Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 62)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
62.01 Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz
ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar
ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç):
– Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler
ve benzeri eşya:
6201.11.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6201.12 – – Pamuktan:
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6201.12.10.00.11 – – – – Paltolar Adet 100
6201.12.10.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6201.12.10.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6201.12.10.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6201.12.10.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6201.12.10.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6201.12.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6201.12.90.00.11 – – – – Paltolar Adet 100
6201.12.90.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6201.12.90.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6201.12.90.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6201.12.90.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6201.12.90.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6201.12.90.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
6201.13 – – Sentetik veya suni liflerden:
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6201.13.10.00.11 – – – – Paltolar Adet 100
6201.13.10.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6201.13.10.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6201.13.10.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6201.13.10.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6201.13.10.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6201.13.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6201.13.90.00.11 – – – – Paltolar Adet 100
6201.13.90.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6201.13.90.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6201.13.90.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6201.13.90.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6201.13.90.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6201.13.90.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
6201.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Diğerleri:
6201.91 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6201.91.00.00.11 – – – Anoraklar Adet 100
6201.91.00.00.12 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6201.91.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6201.92 – – Pamuktan
6201.92.00.00.13 – – – Anoraklar Adet 100
6201.92.00.00.14 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6201.92.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
6201.93 – – Sentetik veya suni liflerden
6201.93.00.00.11 – – – Anoraklar Adet 100
6201.93.00.00.12 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6201.93.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6201.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6201.99.00.00.13 – – – Anoraklar Adet 100
6201.99.00.00.14 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6201.99.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
62.02 Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler,
pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve
benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç) :
– Mantolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler
ve benzeri eşya:
6202.11.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6202.12 – – Pamuktan:
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası
6202.12.10.00.11 – – – – Mantolar Adet 100
6202.12.10.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6202.12.10.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6202.12.10.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6202.12.10.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6202.12.10.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6202.12.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6202.12.90.00.11 – – – – Mantolar Adet 100
6202.12.90.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6202.12.90.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6202.12.90.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6202.12.90.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6202.12.90.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6202.12.90.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
6202.13 – – Sentetik veya suni liflerden:
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen giyim eşyası
6202.13.10.00.11 – – – – Mantolar Adet 100
6202.13.10.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6202.13.10.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6202.13.10.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6202.13.10.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6202.13.10.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6202.13.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası
6202.13.90.00.11 – – – – Mantolar Adet 100
6202.13.90.00.12 – – – – Yağmurluklar Adet 100
6202.13.90.00.13 – – – – Kabanlar Adet 100
6202.13.90.00.14 – – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6202.13.90.00.15 – – – – Pelerinler Adet 100
6202.13.90.00.16 – – – – Parkalar Adet 100
6202.13.90.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
6202.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6202.19.00.00.11 – – – Mantolar Adet 100
6202.19.00.00.12 – – – Yağmurluklar Adet 100
6202.19.00.00.13 – – – Kabanlar Adet 100
6202.19.00.00.14 – – – Kolsuz ceketler Adet 100
6202.19.00.00.15 – – – Pelerinler Adet 100
