Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 97)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
97.01 Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler
(49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore
edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler)
ve benzeri dekoratif plakalar
9701.10.00.00.00 – Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler 0
9701.90 – Diğerleri:
9701.90.00.10.00 – – Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar
ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış
olanlar 25
9701.90.00.20.00 – – Plastik maddelerden yapılmış olanlar 150
9701.90.00.30.00 – – Ahşaptan yapılmış olanlar 70
9701.90.00.40.00 – – Tabii mantardan yapılmış olanlar 50
9701.90.00.50.00 – – Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar 60
9701.90.00.60.00 – – Mensucattan yapılmış olanlar 100
9701.90.00.70.00 – – Adi metallerden yapılmış olanlar 100
9701.90.00.90.00 – – Diğerleri 150
9702.00.00.00.00 Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar 0
9703.00.00.00.00 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne
olursa olsun) 0
9704.00.00.00.00 Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve ‘harç
pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga
taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç) 0
9705.00.00.00.00 Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik,
paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan
kolleksiyon ve örnekler 0
9706.00.00.00.00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya 0
Başa dön tuşu