Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 87)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
8701.10.00.00.00 – Tek akslı traktörler Adet 30
8701.20 – Yarı römorkler için çekiciler:
8701.20.10.00.00 – – Yeni olanlar Adet 30
8701.20.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar Adet 30
8701.30.00.00.00 – Paletli traktörler Adet 30
– Diğerleri:
8701.91 – – Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler
8701.91.10.00.00 – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Adet 30
8701.91.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 30
8701.92 – – Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
8701.92.10.00.00 – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Adet 30
8701.92.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 30
8701.93 – – Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
8701.93.10.00.00 – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Adet 30
8701.93.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 30
8701.94 – – Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler
8701.94.10.00.00 – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Adet 30
8701.94.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 30
8701.95 – – Motor gücü 130 kW.ı geçenler
8701.95.10.00.00 – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Adet 30
8701.95.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 30
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu
taşıtlar:
8702.10 – Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
(dizel veya yarı dizel):
– – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler:
– – – Yeni olanlar:
8702.10.11.11.00 – – – – Otobüs Adet 75
8702.10.11.12.00 – – – – Midibüs Adet 75
8702.10.11.13.00 – – – – Minibüs Adet 75
– – – Kullanılmış olanlar:
8702.10.19.11.00 – – – – Otobüs Adet 75
8702.10.19.12.00 – – – – Midibüs Adet 75
8702.10.19.13.00 – – – – Minibüs Adet 75
– – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8702.10.91.11.00 – – – – Otobüs Adet 75
8702.10.91.12.00 – – – – Midibüs Adet 75
8702.10.91.13.00 – – – – Minibüs Adet 75
– – – Kullanılmış olanlar:
8702.10.99.11.00 – – – – Otobüs Adet 75
8702.10.99.12.00 – – – – Midibüs Adet 75
8702.10.99.13.00 – – – – Minibüs Adet 75
8702.20 – Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
(dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.20.10.00.00 – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler Adet 75
8702.20.90.00.00 – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler Adet 75
8702.30 – Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de
tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.30.10.00.00 – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler Adet 75
8702.30.90.00.00 – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler Adet 75
8702.40.00.00.00 – Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar Adet 75
8702.90 – Diğerleri:
– – Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
– – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler:
– – – – Yeni olanlar:
8702.90.11.11.00 – – – – – Otobüs Adet 75
8702.90.11.12.00 – – – – – Midibüs Adet 75
8702.90.11.13.00 – – – – – Minibüs Adet 75
– – – – Kullanılmış olanlar:
8702.90.19.11.00 – – – – – Otobüs Adet 75
8702.90.19.12.00 – – – – – Midibüs Adet 75
8702.90.19.13.00 – – – – – Minibüs Adet 75
– – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler:
– – – – Yeni olanlar:
8702.90.31.11.00 – – – – – Otobüs Adet 75
8702.90.31.12.00 – – – – – Midibüs Adet 75
8702.90.31.13.00 – – – – – Minibüs Adet 75
– – – – Kullanılmış olanlar:
8702.90.39.11.00 – – – – – Otobüs Adet 75
8702.90.39.12.00 – – – – – Midibüs Adet 75
8702.90.39.13.00 – – – – – Minibüs Adet 75
8702.90.90.00.00 – – Diğer motorlarla mücehhez olanlar Adet 75
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)
(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):
– Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar;
golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve
benzeri taşıtlar:
8703.10.11.00.00 – – Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar Adet 60
8703.10.18.00.00 – – Diğerleri Adet 60
– Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal
pistonlu motorlu olanlar):
8703.21 – – Silindir hacmi 1000 cm3′ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.21.10.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.21.10.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.21.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
8703.21.90.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.21.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.21.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.22 – – Silindir hacmi 1000 cm3′ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.22.10.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.22.10.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.22.10.90.12 – – – – – Motorlu karavanlar Adet 60
8703.22.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
8703.22.90.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.22.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.22.90.90.12 – – – – – Motorlu karavanlar Adet 60
8703.22.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.23 – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.23.11.00.00 – – – – Motorlu karavanlar Adet 60
– – – – Diğerleri :
– – – – – Binek otomobilleri:
8703.23.19.11.00 – – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler Adet 75
8703.23.19.12.00 – – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.23.19.13.00 – – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler Adet 75
– – – – – Diğerleri :
8703.23.19.90.11 – – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.23.19.90.19 – – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
– – – – Binek otomobilleri :
8703.23.90.11.00 – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler Adet 75
8703.23.90.12.00 – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler Adet 75
8703.23.90.13.00 – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.23.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.23.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.24 – – Silindir hacmi 3000 cm3.ü geçenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.24.10.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.24.10.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.24.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
8703.24.90.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.24.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.24.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar) (dizel veya yarı dizel):
8703.31 – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.31.10.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.31.10.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.31.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
8703.31.90.10.00 – – – – Binek otomobilleri Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.31.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.31.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.32 – – Silindir hacmi 1500 cm3′ü geçen fakat 2500 cm3′ü geçmeyenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.32.11.00.00 – – – – Motorlu karavanlar Adet 60
– – – – Diğerleri:
– – – – – Binek otomobilleri :
8703.32.19.11.00 – – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.32.19.12.00 – – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.32.19.13.00 – – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler Adet 75
– – – – – Diğerleri :
8703.32.19.90.11 – – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.32.19.90.19 – – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
– – – – Binek otomobilleri :
8703.32.90.11.00 – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler Adet 75
8703.32.90.12.00 – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.32.90.13.00 – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.32.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.32.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.33 – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçenler:
– – – Yeni olanlar:
8703.33.11.00.00 – – – – Motorlu karavanlar Adet 60
– – – – Diğerleri:
– – – – – Binek otomobilleri :
8703.33.19.10.11 – – – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.33.19.10.12 – – – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler Adet 75
– – – – – Diğerleri :
8703.33.19.90.11 – – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.33.19.90.19 – – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – Kullanılmış olanlar:
– – – – Binek otomobilleri :
8703.33.90.10.11 – – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler Adet 75
8703.33.90.10.12 – – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler Adet 75
– – – – Diğerleri :
8703.33.90.90.11 – – – – – Ambulanslar Adet 60
8703.33.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
8703.40 – Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de
tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına
bağlanarak şarj edilenler hariç)
8703.40.10.00.00 – – Yeni olanlar Adet 60
8703.40.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8703.50.00.00.00 – Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
(dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar)
(Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç) Adet 60
8703.60 – Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de
tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına
bağlanarak şarj edilenler)
8703.60.10.00.00 – – Yeni olanlar Adet 60
8703.60.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8703.70.00.00.00 – Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
(dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar)
(Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler) Adet 60
8703.80 – Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
8703.80.10.00.00 – – Yeni olanlar Adet 60
8703.80.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8703.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 60
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
8704.10 – Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış
damperler:
– – Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya
yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar
8704.10.10.11.00 – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3‘ü geçen
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar Adet 60
8704.10.10.19.00 – – – Diğerleri Adet 60
8704.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 60
– Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar (dizel veya yarı dizel):
8704.21 – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
8704.21.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
– – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçenler:
8704.21.31.00.00 – – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.21.39.00.00 – – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
– – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçmeyenler:
8704.21.91.00.00 – – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.21.99.00.00 – – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8704.22 – – Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:
8704.22.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
8704.22.91.00.00 – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.22.99.00.00 – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8704.23 – – Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:
8704.23.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
8704.23.91.00.00 – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.23.99.00.00 – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
– Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar:
8704.31 – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
8704.31.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
– – – – Silindir hacmi 2800 cm3′ü geçenler:
8704.31.31.00.00 – – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.31.39.00.00 – – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
– – – – Silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyenler:
8704.31.91.00.00 – – – – – Yeni olanlar Adet 60
8704.31.99.00.00 – – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8704.32 – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:
8704.32.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
