Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 54)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak
satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5401.10 – Sentetik filamentlerden olanlar:
– – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
– – – Kor (core) iplik:
– – – – Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :
5401.10.12.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.12.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90
– – – – Diğerleri :
5401.10.14.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.14.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90
– – – Diğerleri :
– – – – Tekstüre iplik :
5401.10.16.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.16.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90
– – – – Diğerleri :
5401.10.18.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
5401.10.18.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90
5401.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
5401.20 – Suni filamentlerden olanlar:
– – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.20.10.10.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği 50
5401.20.10.10.12 – – – – Asetat ipeği ipliği 50
5401.20.10.10.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 50
5401.20.10.10.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
5401.20.10.20.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği 90
5401.20.10.20.12 – – – – Asetat ipeği ipliği 90
5401.20.10.20.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 90
5401.20.10.20.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler 90
5401.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
54.02 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak
satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono
filamentler dahil) :
– Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler,
tekstüre edilmiş olsun olmasın:
5402.11 – – Aramidlerden olanlar:
5402.11.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler 50
– – – 67 desiteksi geçenler:
5402.11.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi
en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki
katta 2 kg.müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
5402.11.00.29.00 – – – – Diğerleri 90
5402.19 – – Diğerleri:
5402.19.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler 50
– – – 67 desiteksi geçenler :
5402.19.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az
iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.
müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
– – – – Diğerleri:
5402.19.00.29.11 – – – – – 660 desitekse (dahil) kadar olanlar 90
5402.19.00.29.12 – – – – – 660 desiteksten yukarı olanlar 90
5402.20 – Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
5402.20.00.10.00 – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
– – 67 Desiteksi geçenler :
5402.20.00.21.00 – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az
iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.
müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
– – – Diğerleri
5402.20.00.29.11 – – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 90
5402.20.00.29.12 – – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar 90
– Tekstüre iplik:
5402.31 – – Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi
geçmeyenler):
5402.31.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.31.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.32.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50
teksi geçenler) 90
5402.33 – – Poliesterlerden:
5402.33.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.33.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.34 – – Polipropilenden:
5402.34.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.34.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.39 – – Diğerleri:
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.39.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.39.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.39.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – 6,7 Teksi geçenler
5402.39.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.39.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.39.00.20.19 – – – – Diğerleri 90
– Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur
bükülmüş):
5402.44 – – Elastomerlerden:
5402.44.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.44.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.45 – – Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:
5402.45.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.45.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.46 – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):
5402.46.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.46.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.47 – – Diğerleri, poliesterlerden:
5402.47.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.47.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.48 – – Diğerleri, polipropilenden:
5402.48.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.48.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.49 – – Diğerleri:
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.49.00.10.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar 50
5402.49.00.10.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-
rinden olanlar 50
5402.49.00.10.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil
alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 50
5402.49.00.10.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 50
5402.49.00.10.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,
ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,
fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az deevamlı
filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren
tek kat sentetik filament iplikler 50
5402.49.00.10.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165
veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 50
5402.49.00.10.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik
filament iplikler 50
5402.49.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – 6,7 Teksi geçenler
5402.49.00.20.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar 90
5402.49.00.20.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-
rinden olanlar 90
5402.49.00.20.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil
alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 90
5402.49.00.20.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 90
5402.49.00.20.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,
ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,
fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az devamlı
filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren
tek kat sentetik filament iplikler 90
5402.49.00.20.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165
veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 90
5402.49.00.20.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik
filament iplikler 90
5402.49.00.20.19 – – – – Diğerleri 90
– Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:
5402.51 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.51.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.51.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.52 – – Poliesterlerden:
5402.52.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.52.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.53 – – Polipropilenden:
5402.53.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.53.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.59 – – Diğerleri:
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.59.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.59.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.59.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – 6,7 Teksi geçenler
5402.59.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.59.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.59.00.20.19 – – – – Diğerleri 90
– Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:
5402.61 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.61.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.61.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.62 – – Poliesterlerden:
5402.62.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.62.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.63 – – Polipropilenden:
5402.63.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50
5402.63.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90
5402.69 – – Diğerleri :
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.69.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.69.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50
5402.69.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – 6,7 Teksi geçenler
5402.69.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.69.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90
5402.69.00.20.19 – – – – Diğerleri 90
54.03 Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak
hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):
5403.10 – Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :
5403.10.00.10.00 – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50
– – 67 Desiteksi geçenler
5403.10.00.20.11 – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 90
5403.10.00.20.12 – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar 90
– Tek kat diğer iplikler:
5403.31 – – Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur
bükülmüş):
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.31.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.31.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.31.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.31.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.31.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.31.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
5403.32 – – Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.32.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.32.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.32.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.32.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.32.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.32.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
5403.33 – – Selüloz asetattan:
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.33.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.33.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.33.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.33.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.33.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.33.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
5403.39 – – Diğerleri :
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.39.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.39.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.39.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.39.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.39.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.39.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
– Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kabIe) diğer iplikler:
5403.41 – – Viskoz ipeğinden :
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.41.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.41.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.41.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.41.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.41.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.41.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
5403.42 – – Selüloz asetattan :
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.42.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.42.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
5403.42.00.10.29 – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.42.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.42.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
5403.42.00.20.29 – – – – Diğerleri 90
5403.49 – – Diğerleri :
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.49.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.49.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
5403.49.00.10.21 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50
5403.49.00.10.29 – – – – – Diğerleri 50
– – – 67 Desiteksi geçenler
– – – – Tekstüre iplik
5403.49.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.49.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90
– – – – Diğerleri
5403.49.00.20.21 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90
5403.49.00.20.29 – – – – – Diğerleri 90
54.04 Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine
kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi)
(görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik
maddelerden):
– Monofilamentler:
5404.11.00.00.00 – – Elastomerlerden 50
5404.12.00.00.00 – – Diğerleri, polipropilenden 50
5404.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
5404.90 – Diğerleri
5404.90.10.00.00 – – Polipropilenden 50
5404.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
5405.00 Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti
1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü –
nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler –
den)
5405.00.00.00.11 – Monofilamentler 50
5405.00.00.00.19 – Diğerleri 50
54.06 Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende
olarak satılacak hale getirilmiş) :
5406.00.00.10.00 – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,
büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip
katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15
5406.00.00.90.00 – Diğerleri 100
54.07 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo-
nundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
5407.10 – Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen
yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat:
5407.10.00.10.00 – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – Diğerleri
5407.10.00.90.11 – – – Paraşütlük mensucat m2 150
5407.10.00.90.12 – – – Çadırlık mensucat m2 150
5407.10.00.90.19 – – – Diğerleri m2 150
5407.20 – Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat:
– – Polietilen veya polipropilenden olanlar:
– – – Genişliği 3 m.den az olanlar :
5407.20.11.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.11.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Genişliği 3 m. veya daha fazla olanlar :
5407.20.19.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.19.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – Diğerleri :
5407.20.90.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.90.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5407.30 – XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat
5407.30.00.10.00 – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5407.30.00.90.00 – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):
5407.41 – – Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.41.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.41.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.41.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.41.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.41.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.42 – – Boyanmış:
5407.42.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.42.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.42.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.42.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.42.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.43 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.43.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.43.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.43.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.43.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.43.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.44 – – Baskılı:
5407.44.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.44.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.44.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.44.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler):
5407.51 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.51.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.51.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.51.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.51.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.51.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.52 – – Boyanmış:
5407.52.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.52.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.52.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.52.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.52.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.53 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.53.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.53.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.53.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.53.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.53.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.54 – – Baskılı:
5407.54.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.54.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.54.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.54.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler):
5407.61 – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş
poliester filamentleri içerenler:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.61.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.61.10.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.10.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.61.10.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.61.10.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Boyanmış:
5407.61.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.61.30.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.30.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.61.30.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.61.30.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.61.50.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.61.50.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.50.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.61.50.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.61.50.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı :
5407.61.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.61.90.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.90.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.61.90.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
5407.69 – – Diğerleri:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.69.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.69.10.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.69.10.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.69.10.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.69.10.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri .
5407.69.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5407.69.90.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.69.90.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.69.90.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler):
5407.71 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.71.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.71.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.71.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.71.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.71.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.72 – – Boyanmış:
5407.72.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.72.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.72.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.72.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.72.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.73 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.73.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.73.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.73.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.73.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.73.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.74 – – Baskılı:
5407.74.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.74.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.74.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.74.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):
5407.81 – – Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.81.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.81.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.81.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.81.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.81.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.82 – – Boyanmış:
5407.82.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.82.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.82.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.82.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.82.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.83 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.83.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.83.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.83.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.83.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.83.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.84 – – Baskılı:
5407.84.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.84.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.84.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.84.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat:
5407.91 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.91.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.91.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.91.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.91.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.91.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.92 – – Boyanmış:
5407.92.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.92.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.92.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.92.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.92.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.93 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5407.93.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.93.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.93.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.93.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5407.93.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5407.94 – – Baskılı:
5407.94.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5407.94.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5407.94.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5407.94.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
54.08 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki
maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
5408.10 – Viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokun –
muş mensucat
5408.10.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli mad-
delerden olanlar) m2 50
– – Diğerleri
5408.10.00.90.11 – – – Paraşütlük mensucat m2 150
5408.10.00.90.12 – – – Çadırlık mensucat m2 150
5408.10.00.90.19 – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler):
5408.21 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5408.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.21.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.21.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.21.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.21.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5408.22 – – Boyanmış:
– – – Genişliği 135 cm. yi geçen fakat 155 cm. yi geçmeyen, bez ayağı,
dimi, kırık dimi veya saten dokunmuş olanlar:
5408.22.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5408.22.10.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.22.10.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.22.10.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.22.10.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5408.22.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – – Diğerleri
5408.22.90.90.11 – – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.12 – – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.13 – – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.22.90.90.19 – – – – – Diğerleri m2 150
5408.23 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5408.23.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri :
5408.23.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.23.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.23.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.23.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5408.24 – – Baskılı:
5408.24.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.24.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.24.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.24.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat:
5408.31 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5408.31.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.31.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.31.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.31.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.31.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5408.32 – – Boyanmış:
5408.32.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.32.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.32.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.32.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.32.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5408.33 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5408.33.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.33.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.33.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.33.00.90.13 – – – – Astarlık mensucat m2 150
5408.33.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
5408.34 – – Baskılı:
5408.34.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
– – – Diğerleri
5408.34.00.90.11 – – – – Döşemelik mensucat m2 150
5408.34.00.90.12 – – – – Perdelik mensucat m2 150
5408.34.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 150
Başa dön tuşu