Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 20)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki
parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve
edilmiş) :
2001.10.00.00.00 – Hıyarlar ve kornişonlar Kg/net eda 50
2001.90 – Diğerleri:
2001.90.10.00.00 – – Mango çetnisi 50
2001.90.20.00.00 – – Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) 50
2001.90.30.00.00 – – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 75
2001.90.40.00.00 – – Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla
nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları 75
2001.90.50.00.00 – – Mantarlar 50
– – Zeytinler
– – – Siyah zeytin
2001.90.65.00.13 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.14 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.15 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Yeşil zeytin
2001.90.65.00.23 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.24 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.25 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2001.90.65.00.29 – – – – Diğerleri 50
2001.90.70.00.00 – – Tatlı biberler 50
– – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar; Palm meyvesi içi:
2001.90.92.00.11 – – – Palm meyvesi içi 50
2001.90.92.00.19 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri
2001.90.97.00.11 – – – Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) 50
2001.90.97.00.12 – – – Kırmızı lahana 50
2001.90.97.00.13 – – – Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar 50
2001.90.97.00.14 – – – Soğanlar 50
2001.90.97.00.18 – – – Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları 50
20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya
konserve edilmiş) :
2002.10 – Domatesler (tüm veya parça halinde):
2002.10.10.00.00 – – Kabuğu soyulmuş domatesler 151
2002.10.90.00.00 – – Diğerleri 151
2002.90 – Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle % 12’den az kuru madde içerenler :
2002.90.11.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.19.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
– – Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha
az kuru madde içerenler :
2002.90.31.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.39.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
– – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla kuru madde içerenler :
2002.90.91.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.99.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
20.03 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle
hazırlanmış veya konserve edilmiş):
2003.10 – Agaricus cinsi mantarlar:
2003.10.20.00.00 – – Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar Kg/net eda 50
2003.10.30.00.00 – – Diğerleri Kg/net eda 50
2003.90 – Diğerleri:
2003.90.10.00.00 – – Domalan 50
2003.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
20.04 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan –
mış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki
ürünler hariç ) :
2004.10 – Patatesler:
2004.10.10.00.00 – – Sadece pişirilmiş 25
– – Diğerleri:
– – – Un, ezme veya flokon halinde:
2004.10.91.10.00 – – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar 60
2004.10.91.20.00 – – – – Flokon halindeki müstahzarlar 75
2004.10.99.00.00 – – – Diğerleri 50
2004.90 – Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
2004.90.10.00.00 – – Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) 75
– – Turşuluk lahana, kebereler ve zeytinler
2004.90.30.00.11 – – – Turşuluk lahana 50
2004.90.30.00.12 – – – Kebereler 50
– – – Siyah zeytin
2004.90.30.00.15 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.16 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.17 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Yeşil zeytin
2004.90.30.00.25 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.26 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.27 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 50
2004.90.30.00.29 – – – – Diğerleri 50
– – Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü)
2004.90.50.00.11 – – – Bezelye 50
2004.90.50.00.12 – – – Taze fasulyeler 50
– – Diğerleri (karışımlar dahil):
2004.90.91.00.00 – – – Soğanlar (sadece pişirilmiş) 25
– – – Diğerleri
2004.90.98.00.26 – – – – Sebze karışımları 50
2004.90.98.00.28 – – – – Diğerleri 50
20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır –
lanmış veya konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis-
yonundaki ürünler hariç ) :
2005.10.00.00.00 – Homojenize sebzeler 50
2005.20 – Patates :
– – Un, ezme veya flokon halinde:
2005.20.10.10.00 – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar 60
2005.20.10.20.00 – – – Flokon halindeki müstahzarlar 75
– – Diğerleri :
2005.20.20.00.00 – – – İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış
olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin
etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) 50
2005.20.80.00.00 – – – Diğerleri 50
2005.40 – Bezelye (Pisum sativum):
2005.40.00.10.00 – – Esası bezelye unu olan müstahzarlar 60
2005.40.00.90.00 – – Diğerleri 50
– Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51.00.00.00 – – Fasulye (kabuksuz) 50
2005.59 – – Diğerleri:
2005.59.00.10.00 – – – Esası fasulye unu olan müstahzarlar 60
2005.59.00.90.00 – – – Diğerleri 50
2005.60.00.00.00 – Kuşkonmaz 50
2005.70 – Zeytinler :
– – Siyah zeytin
2005.70.00.00.13 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.14 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.15 – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.19 – – – Diğerleri Kg-net eda 50
– – Yeşil zeytin
2005.70.00.00.23 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.24 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.25 – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar Kg-net eda 50
2005.70.00.00.29 – – – Diğerleri Kg-net eda 50
2005.80.00.00.00 – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 75
– Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
2005.91.00.00.00 – – Bambu filizi 50
2005.99 – – Diğerleri:
2005.99.10.00.00 – – – “Capsicum”cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) 50
2005.99.20.00.00 – – – Kebereler 50
2005.99.30.00.00 – – – Enginarlar 50
– – – Sebze karışımları
2005.99.50.00.11 – – – – Havuç ve fasulye karışımları 50
2005.99.50.00.19 – – – – Diğerleri 50
2005.99.60.00.00 – – – Lahana turşusu 50