8704.32.91.00.00 – – – -Yeni olanlar Adet 60
8704.32.99.00.00 – – – – Kullanılmış olanlar Adet 60
8704.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 60
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel
olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,
itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme-
ye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar,
seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
– Vinçli taşıtlar
8705.10.00.00.11 – – Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler Adet 60
8705.10.00.00.19 – – Diğerleri Adet 60
8705.20.00.00.00 – Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler Adet 60
8705.30.00.00.00 – İtfaiye taşıtları Adet 60
8705.40.00.00.00 – Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar Adet 60
8705.90 – Diğerleri:
8705.90.30.00.00 – – Beton pompalama taşıtları Adet 60
– – Diğerleri:
– – – Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar
8705.90.80.10.11 – – – – Arazözler Adet 60
8705.90.80.10.12 – – – – Kar küremeye mahsus taşıtlar Adet 60
– – – Diğerleri
8705.90.80.90.11 – – – – Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar Adet 60
8705.90.80.90.18 – – – – Diğerleri Adet 60
8706.00 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için
motorla donatılmış şasiler:
– 87.01 Pozisyonunda yer alan traktörlerin şasileri; 87.02,87.03 ve
87.04 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların silindir hacmi
2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
(dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu şasileri:
– – 87.02 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan taşıtların motorlu şasileri
8706.00.11.00.11 – – – 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
8706.00.11.00.12 – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
– – Diğerleri
8706.00.19.00.11 – – – 8701.20 Alt pozisyonundaki çekicilerin motorlu şasileri Adet 50
8706.00.19.00.12 – – – 87.01 Pozisyonunda yer alan diğer traktörlerin motorlu şasileri Adet 50
8706.00.19.00.13 – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
– Diğerleri:
8706.00.91.00.00 – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
– – Diğerleri
8706.00.99.00.11 – – – 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
8706.00.99.00.12 – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
8706.00.99.00.13 – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri Adet 50
87.07 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri
(şoför mahalleri dahil):
8707.10 – 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserileri:
8707.10.10.00.00 – – Montaj sanayiine ait olanlar Adet 80
8707.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 80
8707.90 – Diğerleri:
8707.90.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokül-
törlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya
silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar Adet 80
8707.90.90.00.00 – – Diğerleri Adet 80
87.08 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam,
parça ve aksesuarı:
8708.10 – Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları:
8708.10.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya
silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-
lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – Diğerleri:
8708.10.90.10.00 – – – Traktörlere ait olanlar 50
8708.10.90.90.00 – – – Diğerleri 70
– Karoserilerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (sürücü mahalleri
dahil):
8708.21 – – Emniyet kemerleri:
8708.21.10.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan
motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen
sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı
dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıt-
lara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara
ait olanlar Adet 70
8708.21.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 70
8708.29 – – Diğerleri:
– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3′ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir
hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis-
tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05
pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.29.10.10.00 – – – – 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar 50
– – – – Diğerleri
8708.29.10.90.11 – – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.12 – – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.13 – – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.19 – – – – – Diğerleri 70
– – – Diğerleri:
8708.29.90.10.00 – – – – Traktörlere ait olanlar 50
– – – – Diğerleri
8708.29.90.90.11 – – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.12 – – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.13 – – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.19 – – – – – Diğerleri 70
8708.30 – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8708.30.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşleme-
li içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir
hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis-
tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – Diğerleri:
8708.30.91.00.00 – – – Diskli frenlere ait olanlar 70
8708.30.99.00.00 – – – Diğerleri 70
8708.40 – Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları:
8708.40.20.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – Diğerleri:
8708.40.50.00.00 – – – Vites kutuları 70
– – – Aksam ve parçalar:
8708.40.91.00.00 – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.40.99.00.00 – – – – Diğerleri 70
8708.50 – Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile
birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları:
– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya
silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-
lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
8708.50.20.00.11 – – – Taşıyıcı akslar 70
8708.50.20.00.12 – – – Dingil 70
8708.50.20.00.13 – – – Dingil başı 70
8708.50.20.00.19 – – – Diğerleri 70
– – Diğerleri:
– – – Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları
ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar
8708.50.35.00.11 – – – – Taşıyıcı akslar 70
