Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 79)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
79.01 İşlenmemiş çinko:
– Alaşımsız çinko:
7901.11 – – Ağırlık itibariyle % 99,99 veya daha fazla çinko içerenler :
– – – Külçe
7901.11.00.10.11 – – – – İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko 25
7901.11.00.10.12 – – – – İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko 25
7901.11.00.90.00 – – – Diğerleri 25
7901.12 – – Ağırlık itibariyle % 99,99’dan az çinko içerenler:
– – – Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99’dan az
çinko içerenler
– – – – Külçe :
7901.12.10.10.11 – – – – – İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko 25
7901.12.10.10.12 – – – – – İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko 25
7901.12.10.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95’den az çinko
içerenler :
7901.12.30.10.00 – – – – Külçe 25
7901.12.30.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Ağırlık itibariyle % 97,5 veya daha fazla fakat % 98,5 ‘dan az çinko
içerenler :
7901.12.90.10.00 – – – – Külçe 25
7901.12.90.90.00 – – – – Diğerleri 25
7901.20.00.00.00 – Çinko alaşımları 25
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları 25
79.03 Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:
7903.10.00.00.00 – İnce tozlar 40
7903.90 – Diğerleri :
7903.90.00.00.11 – – Tozlar 40
7903.90.00.00.12 – – İnce pullar 40
7904.00 Çinko çubuklar, profiller ve teller:
7904.00.00.10.00 – İçi boş profiller 40
– Diğerleri :
7904.00.00.90.11 – – İçi dolu profiller 35
7904.00.00.90.12 – – Çubuklar 35
7904.00.00.90.13 – – Teller 35
7905.00 Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler:
7905.00.00.10.00 – Levhalar 40
– Diğerleri :
7905.00.00.90.11 – – Saclar 40
7905.00.00.90.12 – – Yapraklar 40
7905.00.00.90.13 – – Şeritler 40
[79.06]
7907.00 Çinkodan diğer eşya
7907.00.00.10.00 – Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları
(rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) 40
7907.00.00.90.00 – Diğerleri 50
Başa dön tuşu