İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/27)

05.08.2016-29792 Resmi Gazete

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/27)

 
MADDE 1 – (1) Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen iktisadi işletme, 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kapatılmış olup, söz konusu işletmenin Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

Firma Unvanı Adresi
TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ
DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
ATATÜRK MAH. 32 ADA SEDEF
NO:7 D:6
ATAŞEHİR/İSTANBUL

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu