Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 88)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
8801.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve
motorsuz diğer hava taşıtları:
8801.00.10.00.00 – Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler Adet 5
8801.00.90.00.00 – Diğerleri Adet 5
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydu-
lar dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
– Helikopterler:
8802.11.00.00.00 – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler Adet 5
8802.12.00.00.00 – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Adet 5
8802.20 – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı
geçmeyenler):
8802.20.00.10.00 – – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan
özel yapıdaki uçaklar Adet 0
8802.20.00.20.00 – – Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.20.00.90.00 – – Diğerleri Adet 5
8802.30 – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı
geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):
8802.30.00.10.00 – – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan
özel yapıdaki uçaklar Adet 0
8802.30.00.20.00 – -Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.30.00.90.00 – – Diğerleri Adet 5
8802.40 – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı
geçenler):
8802.40.00.10.00 – – Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.40.00.90.00 – – Diğerleri Adet 5
– Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar
ve yörünge-altı araçları:
– – Uzay araçları (uydular dahil):
8802.60.11.00.00 – – – Telekomünikasyon uyduları Adet 5
8802.60.19.00.00 – – – Diğerleri Adet 5
8802.60.90.00.00 – – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları Adet 5
88.03 88.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parça-
ları:
8803.10.00.00.00 – Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları 5
8803.20.00.00.00 – İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları 5
8803.30.00.00.00 – Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 5
8803.90 – Diğerleri:
8803.90.10.00.00 – – Uçurtmalı balonlara ait olanlar 5
– – Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar:
8803.90.21.00.00 – – – Telekomünikasyon uydularına ait olanlar 5
8803.90.29.00.00 – – – Diğerleri 5
8803.90.30.00.00 – – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı
araçlarına ait olanlar 5
8803.90.90.00.00 – – Diğerleri 5
8804.00.00.00.00 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto-
şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı 5
88.05 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş
cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi
yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:
8805.10 – Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve
parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların
aksam ve parçaları:
– – Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve
parçaları
8805.10.10.00.11 – – – Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 5
8805.10.10.00.15 – – – Aksam ve parçaları 5
8805.10.90.00.00 – – Diğerleri 5
– Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam
ve parçaları:
8805.21.00.00.00 – – Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları 5
8805.29.00.00.00 – – Diğerleri 5
Başa dön tuşu