Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 86)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
86.01 Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya
elektrik akümülatörlü olanlar) :
8601.10.00.00.00 – Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20
8601.20.00.00.00 – Elektrik akümülatörlü olanlar Adet 20
86.02 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler:
8602.10.00.00.00 – Dizel elektrikli lokomotifler 20
8602.90 – Diğerleri :
8602.90.00.00.11 – – Dizel motorlu lokomotifler 20
8602.90.00.00.12 – – Buharlı lokomotifler 20
8602.90.00.00.13 – – Tenderler 20
8602.90.00.00.19 – – Diğerleri 20
86.03 Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04
pozisyonuna girenler hariç):
8603.10.00.00.00 – Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20
8603.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 20
8604.00 Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (ken-
dinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar,
balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, dene-
me vagonları ve drezinler gibi) :
8604.00.00.00.11 – Atölye vagonları Adet 30
8604.00.00.00.12 – Vinçli vagonlar Adet 30
8604.00.00.00.13 – Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar Adet 30
8604.00.00.00.14 – Hat döşeyiciler Adet 30
8604.00.00.00.15 – Motorlu drezinler Adet 30
8604.00.00.00.16 – Motorsuz drezinler Adet 30
8604.00.00.00.17 – Kar küreme makinaları Adet 30
8604.00.00.00.19 – Diğerleri Adet 30
8605.00 Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu va-
gonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta va-
gonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04
pozisyonuna girenler hariç) :
8605.00.00.00.11 – Yolcu vagonları Adet 30
8605.00.00.00.19 – Diğerleri Adet 30
86.06 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu
veya tramvay vagonları:
8606.10.00.00.00 – Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri Adet 30
8606.30.00.00.00 – Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna
girenler hariç) Adet 30
– Diğerleri:
8606.91 – – Örtülü veya kapalı olanlar:
8606.91.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak
yapılmış olanlar Adet 30
– – – Diğerleri :
8606.91.80.00.11 – – – – İzoterm vagonlar Adet 30
8606.91.80.00.12 – – – – Frigorifik vagonlar Adet 30
8606.91.80.00.19 – – – – Diğerleri Adet 30
8606.92.00.00.00 – – Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler) Adet 30
8606.99.00.00.00 – – Diğerleri Adet 30
86.07 Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:
– Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam
ve parçaları:
8607.11.00.00.00 – – Çekici bojiler ve bissel bojiler 10
8607.12.00.00.00 – – Diğer bojiler ve bissel bojiler 10
8607.19 – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
8607.19.10.00.00 – – – Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların
aksam ve parçaları 10
8607.19.90.00.00 – – – Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları 10
– Frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21 – – Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:
8607.21.10.00.00 – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 10
8607.21.90.00.00 – – – Diğerleri 10
8607.29.00.00.00 – – Diğerleri 10
8607.30.00.00.00 – Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları,
bunların aksam ve parçaları 10
– Diğerleri:
8607.91 – – Lokomotiflere ait olanlar:
8607.91.10.00.00 – – – Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları 10
8607.91.90.00.00 – – – Diğerleri 10
8607.99 – – Diğerleri:
8607.99.10.00.00 – – – Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları 10
8607.99.80.00.00 – – – Diğerleri 10
8608.00 Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme;
demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri,
liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları;
bunların aksam ve parçaları:
8608.00.00.10.00 – Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları 15
8608.00.00.90.00 – Diğerleri 25
8609.00 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve
donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler
dahil):
8609.00.10.00.00 – Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan
korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM) Adet 30
8609.00.90.00.00 – Diğerleri Adet 30
Başa dön tuşu