Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 65)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
6501.00 Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak
şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar
dahil):
– Şapka taslakları :
6501.00.00.10.11 – – Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden Adet 70
6501.00.00.10.19 – – Diğerleri Adet 70
– Diğerleri :
6501.00.00.90.11 – – Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden Adet 70
6501.00.00.90.19 – – Diğerleri Adet 70
6502.00 Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya
örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar-
ları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):
6502.00.00.10.00 – Bitkisel maddelerden olanlar Adet 70
6502.00.00.90.00 – Diğerleri Adet 70
[65.03]
6504.00.00.00.00 Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle
yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış
olsun olmasın) Adet 70
65.05 Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya
örülmüş veya kroşe şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde
olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü
maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6505.00.10.00.00 – 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış
kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar Adet 70
– Diğerleri:
6505.00.30.00.00 – – Siperlikli kasket, kep ve benzerleri Adet 70
– – Diğerleri:
– – – Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri:
6505.00.90.10.00 – – – – Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş) 70
6505.00.90.20.00 – – – – Diğerleri 70
– – – Diğerleri:
– – – – Saç Fileleri:
6505.00.90.30.00 – – – – – İnsan saçından olanlar 100
6505.00.90.40.00 – – – – – Diğerleri 70
6505.00.90.90.00 – – – – Diğerleri 70
65.06 Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6506.10 – Koruyucu başlıklar:
– – Plastikten:
6506.10.10.10.00 – – – Madenci başlıkları Adet 100
6506.10.10.90.00 – – – Diğerleri Adet 100
– – Diğer maddelerden:
6506.10.80.10.00 – – – Metalden madenci başlıkları Adet 100
6506.10.80.90.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Diğerleri:
6506.91.00.00.00 – – Kauçuktan veya plastikten Adet 100
6506.99 – – Diğer maddelerden olanlar
6506.99.10.00.00 – – – 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış
kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar Adet 100
6506.99.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6507.00 Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve
çenealtı kayışları
6507.00.00.00.11 – İç şeritler 100
6507.00.00.00.19 – Diğerleri 100
Başa dön tuşu