Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 41)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
41.01 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya
tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde
muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya
daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara
ayrılmış olsun olmasın):
4101.20 – Bütün halindeki post ve deriler (deri ağırlığı basitçe kurutulduğunda
8 kg.ı, kuru tuzlandığında 10 kg.ı veya taze, yaş tuzlanmış veya diğer
şekillerde muhafaza edildiğinde 16 kg.ı geçmeyenler):
– – Taze:
4101.20.10.10.00 – – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.10.20.00 – – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10
– – Yaş tuzlanmış:
4101.20.30.10.00 – – – Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.30.20.00 – – – Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10
– – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
4101.20.50.10.00 – – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.50.20.00 – – – Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 10
– – Diğerleri:
4101.20.80.10.00 – – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler Adet 20
4101.20.80.20.00 – – – Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı
geçmeyenler Adet 60
4101.50 – Ağırlığı 16 kg.ı geçen bütün halindeki post ve deriler:
– – Taze:
4101.50.10.10.00 – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10
4101.50.10.20.00 – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60
– – Yaş tuzlanmış:
4101.50.30.10.00 – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10
4101.50.30.20.00 – – – Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60
– – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:
4101.50.50.10.00 – – – Sığır derileri Adet 10
4101.50.50.20.00 – – – Atların derileri Adet 60
4101.50.90.00.00 – – Diğerleri Adet 60
4101.90 – Diğerleri (krupon ve yarım krupon deriler dahil):
4101.90.00.10.00 – – Krupon ve yarım krupon deriler 10
4101.90.00.20.00 – – Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri 20
4101.90.00.30.00 – – Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri 10
4101.90.00.40.00 – – Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri 60
4101.90.00.90.00 – – Atların derileri 60
41.02 Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş,
kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş
fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir
şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış
olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç):
4102.10 – Yünü alınmamış:
4102.10.10.00.00 – – Kuzulara ait olanlar Adet 60
4102.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 60
– Yünü alınmış:
4102.21.00.00.00 – – Pikle deriler Adet 60
4102.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 60
41.03 Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş,
pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabak-
lanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlan-
mamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
(bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) :
4103.20.00.00.00 – Sürüngenlerin ham derileri Adet 60
4103.30.00.00.00 – Domuzların ham derileri Adet 60
4103.90 – Diğerleri
4103.90.00.00.11 – – Diğer hayvanların yaş derileri 60
4103.90.00.00.12 – – Diğer hayvanların kuru derileri 60
4103.90.00.00.13 – – Diğer hayvanların pikle derileri 60
4103.90.00.00.19 – – Diğerleri 60
41.04 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya “crust” (ara
kurutmalı) postları ve derileri (kılları alınmış) (parçalanmış
olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
– Yaş halde (wet-blue dahil)
4104.11 – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler
– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri
(birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
4104.11.10.00.11 – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 100
4104.11.10.00.12 – – – – Yarma deri Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
– – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler)
4104.11.51.00.11 – – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.51.00.12 – – – – – – Yarma deri Adet 90
– – – – – Diğerleri
4104.11.59.00.11 – – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.59.00.12 – – – – – – Yarma deri Adet 90
– – – – Diğerleri
4104.11.90.00.11 – – – – – Sırçalı deri (full grains) Adet 90
4104.11.90.00.12 – – – – – Yarma deri Adet 90
4104.19 – – Diğerleri:
4104.19.10.00.00 – – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri
(birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler) Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
4104.19.51.00.00 – – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.19.59.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.19.90.00.00 – – – – Diğerleri Adet 90
– Kuru halde (crust):
4104.41 – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler
– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri
(birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler)
– – – – Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her birinin net
ağırlığı 4,5 kg.ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem
görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu
halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça
belli olanlar):
4104.41.11.10.00 – – – – – Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar Adet 90
4104.41.11.90.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – – Diğerleri
– – – – – Sadece dabaklanmış
4104.41.19.10.11 – – – – – – Dana derisi Adet 90
4104.41.19.10.19 – – – – – – Diğer sığırların derileri Adet 90
4104.41.19.90.00 – – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – Sığırların (bufalo dahil) post ve derileri:
4104.41.51.00.00 – – – – – Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.41.59.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.41.90.00.00 – – – – Diğerleri Adet 90
4104.49 – – Diğerleri:
– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri
(birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler):
– – – – Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her
