Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 15)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
15.01 Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları
(02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
1501.10 – Lard :
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin
imalinde kullanılanlar hariç):
1501.10.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 75
1501.10.10.90.00 – – – Diğerleri 20
1501.10.90.00.00 – – Diğerleri 20
1501.20 – Diğer domuz yağı :
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin
imalinde kullanılanlar hariç):
1501.20.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 75
1501.20.10.90.00 – – – Diğerleri 20
1501.20.90.00.00 – – Diğerleri 20
1501.90.00.00.00 – Diğerleri 20
15.02 Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :
1502.10 – Donyağı:
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin
imalinde kullanılanlar hariç):
1502.10.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 75
1502.10.10.90.00 – – – Diğerleri 40
1502.10.90.00.00 – – Diğerleri 40
1502.90 – Diğerleri:
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1502.90.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 75
1502.90.10.90.00 – – – Diğerleri 40
– – Diğerleri
1502.90.90.00.11 – – – Sığır yağları 40
1502.90.90.00.12 – – – Koyun ve keçi yağları 40
1503.00 Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı
(emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya
başka şekilde hazırlanmamış):
– Lard stearini ve oleostearin:
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar:
1503.00.11.10.00 – – – Lard stearini 75
1503.00.11.20.00 – – – Oleostearin 75
– – Diğerleri:
1503.00.19.10.00 – – – Lard stearini 75
1503.00.19.20.00 – – – Oleostearin 75
1503.00.30.00.00 – Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 75
– Diğerleri:
1503.00.90.10.00 – – Sıvı lard 75
1503.00.90.90.00 – – Diğerleri 75
15.04 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bun-
ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal
olarak değiştirilmemiş) :
1504.10 – Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
– – Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler:
1504.10.10.10.00 – – – Tababette kullanılanlar 20
1504.10.10.90.00 – – – Diğerleri 20
– – Diğerleri:
1504.10.91.00.00 – – – Tütün balıklarından olanlar 20
– – – Diğerleri:
1504.10.99.10.00 – – – – Tababette kullanılanlar 20
1504.10.99.90.00 – – – – Diğerleri 20
1504.20 – Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları ( karaci –
ğerlerin sıvı yağları hariç):
1504.20.10.00.00 – – Katı fraksiyonlar 60
1504.20.90.00.00 – – Diğerleri 20
1504.30 – Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
1504.30.10.00.00 – – Katı fraksiyonlar 60
– – Diğerleri
1504.30.90.00.11 – – – Balina yağı 20
1504.30.90.00.19 – – – Diğerleri 20
1505.00 Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
1505.00.10.00.00 – Ham yapağı yağı 40
– Diğerleri
1505.00.90.00.11 – – Lanolin 40
1505.00.90.00.19 – – Diğerleri 40
1506.00 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1506.00.00.00.11 – At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve
benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen
katı yağlar dahil) 75
1506.00.00.00.12 – Paça yağları 75
1506.00.00.00.13 – Sıvı kemik yağı 75
1506.00.00.00.19 – Diğerleri 75
15.07 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1507.10 – Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1507.10.90.00.00 – – Diğerleri 40
1507.90 – Diğerleri:
1507.90.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1507.90.90.00.00 – – Diğerleri 40
15.08 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,
fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1508.10 – Ham yağ:
1508.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1508.10.90.00.00 – – Diğerleri 40
1508.90 – Diğerleri:
1508.90.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1508.90.90.00.00 – – Diğerleri 40
15.09 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1509.10 – Saf zeytinyağı:
1509.10.10.00.00 – – Lampant zeytinyağı 40
1509.10.20.00.00 – – Ekstra saf zeytinyağı 40
– – Diğerleri
1509.10.80.00.11 – – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.10.80.00.12 – – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.10.80.00.13 – – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.10.80.00.14 – – – Diğerleri 40
1509.90 – Diğerleri
1509.90.00.00.14 – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.90.00.00.15 – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.90.00.00.16 – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.90.00.00.18 – – Diğerleri 40
