.İ.P. 5805.00.00) ve duvar mefruşatı (G.T.İ.P. 6304.00.00) sanatçı tarafından tasarlanan orijinalinden el yapımı, her birinden sekizden fazla kopya olmaması halinde,
g) Tek parça seramikler (Tamamıyla sanatçı tarafından yapılmış ve imzalanmış.),
ğ) Emay işi bakır, tamamıyla el yapımı, stüdyonun veya sanatçının imzasını taşıyan sekiz adet kopya ile sınırlı, (mücevherat ile altın ve gümüş vb. madenlerden mamul eşya hariç),
h) Sanatçı tarafından çekilen, onun tarafından veya gözetimi altında basılan, onun tarafından imzalanan, numaralanan ve 30 kopya ile sınırlı olan fotoğraflar (her boyutta ve çerçevelenmiş olanlar dahil), anlamına gelir.

B) Koleksiyon parçaları deyimi;
a) Posta pulları, harç pulları, posta işaretleri, ilk gün kapakları, önceden damgalanmış kırtasiye ve benzeri eşya (iptal edilmiş veya eğer iptal edilmemişse tedavülde olmayan veya tedavüle çıkarılmayacak olanlar)(G.T.İ.P. 9704.00),
b) Koleksiyon ve koleksiyon parçaları, zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya numizmatik bilimlerine ait eşya (G.T.İ.P 9705.00.00),
anlamına gelir.
C) Antikalar deyimi, 100 yaşından eski olan ve sanat eserleri ile koleksiyoncu malzemeleri dışında kalan maddeler anlamına gelir (G.T.İ.P. 9706.00.00).

EK-9

 

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

 

  A) TÜKETİM MADDELERİ
  a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
  1- Sigaralar 400 adet
  2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
  3- Puro 50 adet
  4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
  5- Pipo tütünü 250 gr.
  b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
  1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
  2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER
En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay 1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.
3- Kahve 1 kg.
4- Çikolata 1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar no:1111) Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere,  yolcunun  kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet)”
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)
     

EK-10

EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER
A) Kitaplar, Yayınlar ve Belgeler

G.T.İ.P TANIM
3705.90.10 Yalnızca kitap mikrofilmleri, çocuklar için hazırlanmış resimli kitaplar, çizim kitapları ve resim kitapları; okullar için alıştırma kitapları (çalışma kitapları), bulmaca kitapları, gazeteler ve sürekli yayınlar, basılı dokümanlar veya ticari özelliği olmayan ve ciltlenmemiş illüstrasyonlardan oluşan raporlar, basılı sayfalar ve kitap basmakta kullanılan reprodüksiyon provaları
3705.10.00
3705.90.90
Yalnızca kitap basımında kullanılan reprodüksiyon filmleri
4903.00.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler
4905.99.00 Yalnızca jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanlarına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar
4906.00.00 Yalnızca mimari, endüstriyel veya mühendislik planları ve tasarımları ve bunların reprodüksiyonları
4911.10.90 Yalnızca
– Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yayıncılar veya kitapçılar tarafından kitap ve yayın şeklinde satışa sunulan kitap ve yayın katalogları
– Film katalogları, kayıt veya eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer görsel ve işitsel malzemeler
  -Turizmi teşvik için hazırlanmış posterler ve turistik yayınlar, broşürler, rehberler, zaman çizelgeleri ve benzeri yayınlar: illüstrasyon içersin ya da içermesin özel nedenlerle yayınlanan, halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına seyahat etmesini teşvik etmek için tasarlananlar dahil olmak üzere, bu tür parçaların mikrofilmleri dahil
  -Ücretsiz olarak dağıtılacak bibliyografik malumat malzemesi (1)
4911.99.00.90 Yalnızca
-Ciltsiz illüstrasyonlar, basılı sayfalar ve kitap çoğaltmakta kullanılan reprodüksiyon provaları, bu tür parçaların mikrokopyaları dahil (1)
  -Halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanan yayınlar; bu tür yayınların mikrofilmleri (1)
9023.00.80 Yalnızca jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar

(1) Alanının %25’inden fazlasında reklam bulunan eşyaya muafiyet uygulanmaz. Turizm teşvik posterleri ve yayınlarında bu yüzde oran sadece özel ticari yayıncılığa uygulanır.
B) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme
Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve özel bir amaca yönelik olarak kurulan diğer kuruluşlar tarafından üretilen EK-11 sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve 70 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde ithal edilen malzemeler.
EK-11

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL VE İŞİTSEL MALZEME
A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1)

G.T.İ.P. Tanım
3704.00.10 Levhalar ve filmler
37.05 Yalnızca eğitsel bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
3706.10.99 Yalnızca
-İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
  -Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
  -Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
  -Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
3706.90.51 Yalnızca diğer pozitifler
3706.90.91
3706.90.99
Yalnızca
-İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
  -Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
  -Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
  -Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
4911.99.00.90 Yalnızca
-Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte, bilgisayara dayalı enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerinde kullanılan mikrokartlar ve diğer bilgi ve kayıt ortamları
  -Eğitim ve demonstrasyon için hazırlanmış duvar grafikleri
85.23 Yalnızca eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
90.23 Yalnızca
– Demonstrasyon ve eğitim için tasarlanmış, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte örnekler, modeller ve duvar grafikleri
  -Moleküller yapı veya matematiksel formüller gibi soyut kavramların görselleştirilmiş halleri veya taklit resimler
Çeşitli Lazer yansıtma için hologramlar
  Multimedya araçları
  Programlanmış talimatlar için malzemeler (basılı malzeme ile birlikte oluşan araçtaki malzemeler dahil olmak üzere)

(1) Bu listede yer alan eşya muafiyet sağlanması için 70 inci maddede bahsi geçen kuruluşlar tarafından ithali gerekir.

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri

G.T.İ.P. Tanım
Çeşitli Satışa çıkarılmayan, koleksiyoncuya ait parçalar ve sanat eserleri.

 

EK-12

GÖRME ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA

G.T.İ.P. Tanım
4911.10.90 Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
4911.91 Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
4911.99.00.90 Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
4802.55
4802.56
4802.57
Yalnızca Braille kağıdı
4802.58.10.99
4802.58.90.99
Yalnızca Braille kağıdı
4802.61.80
4802.62
Yalnızca Braille kağıdı
4805.91 Yalnızca Braille kağıdı
4805.92 Yalnızca Braille kağıdı
4805.93 Yalnızca Braille kağıdı
4823.90.40 Yalnızca Braille kağıdı
6602.00.00 Yalnızca körler ve kısmen görürler için beyaz bastonlar
84.69 Yalnızca körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş olanlar
84.71 Yalnızca körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat
85.19 Yalnızca körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş ve özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar
85.23 Yalnızca
-Konuşan kitaplar
  -Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler
9013.80 Yalnızca Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
9021.90.90 Yalnızca
-Körler ve kısmen görürler için elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü
  -Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
  -Körler ve kısmen görürler için elektronik okuma makineleri
9023.00.80 Yalnızca körler veya kısmen görürlerin kullanması için özet olarak tasarlanmış öğretim araçları ve gereçleri
91.02 Yalnızca Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç)
9504.90.90 Yalnızca körler ve kısmen görürlerin kullanması için özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar.
çeşitli Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar.