birinin net ağırlığı 4,5 kg. ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha
ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat
bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği
açıkça belli olanlar):
4104.49.11.10.00 – – – – – Sadece dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Adet 90
4104.49.11.90.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – – Diğerleri:
– – – – – Sadece dabaklanmış
4104.49.19.10.11 – – – – – – Dana derisi Adet 90
4104.49.19.10.19 – – – – – – Diğer sığırların derileri Adet 90
4104.49.19.90.00 – – – – – Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:
4104.49.51.00.00 – – – – – Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90
4104.49.59.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 90
4104.49.90.00.00 – – – – Diğerleri Adet 90
41.05 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı)
derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri
bir şekilde hazırlanmamış):
4105.10.00.00.00 – Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90
4105.30 – Kuru halde (crust):
4105.30.10.00.00 – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint melezi (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun
olmasın,fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli
olanlar) Adet 90
4105.30.90.00.00 – – Diğerleri Adet 90
41.06 Diğer hayvanların dabaklanmış veya “crust” (ara kurutulmuş)
post ve derileri (yünü veya kılı alınmış) (parçalanmış olsun olmasın
fakat daha ileri bir şekilde hazırlanmamış)
– Keçi veya oğlakların derileri:
4106.21.00.00.00 – – Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90
4106.22 – – Kuru halde (crust):
4106.22.10.00.00 – – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint keçisi veya oğlakları (bazı işlemlere tabi
tutulmuş olsun olmasın fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği
açıkça belli olanlar) Adet 90
4106.22.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 90
– Domuzların derileri:
4106.31 – – Yaş halde (wet-blue dahil):
4106.31.00.10.00 – – – Parçalara ayrılmamış Adet 90
4106.31.00.90.00 – – – Parçalara ayrılmış Adet 90
4106.32.00.00.00 – – Kuru halde (crust) Adet 90
4106.40 – Sürüngenlerin derileri:
4106.40.10.00.00 – – Bitkisel ön dabaklama yapılmış Adet 90
4106.40.90.00.00 – – Diğerleri Adet 90
– Diğerleri:
4106.91.00.00.00 – – Yaş halde (wet-blue dahil): 90
4106.92.00.00.00 – – Kuru halde (crust): Adet 90
41.07 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan
sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine
edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14
pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):
– Bütün halindeki post ve deriler:
4107.11 – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:
– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri (birim
yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
4107.11.11.00.00 – – – – Vidala m2 100
4107.11.19.00.00 – – – – Diğerleri m2 100
4107.11.90.00.00 – – – Diğerleri m2 100
4107.12 – – Yarma deriler:
– – – Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri ( birim
yüzey alanı 2,6 m2 yi geçmeyenler):
4107.12.11.00.00 – – – – Vidala m2 100
4107.12.19.00.00 – – – – Diğerleri m2 100
– – – Diğerleri:
4107.12.91.00.00 – – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri m2 100
4107.12.99.00.00 – – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.19 – – Diğerleri:
4107.19.10.00.00 – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri ( birim yüzey alanı
2,6 m2 yi geçmeyenler): m2 100
4107.19.90.00.00 – – – Diğerleri m2 100
– Diğerleri, kenarlar dahil:
4107.91 – – Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:
4107.91.10.00.00 – – – Taban köselesi 100
4107.91.90.00.00 – – – Diğerleri m2 100
4107.92 – – Yarma deriler:
4107.92.10.00.00 – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri m2 100
4107.92.90.00.00 – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.99 – – Diğerleri:
4107.99.10.00.00 – – – Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri m2 100
4107.99.90.00.00 – – – Atların deri ve köseleleri m2 100
[41.08]
[41.09]
[41.10]
[41.11]
4112.00.00.00.00 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri
derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri
dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14
pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) m2 100
41.13 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede
hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya
kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan
deri ve köseleler hariç):
4113.10.00.00.00 – Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri m2 100
4113.20.00.00.00 – Domuzların deri ve köseleleri m2 100
4113.30.00.00.00 – Sürüngenlerin deri ve köseleleri m2 100
4113.90.00.00.00 – Diğerleri m2 100
41.14 Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve
köseleler; metalize deri ve köseleler:
4114.10 – Güderi (kombine deri dahil):
4114.10.10.00.00 – – Koyun ve kuzulardan elde edilenler Adet 100
4114.10.90.00.00 – – Diğer hayvanlardan elde edilenler Adet 100
– Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve
köseleler
4114.20.00.00.11 – – Rugan deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.12 – – Ruganla kaplanmış deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.13 – – Metalize deri ve köseleler m2 100
41.15 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip
yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-
leler (rulo halinde olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip
yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,deri ve köseleden eşya
imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri;
deri ve kösele talaşı, tozu ve unu:
4115.10.00.00.00 – Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip
yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-
leler (rulo halinde olsun olmasın) 100
4115.20.00.00.00 – Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,
deri ve köseleden eşya imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer
döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu 100
Başa dön tuşu