Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 53)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
53.01 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten
kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen
döküntü dahil) :
5301.10.00.00.00 – Keten (ham veya suda ıslatılmış) 20
– Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde
işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş):
5301.21.00.00.00 – – Kırılmış veya kabukları çıkarılmış 20
5301.29.00.00.00 – – Diğerleri 20
5301.30 – Keten kıtık ve döküntüleri:
5301.30.00.00.11 – – Kıtıklar 20
– – Keten döküntüleri:
5301.30.00.00.21 – – – Ditme suretiyle elde edilenler 20
5301.30.00.00.29 – – – Diğerleri 20
53.02 Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik
haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
5302.10.00.00.00 – Kendir (ham veya suda ıslatılmış) 25
5302.90 – Diğerleri :
5302.90.00.00.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 25
5302.90.00.00.19 – – Diğerleri 25
53.03 Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri
(keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik
haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
5303.10.00.00.00 – Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri
(ham veya suda ıslatılmış) 5
5303.90 – Diğerleri
5303.90.00.00.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 5
5303.90.00.00.19 – – Diğerleri 5
[53.04]
53.05 Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee),
rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat
iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer
döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen
döküntüler dahil):
– Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham):
5305.00.00.10.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 15
5305.00.00.10.19 – – Diğerleri 15
– Hindistan cevizinden (koko):
5305.00.00.20.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 15
5305.00.00.20.19 – – Diğerleri 15
– Abakadan:
5305.00.00.30.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 15
5305.00.00.30.19 – – Diğerleri 15
– Diğerleri:
– – Ramiden:
5305.00.00.91.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 20
5305.00.00.91.19 – – – Diğerleri 20
– – Diğerleri :
5305.00.00.99.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 15
5305.00.00.99.19 – – – Diğerleri 15
53.06 Keten iplikleri:
5306.10 – Tek kat iplikler:
– – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5306.10.10.00.00 – – – 833,3 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 12 ‘yi
geçmeyenler) 40
5306.10.30.00.00 – – – 833,3 Desiteksten az fakat 277,8 desiteksten az olmayanlar
(metrik numarası 12 ‘yi geçen fakat 36 ‘yı geçmeyenler) 40
5306.10.50.00.00 – – – 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36’yı geçenler) 40
5306.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 50
5306.20 – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:
5306.20.10.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 40
5306.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 50
53.07 53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının doku-
maya elverişli liflerinden iplikler:
5307.10.00.00.00 – Tek kat iplikler 40
5307.20.00.00.00 – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 40
53.08 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:
5308.10.00.00.00 – Hindistan cevizi ipliği (koko) 20
5308.20 – Kendir ipliği:
5308.20.10.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 50
5308.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 50
5308.90 – Diğerleri:
– – Rami iplikleri:
5308.90.12.00.00 – – – 277,8 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 36’yı
geçmeyenler) 40
5308.90.19.00.00 – – – 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36 ‘yı geçenler) 40
5308.90.50.00.00 – – Kağıt iplikleri 70
5308.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
53.09 Ketenden dokunmuş mensucat:
– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler:
5309.11 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
– – – Ağartılmamış:
5309.11.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5309.11.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 70
– – – Ağartılmış :
5309.11.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5309.11.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 70
5309.19 – – Diğerleri:
– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar)
5309.19.00.10.11 – – – – Boyanmış olanlar m2 50
5309.19.00.10.12 – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar m2 50
5309.19.00.10.19 – – – – Diğerleri m2 50
– – – Diğerleri
5309.19.00.90.11 – – – – Boyanmış olanlar m2 70
5309.19.00.90.12 – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar m2 70
5309.19.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 70
– Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler:
5309.21 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5309.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5309.21.00.90.00 – – – Diğerleri m2 70
5309.29 – – Diğerleri:
– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar)
5309.29.00.10.11 – – – – Boyanmış olanlar m2 50
5309.29.00.10.12 – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar m2 50
5309.29.00.10.19 – – – – Diğerleri m2 50
– – – Diğerleri
5309.29.00.90.11 – – – – Boyanmış olanlar m2 70
5309.29.00.90.12 – – – – Farklı renkteki ipliklerden olanlar m2 70
5309.29.00.90.19 – – – – Diğerleri m2 70
53.10 53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının
dokumaya elverişli liflerinden dokunmuş mensucat:
5310.10 – Ağartılmamış:
– – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler:
5310.10.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5310.10.10.90.00 – – – Diğerleri m2 50
– – Genişliği 150 cm.yi geçenler:
– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar)
5310.10.90.10.11 – – – – Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler m2 50
5310.10.90.10.19 – – – – Diğerleri m2 50
– – – Diğerleri
5310.10.90.90.11 – – – – Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler m2 50
5310.10.90.90.19 – – – – Diğerleri m2 50
5310.90 – Diğerleri
– – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar)
5310.90.00.10.11 – – – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler m2 50
5310.90.00.10.19 – – – Diğerleri m2 50
– – Diğerleri
5310.90.00.90.11 – – – Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler m2 50
5310.90.00.90.19 – – – Diğerleri m2 50
5311.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;
kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:
– Ramiden dokunmuş mensucat:
5311.00.10.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5311.00.10.90.00 – – Diğerleri m2 70
– Diğerleri
– – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:
– – – Kendirden mensucat:
5311.00.90.10.00 – – – – Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi m2 40
– – – – Diğerleri:
5311.00.90.21.00 – – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5311.00.90.29.00 – – – – – Diğerleri m2 40
– – – Diğerleri:
5311.00.90.31.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5311.00.90.39.00 – – – – Diğerleri m2 40
– – Kağıt ipliğinden mensucat:
5311.00.90.41.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5311.00.90.49.00 – – – Diğerleri m2 80
Başa dön tuşu