1510.00 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların
fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal
olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09
pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
1510.00.10.00.00 – Ham yağ 40
– Diğerleri
1510.00.90.00.11 – – Prina yağı 40
1510.00.90.00.19 – – Diğerleri 40
15.11 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1511.10 – Ham yağ:
1511.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1511.10.90.00.00 – – Diğerleri 40
1511.90 – Diğerleri:
– – Katı fraksiyonlar:
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
1511.90.11.00.11 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 60
1511.90.11.00.19 – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri
1511.90.19.00.11 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 60
– – – – Diğerleri:
1511.90.19.00.21 – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar 60
1511.90.19.00.29 – – – – – Diğerleri 60
– – Diğerleri:
1511.90.91.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – Diğerleri
1511.90.99.00.11 – – – – Süper olein 40
1511.90.99.00.19 – – – – Diğerleri 40
15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların
fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş):
– Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:
1512.11 – – Ham yağlar:
1512.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – Diğerleri:
1512.11.91.00.00 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı 40
1512.11.99.00.00 – – – – Aspir yağı 40
1512.19 – – Diğerleri:
1512.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – Diğerleri:
1512.19.90.00.11 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı 75
1512.19.90.00.19 – – – – Aspir yağı 75
– Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları:
1512.21 – – Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın):
1512.21.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1512.21.90.00.00 – – – Diğerleri 40
1512.29 – – Diğerleri:
1512.29.10.00.00 – – -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1512.29.90.00.00 – – – Diğerleri 40
15.13 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları
ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
– Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları:
1513.11 – – Ham yağ:
1513.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – Diğerleri:
1513.11.91.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40
1513.11.99.00.00 – – – – Diğerleri 40
1513.19 – – Diğerleri:
– – – Katı fraksiyonlar:
1513.19.11.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 60
– – – – Diğerleri:
1513.19.19.00.11 – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 60
1513.19.19.00.19 – – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri:
1513.19.30.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – – Diğerleri:
1513.19.91.00.00 – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40
– – – – – Diğerleri:
1513.19.99.00.11 – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 40
1513.19.99.00.19 – – – – – – Diğerleri 40
– Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları:
1513.21 – – Ham yağlar:
– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1513.21.10.00.11 – – – – Palm çekirdeği yağı 40
1513.21.10.00.19 – – – – Babassu yağı 40
– – – Diğerleri:
1513.21.30.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40
– – – – Diğerleri:
1513.21.90.00.11 – – – – – Palm çekirdeği yağı 40
1513.21.90.00.12 – – – – – Babassu yağı 40
1513.29 – – Diğerleri:
– – – Katı fraksiyonlar:
1513.29.11.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 60
– – – – Diğerleri:
– – – – – Palm çekirdeği yağı:
1513.29.19.00.11 – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 60
1513.29.19.00.19 – – – – – – Diğerleri 60
1513.29.19.00.29 – – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri:
1513.29.30.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): 40
– – – – Diğerleri:
1513.29.50.00.00 – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40
– – – – – Diğerleri :
1513.29.90.00.11 – – – – – – Palm çekirdeği yağı 40
1513.29.90.00.19 – – – – – – Babassu yağı 40
15.14 Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş
olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
– Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:
1514.11 – – Ham yağlar :
1514.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1514.11.90.00.00 – – – Diğerleri 40
1514.19 – – Diğerleri :
