Faydalı Bilgiler

Türkiye ve Dünyadaki Önemli Veri Tabanları

VERİTABANLARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 
Türkiye’nin dış ticaret verileri, ülke, firma ve gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında ücret karşılığında öğrenilebilmektedir. Ayrıca TÜİK veritabanlarından gayri safi yurt içi hasıla, büyüme, fiyat endeksleri ve istihdam gibi Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerine zaman serileri şeklinde ulaşmak mümkün bulunmaktadır.
Adres: www.tuik.gov.tr
T.C. MERKEZ BANKASI ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ 
Döviz kurları, bankacılık ve fiyat endekslerine ilişkin zaman serilerine ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilecek veritabanıdır. Kullanımı ücretsizdir.
Adres: http://evds.tcmb.gov.tr/
INTERNATIONAL TRADE CENTER (UNCTAD/WTO) MARKET ANALYSIS AND RESEARCH (MAR) VERİTABANI 
Söz konusu veritabanında çok iyi hazırlanmış pazar araştırmaları ve ticari analizler mevcut olup veritabanının yanında Trade Map, Market Access Map, Trade Commitments Map, Investment Map ve Product Map gibi bir çok web tabanlı uygulamaları kullanım imkanı bulunmaktadır.
Veritabanına erişim ücretsiz olup siteye bireysel bazda veya firma bazında üye olunmalıdır.
Adres: http://www.intracen.org/mas/?mn=0&sm=0?0
EUROSTAT 
AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat’ın internet sitesinden AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklere ulaşılabilir. Sitenin içinde yer alan dış ticaret veritabanından ise gümrük tarife kodu ve ülkeler bazında zaman serilerine erişim mümkün bulunmaktadır.
Adres: ec.europa.eu/eurostat
AB PAZARA GİRİŞ VERİTABANI (MARKET ACCESS DATABASE) 
AB’nin Pazara Giriş Stratejisi çerçevesinde kurulan Pazara Giriş Veritabanı Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarına ilişkin bilgilere daha kolay ulaşma imkanı sağlaması amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, söz konusu veritabanını içeriğinde AB üyesi ülkelere yönelik tüm ticari engellerin sektörel sınıflandırılması, üçüncü ülkelerdeki ithalat muameleleri, üçüncü
ülkelerin gümrük vergileri ile AB’nin dış ticaret istatistiklerine ayrıntılı bir şekilde ulaşmak mümkündür.
AB’nin Pazara Giriş Veritabanı tüm üye ve aday ülkelere ücretsiz hizmet vermektedir.
Adres: http://madb.europa.eu
AB İHRACAT YARDIM MASASI (EXPORT HELPDESK) 
Gelişme yolundaki ülkelerin AB’ye daha kolay ihracat yapabilmesi için tasarlanmış AB İhracat Yardım Masası’nda AB’nin üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaşmalarına, AB’de uygulanan gümrük vergilerine, AB’nin dış ticaret istatistiklerine ve AB’nin dış ticaret mevzuatına ulaşmak mümkündür.
AB İhracat Yardım Masası’nın kullanımı ücretsizdir ve her ülkeden erişime açıktır.
Adres: http://exporthelp.europa.eu/
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOCSONLINE VERİTABANI 
Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm resmi belgelerine ulaşılabilecek bir veritabanı olan Docsonline’da hem 1986-1994 arasındaki özellikle Uruguay Görüşmeleri’nin bir kısım belgelerine hem de 1995 yılından bu yana DTÖ’nün tüm resmi yazı ve anlaşmalarına ulaşmak mümkündür. Günlük olarak güncellenen veritabanında 3 resmi dilde 100.000’in üzerinde belge mevcuttur. Veritabanına erişim için bireysel veya firma bazında üye olunmalıdır.
Adres: http://docsonline.wto.org/
KOMPASS VERİTABANI 
