Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 22)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya
lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:
2201.10 – Mineral sular ve gazlı sular :
– – Tabii mineral sular:
2201.10.11.00.00 – – – Karbonatlandırılmamış Litre 25
2201.10.19.00.00 – – – Diğerleri Litre 25
2201.10.90.00.00 – – Diğerleri Litre 25
2201.90 – Diğerleri
2201.90.00.00.11 – – İçme suyu 25
2201.90.00.00.19 – – Diğerleri 25
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış)
ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve
sebze suları hariç):
2202.10 – Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)
2202.10.00.00.11 – – Sade gazozlar Litre 50
2202.10.00.00.12 – – Meyvalı gazozlar Litre 50
2202.10.00.00.13 – – Kolalı gazozlar Litre 50
2202.10.00.00.19 – – Diğerleri Litre 50
– Diğerleri:
2202.91.00.00.00 – – Alkolsüz biralar Litre 50
2202.99 – – Diğerleri:
– – – 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki
ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
2202.99.11.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,8 veya daha fazla protein içeriğine sahip
soya temelli içecekler Litre 50
2202.99.15.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,8 ‘den az protein içeriğine sahip soya temelli içecekler;
8. Fasıldaki yenilen sert kabuklu meyveler, 10. Fasıldaki hububat veya
12. Fasıldaki tohumlar temelli içecekler Litre 50
2202.99.19.00.00 – – – – Diğerleri Litre 50
– – – Diğerleri :
2202.99.91.00.00 – – – – 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen
katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 ‘den az olanlar Litre 50
2202.99.95.00.00 – – – – 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ
oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 ‘den az olanlar Litre 50
2202.99.99.00.00 – – – – 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ
oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar Litre 50
2203.00 Malttan üretilen biralar:
– Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda :
2203.00.01.00.00 – – Şişede olanlar Litre 100
2203.00.09.00.00 – – Diğerleri Litre 100
2203.00.10.00.00 – Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar Litre 100
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm
şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
2204.10 – Köpüklü şaraplar
– – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
2204.10.11.00.00 – – – Şampanya Litre 120
2204.10.13.00.00 – – – Cava Litre 120
2204.10.15.00.00 – – – Prosecco Litre 120
2204.10.91.00.00 – – – Asti köpüklü şarap Litre 120
2204.10.93.00.00 – – – Diğerleri Litre 120
2204.10.94.00.00 – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar Litre 120
2204.10.96.00.00 – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar Litre 120
2204.10.98.00.00 – – Diğerleri Litre 120
– Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya
durdurulmuş üzüm şırası:
2204.21 – – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
– – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli
şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC’deki
ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan,
başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar:
2204.21.06.00.00 – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar Litre 120
2204.21.07.00.00 – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar Litre 120
2204.21.08.00.00 – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar Litre 120
2204.21.09.00.00 – – – – Diğerleri Litre 120
– – – Diğerleri :
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15’ü geçmeyenler :
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
– – – – – – – Beyaz:
2204.21.11.00.00 – – – – – – – – Alsace Litre 120
2204.21.12.00.00 – – – – – – – – Bordeaux Litre 120
2204.21.13.00.00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) Litre 120
2204.21.17.00.00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) Litre 120
2204.21.18.00.00 – – – – – – – – Mosel – Saar – Ruwer Litre 120
2204.21.19.00.00 – – – – – – – – Pfalz Litre 120
2204.21.22.00.00 – – – – – – – – Rheinhessen Litre 120
2204.21.23.00.00 – – – – – – – – Tokay Litre 120
2204.21.24.00.00 – – – – – – – – Lazio (Latium) Litre 120
2204.21.26.00.00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany) Litre 120
2204.21.27.00.00 – – – – – – – – Trentino, Alto Adige ve Friuli Litre 120
2204.21.28.00.00 – – – – – – – – Veneto Litre 120
2204.21.31.00.00 – – – – – – – – Sicilia Litre 120
2204.21.32.00.00 – – – – – – – – Vinho Verde Litre 120
2204.21.34.00.00 – – – – – – – – Penedés Litre 120
2204.21.36.00.00 – – – – – – – – Rioja Litre 120
2204.21.37.00.00 – – – – – – – – Valencia Litre 120
2204.21.38.00.00 – – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – – Diğerleri :
2204.21.42.00.00 – – – – – – – – Bordeaux Litre 120
2204.21.43.00.00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) Litre 120