8708.50.35.00.12 – – – – Dingil 70
8708.50.35.00.13 – – – – Dingil başı 70
8708.50.35.00.19 – – – – Diğerleri 70
– – – Aksam ve parçalar:
8708.50.55.00.00 – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
– – – – Diğerleri:
8708.50.91.00.00 – – – – – Taşıyıcı akslar için olanlar 70
8708.50.99.00.00 – – – – – Diğerleri 70
8708.70 – Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı:
8708.70.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – Diğerleri:
– – – Aluminyumdan tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
8708.70.50.00.12 – – – – Tekerlekler 70
8708.70.50.00.13 – – – – Jantlar 70
8708.70.50.00.18 – – – – Diğerleri 70
8708.70.91.00.00 – – – Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş
tekerlek poyraları 70
– – – Diğerleri
8708.70.99.00.12 – – – – Tekerlekler 70
8708.70.99.00.13 – – – – Jantlar 70
8708.70.99.00.18 – – – – Diğerleri 70
8708.80 – Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil):
8708.80.20.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya
silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-
lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – Diğerleri:
8708.80.35.00.00 – – – Süspansiyon amartisörleri 70
8708.80.55.00.00 – – – Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları 70
– – – Diğerleri:
8708.80.91.00.00 – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.80.99.00.00 – – – – Diğerleri 70
– Diğer aksam, parça ve aksesuar:
8708.91 – – Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları:
8708.91.20.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – – Diğerleri:
8708.91.35.00.00 – – – – Radyatörler 70
– – – – Aksam ve parçalar:
8708.91.91.00.00 – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.91.99.00.00 – – – – – Diğerleri 70
8708.92 – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları:
8708.92.20.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – – Diğerleri:
8708.92.35.00.00 – – – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları 70
– – – – Aksam ve parçalar:
8708.92.91.00.00 – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.92.99.00.00 – – – – – Diğerleri 70
8708.93 – – Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları:
8708.93.10.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
– – – Diğerleri
8708.93.90.00.11 – – – – Debriyajlar 70
8708.93.90.00.12 – – – – Aksam ve parçalar 70
8708.94 – – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların
aksam ve parçaları:
– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya
silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-
lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.94.20.00.11 – – – – Direksiyon simitleri 70
8708.94.20.00.12 – – – – Direksiyon kolonları 70
8708.94.20.00.13 – – – – Mekanik direksiyon kutuları 70
8708.94.20.00.14 – – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 70
8708.94.20.00.15 – – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 70
– – – Diğerleri:
– – – – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları
8708.94.35.00.11 – – – – – Direksiyon simitleri 70
8708.94.35.00.12 – – – – – Direksiyon kolonları 70
8708.94.35.00.13 – – – – – Mekanik direksiyon kutuları 70
8708.94.35.00.14 – – – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 70
8708.94.35.00.15 – – – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 70
– – – – Aksam ve parçalar:
8708.94.91.00.00 – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.94.99.00.00 – – – – – Diğerleri 70
8708.95 – – Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları:
8708.95.10.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 alt pozisyonundaki motokültörlere
ait olanlar ; 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir
hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki
motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu
taşıtlara ait olanlar Adet 70
– – – Diğerleri:
8708.95.91.00.00 – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.95.99.00.00 – – – – Diğerleri 70
8708.99 – – Diğerleri:
– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara
ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-
meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-
dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;
87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
8708.99.10.11.00 – – – – 8701.10 Alt posizyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı 30
8708.99.10.12.00 – – – – Diğer şasi aksamı 50
– – – – Diğerleri:
8708.99.10.19.11 – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.10.19.17 – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.10.19.19 – – – – – Diğerleri 70
– – – Diğerleri:
– – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:
– – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
8708.99.93.11.00 – – – – – – Şasi aksamı 30
– – – – – – Diğerleri:
8708.99.93.19.11 – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.93.19.17 – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.93.19.19 – – – – – – – Diğerleri 70
– – – – – Diğerleri:
8708.99.93.91.00 – – – – – – Şasi aksamı 50
– – – – – – Diğerleri:
8708.99.93.99.11 – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.93.99.17 – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.93.99.19 – – – – – – – Diğerleri 70
– – – – Diğerleri:
– – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
8708.99.97.11.00 – – – – – – Şasi aksamı 30
– – – – – – Diğerleri:
8708.99.97.19.11 – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.97.19.17 – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.97.19.19 – – – – – – – Diğerleri 70
– – – – – Diğerleri:
8708.99.97.91.00 – – – – – – Şasi aksamı 50
– – – – – – Diğerleri:
8708.99.97.99.11 – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.97.99.17 – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.97.99.19 – – – – – – – Diğerleri 70
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde
eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendin-
den hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında
kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:
– Taşıtlar:
8709.11 – – Elektrikli olanlar:
8709.11.10.00.00 – – -Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 50
