Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 42)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları
(koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri,
eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği
madde ne olursa olsun) 150
42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları,
gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası,
müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri
mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,
plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden,
vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut
kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları,
izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları
el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik
mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları
takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları,
pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:
– Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve
benzeri mahfazalar:
4202.11 – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –
den veya rugandan olanlar:
– – – Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11.10.00.11 – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.12 – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Adet 150
4202.11.10.00.13 – – – – Rugandan olanlar Adet 150
– – – Diğerleri
4202.11.90.00.11 – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4202.11.90.00.12 – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
4202.11.90.00.13 – – – – Rugandan olanlar 150
4202.12 – – Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden
olanlar :
– – – Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:
4202.12.11.00.00 – – – – Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar Adet 150
4202.12.19.00.00 – – – – Diğerleri 150
4202.12.50.00.00 – – – Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar 150
– – – Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden
yapılmış olanlar dahil):
– – – – Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.12.91.10.00 – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.12.91.90.00 – – – – – Diğerleri Adet 150
– – – – Diğerleri:
4202.12.99.10.00 – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 100
4202.12.99.90.00 – – – – – Diğerleri 150
4202.19 – – Diğerleri :
4202.19.10.00.00 – – – Aluminyumdan olanlar 50
– – – Diğer maddelerden olanlar:
4202.19.90.10.00 – – – – Ahşaptan veya nikelden olanlar 60
4202.19.90.30.00 – – – – Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.19.90.50.00 – – – – Bakırdan olanlar 40
4202.19.90.90.00 – – – – Diğerleri 150
– El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız
olanlar dahil):
4202.21.00.00.00 – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –
den veya rugandan olanlar Adet 150
4202.22 – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya
elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.10.00.00 – – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar Adet 150
– – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.90.10.00 – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100
4202.22.90.90.00 – – – – Diğerleri Adet 150
4202.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 150
– Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:
4202.31.00.00.00 – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –
den veya rugandan olanlar 150
4202.32 – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya
elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.10.00.00 – – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar 150
– – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.90.10.00 – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 100
4202.32.90.90.00 – – – – Diğerleri 150
4202.39 – – Diğerleri:
4202.39.00.10.00 – – – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.39.00.20.00 – – – Ahşap olanlar 70
4202.39.00.30.00 – – – Bakırdan olanlar 40
4202.39.00.40.00 – – – Nikelden olanlar 60
4202.39.00.50.00 – – – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii
veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal
maddelerden olanlar 100
4202.39.00.60.00 – – – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 100
4202.39.00.90.00 – – – Diğerleri 150
– Diğerleri:
4202.91 – – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele –
den veya rugandan olanlar:
– – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları
4202.91.10.00.11 – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4202.91.10.00.12 – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
4202.91.10.00.13 – – – – Rugandan olanlar 150
4202.91.80.00.00 – – – Diğerleri 150
4202.92 – – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya
elverişli maddelerden olanlar:
– – – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar :
4202.92.11.00.00 – – – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları 150
4202.92.15.00.00 – – – – Müzik aletleri mahfazaları 150
4202.92.19.00.00 – – – – Diğerleri 150
– – – Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
– – – – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :
4202.92.91.10.00 – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan
olanlar 100
4202.92.91.90.00 – – – – – Diğerleri 150
– – – – Diğerleri:
4202.92.98.10.00 – – – – – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan
olanlar 100
4202.92.98.90.00 – – – – – Diğerleri 150
4202.99 – – Diğerleri:
4202.99.00.10.00 – – – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 50
4202.99.00.20.00 – – – Ahşap olanlar 70
4202.99.00.30.00 – – – Bakırdan olanlar 40
4202.99.00.40.00 – – – Nikelden olanlar 60
4202.99.00.50.00 – – – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii
veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal
maddelerden olanlar 100
4202.99.00.60.00 – – – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 100
4202.99.00.90.00 – – – Diğerleri 150
42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim
eşyası ve aksesuarı:
4203.10 – Giyim eşyası
4203.10.00.00.12 – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
– – Diğerleri:
4203.10.00.00.22 – – – Manto, Palto, Pardesü 150
4203.10.00.00.23 – – – Kaban, Mont, Ceket 150
4203.10.00.00.24 – – – Pantolon 150
4203.10.00.00.25 – – – Etek 150
4203.10.00.00.28 – – – Diğerleri 150
– Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:
4203.21 – – Spor eldivenleri
4203.21.00.00.11 – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.21.00.00.12 – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29 – – Diğerleri:
– – – Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları
eldivenler
4203.29.10.00.11 – – – – Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.10.00.12 – – – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150
4203.29.90.00.00 – – – Diğerleri Çift 150
4203.30 – Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları
4203.30.00.00.11 – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4203.30.00.00.12 – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
4203.40 – Giyim eşyasının diğer aksesuarı
4203.40.00.00.11 – – Tabii deri ve köseleden olanlar 150
4203.40.00.00.12 – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
(42.04)
4205.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden
diğer eşya
– Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla
kulllanılan türde olanlar:
– – Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar
4205.00.11.10.00 – – – Transmisyon kolanları 75
4205.00.11.20.00 – – – Taşıyıcı kolanlar 75
– – Diğerleri
4205.00.19.10.00 – – – Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet) 75
4205.00.19.90.00 – – – Diğerleri 75
– Diğerleri
4205.00.90.00.11 – – Tabii deri veya köseleden diğer eşya 150
4205.00.90.00.12 – – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya 150
4206.00.00.00.00 Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden
mamul eşya 75
Başa dön tuşu