Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 44)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
44.01 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halin-
de veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde
ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket,
topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):
– Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri
halinde veya benzeri şekillerde):
4401.11.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlar 30
4401.12.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlar 30
– İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç:
4401.21.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlar 30
4401.22.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlar 30
– Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak
veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş):
4401.31.00.00.00 – – Odun pelleti 15
4401.39.00.00.00 – – Diğerleri 15
4401.40 – Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (aglomere edilmemiş):
4401.40.10.00.00 – – Testere talaşı 15
4401.40.90.00.00 – – Diğerleri 15
44.02 Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından
yapılan kömürler dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
4402.10.00.00.00 – Bambudan olanlar 15
4402.90.00.00.00 – Diğerleri 15
44.03 Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek-
linde kabaca yontulmuş olsun olmasın):
– Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş:
4403.11 – – İğne yapraklı ağaçlar:
– – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
4403.11.00.11.00 – – – – Sedir m3 20
4403.11.00.13.00 – – – – Ülkede yetişmeyen ağaçlar m3 30
– – – – Diğerleri
4403.11.00.19.11 – – – – – Çam m3 30
4403.11.00.19.12 – – – – – Ladin m3 30
4403.11.00.19.13 – – – – – Göknar m3 30
4403.11.00.19.19 – – – – – Diğerleri m3 30
– – – Diğerleri:
4403.11.00.92.00 – – – – Maden direkleri m3 15
4403.11.00.99.00 – – – – Diğerleri m3 15
4403.12 – – Geniş yapraklı ağaçlar:
4403.12.00.10.00 – – – Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin m3 30
4403.12.00.20.00 – – – Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen
diğer ağaçlar m3 25
4403.12.00.90.00 – – – Diğerleri m3 15
– Diğerleri (iğne yapraklı):
4403.21 – – Çam (Pinus spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.21.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15
4403.21.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15
4403.22.00.00.00 – – Çam (Pinus spp.), diğerleri m3 15
4403.23 – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), herhangi bir enine kesiti
15 cm veya daha fazla olanlar
4403.23.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15
4403.23.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15
4403.24.00.00.00 – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleri m3 15
4403.25 – – Diğerleri, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.25.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15
4403.25.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15
4403.26 – – Diğerleri:
– – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş:
4403.26.00.11.00 – – – – Sedir m3 20
– – – – Diğerleri:
4403.26.00.19.19 – – – – – Diğer iğne yapraklı ağaçlar m3 15
4403.26.00.30.00 – – – – – Ülkede yetişmeyen ağaçlar m3 25
– – – Diğerleri:
4403.26.00.90.11 – – – – Sedir m3 15
4403.26.00.90.19 – – – – Diğer iğne yapraklı ağaçlar m3 15
– Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar:
4403.41 – – Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau:
4403.41.00.10.00 – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.41.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
4403.49 – – Diğerleri:
– – – Sapelli, Afrika maunu ve İroko:
4403.49.10.10.00 – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.10.20.00 – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
– – – Okoume ve sipo:
4403.49.35.10.00 – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.35.20.00 – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
– – – Diğerleri:
– – – – Virola, maun (Swietenia spp.), İmbula, Balsa, Rio Pelesenki, Para
pelesenki ve Rose pelesenki:
4403.49.85.10.00 – – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.85.20.00 – – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
– – – – Diğerleri:
4403.49.85.30.00 – – – – – Yuvarlak diğer ağaçlar m3 25
4403.49.85.40.00 – – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar m3 30
– Diğerleri:
4403.91 – – Meşe (Quercus spp.):
4403.91.00.10.00 – – – Yuvarlak meşe m3 15
4403.91.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe m3 30
4403.93 – – Kayın (Fagus spp.) herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.93.00.10.00 – – – Yuvarlak kayın m3 15
4403.93.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın m3 30
4403.94 – – Kayın (Fagus spp.), diğerleri
4403.94.00.10.00 – – – Yuvarlak kayın m3 15
4403.94.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın m3 30
4403.95 – – Huş Ağacı (Betula spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.95.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15
4403.95.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15
4403.96 – – Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri
4403.96.00.10.00 – – – Yuvarlak huş ağacı m3 15
4403.96.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı m3 30
4403.97 – – Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)
4403.97.00.10.00 – – – Yuvarlak kavak m3 15
4403.97.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak m3 30
4403.98 – – Okaliptüs (Eucalyptus spp.)
