Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 60)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
60.01 Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu
mensucat dahil) :
6001.10 – “Uzun tüylü ” mensucat
6001.10.00.00.11 – – Sentetik liflerden olanlar 100
6001.10.00.00.12 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar 100
6001.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
– Bukleli mensucat:
6001.21.00.00.00 – – Pamuktan 100
6001.22.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden 100
6001.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.29.00.00.11 – – – Yün veya ince hayvan kıllarından 100
– – – Diğerleri
6001.29.00.00.91 – – – – İpek ve ipek döküntülerinden 100
6001.29.00.00.99 – – – – Diğerleri 100
– Diğerleri:
6001.91.00.00.00 – – Pamuktan 100
6001.92.00.00.00 – – Sentetik ve suni liflerden 100
6001.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.99.00.00.11 – – – Yün veya ince hayvan kıllarından 100
– – – Diğerleri
6001.99.00.00.91 – – – -İpek ve ipek döküntülerinden 100
6001.99.00.00.99 – – – -Diğerleri 100
60.02 Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik
iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01
pozisyonundakiler hariç):
6002.40 – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat
kauçuk iplik içermeyenler
6002.40.00.00.11 – – Sentetik liflerden olanlar 100
6002.40.00.00.12 – – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar 100
6002.40.00.00.13 – – Diğerleri 100
6002.90.00.00.00 – Diğerleri 100
60.03 Eni 30cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02
Pozisyonundakiler hariç)
6003.10.00.00.00 – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6003.20.00.00.00 – Pamuktan 100
6003.30 – Sentetik liflerden:
6003.30.10.00.00 – – Raschel danteli 100
6003.30.90.00.00 – – Diğerleri 100
6003.40.00.00.00 – Suni liflerden 100
– Diğerleri
6003.90.00.00.11 – – İpek ve ipek döküntülerinden 100
6003.90.00.00.19 – – Diğerleri 100
60.04 Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik
iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01
Pozisyonundakiler hariç)
– Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren
fakat kauçuk iplik içermeyenler
6004.10.00.00.11 – – Sentetik liflerden olanlar 100
6004.10.00.00.12 – – Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar 100
6004.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
6004.90.00.00.00 – Diğerleri 100
60.05 Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):
– Pamuktan:
6005.21.00.00.00 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6005.22.00.00.00 – – Boyanmış 100
6005.23.00.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden 100
6005.24.00.00.00 – – Baskılı 100
– Sentetik liflerden:
6005.35.00.00.00 – – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar 100
6005.36.00.00.00 – – Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış 100
6005.37.00.00.00 – – Diğerleri, boyanmış 100
6005.38.00.00.00 – – Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden 100
6005.39.00.00.00 – – Diğerleri, baskılı 100
– Suni liflerden:
6005.41.00.00.00 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6005.42.00.00.00 – – Boyanmış 100
6005.43.00.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden 100
6005.44.00.00.00 – – Baskılı 100
6005.90 – Diğerleri
6005.90.10.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6005.90.90.00.00 – – Diğerleri 100
60.06 Diğer örme veya kroşe mensucat:
6006.10.00.00.00 – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
– Pamuktan:
6006.21.00.00.00 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6006.22.00.00.00 – – Boyanmış 100
6006.23.00.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden 100
6006.24.00.00.00 – – Baskılı 100
– Sentetik liflerden:
6006.31.00.00.00 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6006.32.00.00.00 – – Boyanmış 100
6006.33.00.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden 100
6006.34.00.00.00 – – Baskılı 100
– Suni liflerden:
6006.41.00.00.00 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6006.42.00.00.00 – – Boyanmış 100
6006.43.00.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden 100
6006.44.00.00.00 – – Baskılı 100
6006.90.00.00.00 – Diğerleri 100
Başa dön tuşu