Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 37)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
37.01 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf
levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç
olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri
halinde olsun olmasın):
3701.10.00.00.00 – X – ışınları için filmler m2 0
3701.20 – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
3701.20.00.10.00 – – Film kutusu (filmpak) içinde olanlar Adet 25
– – Diğerleri
3701.20.00.90.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kulla-
nılanlar Adet 25
3701.20.00.90.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde
kullanılanlar Adet 25
3701.20.00.90.19 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler Adet 25
3701.20.00.90.29 – – – Diğerleri Adet 25
3701.30 – Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
3701.30.00.00.11 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında
kullanılanlar m2 25
3701.30.00.00.19 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler m2 25
3701.30.00.00.29 – – Diğerleri m2 25
– Diğerleri:
3701.91 – – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
3701.91.00.00.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında
kullanılanlar 25
3701.91.00.00.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 25
3701.91.00.00.13 – – – Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler 25
3701.91.00.00.19 – – – Diğerleri 25
3701.99.00.00.00 – – Diğerleri 25
37.02 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş
fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi
bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf
veren filmler (hassas, boş):
3702.10.00.00.00 – X ışınları için filmler m2 0
– Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
3702.31 – – Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:
3702.31.91.00.00 – – – Renkli negatif film ;
( – Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,
– Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf
veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan) m 35
– – – Diğerleri:
3702.31.97.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar m 25
3702.31.97.90.00 – – – – Diğerleri m 35
3702.32 – – Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :
– – – Eni 35 mm. yi geçmeyenler:
3702.32.10.00.00 – – – – Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler 35
– – – – Diğerleri:
3702.32.20.10.00 – – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar 25
3702.32.20.90.00 – – – – – Diğerleri 35
– – – Eni 35 mm. yi geçenler:
3702.32.85.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar 25
3702.32.85.90.00 – – – – Diğerleri 35
3702.39 – – Diğerleri:
3702.39.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar 25
3702.39.00.90.00 – – – Diğerleri 35
– Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:
3702.41 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf
(polikrom) filmleri:
3702.41.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar m2 25
3702.41.00.90.00 – – – Diğerleri m2 35
3702.42 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli
fotoğraf filmleri hariç):
3702.42.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar m2 25
3702.42.00.90.00 – – – Diğerleri m2 35
3702.43 – – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
3702.43.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar m2 25
3702.43.00.90.00 – – – Diğerleri m2 35
3702.44 – – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
3702.44.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu
içinde olanlar m2 25
3702.44.00.90.00 – – – Diğerleri m2 35
– Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
3702.52.00.00.00 – – Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler 35
3702.53.00.00.00 – – Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için) Adet 35
3702.54.00.00.00 – – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç) Adet 35
3702.55.00.00.00 – – Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu
30 m.yi geçen filmler m 35
3702.56.00.00.00 – – Eni 35 mm. yi geçen filmler 35
– Diğerleri:
3702.96 – – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:
3702.96.10.00.00 – – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 35
3702.96.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 35
3702.97 – – Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:
3702.97.10.00.00 – – – Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 35
3702.97.90.00.00 – – – Diğerleri m 35
3702.98 – – Eni 35 mm. yi geçen filmler
3702.98.00.00.11 – – – Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar 35
3702.98.00.00.12 – – – Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar 35
37.03 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton
ve mensucat:
3703.10 – Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler
3703.10.00.00.11 – – Büro makinalarında kullanılan kağıtlar 25
3703.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
3703.20.00.00.00 – Diğerleri (renkli fotoğraf “polikrom” için) 25
3703.90.00.00.00 – Diğerleri 25
3704.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat
(dolu, fakat develope edilmemiş):
3704.00.10.00.00 – Levhalar ve filmler 35
3704.00.90.00.00 – Diğerleri 35
3705.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope
edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):
3705.00.10.00.00 – Ofset baskı için olanlar 35
3705.00.90.00.00 – Diğerleri 35
37.06 Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (ses-
lendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meyda-
na gelmiş olsun olmasın ) :
3706.10 – Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:
– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden
meydana gelmiş olanlar:
3706.10.20.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar m 25
3706.10.20.20.00 – – – Renkli olanlar m 25
– – Diğer pozitifter:
3706.10.99.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar m 25
3706.10.99.20.00 – – – Renkli olanlar m 25
3706.90 – Diğerleri:
– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite
filmlerinden meydana gelmiş olanlar:
3706.90.52.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar m 25
3706.90.52.20.00 – – – Renkli olanlar m 25
– – Diğerleri:
– – – Eni 10 mm. den az olanlar:
3706.90.91.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar m 25
3706.90.91.20.00 – – – – Renkli olanlar m 25
– – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
3706.90.99.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar m 25
3706.90.99.20.00 – – – – Renkli olanlar m 25
37.07 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkal-
lar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta
kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler
(dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satıla-
cak hale getirilmiş):
3707.10.00.00.00 – Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar 25
3707.90 – Diğerleri:
– – Develope ediciler ve sabitleştiriciler:
3707.90.21.00.00 – – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak
hareketli parça içermeyen termoplastik veya elektrostatik toner kartuşları 25
3707.90.29.00.00 – – – Diğerleri 25
3707.90.90.00.00 – – Diğerleri 25

 

Başa dön tuşu