4403.98.00.10.00 – – – Yuvarlak okaliptus m3 15
4403.98.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus m3 30
4403.99 – – Diğerleri:
4403.99.00.10.00 – – – Kağıtlık odun m3 5
4403.99.00.30.00 – – – Maden direkleri m3 15
4403.99.00.50.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar m3 30
4403.99.00.90.00 – – – Diğerleri m3 15
44.04 Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunla –
masına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston,
şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap
çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş
veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde
ağaçlar :
4404.10.00.00.00 – İğne yapraklılar 30
4404.20.00.00.00 – Geniş yapraklılar 30
4405.00 Ağaç yünü; ağaç unu
4405.00.00.00.11 – Ağaç yünü 20
4405.00.00.00.12 – Ağaç unu 20
44.06 Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri:
– Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)
4406.11.00.00.00 – – İğne yapraklılar m3 20
4406.12.00.00.00 – – Geniş yapraklılar m3 20
– Diğerleri
4406.91.00.00.00 – – İğne yapraklılar m3 20
4406.92.00.00.00 – – Geniş yapraklılar m3 20
44.07 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş
veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun
olmasın):
– İğne yapraklı ağaçlar:
4407.11 – – Çam (Pinus spp.)
4407.11.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.11.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
– – – Diğerleri
4407.11.90.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.11.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.12 – – Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.):
4407.12.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.12.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
– – – Diğerleri
4407.12.90.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.12.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.19 – – Diğerleri:
4407.19.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.19.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
– – – Diğerleri:
4407.19.90.10.00 – – – – Sedir ağacı m3 25
4407.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
– Tropikal ağaçlardan olanlar:
4407.21 – – Maun (Swietenia spp.):
– – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
4407.21.10.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.21.10.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
– – – Diğerleri:
4407.21.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.21.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.22 – – Virola, İmbua ve Balsa:
– – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
4407.22.10.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.22.10.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
– – – Diğerleri:
4407.22.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.22.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.25 – – Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:
4407.25.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
– – – – Rendelenmiş olanlar:
4407.25.30.10.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.25.30.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40
4407.25.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.25.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.26 – – Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti
ve Alan:
4407.26.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
– – – – Rendelenmiş olanlar:
4407.26.30.10.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.26.30.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40
4407.26.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.26.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.27 – – Sapelli:
4407.27.10.00.00 – – – Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
– – – – Rendelenmiş olanlar:
4407.27.91.21.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.27.91.29.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – Diğerleri:
4407.27.99.31.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.27.99.39.00 – – – – – Diğerleri m3 40
4407.28 – – İroko:
4407.28.10.00.00 – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
– – – – Rendelenmiş olanlar:
4407.28.91.21.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.28.91.29.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – Diğerleri:
4407.28.99.31.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.28.99.39.00 – – – – – Diğerleri m3 40
4407.29 – – Diğerleri:
– – – Abura, Afrika maunu, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong,
kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré,
mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao,Guatemala pelesenki, Para pelesenki, Rio pelesenki,
rose pelesenki, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola:
– – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın)
4407.29.15.10.00 – – – – – Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki m3 40
4407.29.15.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – Diğerleri:
4407.29.20.00.00 – – – – – Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki, rendelenmiş m3 40
– – – – – Diğerleri :
4407.29.83.00.00 – – – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.29.85.00.00 – – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.29.95.00.00 – – – – – – Diğerleri m3 40
– – – Diğer tropik ağaçlar
4407.29.96.00.00 – – – – Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – – Diğerleri
4407.29.97.00.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.29.98.00.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– Diğerleri:
4407.91 – – Meşeden (Quercus spp.):
– – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın)
4407.91.15.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.91.15.90.00 – – – – Diğerleri m3 40
– – – Diğerleri :
– – – – Rendelenmiş olanlar:
– – – – – Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit
ve süpürgelikler:
4407.91.31.10.00 – – – – – – Şerit ve süpürgelikler m2 40
4407.91.31.20.00 – – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m2 30
4407.91.39.00.00 – – – – – Diğerleri m3 40
4407.91.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.92 – – Kayından (Fagus spp.):
4407.92.00.10.00 – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
– – – Diğerleri
4407.92.00.90.11 – – – – Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
4407.92.00.90.19 – – – – Diğerleri m3 40
4407.93 – – Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar:
4407.93.10.00.00 – – – Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.93.91.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.93.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.94 – – Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar:
4407.94.10.00.00 – – – Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.94.91.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.94.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.95 – – Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar:
4407.95.10.00.00 – – – Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.95.91.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.95.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.96 – – Huş ağacı (Betula spp.)