2204.21.44.00.00 – – – – – – – – Beaujotais Litre 120
2204.21.46.00.00 – – – – – – – – Vallée du Rhone Litre 120
2204.21.47.00.00 – – – – – – – – Languedoc – Roussillon Litre 120
2204.21.48.00.00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley) Litre 120
2204.21.61.00.00 – – – – – – – – Sicilia Litre 120
2204.21.62.00.00 – – – – – – – – Piemonte (Piemont) Litre 120
2204.21.66.00.00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany) Litre 120
2204.21.67.00.00 – – – – – – – – Trentino ve Alto Adige Litre 120
2204.21.68.00.00 – – – – – – – – Veneto Litre 120
2204.21.69.00.00 – – – – – – – – Dao, Bairrada ve Douro Litre 120
2204.21.71.00.00 – – – – – – – – Navarra Litre 120
2204.21.74.00.00 – – – – – – – – Penedés Litre 120
2204.21.76.00.00 – – – – – – – – Rioja Litre 120
2204.21.77.00.00 – – – – – – – – Valdepenas Litre 120
2204.21.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar :
2204.21.79.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.81.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğerleri:
2204.21.83.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15’i geçenler :
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel Litre 120
2204.21.86.00.00 – – – – – – – Sherry Litre 120
2204.21.87.00.00 – – – – – – – Marsala Litre 120
2204.21.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos Litre 120
2204.21.89.00.00 – – – – – – – Port Litre 120
2204.21.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.21.91.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.93.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.94.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.95.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.96.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğerleri:
2204.21.97.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.21.98.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.22 – – Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar:
2204.22.10.00.00 – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli
şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC’deki
ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan,
başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar Litre 120
– – – Diğerleri :
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15’i geçmeyenler :
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
2204.22.22.00.00 – – – – – – – Bordeaux Litre 120
2204.22.23.00.00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) Litre 120
2204.22.24.00.00 – – – – – – – Beaujolais Litre 120
2204.22.26.00.00 – – – – – – – Vallée du Rhone Litre 120
2204.22.27.00.00 – – – – – – – Languedoc – Roussillon Litre 120
2204.22.28.00.00 – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) Litre 120
2204.22.32.00.00 – – – – – – – Piemonte (Piemont) Litre 120
2204.22.33.00.00 – – – – – – – Tokay Litre 120
– – – – – – – Diğerleri:
2204.22.38.00.00 – – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.79.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.81.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğerleri:
2204.22.83.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15’i geçenler :
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel Litre 120
2204.22.86.00.00 – – – – – – – Sherry Litre 120
2204.22.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos Litre 120
2204.22.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.22.91.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.93.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.94.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.95.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.96.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğerleri:
2204.22.97.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.22.98.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.29 – – Diğerleri :
2204.29.10.00.00 – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli
şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC’deki
ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan,
başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar Litre 120
– – – Diğerleri :
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15’i geçmeyenler :
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
2204.29.22.00.00 – – – – – – – Bordeaux Litre 120
2204.29.23.00.00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy) Litre 120
2204.29.24.00.00 – – – – – – – Beaujolais Litre 120
2204.29.26.00.00 – – – – – – – Vallée du Rhone Litre 120
2204.29.27.00.00 – – – – – – – Languedoc – Roussillon Litre 120
2204.29.28.00.00 – – – – – – – Val de Loire (Loire valley) Litre 120
2204.29.32.00.00 – – – – – – – Piemonte (Piemont) Litre 120
– – – – – – – Diğerleri:
2204.29.38.00.00 – – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.79.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.81.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – – Diğerleri :
