Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 64)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez
ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek,
çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya
birleştirilmemiş):
6401.10.00.00.00 – Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar Çift 100
– Diğer ayakkabılar:
6401.92 – – Bileği örtüp dizi örtmeyenler:
6401.92.10.00.00 – – – Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
6401.92.90.00.00 – – – Yüzü plastik maddeden olanlar Çift 100
6401.99.00.00.00 – – Diğerleri Çift 100
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer
ayakkabılar:
– Spor ayakkabıları:
6402.12 – – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar
sörfü için ayakkabılar
6402.12.10.00.00 – – – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları Çift 100
6402.12.90.00.00 – – – Kar sörfü için ayakkabılar Çift 100
6402.19.00.00.00 – – Diğerleri Çift 100
6402.20.00.00.00 – Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin
tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün
tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar Çift 100
– Diğer ayakkabılar:
6402.91 – – Bileği örtenler
6402.91.10.00.00 – – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
6402.91.90.00.00 – – – Diğerleri Çift 100
6402.99 – – Diğerleri:
6402.99.05.00.00 – – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
– – – Diğerleri:
6402.99.10.00.00 – – – – Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
– – – – Yüzü plastik maddeden olanlar:
– – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası
kesilip çıkarılmış olanlar:
6402.99.31.00.00 – – – – – – Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
6402.99.39.00.00 – – – – – – Diğerleri Çift 100
6402.99.50.00.00 – – – – – Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
– – – – – Diğerleri:
6402.99.91.00.00 – – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6402.99.93.00.00 – – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
– – – – – – – Diğerleri:
6402.99.96.00.00 – – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6402.99.98.00.00 – – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla
elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:
– Spor ayakkabıları:
6403.12.00.00.00 – – Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar
sörfü için ayakkabılar Çift 100
6403.19.00.00.00 – – Diğerleri Çift 100
6403.20.00.00.00 – Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş
parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar Çift 100
6403.40 – Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)
6403.40.00.00.11 – – Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.12 – – Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.13 – – Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar Çift 100
– Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):
6403.51 – – Bileği örtenler:
6403.51.05.00.00 – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
– – – Diğerleri:
– – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
6403.51.11.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.51.15.00.00 – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.51.19.00.00 – – – – – – Kadınlar için Çift 100
– – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.51.91.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.51.95.00.00 – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.51.99.00.00 – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.59 – – Diğerleri:
6403.59.05.00.00 – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
– – – Diğerleri:
– – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası
kesilip çıkarılmış olanlar:
6403.59.11.00.00 – – – – – Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
– – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.59.31.00.00 – – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.59.35.00.00 – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.39.00.00 – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
– – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6403.59.50.00.11 – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.50.00.12 – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.59.50.00.13 – – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
– – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.59.91.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.59.95.00.00 – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.99.00.00 – – – – – – Kadınlar için Çift 100
– Diğer ayakkabılar:
6403.91 – – Bileği örtenler:
6403.91.05.00.00 – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
– – – Diğerleri:
– – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
6403.91.11.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.91.13.00.00 – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
– – – – – – Diğerleri:
6403.91.16.00.00 – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.91.18.00.00 – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
– – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.91.91.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.91.93.00.00 – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
– – – – – – Diğerleri:
6403.91.96.00.00 – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.91.98.00.00 – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.99 – – Diğerleri:
6403.99.05.00.00 – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
– – – Diğerleri:
– – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip
çıkarılmış olanlar:
6403.99.11.00.00 – – – – – Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
– – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.99.31.00.00 – – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – – Diğerleri:
6403.99.33.00.00 – – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
– – – – – – – Diğerleri:
6403.99.36.00.00 – – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.99.38.00.00 – – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.99.50.00.00 – – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
– – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
6403.99.91.00.00 – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
– – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
6403.99.93.00.00 – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
– – – – – – Diğerleri:
6403.99.96.00.00 – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.99.98.00.00 – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla
elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden
olan ayakkabılar:
– Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:
6404.11.00.00.00 – – Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları,
jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri Çift 100
6404.19 – – Diğerleri:
– – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6404.19.10.00.11 – – – – Erkekler için Çift 100
6404.19.10.00.12 – – – – Kadınlar için Çift 100
6404.19.10.00.13 – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
– – – Diğerleri
6404.19.90.00.11 – – – – Erkekler için Çift 100
6404.19.90.00.12 – – – – Kadınlar için Çift 100
6404.19.90.00.13 – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6404.20 – Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden
ayakkabılar:
6404.20.10.00.00 – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
6404.20.90.00.00 – – Diğerleri Çift 100
64.05 Diğer ayakkabılar:
6405.10.00.00.00 – Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar Çift 100
6405.20 – Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:
6405.20.10.00.00 – – Dış tabanı ahşap veya mantardan Çift 100
– – Dış tabanı diğer maddelerden:
– – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6405.20.91.00.11 – – – – Erkekler için Çift 100
6405.20.91.00.12 – – – – Kadınlar için Çift 100
6405.20.91.00.13 – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
– – – Diğerleri
6405.20.99.00.11 – – – – Erkekler için Çift 100
6405.20.99.00.12 – – – – Kadınlar için Çift 100
6405.20.99.00.13 – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6405.90 – Diğerleri:
– – Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde
edilen köseleden olanlar
6405.90.10.00.11 – – – Erkekler için Çift 100
6405.90.10.00.12 – – – Kadınlar için Çift 100
6405.90.10.00.13 – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
– – Dış tabanı diğer maddelerden olanlar
6405.90.90.00.11 – – – Erkekler için Çift 100
6405.90.90.00.12 – – – Kadınlar için Çift 100
6405.90.90.00.13 – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
64.06 Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tut-
turulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampa-
sı ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bun-
ların aksamı:
6406.10 – Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):
6406.10.10.00.00 – – Deriden 100
– – Diğer maddelerden:
6406.10.90.10.00 – – – Çelikten olanlar 50
6406.10.90.90.00 – – – Diğerleri 100
6406.20 – Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):
– – Kauçuktan
6406.20.10.00.11 – – – Dış taban 100
6406.20.10.00.12 – – – Topuklar 100
– – Plastik maddelerden
6406.20.90.00.11 – – – Dış taban 100
6406.20.90.00.12 – – – Topuklar 100
– Diğerleri:
6406.90.30.00.00 – – Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturul-
muş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler Çift 100
– – Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:
– – – Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar
6406.90.50.10.11 – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 50
6406.90.50.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Bakırdan olanlar
6406.90.50.30.11 – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 40
6406.90.50.30.19 – – – – Diğerleri 40
– – – Diğerleri
6406.90.50.90.11 – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 100
6406.90.50.90.19 – – – – Diğerleri 100
6406.90.60.00.00 – – Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları 100
– – Diğerleri:
6406.90.90.10.00 – – – Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar 50
6406.90.90.30.00 – – – Bakırdan olanlar 40
6406.90.90.90.00 – – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu