Gümrük Genelgeleri

Yurt dışı tebliğat (Genelge 2012/18)

T.C.
GÜMRÜK VE TCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.18.01.00.10.06.01-33
Konu : Yurt dısı tebligat

GENELGE(2012/18)

Genel Müdürlügümüze intikal eden olaylardan yurt dısı tebligatların usul ve esaslarına iliskin bazı tereddütlerin oldugu anlasılmıstır.
Yurt dısına tebligata iliskin usul ve esaslar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 25/01/2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 12/12/2011 tarihli 28140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Dısı Tebligat ve stinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Teblig ve Adalet Bakanlıgı’nın Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat slemleri konulu 16/11/2011 tarihli 63/3 sayılı Genelgesi ile düzenlenmistir.
Diger taraftan, tahakkuk ettirilen amme alacagının yurt dısında yerlesik muhatabına teblig edilmesini müteakip ceza tutarına iliskin tahsilatın ne sekilde yapılacagı konusunda Maliye Bakanlıgı’ndan (Muhasebat Genel Müdürlügü) alınan 18/12/2008 tarihli 19137 sayılı yazıda, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliginin 33 üncü maddesine göre elçilik ve konsolosluklar, tahsilat açısından muhasebe yetkilisi mutemetligi görevini yürütmekte oldugundan, yurt dısında yerlesik muhatabına teblig edilen ceza kararları ile ilgili tahsilatın da muhasebe yetkilisi mutemedi olarak elçilik ve konsolosluklar tarafından yapıldıgı, yurt dısında yerlesik muhatabına teblig edilen ceza kararına iliskin tahsilatın elçilik ve konsolosluklar tarafından yapılması uygulamasına devam edilmesinin uygun olacagının düsünüldügü belirtilmistir.
Bu itibarla, gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik islemlere iliskin yurt dısı tebligatlarda, tebligat yapılacak ülke için kullanılacak belge, tebligatın hazırlanacagı dil, tebligat evrakının
hazırlanması, tebligat masrafı, tebligatın yapılamaması, gibi hususlarda yukarıda belirtilen hukuki düzenlemelerin -özellikle 63/3 sayılı Genelge– dikkate alınması, para cezası kararlarında
kararın sonuç bölümünde, “Söz konusu tutar, T.C. Büyükelçiligi’ne veya Konsoloslugu’na ödenebilir.” ifadesinin belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müstesar Yardımcısı
DAGITIM : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu