Haberler

YYS Yıllık Faaliyet Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesi gereği; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi gerekmektedir.

Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak GİKY’nin Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak GİKY’nin Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgili raporun doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlara ilişkin Bölge Müdürlüklerince paylaşılan yazılar eklidir.

Yazılar için TIKLAYINIZ…….

Başa dön tuşu