Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 50)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
5001.00.00.00.00 Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları 30
5002.00.00.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) 30
50.03 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
5003.00.00.00.18 – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5003.00.00.00.29 – Diğer döküntüler 30
5004.00 İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç)
(perakende satılacak hale getirilmemiş) :
– Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5004.00.10.00.11 – – Tamamen ipekten olanlar 40
5004.00.10.00.19 – – Diğerleri 40
– Diğerleri
5004.00.90.00.11 – – Tamamen ipekten olanlar 40
5004.00.90.00.19 – – Diğerleri 40
5005.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak
hale getirilmemiş) :
– Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5005.00.10.00.11 – – Tamamen ipekten olanlar 60
5005.00.10.00.19 – – Diğerleri 60
– Diğerleri
5005.00.90.00.11 – – Tamamen ipekten olanlar 60
5005.00.90.00.19 – – Diğerleri 60
5006.00 İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen bükülmüş iplikler (peraken-
de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden
elde edilen) :
– İpek ipliği
5006.00.10.00.11 – – Saf ipek ipliği 65
5006.00.10.00.19 – – Diğerleri 65
– Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :
5006.00.90.10.00 – – Misina 50
– – Diğerleri
5006.00.90.90.11 – – – Şap ipliği 65
5006.00.90.90.12 – – – Buret ipliği 65
50.07 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat:
5007.10 – Buretten mensucat
5007.10.00.00.11 – – El tezgahlarında dokunanlar m2 150
5007.10.00.00.19 – – Diğerleri m2 150
5007.20 – Diğer mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ipek
veya ipek döküntüsü içerenler) (buret hariç) :
– – Krepler :
5007.20.11.00.00 – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.20.19.00.00 – – – Diğerleri m2 150
– – Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri
diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri
veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :
5007.20.21.00.00 – – – Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden
daha ileri bir işlem görmemiş) m2 150
– – – Diğerleri :
5007.20.31.00.00 – – – – Bez ayağı (düz dokunmuş) m2 150
5007.20.39.00.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – Diğerleri :
5007.20.41.00.00 – – – Seyrek dokunmuş m2 150
– – – Diğerleri:
5007.20.51.00.00 – – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.20.59.00.00 – – – – Boyanmış m2 150
– – – – Farklı renkteki ipliklerden:
5007.20.61.00.00 – – – – – Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler m2 150
5007.20.69.00.00 – – – – – Diğerleri m2 150
5007.20.71.00.00 – – – – Baskılı m2 150
5007.90 – Diğer mensucat :
5007.90.10.00.00 – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.90.30.00.00 – – Boyanmış m2 150
5007.90.50.00.00 – – Farklı renkteki ipliklerden m2 150
5007.90.90.00.00 – – Baskılı m2 150
Başa dön tuşu