8709.11.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 50
8709.19 – – Diğerleri:
8709.19.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 50
8709.19.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 50
8709.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar 50
8710.00 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış
olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
8710.00.00.00.11 – Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 15
8710.00.00.00.12 – Yürüyüş takımları ve yürüyüş takımlarının aksam ve parçaları 15
8710.00.00.00.19 – Diğer aksam ve parçalar 15
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan
tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:
8711.10 – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal piston-
lu motorlu olanlar
8711.10.00.00.11 – – Mopedler Adet 60
8711.10.00.00.19 – – Diğerleri Adet 60
8711.20 – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
8711.20.10.00.00 – – Skuterler Adet 60
– – Diğerleri :
8711.20.92 – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8711.20.92.00.11 – – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler Adet 60
8711.20.92.00.19 – – – – Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler Adet 60
8711.20.98.00.00 – – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 60
8711.30 – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
8711.30.10.00.00 – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler Adet 60
8711.30.90.00.00 – – Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler Adet 60
8711.40.00.00.00 – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar Adet 60
8711.50.00.00.00 – Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu
motorlu olanlar Adet 60
8711.60 – Elektrik motorundan tahrikli olanlar:
8711.60.10.00.00 – – Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru
olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar Adet 60
– – Diğerleri
8711.60.90.00.11 – – – Motor gücü 20 kW’ ı geçenler Adet 60
8711.60.90.00.12 – – – Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler Adet 60
8711.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 60
8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli
dağıtım amaçlı bisikletler dahil):
8712.00.30.00.00 – Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler Adet 50
– Diğerleri
8712.00.70.00.11 – – Bilyalı rulmanı olmayanlar Adet 100
8712.00.70.00.19 – – Diğerleri Adet 50
87.13 Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir
tertibatı olsun olmasın):
8713.10.00.00.00 – Hareket ettirici tertibatı olmayanlar Adet 10
8713.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 10
87.14 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
8714.10 – Motorsikletlere ait olanlar (mopedler dahil):
8714.10.10.00.00 – – Frenler ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.20.00.00 – – Vites kutuları ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.30.00.00 – – Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları 50
8714.10.40.00.00 – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları 50
8714.10.50.00.00 – – Debriyajlar ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.90.00.00 – – Diğerleri 50
8714.20.00.00.00 – Engelliler için taşıyıcılara ait olanlar 50
– Diğerleri:
8714.91 – – Çerçeveler ve furşlar (çatallar) ve bunların aksam ve parçaları:
8714.91.10.00.00 – – – Çerçeveler Adet 50
8714.91.30.00.00 – – – Furşlar (çatallar) Adet 50
8714.91.90.00.00 – – – Aksam ve parçalar 50
8714.92 – – Jantlar ve tekerleklere mahsus gergi çubukları:
8714.92.10.00.00 – – – Jantlar Adet 50
8714.92.90.00.00 – – – Gergi çubukları 50
8714.93.00.00.00 – – Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı
frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri 50
8714.94 – – Frenler (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra
frenleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
8714.94.20.00.00 – – – Frenler 50
8714.94.90.00.00 – – – Aksam ve parçalar 50
8714.95.00.00.00 – – Seleler 50
8714.96 – – Pedallar ve krank dişlileri ve bunların aksam ve parçaları:
8714.96.10.00.00 – – – Pedallar Çift 50
8714.96.30.00.00 – – – Krank dişlileri 50
8714.96.90.00.00 – – – Aksam ve parçalar 50
8714.99 – – Diğerleri:
8714.99.10.00.00 – – – Gidonlar Adet 50
8714.99.30.00.00 – – – Bagaj taşıyıcılar Adet 50
8714.99.50.00.00 – – – Vites değiştirme dişlileri (derayyörler) 50
8714.99.90.00.00 – – – Diğerleri; aksam ve parçalar 50
8715.00 Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:
8715.00.10.00.00 – Bebek arabaları Adet 60
8715.00.90.00.00 – Aksam ve parçalar 50
87.16 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer
taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:
8716.10 – Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı
römorklar:
8716.10.92.00.00 – – Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler Adet 60
8716.10.98.00.00 – – Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler Adet 60
8716.20.00.00.00 – Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşalt-
malı römork ve yarı römorklar Adet 50
– Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:
8716.31.00.00.00 – – Tanker römork ve yarı römorklar Adet 50
8716.39 – – Diğerleri:
8716.39.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar (EURATOM) Adet 60
– – – Diğerleri:
– – – – Yeni olanlar:
8716.39.30.00.00 – – – – – Yarı römorklar Adet 50
8716.39.50.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 50
8716.39.80.00.00 – – – – Kullanılmış olanlar Adet 50
8716.40.00.00.00 – Diğer römorklar ve yarı römorklar 50
8716.80 – Diğer taşıtlar:
8716.80.00.10.00 – – Hayvanla çekilen arabalar 60
– – Diğerleri
8716.80.00.90.11 – – – Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar 50
8716.80.00.90.12 – – – Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları 50
8716.80.00.90.18 – – – Diğerleri 50
8716.90 – Aksam ve parçalar:
8716.90.10.00.00 – – Şasiler 60
8716.90.30.00.00 – – Karoseriler 60
8716.90.50.00.00 – – Akslar 60
– – Diğer aksam ve parçalar
8716.90.90.00.11 – – – Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu 60
8716.90.90.00.12 – – – Frenler ve bunların aksam ve parçaları 60
8716.90.90.00.19 – – – Diğerleri 60
Başa dön tuşu