Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 16)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1601.00 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri
ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:
1601.00.10.00.00 – Karaciğerden yapılanlar 107
– Diğerleri:
– – Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş)
1601.00.91.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 107
1601.00.91.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar 107
– – Diğerleri
1601.00.99.00.21 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 107
1601.00.99.00.28 – – – Diğer hallerde olanlar 107
16.02 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:
1602.10.00.00.00 – Homojenize müstahzarlar 135
1602.20 – Hayvanların karaciğerlerinden olanlar:
– – Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar :
1602.20.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.20.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – Diğerleri
1602.20.90.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.20.90.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar 135
– 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar:
1602.31 – – Hindiden olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya
sakatatını içerenler (1) :
– – – – Sadece pişmemiş hindi eti içerenler
1602.31.11.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.11.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Diğerleri
1602.31.19.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.19.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.31.80.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.31.80.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1602.32 – – Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus türü)
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya
sakatatını içerenler (1) :
– – – – Pişirilmemiş
1602.32.11.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.11.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Diğerleri
1602.32.19.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.19.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 ‘den az
kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :
1602.32.30.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.30.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.32.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.32.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1602.39 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya
sakatatını içerenler (1) :
– – – – Pişirilmemiş
1602.39.21.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.21.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Diğerleri
1602.39.29.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.29.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.39.85.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.39.85.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– Domuzdan olanlar:
1602.41 – – But ve but parçaları:
– – – Evcil domuzdan olanlar
1602.41.10.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.41.10.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.41.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.41.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1602.42 – – Kol ve kol parçaları:
– – – Evcil domuzdan olanlar
1602.42.10.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.42.10.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.42.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.42.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1602.49 – – Diğerleri (karışımlar dahil):
– – – Evcil domuzdan olanlar:
– – – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya
sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil):
– – – – – Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil)
1602.49.11.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.11.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil)
1602.49.13.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.13.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer
karışımlar
1602.49.15.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.15.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – Diğerleri
1602.49.19.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.19.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80′ den az her
türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)
1602.49.30.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.30.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Ağırlık itibariyle % 40′ dan az her tür et veya sakatat içerenler
(bütün katı yağlar dahil)
1602.49.50.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.50.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri
1602.49.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.49.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1602.50 – Sığırdan olanlar:
– – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları
1602.50.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.50.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – Diğerleri :
1602.50.31.00.00 – – – Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti 135
1602.50.95.00.00 – – – Diğerleri 135
1602.90 – Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) :
– – Hayvanların kan müstahzarları
1602.90.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – Diğerleri:
– – – Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar
1602.90.31.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.31.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – Diğerleri:
– – – – Evcil domuz eti veya sakatat içerenler
1602.90.51.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.51.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – Diğerleri:
– – – – – Sığır eti veya sakatat içerenler:
– – – – – – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları
1602.90.61.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.61.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – – Diğerleri
1602.90.69.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.69.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Koyundan:
1602.90.91.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.91.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – – Keçiden:
1602.90.95.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.95.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
– – – – – – Diğerleri:
1602.90.99.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 135
1602.90.99.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar 135
1603.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarının hülasa ve suları:
1603.00.10.00.00 – Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 60
1603.00.80.00.00 – Diğerleri 60
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından
elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler:
– Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış):
1604.11.00.00.00 – – Som balıkları 91
1604.12 – – Ringa balıkları:
1604.12.10.00.00 – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,
yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 91
– – – Diğerleri :
1604.12.91.00.00 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar 91
1604.12.99.00.00 – – – – Diğerleri 91
1604.13 – – Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları:
– – – Sardalyalar :
1604.13.11.00.00 – – – – Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar 91
1604.13.19.00.00 – – – – Diğerleri 91
1604.13.90.00.00 – – – Diğerleri 91
1604.14 – – Ton balıkları, orkinoslar ve palamut (Sarda spp.):
– – – Ton balıkları ve orkinoslar :
– – – – Orkinoslar:
1604.14.21.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar 91
– – – – – Diğerleri :
1604.14.26.00.00 – – – – – – Filetolar 91
1604.14.28.00.00 – – – – – – Diğerleri 91
– – – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
1604.14.31.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar 91
– – – – – Diğerleri :
1604.14.36.00.00 – – – – – – Filetolar 91
1604.14.38.00.00 – – – – – – Diğerleri 91
– – – – Diğerleri:
1604.14.41.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar 91
– – – – – Diğerleri :
1604.14.46.00.00 – – – – – – Filetolar 91
1604.14.48.00.00 – – – – – – Diğerleri 91
1604.14.90.00.00 – – – Palamutlar (Sarda spp.) 91
1604.15 – – Uskumru balıkları:
– – – Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus)
türleri :
1604.15.11.00.00 – – – – Filetolar 91
1604.15.19.00.00 – – – – Diğerleri 91
1604.15.90.00.00 – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri 91
1604.16.00.00.00 – – Hamsiler 91
1604.17.00.00.00 – – Yılan Balıkları 91
1604.18.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri 91
1604.19 – – Diğerleri:
1604.19.10.00.00 – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç) 91
– – – Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis) hariç :
1604.19.31.00.00 – – – – Filetolar 91
1604.19.39.00.00 – – – – Diğerleri 91
1604.19.50.00.00 – – – Tek renkli Orcynopsis türü balıklar 91
– – – Diğerleri:
1604.19.91.00.00 – – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,
yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) 91
– – – – Diğerleri :
1604.19.92.00.00 – – – – – Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) 91
1604.19.93.00.00 – – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens) 91
1604.19.94.00.00 – – – – – Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) 91
1604.19.95.00.00 – – – – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius
pollachius) balıkları 91
1604.19.97.00.00 – – – – – Diğerleri 91
1604.20 – Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar:
1604.20.05.00.00 – – Surimi müstahzarları 91
– – Diğerleri :
1604.20.10.00.00 – – – Som balıkları 91
1604.20.30.00.00 – – – Salmonidaeler (som balıkları hariç) 91
1604.20.40.00.00 – – – Hamsiler 91
– – – Sardalyalar, palamut, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz
(Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar
1604.20.50.00.11 – – – – Sardalya 91
1604.20.50.00.12 – – – – Uskumru 91
1604.20.50.00.19 – – – – Diğerleri 91
1604.20.70.00.00 – – – Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar 91
– – – Diğer balıklar
1604.20.90.00.11 – – – – Ringa 91
1604.20.90.00.19 – – – – Diğerleri 91
– Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:
1604.31.00.00.00 – – Havyar 91
1604.32.00.00.00 – – Havyar yerine kullanılan ürünler 91
16.05 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
ve diğer su omurgasızları:
1605.10.00.00.00 – Yengeçler 60
– Karidesler :
1605.21 – – Hava almayan kaplarda olmayanlar:
1605.21.10.00.00 – – – Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 60
1605.21.90.00.00 – – – Diğerleri 60
1605.29.00.00.00 – – Diğerleri 60
1605.30 – İstakozlar:
1605.30.10.00.00 – – İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi,
çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) 60
1605.30.90.00.00 – – Diğerleri 60
1605.40 – Diğer kabuklu hayvanlar
1605.40.00.00.11 – – Salyangoz 60
1605.40.00.00.13 – – Kerevit 60
1605.40.00.00.19 – – Diğerleri 60
– Yumuşakçalar:
1605.51.00.00.00 – – İstiridyeler 60
1605.52.00.00.00 – – Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) 60
1605.53 – – Midyeler:
1605.53.10.00.00 – – – Hava almayan kaplarda olanlar 60
1605.53.90.00.00 – – – Diğerleri 60
1605.54.00.00.00 – – Mürekkep balığı ve kalamar 60
1605.55.00.00.00 – – Ahtapot 60
1605.56.00.00.00 – – Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,
Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar 60
1605.57.00.00.00 – – Deniz kulağı 60
1605.58.00.00.00 – – Salyangoz (deniz salyangozları hariç) 60
1605.59.00.00.00 – – Diğerleri 60
– Diğer su omurgasızları:
1605.61.00.00.00 – – Deniz hıyarları 60
1605.62.00.00.00 – – Deniz kestanesi 60
1605.63.00.00.00 – – Denizanası 60
1605.69.00.00.00 – – Diğerleri 60
(1) Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı
dikkate alınmaz
Başa dön tuşu