2005.99.80.00.00 – – – Diğerleri 50
2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve
diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü
şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş):
2006.00.10.00.00 – Zencefil 75
– Diğerleri:
– – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:
2006.00.31.00.00 – – – Kirazlar (vişne dahil) 75
2006.00.35.00.00 – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 75
2006.00.38.00.00 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri :
2006.00.91.00.00 – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 75
2006.00.99.00.00 – – – Diğerleri 75
20.07 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva
püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır –
lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin
içermesin) :
2007.10 – Homojenize müstahzarlar:
2007.10.10.00.00 – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
– – Diğerleri :
2007.10.91.00.00 – – – Tropikal meyvalar 75
2007.10.99.00.00 – – – Diğerleri 75
– Diğerleri:
2007.91 – – Turunçgiller:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30’u geçenler
2007.91.10.00.11 – – – – Turunçgil reçelleri 75
2007.91.10.00.12 – – – – Turunçgil marmelatları 75
2007.91.10.00.19 – – – – Diğerleri 75
2007.91.30.00.00 – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçen,fakat % 30’u geçmeyenler 75
– – – Diğerleri
2007.91.90.00.11 – – – – Diabetik olanlar 75
2007.91.90.00.19 – – – – Diğerleri 75
2007.99 – – Diğerleri:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30’u geçenler:
2007.99.10.00.00 – – – – Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj –
larda erik püresi ve pastları 75
– – – – Kestane püresi ve pastları
2007.99.20.00.11 – – – – – Kestane püresi 75
2007.99.20.00.12 – – – – – Kestane pastları 75
– – – – Diğerleri :
2007.99.31.00.00 – – – – – Kirazdan (vişne dahil) olanlar 75
2007.99.33.00.00 – – – – – Çilekden olanlar 75
2007.99.35.00.00 – – – – – Ahudududan olanlar 75
– – – – – Diğerleri
2007.99.39.00.11 – – – – – – Pekmezler 75
2007.99.39.00.19 – – – – – – Diğerleri 75
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçen fakat % 30’u geçmeyenler :
2007.99.50.00.11 – – – – Elma püresi (komposto dahil) 75
2007.99.50.00.19 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri :
2007.99.93.00.00 – – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar 75
– – – – Diğerleri :
2007.99.97.00.13 – – – – – Diabetik olanlar 75
2007.99.97.00.14 – – – – – Fındık püresi (füre) 75
2007.99.97.00.15 – – – – – Elma püresi (komposto dahil) 75
2007.99.97.00.16 – – – – – Kayısı püresi 75
2007.99.97.00.17 – – – – – Erik püresi 75
2007.99.97.00.18 – – – – – Diğerleri 75
20.08 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları
(başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker
veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun
olmasın) :
– Sert kabuklu meyvalar, yer fıstığı ve diğer tohumlar (birbir –
leriyle karışık olsun olmasın):
2008.11 – – Yer fıstığı:
2008.11.10.00.00 – – – Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) 75
– – – Diğerleri:
– – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.11.91.00.10 – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.91.00.90 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :
– – – – – Kavrulmuş:
2008.11.96.00.10 – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.96.00.90 – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
2008.11.98.00.10 – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar 75
2008.11.98.00.90 – – – – – – Diğerleri 75
2008.19 – – Diğerleri (karışımlar dahil):
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :
2008.19.12.00.00 – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 75
– – – – Diğerleri :
– – – – – Bademler ve Antep fıstıkları
2008.19.13.00.11 – – – – – – Bademler 75
2008.19.13.00.12 – – – – – – Antep fıstıkları 75
– – – – – Diğerleri
2008.19.19.00.11 – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan
mamul ) 75
2008.19.19.00.12 – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan
mamul ) 75
2008.19.19.00.13 – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.14 – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) 75
2008.19.19.00.15 – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.16 – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.17 – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 75
2008.19.19.00.18 – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 75
2008.19.19.00.21 – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 75
2008.19.19.00.29 – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 75
2008.19.19.00.31 – – – – – – Leblebi 75
2008.19.19.00.32 – – – – – – Fındık krokan 75
2008.19.19.00.39 – – – – – – Diğer krokanlar 75
2008.19.19.00.41 – – – – – – Tahin 75
2008.19.19.00.49 – – – – – – Diğerleri 75
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :
2008.19.92.00.00 – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 75
– – – – Diğerleri :
– – – – – Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar :
– – – – – – Bademler ve Antep fıstıkları
2008.19.93.00.11 – – – – – – – Bademler 75
2008.19.93.00.12 – – – – – – – Antep fıstıkları 75
– – – – – – Diğerleri:
2008.19.95.00.11 – – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan
mamul ) 75
2008.19.95.00.12 – – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan
mamul ) 75
2008.19.95.00.13 – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.14 – – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) 75
2008.19.95.00.15 – – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.16 – – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.17 – – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 75
2008.19.95.00.18 – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 75
2008.19.95.00.21 – – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 75
2008.19.95.00.29 – – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 75
2008.19.95.00.32 – – – – – – – Fındık krokan 75
2008.19.95.00.39 – – – – – – – Diğer krokanlar 75
2008.19.95.00.49 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
2008.19.99.00.11 – – – – – – Leblebi 75
2008.19.99.00.12 – – – – – – Tahin 75
2008.19.99.00.19 – – – – – – Diğerleri 75
2008.20 – Ananas:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.20.11.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 75