6202.19.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
– Diğerleri:
6202.91 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6202.91.00.00.11 – – – Anoraklar Adet 100
6202.91.00.00.12 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6202.91.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6202.92.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6202.93 – – Sentetik veya suni liflerden :
6202.93.00.00.11 – – – Anoraklar Adet 100
6202.93.00.00.12 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6202.93.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6202.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
6202.99.00.00.12 – – – Anoraklar Adet 100
6202.99.00.00.13 – – – Rüzgarlıklar Adet 100
6202.99.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
62.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa
pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) :
– Takım elbiseler:
6203.11.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6203.12.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6203.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6203.19.10.00.00 – – – Pamuktan Adet 100
6203.19.30.00.00 – – – Suni liflerden Adet 100
6203.19.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Takımlar:
6203.22 – – Pamuktan:
6203.22.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.22.80.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.23 – – Sentetik liflerden:
6203.23.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.23.80.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
6203.29.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.18.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6203.29.30.00.00 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
– – – Diğerleri
6203.29.90.00.11 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.90.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– Ceketler ve blazerler:
6203.31.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6203.32 – – Pamuktan:
6203.32.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.32.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.33 – – Sentetik liflerden:
6203.33.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.33.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
6203.39.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.39.19.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6203.39.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar
ve şortlar :
6203.41 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6203.41.10.00.00 – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
6203.41.30.00.00 – – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar Adet 100
6203.41.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.42 – – Pamuktan:
– – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.42.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
– – – – Diğerleri:
6203.42.31.00.00 – – – – – Denimden olanlar Adet 100
6203.42.33.00.00 – – – – – Atkı iplikli kadife ve pelüşten Adet 100
6203.42.35.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.42.51.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.42.59.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6203.42.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.43 – – Sentetik liflerden:
– – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.43.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.43.19.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.43.31.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.43.39.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6203.43.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6203.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
– – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6203.49.11.00.00 – – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.49.19.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6203.49.31.00.00 – – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.49.39.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
6203.49.50.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6203.49.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
62.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı
ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme
kıyafetleri hariç):
– Takım elbiseler:
6204.11.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.12.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6204.13.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6204.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6204.19.10.00.00 – – – Suni liflerden Adet 100
6204.19.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Takımlar:
6204.21.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.22 – – Pamuktan:
6204.22.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.22.80.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.23 – – Sentetik liflerden:
6204.23.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.23.80.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
6204.29.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.29.18.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.29.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Ceketler ve blazerler :
6204.31.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.32 – – Pamuktan:
6204.32.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
– – – Diğerleri
6204.32.90.00.12 – – – – Denimden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.13 – – – – Kadifeden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.18 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.33 – – Sentetik liflerden:
6204.33.10.00.00 – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.33.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