2204.29.83.00.00 – – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 ‘i geçenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel Litre 120
2204.29.86.00.00 – – – – – – – Sherry Litre 120
2204.29.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos Litre 120
2204.29.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.29.91.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.93.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.94.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.95.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.96.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
– – – – – Diğerleri:
2204.29.97.00.00 – – – – – – Beyaz Litre 120
2204.29.98.00.00 – – – – – – Diğerleri Litre 120
2204.30 – Diğer üzüm şıraları :
2204.30.10.00.00 – – Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka
şekilde durdurulmuş olanlar Litre 25
– – Diğerleri :
– – – 20 oC’deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup
alkol derecesi hacim itibariyle % 1’i geçmeyenler :
2204.30.92.00.00 – – – – Konsantre edilmiş Litre 25
2204.30.94.00.00 – – – – Diğerleri Litre 25
– – – Diğerleri :
2204.30.96.00.00 – – – – Konsantre edilmiş Litre 25
2204.30.98.00.00 – – – – Diğerleri Litre 25
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde-
lerle aromalandırılmış) :
2205.10 – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
2205.10.10.00.00 – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar Litre 120
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 ‘den fazla olanlar
2205.10.90.00.11 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 ‘den fazla fakat % 22’den az
olanlar Litre 120
2205.10.90.00.12 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar Litre 120
2205.90 – Diğerleri :
2205.90.10.00.00 – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar Litre 120
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 ‘den fazla olanlar
2205.90.90.00.11 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 ‘den fazla fakat % 22’den az
olanlar Litre 120
2205.90.90.00.12 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar Litre 120
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal
şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente
edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:
2206.00.10.00.00 – Meyva posalarından yapılanlar Litre 120
– Diğerleri:
– – Köpüklü olanlar :
2206.00.31.00.00 – – – Elma şarabı ve armut şarabı Litre 120
2206.00.39.00.00 – – – Diğerleri Litre 120
– – Köpüksüz olanlar:
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2206.00.51.00.00 – – – – Elma şarabı ve armut şarabı Litre 120
2206.00.59.00.00 – – – – Diğerleri Litre 120
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2206.00.81.00.00 – – – – Elma şarabı ve armut şarabı Litre 120
2206.00.89.00.00 – – – – Diğerleri Litre 120
22.07 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir
(denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun
tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen
diğer alkollü içkiler :
2207.10 – AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan
tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol
– – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.10.00.10.11 – – – Dökme etil alkol Litre 120
2207.10.00.10.12 – – – Ambalajlı etil alkol Litre 120
– – Diğerleri
2207.10.00.90.11 – – – Dökme etil alkol Litre 120
2207.10.00.90.12 – – – Ambalajlı etil alkol Litre 120
2207.20 – Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve
damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler :
– – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.20.00.10.13 – – – Dökme etil alkol Litre 120
2207.20.00.10.14 – – – Ambalajlı etil alkol Litre 120
2207.20.00.10.15 – – – Alkollü içkiler Litre 120
– – Diğerleri
2207.20.00.90.13 – – – Dökme etil alkol Litre 120
2207.20.00.90.14 – – – Ambalajlı etil alkol Litre 120
2207.20.00.90.15 – – – Alkollü içkiler Litre 120
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler
ve diğer alkollü içecekler :
2208.20 – Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde
edilen alkolIü içkiler:
– – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
2208.20.12.00.00 – – – Konyak Lt alk.%100 120
2208.20.14.00.00 – – – Armanyak Lt alk.%100 120
2208.20.26.00.00 – – – Grappa Lt alk.%100 120
2208.20.27.00.00 – – – Jerez brendisi Lt alk.%100 120
2208.20.29.00.00 – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
– – Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2208.20.40.00.00 – – – Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat) Lt alk.%100 120
– – – Diğerleri :
2208.20.62.00.00 – – – – Konyak Lt alk.%100 120
2208.20.64.00.00 – – – – Armanyak Lt alk.%100 120
2208.20.86.00.00 – – – – Grappa Lt alk.%100 120
2208.20.87.00.00 – – – – Jerez brendisi Lt alk.%100 120
2208.20.89.00.00 – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.30 – Viskiler:
