Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 57)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
57.01 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli madde-
lerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde
olsun olmasın):
5701.10 – Yünden veya ince hayvan kıllarından:
– – Toplam ağırlık itibariyle % 10’dan fazla ipek veya ipek döküntüsü
içerenler (buret hariç)
– – – El yapımı olanlar
5701.10.10.00.12 – – – – Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar m2 100
5701.10.10.00.13 – – – – Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar m2 100
5701.10.10.00.19 – – – Diğerleri m2 100
– – Diğerleri:
– – – El yapımı olanlar
5701.10.90.00.11 – – – – Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar m2 100
5701.10.90.00.12 – – – – Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar m2 100
5701.10.90.00.13 – – – – Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar m2 100
5701.10.90.00.14 – – – – Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar m2 100
5701.10.90.00.90 – – – Diğerleri m2 100
5701.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – İpekten, ipek döküntüsünden (buret hariç), sentetik liflerden,
56.05 pozisyonundaki ipliklerden veya metal iplik içeren dokumaya
elverişli maddelerden:
– – – Tabii ipekten olanlar :
– – – – El yapımı olanlar
5701.90.10.00.12 – – – – – Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar m2 100
5701.90.10.00.13 – – – – – Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar m2 100
5701.90.10.00.19 – – – – Diğerleri m2 100
– – – Suni ipekten olanlar :
5701.90.10.00.21 – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.10.00.29 – – – – Diğerleri m2 100
– – – Sentetik liflerden olanlar :
5701.90.10.00.31 – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.10.00.39 – – – – Diğerleri m2 100
– – – Diğerleri :
5701.90.10.00.41 – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.10.00.49 – – – – Diğerleri m2 100
– – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden olanlar
5701.90.90.10.11 – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.90.10.19 – – – – Diğerleri m2 100
– – – Diğerleri:
– – – – Suni liflerden olanlar
5701.90.90.90.11 – – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.90.90.19 – – – – – Diğerleri m2 100
– – – – Diğerleri
5701.90.90.90.21 – – – – – El yapımı olanlar m2 100
5701.90.90.90.29 – – – – – Diğerleri m2 100
57.02 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer
kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun
olmasın) (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer
döşemeleri dahil):
5702.10 – Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer
döşemeleri
5702.10.00.10.00 – – Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler m2 100
– – Diğerleri
5702.10.00.90.11 – – – Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler m2 100
5702.10.00.90.19 – – – Diğerleri m2 100
5702.20.00.00.00 – Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları m2 100
– Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olmayanlar):
– – Yünden veya ince hayvan kıllarından :
5702.31.10.00.00 – – – Aksminster halıları m2 100
5702.31.80.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5702.32.00.00.00 – – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden m2 100
5702.39 – – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
5702.39.00.00.11 – – – Pamuktan m2 100
– – – Diğerleri
5702.39.00.00.91 – – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli
liflerinden olanlar m2 100
5702.39.00.00.92 – – – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar m2 100
5702.39.00.00.99 – – – – Diğerleri m2 100
– Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olanlar):
5702.41 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından
5702.41.10.00.00 – – – Aksminster halıları m2 100
5702.41.90.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5702.42.00.00.00 – – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden m2 100
5702.49 – – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
– – – Jütten ve koko liflerinden paspaslar
5702.49.00.10.11 – – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş-
li liflerinden olanlar m2 100
5702.49.00.10.12 – – – – Koko liflerinden paspaslar m2 100
– – – Diğerleri
5702.49.00.90.11 – – – – Pamuktan m2 100
5702.49.00.90.12 – – – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar m2 100
5702.49.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 100
5702.50 – Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar):
5702.50.10.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından m2 100
– – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden:
5702.50.31.00.00 – – – Polipropilenden olanlar m2 100
5702.50.39.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5702.50.90.00.00 – – Diğer dokumaya elverişli maddelerden m2 100
– Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olanlar):
5702.91.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından m2 100
– – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
5702.92.10.00.00 – – – Polipropilenden olanlar m2 100
5702.92.90.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5702.99 – – Diğer dokumaya elverişli maddelerden
5702.99.00.00.11 – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş-
li liflerinden olanlar m2 100
5702.99.00.00.12 – – – Pamuktan olanlar m2 100
5702.99.00.00.13 – – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar m2 100
5702.99.00.00.19 – – – Diğerleri m2 100
57.03 Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları
(tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
5703.10.00.00.00 – Yünden veya ince hayvan kıllarından m2 100
5703.20 – Naylon veya diğer poliamidlerden:
– – Baskılı:
5703.20.12.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) m2 100
5703.20.18.00.00 – – – Diğerleri m2 100
– – Diğerleri :
5703.20.92.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) m2 100
5703.20.98.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5703.30 – Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden:
– – Polipropilenden:
5703.30.12.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) m2 100
5703.30.18.00.00 – – – Diğerleri m2 100
– – Diğerleri:
5703.30.82.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) m2 100
5703.30.88.00.00 – – – Diğerleri m2 100
5703.90 – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
5703.90.20.00.00 – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) m2 100
5703.90.80.00.00 – – Diğerleri m2 100
57.04 Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer
kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun
olmasın) :
5704.10.00.00.00 – Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler) m2 50
5704.20.00.00.00 – Karolar (yüzeyi 0,3 m2’yi geçen fakat 1 m2’yi geçmeyenler) m2 50
5704.90 – Diğerleri
5704.90.00.00.11 – – El yapımı olanlar m2 50
5704.90.00.00.19 – – Diğerleri m2 50
5705.00 Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer
kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
5705.00.30.00.00 – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden m2 100
5705.00.80.00.00 – Diğer dokumaya elverişli maddelerden m2 100
Başa dön tuşu