Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 74)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
7401.00.00.00.00 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) 10
7402.00 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
7402.00.00.00.11 – Blister bakır 10
7402.00.00.00.12 – Elektrolitik rafine için bakır anotları 10
7402.00.00.00.19 – Diğerleri 10
74.03 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
– Rafine edilmiş bakır:
7403.11 – – Katotlar ve katot parçaları:
7403.11.00.10.00 – – – Elektrolitik bakırdan 30
7403.11.00.90.00 – – – Diğerleri 10
7403.12.00.00.00 – – Tel çubukları (wire bars) 10
7403.13.00.00.00 – – Kütükler 10
7403.19 – – Diğerleri:
7403.19.00.10.00 – – – Elektrolitik bakırdan 30
7403.19.00.90.00 – – – Diğerleri 10
– Bakır alaşımları:
7403.21.00.00.00 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç) 10
7403.22.00.00.00 – – Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz) 10
7403.29.00.00.00 – – Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar
(kupro alyajlar) hariç] 10
7404.00 Bakır döküntü ve hurdaları:
7404.00.10.00.00 – Rafine edilmiş bakırdan olanlar 10
– Bakır alaşımlarından olanlar:
7404.00.91.00.00 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) 10
7404.00.99.00.00 – – Diğerleri 10
7405.00 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
7405.00.00.10.00 – Ağırlık itibariyle %8’den fazla bakır içeren bakır fosfor 50
7405.00.00.20.00 – Diğerleri 40
74.06 Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
7406.10.00.00.00 – Pul bünyeli olmayan tozlar 40
7406.20 – Pul bünyeli tozlar; ince pullar
7406.20.00.00.11 – – Pul bünyeli bakır tozları 40
7406.20.00.00.12 – – Bakırdan ince pullar 40
74.07 Bakır çubuklar ve profiller:
7407.10 – Rafine edilmiş bakırdan olanlar
7407.10.00.00.11 – – İçi boş profiller 40
7407.10.00.00.12 – – İçi dolu profiller 40
7407.10.00.00.13 – – Çubuklar 40
– Bakır alaşımlarından olanlar:
7407.21 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç):
7407.21.10.00.00 – – – Çubuklar 40
7407.21.90.00.00 – – – Profiller 40
7407.29.00.00.00 – – Diğerleri 40
74.08 Bakır teller:
– Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7408.11 – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
7408.11.00.00.11 – – – Elektrolitik tel 40
7408.11.00.00.19 – – – Diğerleri 40
7408.19 – – Diğerleri:
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler
7408.19.10.00.11 – – – – Elektrolitik tel 40
7408.19.10.00.19 – – – – Diğerleri 40
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçmeyenler
7408.19.90.00.11 – – – – Elektrolitik tel 40
7408.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
– Bakır alaşımlarından olanlar:
7408.21.00.00.00 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) 40
7408.22.00.00.00 – – Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel –
çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri) 40
7408.29.00.00.00 – – Diğerleri 40
74.09 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi
geçenler) :
– Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7409.11 – – Rulo halinde olanlar :
7409.11.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.11.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.11.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.11.00.00.14 – – – Şeritler 40
7409.19 – – Diğerleri :
7409.19.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.19.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.19.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.19.00.00.14 – – – Şeritler 40
– Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
7409.21 – – Rulo halinde olanlar :
7409.21.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.21.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.21.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.21.00.00.14 – – – Şeritler 40
7409.29 – – Diğerleri :
7409.29.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.29.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.29.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.29.00.00.14 – – – Şeritler 40
– Bakır -kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz):
7409.31 – – Rulo halinde olanlar :
7409.31.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.31.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.31.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.31.00.00.14 – – – Kaplanmamış şeritler 40
7409.31.00.00.15 – – – Kaplanmış şeritler 40
7409.39 – – Diğerleri :
