Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 40)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri
tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
4001.10 – Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):
4001.10.00.10.00 – – Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi 15
4001.10.00.20.00 – – Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi 50
– Tabii kauçuk (diğer şekillerde):
4001.21.00.00.00 – – Füme yapraklar (RSS) 15
4001.22.00.00.00 – – Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR) 15
4001.29 – – Diğerleri:
4001.29.00.10.00 – – – Krep kauçuk 40
4001.29.00.90.00 – – – Diğerleri 15
4001.30.00.00.00 – Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar 15
40.02 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk
şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki
herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan
karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
– Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien
kauçuk (XSBR):
4002.11 – – Lateks şeklinde :
– – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.11.00.10.11 – – – – Stiren – budatien kauçuktan (SBR) 10
4002.11.00.10.12 – – – – Karboksilenmiş stiren – budatien kauçuktan (XSBR) 10
4002.11.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.19 – – Diğerleri:
– – – Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)
(balyalar halinde)
4002.19.10.10.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.19.10.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren
blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya
toz halinde)
4002.19.20.10.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.19.20.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)
(balyalar halinde)
4002.19.30.10.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.19.30.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
4002.19.90.10.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.19.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
4002.20 – Butadien kauçuk (BR):
4002.20.00.10.00 – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.20.00.90.00 – – Diğerleri 30
– İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren
kauçukları (CIIR veya BIIR):
4002.31 – – İzobüten – İzopren (butil) kauçuk (IRR):
4002.31.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.31.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.39 – – Diğerleri:
4002.39.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.39.00.90.00 – – – Diğerleri 30
– Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):
4002.41 – – Lateks şeklinde:
4002.41.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.41.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.49 – – Diğerleri:
4002.49.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.49.00.90.00 – – – Diğerleri 30
– Akrilonitril – butadien kauçuk (NBR):
4002.51 – – Lateks şeklinde:
4002.51.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.51.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.59 – – Diğerleri:
4002.59.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.59.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.60 – İzopren kauçuk (IR):
4002.60.00.10.00 – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.60.00.90.00 – – Diğerleri 30
4002.70 – Etilen – propilen – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM):
4002.70.00.10.00 – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.70.00.90.00 – – Diğerleri 30
4002.80.00.00.00 – 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan
karışımları 15
– Diğerleri:
4002.91 – – Lateks şeklinde:
4002.91.00.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.91.00.90.00 – – – Diğerleri 30
4002.99 – – Diğerleri:
– – – Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler :
4002.99.10.11.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.99.10.19.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri :
4002.99.90.11.00 – – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt
geçirme işinde) kullanılacak olanlar 10
4002.99.90.19.00 – – – – Diğerleri 30
4003.00.00.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) 50
4004.00 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)
ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
4004.00.00.00.13 – Toz ve granüller 50
4004.00.00.00.19 – Diğerleri 50
40.05 Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha,
tabaka veya şerit halinde):
4005.10.00.00.00 – Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk 60
4005.20.00.00.00 – Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç) 50
– Diğerleri:
4005.91.00.00.00 – – Levha, tabaka ve şeritler 60
4005.99 – – Diğerleri :
4005.99.00.10.00 – – – Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları 15
4005.99.00.20.00 – – – Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan
granüller 60
4005.99.00.90.00 – – – Diğerleri 30
40.06 Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil
şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela
gibi):
4006.10 – Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller
4006.10.00.00.11 – – Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar 50
4006.10.00.00.12 – – Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar 50
4006.10.00.00.13 – – Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler 50
4006.10.00.00.19 – – Diğerleri 50
4006.90 – Diğerleri :
4006.90.00.10.00 – – Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller 50
4006.90.00.20.00 – – Contalar 40
4006.90.00.30.00 – – Rondelalar 40
4006.90.00.40.00 – – Çıplak kauçuk iplik 50
4006.90.00.90.00 – – Diğerleri 50
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
4007.00.00.10.00 – Çıplak kauçuk iplikler 50
4007.00.00.90.00 – Diğerleri 50
40.08 Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller
(sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
– Gözenekli kauçuktan:
4008.11.00.00.00 – – Levha, tabaka ve şeritler 50
4008.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
– Gözenekli olmayan kauçuktan:
4008.21 – – Levha, tabaka ve şeritler:
4008.21.10.00.00 – – – Yer kaplamaları ve paspaslar m2 50
4008.21.90.00.00 – – – Diğerleri 50
4008.29 – – Diğerleri:
4008.29.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş
profiller 50
4008.29.00.90.00 – – – Diğerleri 50
40.09 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı
elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi)
(sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
– Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde
birleştirilmemiş:
4009.11.00.00.00 – – Bağlantı elemanları olmayanlar 75
4009.12 – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.12.00.10.00 – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) 75
– – – Diğerleri:
4009.12.00.20.00 – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.12.00.90.00 – – – – Diğerleri 75
– Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:
4009.21 – – Bağlantı elemanları olmayanlar:
4009.21.00.10.00 – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
– – – Diğerleri
4009.21.00.90.11 – – – – Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar 75
4009.21.00.90.19 – – – – Diğerleri 75
4009.22 – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.22.00.10.00 – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) 75
– – – Diğerleri:
4009.22.00.20.00 – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.22.00.90.00 – – – – Diğerleri 75
– Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka
şekilde birleştirilmiş :
4009.31 – – Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.31.00.10.00 – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
– – – Diğerleri
4009.31.00.90.11 – – – – Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları 75
4009.31.00.90.19 – – – – Diğerleri 75
4009.32 – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
4009.32.00.10.00 – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar) 75
– – – Diğerleri:
4009.32.00.20.00 – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.32.00.90.00 – – – – Diğerleri 75
– Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
4009.41 – – Bağlantı elemanları olmayanlar:
4009.41.00.10.00 – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.41.00.90.00 – – – Diğerleri 75
4009.42 – – Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.42.00.10.00 – – – Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar) 75
– – – Diğerleri:
4009.42.00.20.00 – – – – Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla
2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 40
4009.42.00.90.00 – – – – Diğerleri 75
40.10 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
– Taşıyıcı kolanlar :
4010.11.00.00.00 – – Sadece metalle takviye edilmiş olanlar 50
4010.12.00.00.00 – – Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar 50
4010.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
– Transmisyon kolanları :
4010.31.00.00.00 – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez
şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları 50
4010.32.00.00.00 – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez
şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz
transmisyon kolanları 50
4010.33.00.00.00 – – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez
şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları 50
4010.34.00.00.00 – – Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez
şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz
transmisyon kolanları 50
4010.35.00.00.00 – – Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz
senkronize kolanlar 50
4010.36.00.00.00 – – Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz
senkronize kolanlar 50
4010.39.00.00.00 – – Diğerleri 50
40.11 Kauçuktan yeni dış lastikler:
4011.10 – Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):
4011.10.00.10.00 – – Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar Adet 40
– – Diğerleri
4011.10.00.90.11 – – – Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.12 – – – Çelik kuşaklı radyal dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.13 – – – Konvansiyonel (crossply) dış lastikler Adet 40
4011.10.00.90.18 – – – Diğerleri Adet 40
4011.20 – Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :
– – Yükleme endeksi 121’i geçmeyenler
4011.20.10.00.11 – – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.10.00.12 – – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.10.00.19 – – – Diğerleri Adet 40
– – Yükleme endeksi 121’i geçenler
4011.20.90.00.11 – – – Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.90.00.12 – – – Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.90.00.19 – – – Diğerleri Adet 40
4011.30 – Uçaklarda kullanılanlar:
4011.30.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
4011.30.00.90.00 – – Diğerleri Adet 40
4011.40.00.00.00 – Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4011.50.00.00.00 – Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
4011.70.00.00.00 – Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.80.00.00.00 – Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde
kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 40
40.12 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar
ve kolanlar:
– Sırt geçirilmiş dış lastikler:
4012.11.00.00.00 – – Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) Adet 40
4012.12.00.00.00 – – Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar Adet 40
4012.13 – – Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
4012.13.00.90.00 – – – Diğerleri Adet 40
4012.19.00.00.00 – – Diğerleri Adet 40
4012.20 – Kullanılmış dış lastikler:
4012.20.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
4012.20.00.90.00 – – Diğerleri Adet 40
4012.90 – Diğerleri:
– – Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
4012.90.20.00.11 – – – Dolgu lastikleri 40
4012.90.20.00.12 – – – Tekerlek bandajları 40
4012.90.30.00.00 – – Dış lastikler için sırtlar 40
4012.90.90.00.00 – – Kolanlar 40
40.13 Kauçuktan iç lastikler:
4013.10.00.00.00 – Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyon-