2008.20.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.20.31.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 75
2008.20.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda
olanlar:
2008.20.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 75
2008.20.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda
olanlar:
2008.20.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 75
2008.20.79.00.00 – – – – Diğerleri 75
2008.20.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.30 – Turunçgiller:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
2008.30.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85 ‘i geçmeyenler 75
2008.30.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
2008.30.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.30.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda
olanlar:
2008.30.51.00.00 – – – – Greyfurt dilimleri 75
2008.30.55.00.00 – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler
ve diğer benzeri turunçgil melezleri 75
2008.30.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda
olanlar:
2008.30.71.00.00 – – – – Greyfurt dilimleri 75
2008.30.75.00.00 – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler
ve diğer benzeri turunçgil melezleri 75
2008.30.79.00.00 – – – – Diğerleri 75
2008.30.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.40 – Armutlar:
– – İlave alkol içerenler :
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:
2008.40.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.40.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
2008.40.21.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 75
2008.40.29.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.40.31.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.40.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda
olanlar:
2008.40.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.40.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda
olanlar:
2008.40.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.40.79.00.00 – – – – Diğerleri 75
2008.40.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.50 – Kayısılar (zerdali dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:
2008.50.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.50.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
2008.50.31.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.50.39.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.50.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.50.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda
olanlar:
2008.50.61.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.50.69.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda
olanlar:
2008.50.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.50.79.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :
2008.50.92.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar 75
2008.50.98.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 75
2008.60 – Kirazlar (vişne dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
2008.60.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.60.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
2008.60.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.60.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içerenler:
2008.60.50.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.60.60.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 75
– – – İlave şeker içermeyenler:
2008.60.70.00.00 – – – – Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar 75
2008.60.90.00.00 – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar 75
2008.70 – Şeftaliler (nektarinler dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler:
2008.70.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.70.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
2008.70.31.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.70.39.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.70.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.70.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda
olanlar:
2008.70.61.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.70.69.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen
ambalajlarda olanlar:
2008.70.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 75
2008.70.79.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :
2008.70.92.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar 75
2008.70.98.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 75
2008.80 – Çilekler :
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
2008.80.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.80.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
2008.80.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.80.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – İlave alkol içermeyenler:
2008.80.50.00.00 – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.80.70.00.00 – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen
ambalajlarda olanlar 75
2008.80.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
– Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil):
2008.91.00.00.00 – – Palm meyvası içi 75
2008.93 – – Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea):
– – – İlave alkol içerenler:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
2008.93.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.93.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
2008.93.21.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.93.29.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – İlave alkol içermeyenler:
2008.93.91.00.00 – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.93.93.00.00 – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 75
2008.93.99.00.00 – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2008.97 – – Karışımlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren
sert kabuklu tropikal meyva ve tropikal meyve karışımları :
2008.97.03.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 75
2008.97.05.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 75
– – – Diğerleri:
– – – – İlave alkol içerenler:
– – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :
2008.97.12.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren
karışımlar dahil) 75
2008.97.14.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Diğerleri :