EK-13

DÖKME GELEN EŞYADA EKSİKLİK VE FAZLALIK ORANLARI

G.T.İ.P Deniz yolu ile taşımada % Karayolu ile taşımada %
     
2707.10 0,5 0,4
2707.20 0,5 0,4
2707.50.90.00.11 0,5 0,3
2709.00 1 0,5
2710.11.11.00.00 0,5 0,3
2710.11.15.00.11 0,5 0,3
2710.11.15.00.19 0,5 0,3
2710.11.21.00.00 0,5 0,3
2710.11.25.00.00 0,5 0,3
2710.11.31.00.00 0,5 0,3
2710.11.41.00.00 0,5 0,3
2710.11.45.00.11 0,5 0,3
2710.11.45.00.12 0,5 0,3
2710.11.45.00.19 0,5 0,3
2710.11.49.00.11 0,5 0,3
2710.11.49.00.19 0,5 0,3
2710.11.51.00.00 0,5 0,3
2710.11.59.00.00 0,5 0,3
2710.11.70.00.00 0,5 0,3
2710.11.90.00.11 0,5 0,3
2710.11.90.00.19 0,5 0,3
2710.19.11.00.00 0,5 0,3
2710.19.15.00.00 0,5 0,3
2710.19.21.00.00 0,5 0,3
2710.19.25.00.11 0,5 0,3
2710.19.25.00.19 0,5 0,3
2710.19.29.00.00 0,5 0,3
2710.19.31.00.00 0,5 0,3
2710.19.35.00.00 0,5 0,3
2710.19.41.00.11 0,5 0,3
2710.19.41.00.13 0,5 0,3
2710.19.41.00.29 0,5 0,3
2710.19.45.00.12 0,5 0,3
2710.19.45.00.13 0,5 0,3
2710.19.45.00.14 0,5 0,3
2710.19.45.00.15 0,5 0,3
2710.19.45.00.16 0,5 0,3
2710.19.45.00.29 0,5 0,3
2710.19.49.00.13 0,5 0,3
2710.19.49.00.14 0,5 0,3
2710.19.49.00.15 0,5 0,3
2710.19.49.00.16 0,5 0,3
2710.19.49.00.18 0,5 0,3
2710.19.51.00.00 0,4 0,3
2710.19.55.00.00 0,4 0,3
2710.19.61.00.11 0,4 0,3
2710.19.61.00.19 0,4 0,3
2710.19.63.00.11 0,4 0,3
2710.19.63.00.19 0,4 0,3
2710.19.65.00.11 0,4 0,3
2710.19.65.00.12 0,4 0,3
2710.19.65.00.13 0,4 0,3
2710.19.65.00.14 0,4 0,3
2710.19.65.00.15 0,4 0,3
2710.19.65.00.16 0,4 0,3
2710.19.65.00.17 0,4 0,3
2710.19.65.00.18 0,4 0,3
2710.19.65.00.21 0,4 0,3
2710.19.65.00.22 0,4 0,3
2710.19.65.00.23 0,4 0,3
2710.19.65.00.29 0,4 0,3
2710.19.69.00.11 0,4 0,3
2710.19.69.00.12 0,4 0,3
2710.19.69.00.13 0,4 0,3
2710.19.69.00.14 0,4 0,3
2710.19.69.00.15 0,4 0,3
2710.19.69.00.16 0,4 0,3
2710.19.69.00.17 0,4 0,3
2710.19.69.00.18 0,4 0,3
2710.19.69.00.21 0,4 0,3
2710.19.69.00.22 0,4 0,3
2710.19.69.00.23 0,4 0,3
2710.19.69.00.99 0,4 0,3
2710.19.71.00.00 0,4 0,3
2710.19.75.00.00 0,4 0,3
2710.19.81.00.00 0,4 0,3
2710.19.83.00.00 0,4 0,3
2710.19.85.00.00 0,4 0,3
2710.19.87.00.00 0,4 0,3
2710.19.91.00.00 0,4 0,3
2710.19.93.00.00 0,4 0,3
2710.19.99.00.98 0,4 0,3
2711.12 0,5 0,3
2711.13 0,5 0,3
2711.19.00.00.11 0,5 0,3
2713.11.00.00.00 0,4 0,3
2713.20.00.00.19 0,4 0,3
2713.90 0,4 0,3
2901.10.00.10.19 0,4 0,3
2901.10.00.90.11 0,5 0,4
2901.10.00.90.12 0,5 0,4
2901.10.00.90.13 0,5 0,4
2902.11.00.00.00 0,5 0,4
2902.20.00.00.00 0,5 0,4
2902.30.00.00.00 0,5 0,4
2902.41.00.00.00 0,5 0,4
2902.42.00.00.00 0,5 0,4
2902.43.00.00.00 0,5 0,5
2902.44.00.00.00 0,5 0,4
2909.19.90.00.13 0,5 0,4
34.03 0,5 0,4
3811.90.00.10.12 0,5 0,4
3814.00.90 0,5 0,4
3824.90.40.00.00 0,5 0,4

Başa dön tuşu