Söz konusu veritabanı, ticari kuruluş adreslerinin en geniş şekilde verildiği bir bilgi kaynağıdır. 70’den fazla ülkedeki 2.800.000 firma bilgisi, sınıflandırılmış 50.000 sektör alt başlığı altında 23.000.000 anahtar ürün ve hizmet koduna göre verilmektedir. Firma bilgileri içinde firmanın tam adı, kuruluş y ılı, yetkili ya da yetkilileri, cirosu, çalıştığı banka ya da bankalar, personel sayısı, türü, çalışma saatleri ve ayrıntılı adres bilgileri (telefon, faks, e- posta) bulunmaktadır. Sitenin Türkçe versiyonu da bulunmaktadır.
Veritabanına erişim için bireysel veya firma bazında üye olunmalıdır. Temel üyelik ücretsiz olup yüksek düzeyli üyelik ücrete tabidir.
Adres: http://tr.kompass.com/
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) ÜLKE RAPORLARI 
Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler gibi kısa bilgilerin yanı sıra, ülkelerin genel ekonomik ve dış ticarete ilişkin durumlarını, dünyadaki yeni eğilim ve gelişmeler ile sosyal ve yapısal değişimlere ilişkin bilgileri içeren veritabanıdır.
Tüm kaynaklara ulaşmak için bireysel abone olunmalıdır. Ancak veritabanı kapsamındaki “global economic outlook” bölümüne ücretsiz üye olunabilmektedir.
Adres: http://db.eiu.com
INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IMF) 
IMF’nin istatistik dairesi tarafından hazırlanan IFS 1948 yılından bu yana finansal zaman serilerini içermektedir. Bu bağlamda dünyanın birçok ülkesinin uluslar arası mali dengesi, fiyat istikrarı, döviz kurları, likidite durumları, bankacılık endüstrileri, faiz oranları, hükümetlerinin mali dengeleri ve milli hesapları incelenebilmektedir. Söz konusu veritabanı 200’den fazla ülkenin yaklaşık 32.000 tane zaman serisini içermektedir.
Veritabanını kullanmak için herhangi bir abonelik veya üyelik gerekmemektedir. Sitede yer alan “Logon to IFS” bağlantısından veritabanına doğrudan erişim sağlamak mümkündür.
Adres: http://www.imfstatistics.org/imf/about.asp
WORLD TRADE ATLAS (Global Trade Atlas) VERİTABANI 
Dünya ticaretinin neredeyse %100’ünü temsil eden 70’de fazla ülkenin ayrıntılı d ış ticaret istatistiklerine erişilebilen veritabanında ithalat, ihracat ve ödemeler dengesi hakkında güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Ürün ve ülkeler bazında taramaya göre düzenlenmiş olan söz konusu veritabanında bazı ülkelerin eyalet ve gümrük kapısı (liman vb.) bazında da bilgilerine erişme olanağı bulunmaktadır.
Veritabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.
Adres: http://www.gtis.com/gta
EUROMONITOR VERİTABANI 
Pazar araştırmasının küresel ölçekte yapılması amacıyla oluşturulan veritabanından istatistikler, pazar araştırmaları, şirketler ve ilgili kaynaklara ulaşılmaktadır.
Ana sayfanın sol alt köşesindeki “new users register here” butonunu tıklayarak bütün araştırmacıların kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini oluşturabilmelerine olanak sağlanmıştır.
Adres: www.portal.euromonitor.com
BUSINESS AND COMPANY INTERNATIONAL PROFILE VERİTABANI 
Söz konusu veritabanı kanalıyla ekonomik ve ticari konular hakkında araştırma öğesi değeri taşıyan her türlü makale, gazete haberi, şirket analizleri, ticari öngörü raporları, toplantı tutanakları gibi materyaller “article” başlığı altında listelenmektedir. Veritabanı yaklaşık 200.000 süreli yayının içindekiler sayfaları taranarak oluşturulmuştur.
Veritabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.
Adres: http://www.infotrac.london.galegroup.com/default

EXPORT-LEADS VERİTABANI 

Yalnız ithalatçı firmaların adres bilgilerinin verildiği ticari bilgi kanalıdır. Toplam 60 bölümden oluşan sistemin sektörel kataloglarına gerçek zamanlı (real time) erişim olanaklıdır. 133 ülkeden 155.000 ithalatçı firma adresi ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Veritabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.
Adres: www.export-leads.com/enter.htm

Başa dön tuşu