larda kullanılanlar Adet 40
4013.20.00.00.00 – Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90 – Diğerleri:
4013.90.00.00.11 – – Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90.00.00.12 – – Traktör ön iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.13 – – Traktör arka iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.14 – – Uçak iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.19 – – Diğerleri Adet 40
40.14 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık
eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun
bulunmasın) :
4014.10.00.00.00 – Prezervatifler 25
4014.90 – Diğerleri:
4014.90.00.00.11 – – Bebekler için emzikler ve benzeri eşya 25
4014.90.00.00.19 – – Diğerleri 25
40.15 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve
aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız
eldivenler dahil):
– Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:
4015.11.00.00.00 – – Cerrahide kullanılan eldivenler Çift 25
4015.19 – – Diğerleri:
4015.19.00.00.11 – – – Ev işlerinde kullanılan eldivenler Çift 25
4015.19.00.00.19 – – – Diğerleri Çift 25
4015.90.00.00.00 – Diğerleri 25
40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
4016.10 – Gözenekli kauçuktan olanlar:
– – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) :
4016.10.00.11.00 – – – Rondelalar 40
4016.10.00.12.00 – – – Contalar 40
4016.10.00.19.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
4016.10.00.21.00 – – – Rondelalar 40
4016.10.00.22.00 – – – Contalar 40
4016.10.00.29.00 – – – Diğerleri 50
– Diğerleri:
4016.91.00.00.00 – – Yer döşemeleri ve paspaslar 50
4016.92.00.00.00 – – Silgiler 50
4016.93 – – Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:
– – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) :
4016.93.00.11.00 – – – – Rondelalar 40
4016.93.00.12.00 – – – – Contalar 40
4016.93.00.19.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri :
4016.93.00.21.00 – – – – Rondelalar 40
4016.93.00.22.00 – – – – Contalar 40
4016.93.00.29.00 – – – – Diğerleri 50
4016.94.00.00.00 – – Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar
(şişirilebilir olsun olmasın) 50
4016.95.00.00.00 – – Diğer şişirilebilir eşya 50
4016.99 – – Diğerleri:
– – – 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:
– – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar :
4016.99.52.10.00 – – – – – Traktör karoserileri için olanlar 50
4016.99.52.20.00 – – – – – Traktör şasileri için olanlar 30
4016.99.52.30.00 – – – – – Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 70
4016.99.52.40.00 – – – – – Diğer taşıtların şasileri için olanlar 50
4016.99.52.90.00 – – – – – Diğerleri 70
– – – – Diğerleri:
– – – – – Genişletme manşonları:
– – – – – – Traktörlere ait:
4016.99.57.11.00 – – – – – – – Şasi için olanlar 30
4016.99.57.12.00 – – – – – – – Diğerleri 70
– – – – – – Diğer taşıtlara ait:
4016.99.57.21.00 – – – – – – – Şasi için olanlar 50
4016.99.57.22.00 – – – – – – – Diğerleri 70
– – – – – Diğerleri
4016.99.57.50.00 – – – – – – Traktör karoserileri için olanlar 50
4016.99.57.60.00 – – – – – – Traktör şasileri için olanlar 30
4016.99.57.70.00 – – – – – – Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 70
4016.99.57.80.00 – – – – – – Diğer taşıtların şasileri için olanlar 50
4016.99.57.90.00 – – – – – – Diğerleri 70
– – – Diğerleri:
– – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
4016.99.91.10.00 – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.91.20.00 – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.91.30.00 – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.40.00 – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.91.50.00 – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.60.00 – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.91.70.00 – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
– – – – – Diğerleri
4016.99.91.90.11 – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) 50
4016.99.91.90.19 – – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri:
– – – – – Genişletme manşonları:
4016.99.97.11.00 – – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.97.12.00 – – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.97.13.00 – – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.14.00 – – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.97.15.00 – – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.16.00 – – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.17.00 – – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
– – – – – – Diğerleri
4016.99.97.19.11 – – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) 50
4016.99.97.19.19 – – – – – – – Diğerleri 50
– – – – – Diğerleri
4016.99.97.21.00 – – – – – – 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 10
4016.99.97.22.00 – – – – – – 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 25
4016.99.97.23.00 – – – – – – 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.24.00 – – – – – – 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 15
4016.99.97.25.00 – – – – – – 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.26.00 – – – – – – 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 50
4016.99.97.27.00 – – – – – – 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 60
– – – – – – Diğerleri:
4016.99.97.90.11 – – – – – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar) 50
4016.99.97.90.19 – – – – – – – Diğerleri 50
4017.00 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar
dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :
– Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :
4017.00.00.10.11 – – Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar 60
4017.00.00.10.12 – – Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları 60
4017.00.00.91.00 – Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış)
(sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) 60
– Diğerleri:
4017.00.00.99.11 – – Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya 60
4017.00.00.99.19 – – Diğerleri 60
Başa dön tuşu