1514.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1514.19.90.00.00 – – – Diğerleri 40
– Diğerleri:
1514.91 – – Ham yağlar :
1514.91.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1514.91.90.00.00 – – – Diğerleri 40
1514.99 – – Diğerleri :
1514.99.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1514.99.90.00.00 – – – Diğerleri 40
15.15 Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bun-
ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal
olarak değiştirilmemiş) :
– Keten tohumu yağı ve fraksiyonları :
1515.11 – – Ham yağ :
1515.11.00.10.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.11.00.90.00 – – – Diğerleri 40
1515.19 – – Diğerleri :
1515.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.19.90.00.00 – – – Diğerleri 40
– Mısır yağı ve fraksiyonları :
1515.21 – – Ham yağ :
1515.21.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – Diğerleri
1515.21.90.00.11 – – – – Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı 40
1515.21.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
1515.29 – – Diğerleri :
1515.29.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.29.90.00.00 – – – Diğerleri 40
1515.30 – Hint yağı ve fraksiyonları:
1515.30.10.00.00 – – Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde
kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar 40
1515.30.90.00.00 – – Diğerleri 40
1515.50 – Susam yağı ve fraksiyonları:
– – Ham yağ:
1515.50.11.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.50.19.00.00 – – – Diğerleri 40
– – Diğerleri:
1515.50.91.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.50.99.00.00 – – – Diğerleri 40
1515.90 – Diğerleri:
– – Çin ağacı yağı ; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu;
bunların fraksiyonları :
– – – Jojoba yağı ve fraksiyonları:
1515.90.11.11.00 – – – – Ham yağ 20
1515.90.11.19.00 – – – – Diğerleri 20
1515.90.11.90.00 – – – Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu;
bunların fraksiyonları 40
– – Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları:
– – – Ham yağ:
1515.90.21.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.90.29.00.00 – – – – Diğerleri 40
– – – Diğerleri:
1515.90.31.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
1515.90.39.00.00 – – – – Diğerleri 40
– -Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları:
– – – Ham yağlar:
1515.90.40.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – – Diğerleri:
1515.90.51.00.00 – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda
olanlar 40
1515.90.59.00.00 – – – – – Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan 40
– – – Diğerleri :
1515.90.60.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 40
– – – – Diğerleri :
1515.90.91.00.00 – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda
olanlar 40
1515.90.99.00.00 – – – – – Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan 40
15.16 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
(kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş,
tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun
olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :
1516.10 – Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
– – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz
edilenler
1516.10.10.00.11 – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar 60
1516.10.10.00.12 – – – Domuz yağından elde edilenler 60
1516.10.10.00.19 – – – Diğerleri 60
– – Diğerleri:
1516.10.90.10.00 – – – Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı 60
– – – Diğerleri
1516.10.90.90.11 – – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar 60
1516.10.90.90.12 – – – – Domuz yağından elde edilenler 60
1516.10.90.90.19 – – – – Diğerleri 60
1516.20 – Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
1516.20.10.00.00 – – Hidrojene hint yağı (opalwax) 75
– – Diğerleri:
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz
edilenler
1516.20.91.00.11 – – – – Pamuk yağı 60
1516.20.91.00.12 – – – – Soya yağı 60
1516.20.91.00.13 – – – – Yerfıstığı yağı 60
1516.20.91.00.14 – – – – Zeytinyağı 60
1516.20.91.00.15 – – – – Palm yağı 60
1516.20.91.00.16 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı 60
1516.20.91.00.17 – – – – Hindistan cevizi (kopra) yağı 60
1516.20.91.00.18 – – – – Rep yağı 60
1516.20.91.00.21 – – – – Kolza yağı 60
1516.20.91.00.22 – – – – Hardal yağı 60
1516.20.91.00.23 – – – – Keten tohumu yağı 60
1516.20.91.00.24 – – – – Mısır yağı 60
1516.20.91.00.25 – – – – Hint yağı 60
1516.20.91.00.26 – – – – Susam yağı 60
1516.20.91.00.27 – – – – Babassu yağı 60
1516.20.91.00.28 – – – – Palm çekirdeği yağı 60
