Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 99)

FASIL 99
ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
9905.00.00.00.00 Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya
99.19 Diğerleri:
9919.00.00.00.11 – Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya
9919.00.00.00.12 – Miras yoluyla intikal eden eşya
9919.00.00.00.13 – Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası
9919.00.00.00.14 – Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası
9919.00.00.00.15 – Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya
9919.00.00.00.16 – Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya
9919.00.00.00.17 – Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya
9919.00.00.00.18 – Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya
9919.00.00.00.19 – Diğerleri
99.30 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:
9930.24.00.00.00 – 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9930.99.00.00.00 – Diğerleri (27. Fasıl hariç)
99.31 Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi
ekipmanın çalışması için verilen eşya:
9931.24.00.00.00 – 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9931.99.00.00.00 – Diğerleri (27. Fasıl hariç)
Başa dön tuşu