4407.96.10.00.00 – – – Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.96.91.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.96.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.97 – – Kavak ve titrek kavak (Populus spp.)
4407.97.10.00.00 – – – Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.97.91.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.97.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.99 – – Diğerleri:
4407.99.27.00.00 – – – Rendelenmiş; Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4407.99.40.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
– – – – Diğerleri:
– – – – – Kavak
4407.99.90.10.11 – – – – – – Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
4407.99.90.10.19 – – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – – Diğerleri:
4407.99.90.90.21 – – – – – – Şimşir m3 25
4407.99.90.90.22 – – – – – – Ihlamur m3 25
4407.99.90.90.24 – – – – – – Zeytin m3 25
4407.99.90.90.25 – – – – – – Ceviz m3 25
4407.99.90.90.26 – – – – – – Gürgen m3 40
4407.99.90.90.29 – – – – – – Diğerleri m3 40
44.08 Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için
(lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil),
kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer
ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli
veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
4408.10 – İğne yapraklı ağaçlar:
– – Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın) :
4408.10.15.10.00 – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.10.15.20.00 – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.10.15.90.00 – – – Diğerleri m3 40
– – Diğerleri:
4408.10.91.00.00 – – – Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
– – – Diğerleri :
4408.10.98.00.11 – – – – Kalınlığı 1 mm. olanlar m3 40
4408.10.98.00.12 – – – – Kalınlığı 1 mm.den az olanlar m3 40
4408.10.98.00.13 – – – – Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar m3 40
4408.10.98.00.14 – – – – Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar m3 40
– Tropik ağaçlardan olanlar:
4408.31 – – Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau :
4408.31.11.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış
olsun olmasın) m3 40
– – – Diğerleri:
4408.31.21.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.31.25.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.31.30.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4408.39 – – Diğerleri:
– – – Beyaz Laun, sipo, limba, okoume, obeche Afrika maunu, sapelli, vi-
rola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose
pelesenki:
– – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya
zımparalanmış olsun olmasın):
4408.39.15.10.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.39.15.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – Diğerleri:
4408.39.21.00.00 – – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.39.30.00.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – Diğerleri:
– – – – Rendelenmiş; zımparalanmış;uç uca eklenmiş olanlar
(rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)
4408.39.55.10.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.39.55.20.00 – – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.39.55.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40
– – – – Diğerleri:
4408.39.70.00.00 – – – – – Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
– – – – – Diğerleri:
4408.39.85.00.00 – – – – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler m3 40
4408.39.95.00.00 – – – – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçenler m3 40
4408.90 – Diğerleri:
– – Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş
veya zımparalanmış olsun olmasın)
4408.90.15.10.00 – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.90.15.20.00 – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.90.15.90.00 – – – Diğerleri m3 40
– – Diğerleri :
4408.90.35.00.00 – – – Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
– – – Diğerleri:
4408.90.85.00.00 – – – – Kalınlığı 1 mm’ yi geçmeyenler m3 40
4408.90.95.00.00 – – – – Kalınlığı 1 mm’ yi geçenler m3 40
44.09 Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil
verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V)
şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, yuvarlatılmış ve benzeri
şekillerde) ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve
süpürgelikler dahil) (rendelenmiş,zımparalanmış veya uç uca eklenmiş
olsun olmasın):
4409.10 – İğne yapraklı ağaçlardan:
4409.10.11.00.00 – – Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar m 60
– – Diğerleri:
4409.10.18.10.00 – – – Rendelenmiş olanlar 40
4409.10.18.20.00 – – – Zımparalanmış olanlar 60
4409.10.18.30.00 – – – Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar 25
4409.10.18.40.00 – – – Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik
tesisatı ve benzeri eşya için) 60
4409.10.18.90.00 – – – Diğerleri 30
– Geniş yapraklı ağaçlardan:
4409.21 – – Bambudan olanlar:
4409.21.00.10.00 – – – Rendelenmiş olanlar 40
4409.21.00.20.00 – – – Zımparalanmış olanlar 60
4409.21.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4409.22.00.00.00 – – Tropikal ağaçlardan olanlar 30
4409.29 – – Diğerleri:
4409.29.10.00.00 – – – Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar m 60
– – – Diğerleri:
– – – – Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit ve
süpürgelikler:
4409.29.91.21.00 – – – – – Şerit ve süpürgelikler m2 40
4409.29.91.22.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m2 30
– – – – Diğerleri:
4409.29.99.91.00 – – – – – Rendelenmiş olanlar 40
4409.29.99.92.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar 60
4409.29.99.93.00 – – – – – Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar 25
4409.29.99.94.00 – – – – – Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik
tesisatı ve benzeri eşya için) 60
4409.29.99.99.00 – – – – – Diğerleri 30
44.10 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha,
oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar( örneğin waferboard)
(reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere
edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın):
– Ağaçtan :
4410.11 – – Yonga levha
4410.11.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar m3 50
4410.11.30.00.00 – – – Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar m3 60
4410.11.50.00.00 – – – Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar m3 60
4410.11.90.00.00 – – – Diğerleri m3 50
4410.12 – – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB):
4410.12.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş
olanlar m3 50
– – – Diğerleri:
4410.12.90.10.00 – – – -Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin
emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar m3 60
4410.12.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 50
4410.19 – – Diğerleri
4410.19.00.10.00 – – – Yüzeyi plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin
emdirilmiş kağıtla kaplanmış olan waferboard m3 60
4410.19.00.90.00 – – – Diğerleri m3 50
4410.90 – Diğerleri:
4410.90.00.10.00 – – Keten döküntülerinden elde edilenler m3 50
4410.90.00.90.00 – – Diğerleri m3 60
44.11 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler
veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın):
– Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF):
4411.12 – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler:
4411.12.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
4411.12.90.00.00 – – – Diğerleri m3 50
4411.13 – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler:
4411.13.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
– – – Diğerleri :
4411.13.90.00.11 – – – – Laminat parke m3 50
4411.13.90.00.19 – – – – Diğerleri m3 50
4411.14 – – Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler:
4411.14.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
– – – Diğerleri :
4411.14.90.00.11 – – – – Laminat parke m3 50
4411.14.90.00.19 – – – – Diğerleri m3 50
– Diğerleri:
4411.92 – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler:
4411.92.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
– – – Diğerleri :
4411.92.90.00.11 – – – – Laminat parke m3 50
4411.92.90.00.19 – – – – Diğerleri m3 50
4411.93 – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm3.ü geçmeyenler:
4411.93.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
– – – Diğerleri :
4411.93.90.00.11 – – – – Laminat parke m3 50
4411.93.90.00.19 – – – – Diğerleri m3 50
4411.94 – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler
4411.94.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
4411.94.90.00.00 – – – Diğerleri m3 50
44.12 Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş
ağaçlar:
4412.10.00.00.00 – Bambudan olanlar m3 50
– Sadece ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar
(bambudan olanlar hariç) (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler) :
4412.31 – – En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar:
4412.31.10.00.00 – – – Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba,
obeche,okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp),
Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar m3 50
4412.31.90.00.00 – – – Diğerleri m3 50
4412.33.00.00.00 – – Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak
(Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.),
kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç
(Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya
spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.),
akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus
spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya
(Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz
(Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar) m3 50
4412.34.00.00.00 – – Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda
belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar m3 50
4412.39.00.00.00 – – Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar m3 50
– Diğerleri:
4412.94 – – Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri:
4412.94.10.00.00 – – – En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar m3 50
4412.94.90.00.00 – – – Diğerleri m3 50
4412.99 – – Diğerleri:
4412.99.30.00.00 – – – En az bir tabakası yonga levhadan olanlar m3 50
– – – Diğerleri:
– – – – En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar:
4412.99.40.00.00 – – – – – Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç,
kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç,
meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak m3 50