7409.39.00.00.11 – – – Saclar 40
7409.39.00.00.12 – – – Levhalar 40
7409.39.00.00.13 – – – Yapraklar 40
7409.39.00.00.14 – – – Şeritler 40
7409.40.00.00.00 – Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko
esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) 40
7409.90.00.00.00 – Diğer bakır alaşımlarından olanlar 40
74.10 Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar –
tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzeri-
ne tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi
geçmeyenler:
– Mesnetsiz olanlar:
7410.11 – – Rafine edilmiş bakırdan olanlar :
7410.11.00.00.11 – – – Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar 45
7410.11.00.00.19 – – – Diğerleri 45
7410.12.00.00.00 – – Bakır alaşımlarından olanlar 45
– Mesnetli olanlar:
7410.21.00.00.00 – – Rafine edilmiş bakırdan olanlar 45
7410.22.00.00.00 – – Bakır alaşımlarından olanlar 45
74.11 Bakırdan ince ve kalın borular:
7411.10 – Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
7411.10.10.00.00 – – Düz olanlar: 40
7411.10.90.00.00 – – Diğerleri 40
– Bakır alaşımlardan olanlar:
7411.21 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
7411.21.10.00.00 – – – Düz olanlar 40
7411.21.90.00.00 – – – Diğerleri 40
7411.22.00.00.00 – – Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -çinko
esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) 40
7411.29.00.00.00 – – Diğerleri 40
74.12 Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,
manşonlar gibi) :
7412.10.00.00.00 – Rafine edilmiş bakırdan olanlar 40
7412.20 – Bakır alaşımlarından olanlar
7412.20.00.00.11 – – Pirinçten olanlar 40
7412.20.00.00.19 – – Diğerleri 40
7413.00.00.00.00 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri
(elektrik için izole edilmiş olanlar hariç) 40
[74.14]
74.15 Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve
büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna
girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin
çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil)
ve benzeri eşya:
7415.10.00.00.00 – Büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya 40
– Diğer eşya (diş açılmamış):
7415.21.00.00.00 – – Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) 40
7415.29 – – Diğerleri
7415.29.00.00.11 – – – Perçin çivileri 40
7415.29.00.00.19 – – – Diğerleri 40
-Diğer eşya (diş açılmış):
7415.33 – – Vidalar; civatalar ve somunlar
7415.33.00.00.11 – – – Vidalar 40
7415.33.00.00.12 – – – Civata ve somunlar 40
7415.39.00.00.00 – – Diğerleri 40
[74.16]
[74.17]
74.18 Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı
koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlat-
ma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7418.10 – Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı;
süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler
ve benzerleri:
7418.10.10.00.00 – – Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya
ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları 50
– – Diğerleri:
7418.10.90.00.11 – – – Ev işlerinde kullanılan eşya 40
7418.10.90.00.15 – – – Aksam ve parçalar 40
7418.20 – Sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı :
7418.20.00.00.11 – – Sağlığı koruyucu eşya 40
7418.20.00.00.15 – – Aksam ve parçalar 40
74.19 Bakırdan diğer eşya:
7419.10.00.00.00 – Kalın ve ince zincirler ve aksamı 40
– Diğerleri:
7419.91 – – Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat
daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
7419.91.00.10.00 – – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan
depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden
fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri
kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun
olmasın) 50
7419.91.00.90.00 – – – Diğerleri 40
7419.99 – – Diğerleri:
– – – Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya
devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal
depluvayye
7419.99.10.00.11 – – – – Mensucat 40
7419.99.10.00.12 – – – – Bakırdan metal depluvayye 40
7419.99.10.00.19 – – – – Diğerleri 40
7419.99.30.00.00 – – – Bakır yaylar 40
– – – Diğerleri:
7419.99.90.10.00 – – – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan
depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden
fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri
kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış
olsun olmasın) 50
7419.99.90.90.00 – – – – Diğerleri 40
Başa dön tuşu