2008.97.16.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren
karışımlar dahil) 75
2008.97.18.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :
2008.97.32.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren
karışımlar dahil) 75
2008.97.34.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Diğerleri :
2008.97.36.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren
karışımlar dahil) 75
2008.97.38.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – İlave alkol içermeyenler:
– – – – – İlave şeker içerenler:
– – – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :
2008.97.51.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.59.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Diğerleri:
– – – – – – – Ağırlık itibariyle bir cins meyvanın ağırlığı toplam meyva
ağırlığının % 50’sinden az olan meyva karışımları :
2008.97.72.00.00 – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.74.00.00 – – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – – Diğerleri :
2008.97.76.00.00 – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :
– – – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar :
2008.97.92.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.93.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.veya daha fazla fakat 5 kg.dan az olanlar:
2008.97.94.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.96.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az olanlar :
2008.97.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya
daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva
içeren karışımlar dahil) 75
2008.97.98.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
2008.99 – – Diğerleri:
– – – İlave alkol içerenler:
– – – – Zencefil:
2008.99.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 75
2008.99.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Üzümler:
2008.99.21.00.00 – – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
2008.99.23.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
– – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9’u geçenler:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :
2008.99.24.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.28.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Diğerleri:
2008.99.31.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.34.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler :
2008.99.36.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.37.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Diğerleri :
2008.99.38.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar 75
2008.99.40.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – İlave alkol içermeyenler:
– – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen
ambalajlarda olanlar:
2008.99.41.00.00 – – – – – Zencefil 75
2008.99.43.00.00 – – – – – Üzümler 75
2008.99.45.00.00 – – – – – Erikler 75
2008.99.48.00.00 – – – – – Tropikal meyveler 75
2008.99.49.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen
ambalajlarda olanlar:
2008.99.51.00.00 – – – – – Zencefil 75
2008.99.63.00.00 – – – – – Tropikal meyveler 75
2008.99.67.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – İlave şeker içermeyenler:
– – – – – Erikler, ambalajlı :
2008.99.72.00.00 – – – – – – Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar 75
2008.99.78.00.00 – – – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 75
2008.99.85.00.00 – – – – – Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç] 75
2008.99.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması,
tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları 75
2008.99.99.00.00 – – – – – Diğerleri 75
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente
edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın :
– Portakal suyu:
2009.11 – – Dondurulmuş:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.11.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.11.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler :
2009.11.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen
ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.11.99.00.00 – – – – Diğerleri 75
2009.12.00.00.00 – – Dondurulmamış, Brix değeri 20’yi geçmeyenler 75
2009.19 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler: :
2009.19.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.19.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler :
2009.19.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen
ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.19.98.00.00 – – – – Diğerleri 75
– Greyfurt ( pomelo dahil) suyu:
2009.21.00.00.00 – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler 75
2009.29 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler: :
2009.29.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.29.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler :
2009.29.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen
ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 75
2009.29.99.00.00 – – – – Diğerleri 75
– Diğer herhangi bir turunçgilin suyu:
2009.31 – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:
– – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçenler
2009.31.11.00.00 – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.19.00.00 – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler
– – – – Limon suyu :
2009.31.51.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.59.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – – Diğer turunçgil suları :
2009.31.91.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.31.99.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.39 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.39.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.39.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçenler
2009.39.31.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.39.39.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler
– – – – – Limon suyu :
2009.39.51.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.39.55.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.39.59.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – – – Diğer turunçgil suları :
2009.39.91.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.39.95.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.39.99.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– Ananas suyu :