4412.99.50.00.00 – – – – – Diğerleri m3 50
4412.99.85.00.00 – – – – Diğerleri m3 50
4413.00.00.00.00 Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil
halinde) m3 50
4414.00 Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için):
4414.00.10.00.00 – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 50
4414.00.90.00.00 – Diğer ağaçlardan olanlar 50
44.15 Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandık-
lar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap palet –
ler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:
4415.10 – Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir san –
dıklar ve benzeri ambalajlar; kablo makaraları:
– – Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar
ve benzeri ambalajlar
4415.10.10.00.11 – – – Kontrplak veya kaplama tahtasından yapılanlar 50
4415.10.10.00.19 – – – Diğerleri 50
4415.10.90.00.00 – – Kablo makaraları 60
4415.20 – Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; ahşap palet kal –
dırıcılar :
4415.20.20.00.00 – – Düz paletler; palet kaldırıcılar Adet 60
4415.20.90.00.00 – – Diğerleri 50
4416.00 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve
bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI):
4416.00.00.10.00 – Yarılmış fıçı tahtaları (bir esas yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın,
fakat daha ileri bir işlem görmemiş); testere ile kesilmiş fıçı tahtaları
(en az bir esas yüzü silindir şeklinde testere ile kesilmiş, fakat daha
ileri bir işlem görmemiş) 30
4416.00.00.90.00 – Diğerleri 40
4417.00.00.00.00 Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde
ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları 50
44.18 Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları
(hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar,
padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil):
4418.10 – Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları:
4418.10.10.00.00 – – Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (1) Adet 40
4418.10.50.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (1) Adet 40
4418.10.90.00.00 – – Diğerleri (1) Adet 40
4418.20 – Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri:
– – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.10.00.11 – – – Kapılar Adet 40
4418.20.10.00.19 – – – Diğerleri Adet 40
– – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.50.00.11 – – – Kapılar Adet 40
4418.20.50.00.19 – – – Diğerleri Adet 40
– – Diğer ağaçlardan olanlar (2)
4418.20.80.00.11 – – – Kapılar Adet 40
4418.20.80.00.19 – – – Diğerleri Adet 40
4418.40.00.00.00 – Heyelan destek beton kalıbı 40
4418.50.00.00.00 – Padavralar ve çatı örtüleri (shakes) 60
4418.60.00.00.00 – Direkler ve kirişler 40
– Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar:
4418.73 – – Bambudan olanlar veya en az üst tabakası (aşınan tabaka) bambudan olanlar
4418.73.10.00.00 – – – Mozaik döşemeler için olanlar m2 40
4418.73.90.00.00 – – – Diğerleri m2 40
4418.74.00.00.00 – – Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlar m2 40
4418.75.00.00.00 – – Diğerleri, çok katlı olanlar m2 40
4418.79.00.00.00 – – Diğerleri m2 40
– Diğerleri:
4418.91.00.00.00 – – Bambudan olanlar 40
– – Diğerleri:
4418.99.10.00.00 – – – Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber) 40
– – – Diğerleri:
4418.99.90.10.00 – – – – Hücreli ahşap levhalar 60
– – – – Diğerleri
4418.99.90.90.11 – – – – – Merdiven 40
4418.99.90.90.12 – – – – – Gömme dolaplar 40
4418.99.90.90.13 – – – – – İnşaat kalıpları 40
4418.99.90.90.14 – – – – – Panjur ve kepenk 40
4418.99.90.90.15 – – – – – Speratörler ve paravanlar 40
4418.99.90.90.19 – – – – – Diğerleri 40
44.19 Ahşap mutfak ve sofra eşyası:
– Bambudan olanlar
4419.11.00.00.00 – – Ekmek tahtaları, kesme (doğrama) ve benzeri için tahtalar 40
4419.12.00.00.00 – – Çin usulü yemek çubukları 40
4419.19.00.00.00 – – Diğerleri 40
4419.90 – Diğerleri:
– – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:
4419.90.10.10.00 – – – Hacim ölçü kapları 60
4419.90.10.20.00 – – – Tepsiler 70
4419.90.10.90.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğer ağaçlardan olanlar:
4419.90.90.10.00 – – – Hacim ölçü kapları 60
4419.90.90.20.00 – – – Tepsiler 70
4419.90.90.90.00 – – – Diğerleri 50
44.20 Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı
için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük hey –
kelcikler ve diğer süs eşyası; 94. Fasılda yer almayan ahşap döşe –
me eşyası:
4420.10 – Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası:
4420.10.11.00.00 – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 70
4420.10.19.00.00 – – Diğer ağaçlardan olanlar 70
4420.90 – Diğerleri:
4420.90.10.00.00 – – Üzerine kakma yapılmış ağaçlar m3 50
– – Diğerleri:
4420.90.91.00.00 – – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 70
4420.90.99.00.00 – – – Diğerleri 70
44.21 Ahşap diğer eşya:
4421.10.00.00.00 – Elbise askıları Adet 60
– Diğerleri:
4421.91.00.00.00 – – Bambudan olanlar 60
4421.99 – – Diğerleri:
4421.99.10.00.00 – – – Lif levhadan olanlar 60
– – – Diğerleri:
4421.99.91.00.00 – – – – Tabutlar Adet 60
4421.99.99.00.00 – – – – Diğerleri 60
(1) Çerçevesi olsun olmasın, pencere veya pencereli kapı
tek bir parça olarak kabul edilir.
(2) Çerçeve veya eşiği olsun olmasın, kapılar tek bir parça
olarak kabul edilir.
Başa dön tuşu