6204.39.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.39.19.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.39.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Elbiseler:
6204.41.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.42 – – Pamuktan
6204.42.00.00.12 – – – Denimden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.13 – – – Kadifeden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
6204.43 – – Sentetik liflerden:
6204.43.00.00.11 – – – Gelinlikler Adet 100
6204.43.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6204.44 – – Suni liflerden:
6204.44.00.00.11 – – – Gelinlikler Adet 100
6204.44.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6204.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
– – – İpek veya ipek döküntülerinden:
6204.49.10.00.11 – – – – Gelinlikler Adet 100
6204.49.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.49.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Etekler ve pantolon etekler:
6204.51 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından
– – – Etekler :
6204.51.00.00.11 – – – – Yünden el yapımı olanlar Adet 100
6204.51.00.00.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Pantolon etekler :
6204.51.00.00.21 – – – – Yünden el yapımı olanlar Adet 100
6204.51.00.00.29 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.52 – – Pamuktan
– – – Etekler :
6204.52.00.00.12 – – – – Denimden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.13 – – – – Kadifeden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.18 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.52.00.00.22 – – – Pantolon etekler Adet 100
6204.53.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6204.59 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6204.59.10.00.00 – – – Suni liflerden Adet 100
6204.59.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
– Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar
ve şortlar:
6204.61 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6204.61.10.00.00 – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
6204.61.85.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.62 – – Pamuktan:
– – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.62.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
– – – – Diğerleri:
6204.62.31.00.00 – – – – – Denimden olanlar Adet 100
6204.62.33.00.00 – – – – – Atkı iplikli kadifeden olanlar Adet 100
6204.62.39.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.62.51.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.62.59.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.62.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.63 – – Sentetik liflerden:
– – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.63.11.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.63.18.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.63.31.00.00 – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.63.39.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.63.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6204.69 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Suni liflerden:
– – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar:
6204.69.11.00.00 – – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.69.18.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – – Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:
6204.69.31.00.00 – – – – – Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.69.39.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
6204.69.50.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
6204.69.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
62.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler:
6205.20 – Pamuktan
6205.20.00.00.12 – – Denimden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.13 – – Kadifeden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.18 – – Diğerleri Adet 100
6205.30.00.00.00 – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6205.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6205.90.10.00.00 – – Keten veya ramiden Adet 100
– – Diğerleri
6205.90.80.00.11 – – – İpek ve ipek döküntülerinden Adet 100
6205.90.80.00.12 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6205.90.80.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
62.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar:
6206.10 – İpekten veya ipek döküntülerinden
6206.10.00.00.11 – – Bluzlar Adet 100
6206.10.00.00.12 – – Gömlekler Adet 100
6206.10.00.00.13 – – Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.20 – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6206.20.00.00.11 – – Bluzlar Adet 100
6206.20.00.00.12 – – Gömlekler Adet 100
6206.20.00.00.13 – – Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.30 – Pamuktan
– – Bluzlar
6206.30.00.00.12 – – – Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.13 – – – Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
– – Gömlekler
6206.30.00.00.22 – – – Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.23 – – – Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.28 – – – Diğerleri Adet 100
6206.40 – Sentetik veya suni liflerden
6206.40.00.00.11 – – Bluzlar Adet 100
6206.40.00.00.12 – – Gömlekler Adet 100
6206.40.00.00.13 – – Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – Keten veya ramiden :
6206.90.10.00.12 – – – Bluzlar Adet 100
6206.90.10.00.13 – – – Gömlekler Adet 100
6206.90.10.00.14 – – – Gömlek-bluzlar Adet 100
– – Diğerleri
6206.90.90.00.11 – – – Bluzlar Adet 100
6206.90.90.00.12 – – – Gömlekler Adet 100
6206.90.90.00.13 – – – Gömlek-bluzlar Adet 100
62.07 Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar,
slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya:
– Külotlar ve slipler:
6207.11 – – Pamuktan
6207.11.00.00.11 – – – Uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.11.00.00.12 – – – Slipler Adet 100
6207.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6207.19.00.00.11 – – – Sentetik liflerden uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.19.00.00.12 – – – Sentetik liflerden slipler Adet 100
6207.19.00.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden uzun ve kısa külotlar Adet 100
6207.19.00.00.29 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden slipler Adet 100
– Gece gömlekleri ve pijamalar:
6207.21.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6207.22.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6207.29.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Diğerleri:
6207.91.00.00.00 – – Pamuktan 100
6207.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6207.99.10.00.00 – – – Sentetik veya suni liflerden 100
6207.99.90.00.00 – – – Diğerleri 100
62.08 Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar,
jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya:
– Kombinezonlar, jüp veya jüponlar:
6208.11.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6208.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Gecelikler ve pijamalar:
6208.21 – – Pamuktan
6208.21.00.00.11 – – – Gecelikler Adet 100
6208.21.00.00.12 – – – Pijamalar Adet 100
6208.22 – – Sentetik veya suni liflerden
6208.22.00.00.11 – – – Gecelikler Adet 100
6208.22.00.00.12 – – – Pijamalar Adet 100
6208.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6208.29.00.00.11 – – – Gecelikler Adet 100
6208.29.00.00.12 – – – Pijamalar Adet 100
– Diğerleri:
6208.91.00.00.00 – – Pamuktan 100
6208.92.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden 100
6208.99.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
62.09 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı:
6209.20 – Pamuktan
6209.20.00.00.11 – – Eldivenler 100
6209.20.00.00.12 – – Çoraplar 100
6209.20.00.00.19 – – Diğerleri 100
6209.30 – Sentetik liflerden
6209.30.00.00.11 – – Eldivenler 100
6209.30.00.00.12 – – Çoraplar 100
6209.30.00.00.19 – – Diğerleri 100
6209.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
– – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6209.90.10.00.11 – – – Eldivenler 100
6209.90.10.00.12 – – – Çoraplar 100
6209.90.10.00.19 – – – Diğerleri 100
– – Diğerleri
6209.90.90.00.11 – – – Eldivenler 100
6209.90.90.00.12 – – – Çoraplar 100
6209.90.90.00.19 – – – Diğerleri 100
62.10 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozisyonlarındaki
mensucattan hazır giyim eşyası:
6210.10 – 56.02 veya 56.03 Pozisyonlarındaki mensucattan:
– – 56.02 Pozisyonundaki mensucattan
6210.10.10.00.11 – – – Paltolar (manto) 100
6210.10.10.00.19 – – – Diğerleri 100
– – 56.03 Pozisyonundaki mensucattan:
6210.10.92.00.00 – – – Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık
uzun elbiseler 100
6210.10.98.00.00 – – – Diğerleri 100
6210.20 – 6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki
diğer giyim eşyası
6210.20.00.00.11 – – Paltolar Adet 100
6210.20.00.00.12 – – Yağmurluklar Adet 100
6210.20.00.00.13 – – Kabanlar Adet 100
6210.20.00.00.14 – – Kolsuz ceketler Adet 100
6210.20.00.00.15 – – Pelerinler Adet 100
6210.20.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6210.30 – 6202. 11 ila 6202.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki
diğer giyim eşyası
6210.30.00.00.11 – – Mantolar Adet 100
6210.30.00.00.12 – – Yağmurluklar Adet 100
6210.30.00.00.13 – – Kabanlar Adet 100
6210.30.00.00.14 – – Kolsuz ceketler Adet 100
6210.30.00.00.15 – – Pelerinler Adet 100
6210.30.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6210.40 – Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası
6210.40.00.00.11 – – Dalgıç elbisesi 100
6210.40.00.00.12 – – Radyasyona karşı koruyucu elbiseler 100
6210.40.00.00.19 – – Diğerleri 100
6210.50 – Kadınlar ve kız çocuklar için diğer giyim eşyası
6210.50.00.00.11 – – Dalgıç elbisesi 100
6210.50.00.00.12 – – Radyasyona karşı koruyucu elbiseler 100
6210.50.00.00.19 – – Diğerleri 100
62.11 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası:
– Yüzme kıyafetleri:
6211.11 – – Erkekler ve erkek çocuklar için
6211.11.00.00.11 – – – Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.11.00.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.12 – – Kadınlar ve kız çocuklar için
6211.12.00.00.11 – – – Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.12.00.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.20 – Kayak kıyafetleri
6211.20.00.00.11 – – Erkekler ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6211.20.00.00.12 – – Erkekler ve erkek çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.13 – – Erkekler ve erkek çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.19 – – Erkekler ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.20.00.00.21 – – Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6211.20.00.00.22 – – Kadınlar ve kız çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.23 – – Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.29 – – Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası:
6211.32 – – Pamuktan:
– – – Mesleki kıyafetler
6211.32.10.00.11 – – – – Önlükler 100
6211.32.10.00.12 – – – – Koruyucu elbiseler 100
6211.32.10.00.13 – – – – Yaka ve askılar 100
6211.32.10.00.19 – – – – Diğerleri 100
– – – Astarlı spor kıyafetleri :
6211.32.31.00.00 – – – – Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
– – – – Diğerleri :
6211.32.41.00.00 – – – – – Üst kısımlar Adet 100
6211.32.42.00.00 – – – – – Alt kısımlar Adet 100