– – Burbon viski :
2208.30.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – İskoç viskisi :
2208.30.30.00.00 – – – Saf malt viskisi Lt alk.%100 120
– – – Karıştırılmış malt viski :
2208.30.41.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.49.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – – Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:
2208.30.61.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.69.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – – Diğer karıştırılmış viski:
2208.30.71.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.79.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – Diğerleri :
2208.30.82.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.88.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.40 – Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla
elde edilen diğer içkiler:
– – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.40.11.00.00 – – – Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya
daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu
maddeler içeren rom (% 10 toleransla) Lt alk.%100 120
– – – Diğerleri :
– – – – Kıymeti saf alkolün litresinde
7,9 Euro’yu geçenler
2208.40.31.00.11 – – – – – Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.31.00.12 – – – – – Tafia Lt alk. % 100 120
– – – – Diğerleri
2208.40.39.00.11 – – – – – Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.39.00.12 – – – – – Tafia Lt alk. % 100 120
– – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2208.40.51.00.00 – – – Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve
metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla) Lt alk. % 100 120
– – – Diğerleri :
– – – – Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro’yu geçenler
2208.40.91.00.11 – – – – – Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.91.00.12 – – – – – Tafia Lt alk. % 100 120
2208.40.99.00.00 – – – – Diğerleri Lt alk. % 100 120
2208.50 – Cin ve Geneva
– – Cin:
2208.50.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.50.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – Geneva :
2208.50.91.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.50.99.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60 – Votka
– – Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar:
2208.60.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4′ den fazla olanlar:
2208.60.91.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60.99.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.70 – Likörler
2208.70.10.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.70.90.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.90 – Diğerleri:
– – Arak:
2208.90.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.90.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
2208.90.33.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.90.38.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
– – Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.90.41.00.00 – – – – Uzo Lt alk.%100 120
– – – – Diğerleri :
– – – – – Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
– – – – – – Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler :
2208.90.45.00.00 – – – – – – – Calvados Lt alk.%100 120
– – – – – – – Diğerleri
2208.90.48.00.11 – – – – – – – – Rakı Lt alk.%100 120
2208.90.48.00.19 – – – – – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
– – – – – – Diğerleri:
2208.90.54.00.00 – – – – – – – Tekila Lt alk.%100 120
2208.90.56.00.00 – – – – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.69.00.00 – – – – – Diğer alkollü içecekler Lt alk.%100 120
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
– – – – Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
– – – – – Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler
2208.90.71.00.11 – – – – – – Rakı Lt alk.%100 120
2208.90.71.00.19 – – – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.75.00.00 – – – – – Tekila Lt alk.%100 120
2208.90.77.00.00 – – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.78.00.00 – – – – Diğer alkollü içecekler Lt alk.%100 120
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 80′ den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol :
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.90.91.10.00 – – – – Tarım ürünlerinden elde edilenler Lt alk.%100 120
2208.90.91.90.00 – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2208.90.99.10.00 – – – – Tarım ürünlerinden elde edilenler Lt alk.%100 120
2208.90.99.90.00 – – – – Diğerleri Lt alk.%100 120
2209.00 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen
maddeler:
– Şarap sirkeleri:
2209.00.11.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Litre 50
2209.00.19.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Litre 50
– Diğerleri:
2209.00.91.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Litre 50
2209.00.99.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Litre 50
Başa dön tuşu