1516.20.91.00.29 – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri :
– – – – Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep
tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve
babassu yağları
1516.20.95.00.11 – – – – – Kolza yağı 60
1516.20.95.00.12 – – – – – Keten tohumu yağı 60
1516.20.95.00.13 – – – – – Rep tohumu yağı 60
1516.20.95.00.14 – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı 60
1516.20.95.00.15 – – – – – Babassu yağları 60
1516.20.95.00.19 – – – – – Diğerleri 60
– – – – Diğerleri :
– – – – – Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohumu
yağları; palm çekirdeği , illipe, hindistan cevizi,rep tohumu
ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle
% 50’den az olan diğer yağlar
1516.20.96.00.11 – – – – – – Yerfıstığı yağı 60
1516.20.96.00.12 – – – – – – Pamuk tohumu yağı 60
1516.20.96.00.13 – – – – – – Soya yağı 60
1516.20.96.00.14 – – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı 60
1516.20.96.00.19 – – – – – – Diğerleri 60
– – – – – Diğerleri
1516.20.98.00.11 – – – – – – Zeytinyağı 60
1516.20.98.00.12 – – – – – – Palm yağı 60
1516.20.98.00.13 – – – – – – Palm çekirdeği yağı 60
1516.20.98.00.14 – – – – – – Hardal yağı 60
1516.20.98.00.15 – – – – – – Mısır yağı 60
1516.20.98.00.16 – – – – – – Hint yağı 60
1516.20.98.00.17 – – – – – – Susam yağı 60
1516.20.98.00.18 – – – – – – Hindistan cevizi yağı 60
1516.20.98.00.21 – – – – – – Rep yağı 60
1516.20.98.00.29 – – – – – – Diğerleri 60
15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı
yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen
karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen
katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :
1517.10 – Margarin (sıvı margarin hariç):
1517.10.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 ‘u geçen fakat
% 15’i geçmeyenler 75
1517.10.90.00.00 – – Diğerleri 60
1517.90 – Diğerleri:
1517.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10’u geçen fakat
% 15 ‘i geçmeyenler 75
– – Diğerleri:
1517.90.91.00.00 – – – Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) 40
1517.90.93.00.00 – – – Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve
müstahzarlar 25
1517.90.99.00.00 – – – Diğerleri 60
1518.00 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
(kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş,
vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal
olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler
hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen
karışımları veya müstahzarları:
1518.00.10.00.00 – Linoksin 50
– Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar
(akışkan, karıştırılmış):
1518.00.31.00.00 – – Ham olanlar 40
1518.00.39.00.00 – – Diğerleri 40
– Diğerleri:
1518.00.91.00.00 – – Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
(kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz
içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekil-
de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) 40
– – Diğerleri :
– – – Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ve
bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları :
1518.00.95.10.00 – – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar 40
1518.00.95.90.00 – – – – Diğerleri 40
1518.00.99.00.00 – – – Diğerleri 40
[ 15.19 ]
1520.00 Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:
1520.00.00.10.00 – Ham gliserol 40
1520.00.00.90.00 – Diğerleri 40
15.21 Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek
mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
1521.10 – Bitkisel mumlar
1521.10.00.10.00 – – Ham bitkisel mumlar 20
1521.10.00.90.00 – – Diğerleri 20
1521.90 – Diğerleri:
1521.90.10.00.00 – – İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) 40
– – Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış
olsun olmasın):
– – – Ham olanlar
1521.90.91.00.11 – – – – Balmumu 40
1521.90.91.00.19 – – – – Diğer böcek mumları 40
– – – Diğerleri
1521.90.99.00.11 – – – – Balmumu 40
1521.90.99.00.19 – – – – Diğer böcek mumları 40
1522.00 Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden
meydana gelen artıklar:
1522.00.10.00.00 – Degra 30
– Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenme –
sinden meydana gelen artıklar:
– – Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler:
1522.00.31.00.00 – – – Sabun ham maddeleri 40
1522.00.39.00.00 – – – Diğerleri 40
– – Diğerleri:
1522.00.91.00.00 – – – Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri 40
1522.00.99.00.00 – – – Diğerleri 40
Başa dön tuşu