2009.41 – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:
2009.41.92.00.00 – – – İlave şeker içerenler 75
2009.41.99.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.49 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.49.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.49.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 20’yi geçen fakat 67’yi geçmeyenler:
2009.49.30.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçen ve
ilave şeker içerenler 75
– – – -Diğerleri :
2009.49.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.49.93.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.49.99.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.50 – Domates suyu:
2009.50.10.00.00 – – İlave şeker içerenler 75
2009.50.90.00.00 – – Diğerleri 75
– Üzüm suyu (üzüm şırası dahil):
2009.61 – – Brix değeri 30’u geçmeyenler:
2009.61.10.00.00 – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçenler 75
2009.61.90.00.00 – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.69 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.69.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’ yu geçmeyenler 75
2009.69.19.00.00 – – – -Diğerleri 75
– – – Brix değeri 30’u geçen fakat 67’yi geçmeyenler:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçenler :
2009.69.51.00.00 – – – – – Konsantre edilmiş 75
2009.69.59.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyenler :
– – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler:
2009.69.71.00.00 – – – – – – Konsantre edilmiş 75
2009.69.79.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
2009.69.90.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– Elma suyu:
2009.71 – – Brix değeri 20’yi geçmeyenler:
2009.71.20.00.00 – – – İlave şeker içerenler 75
2009.71.99.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler 75
2009.79 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.79.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.79.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 20’yi geçenler fakat 67’yi geçmeyenler:
2009.79.30.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçen ve
ilave şeker içerenler 75
– – – – Diğerleri:
2009.79.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.79.98.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu:
2009.81 – – Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea):
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
2009.81.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.81.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:
2009.81.31.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçen ve
ilave şeker içerenler 75
– – – – Diğerleri:
2009.81.51.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.81.59.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
– – – – – İlave şeker içermeyenler:
2009.81.95.00.00 – – – – – – Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları 75
2009.81.99.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
2009.89 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67’yi geçenler:
– – – – Armut suyu :
2009.89.11.00.00 – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.89.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
– – – – Diğerleri:
– – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler
2009.89.34.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.35.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri :
2009.89.36.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.38.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
– – – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:
– – – – Armut suyu :
2009.89.50.00.00 – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçenler
ve ilave şeker içerenler 75
– – – – – Diğerleri:
2009.89.61.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.89.63.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.89.69.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – – Diğerleri:
– – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçen ve
ilave şeker içerenler :
2009.89.71.00.00 – – – – – – Kiraz suyu 75
2009.89.73.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.79.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler:
2009.89.85.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.86.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler :
2009.89.88.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.89.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – İlave şeker içermeyenler:
2009.89.96.00.00 – – – – – – – Kiraz suyu 75
2009.89.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu 75
2009.89.99.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
2009.90 – Karışık haldeki meyva ve sebze suları:
– – Brix değeri 67’yi geçenler:
– – – Elma ve armut suyu karışımları:
2009.90.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.90.19.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
2009.90.21.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler 75
2009.90.29.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – Brix değeri 67’yi geçmeyenler:
– – – Elma ve armut suyu karışımları:
2009.90.31.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçmeyen
ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.90.39.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçenler:
– – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:
2009.90.41.00.00 – – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.90.49.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – Diğerleri:
2009.90.51.00.00 – – – – – – İlave şeker içerenler 75
2009.90.59.00.00 – – – – – – Diğerleri 75
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler
– – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:
2009.90.71.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 75
2009.90.73.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 75
2009.90.79.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler 75
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler :
2009.90.92.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.94.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler :
2009.90.95.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.96.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
– – – – – – İlave şeker içermeyenler :
2009.90.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları 75
2009.90.98.00.00 – – – – – – – Diğerleri 75
Başa dön tuşu