6211.32.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6211.33 – – Sentetik veya suni liflerden:
– – – Mesleki kıyafetler
6211.33.10.00.11 – – – – Önlükler 100
6211.33.10.00.12 – – – – Koruyucu elbiseler 100
6211.33.10.00.13 – – – – Yaka ve askılar 100
6211.33.10.00.19 – – – – Diğerleri 100
– – – Astarlı spor kıyafetleri :
6211.33.31.00.00 – – – – Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
– – – – Diğerleri :
6211.33.41.00.00 – – – – – Üst kısımlar Adet 100
6211.33.42.00.00 – – – – – Alt kısımlar Adet 100
6211.33.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6211.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
– – – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6211.39.00.00.21 – – – – Mesleki kıyafetler 100
6211.39.00.00.29 – – – – Diğerleri 100
– – – Diğerleri
6211.39.00.00.31 – – – – Mesleki kıyafetler 100
6211.39.00.00.39 – – – – Diğerleri 100
– Kadınlar ve kız çocukIar için diğer giyim eşyası:
6211.42 – – Pamuktan:
6211.42.10.00.00 – – – Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetIer (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) 100
– – – Astarlı spor kıyafetleri :
6211.42.31.00.00 – – – – Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
– – – – Diğerleri :
6211.42.41.00.00 – – – – – Üst kısımlar Adet 100
6211.42.42.00.00 – – – – – Alt kısımlar Adet 100
6211.42.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6211.43 – – Sentetik veya suni liflerden:
6211.43.10.00.00 – – – Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) 100
– – – Astarlı spor kıyafetleri :
6211.43.31.00.00 – – – – Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
– – – – Diğerleri :
6211.43.41.00.00 – – – – – Üst kısımlar Adet 100
6211.43.42.00.00 – – – – – Alt kısımlar Adet 100
6211.43.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6211.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6211.49.00.00.11 – – – Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde
kullanılmaya mahsus olsun olmasın) 100
6211.49.00.00.19 – – – Diğerleri 100
62.12 Sütyenler, korseler, korse kemerler, pantolon askıları, çorap
bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar
(örülmüş veya kroşe olsun olmasın):
6212.10 – Sütyenler:
6212.10.10.00.00 – – Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler Adet 100
6212.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
6212.20.00.00.00 – Korseler ve korse pantolonlar Adet 100
6212.30.00.00.00 – Sütyenli korseler Adet 100
6212.90 – Diğerleri
6212.90.00.00.11 – – Kuşaklar 100
6212.90.00.00.19 – – Diğerleri 100
62.13 Mendiller:
6213.20 – Pamuktan
6213.20.00.00.11 – – El yapımı olanlar Adet 100
6213.20.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6213.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6213.90.00.10.00 – – Ketenden Adet 100
6213.90.00.90.00 – – Diğerleri Adet 100
62.14 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve
benzeri eşya:
6214.10 – İpekten veya ipek döküntülerinden
6214.10.00.00.11 – – El yapımı olanlar Adet 100
6214.10.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6214.20 – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6214.20.00.00.11 – – El yapımı olanlar Adet 100
6214.20.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6214.30 – Sentetik liflerden
6214.30.00.00.11 – – El yapımı olanlar Adet 100
6214.30.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6214.40 – Suni liflerden
6214.40.00.00.11 – – El yapımı olanlar Adet 100
6214.40.00.00.19 – – Diğerleri Adet 100
6214.90.00.00.00 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
62.15 Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar:
6215.10 – İpekten veya ipek döküntülerinden
– – Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.10.00.10.11 – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.10.00.10.19 – – – Diğerleri Adet 100
– – Diğerleri
6215.10.00.90.11 – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.10.00.90.19 – – – Diğerleri Adet 100
6215.20 – Sentetik ve suni liflerden
– – Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.20.00.10.11 – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.20.00.10.19 – – – Diğerleri Adet 100
– – Diğerleri
6215.20.00.90.11 – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.20.00.90.19 – – – Diğerleri Adet 100
6215.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
– – Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar
6215.90.00.10.11 – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.10.19 – – – Diğerleri Adet 100
– – Diğerleri
– – – Yünden veya ince hayvan kıllarından kravatlar
6215.90.00.90.11 – – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.19 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden kravatlar
6215.90.00.90.21 – – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.29 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Diğerleri
6215.90.00.90.31 – – – – El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.39 – – – – Diğerleri Adet 100
6216.00 Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler:
6216.00.00.00.11 – Yünden veya ince hayvan kıllarından Çift 100
6216.00.00.00.12 – Pamuktan Çift 100
6216.00.00.00.13 – Sentetik veya suni liflerden Çift 100
6216.00.00.00.14 – İpekten veya ipek döküntülerinden Çift 100
6216.00.00.00.19 – Diğerleri Çift 100
62.17 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya
giyim eşyası aksesuarının parçaları (62.12 pozisyonundakiler hariç)
6217.10 – Aksesuarlar
6217.10.00.00.11 – – El yapımı olanlar 100
6217.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
6217.90 – Parçalar
– – Mendiller için olanlar:
6217.90.00.11.00 – – – Keten ve pamuktan 100
6217.90.00.19.00 – – – Diğerleri 100
6217.90.00.90.00 – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu